• ارتقا سطح دسترسی به تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی
  • افزایش بهره وری نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی وزارت آموزش پرورش
  • تحول بنیادین آموزش پرورش

درباره ماهمگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور با هدف ارتقای سطح دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و یکپارچه سازی کلیه سامانه های مرتبط می‌باشد. از مهمترین اهداف این مجموعه زمینه سازی جهت ایجاد تحول مبتنی بر فناوری اطلاعات در برنامه‌های آموزشی و پرورشی، تحقق عدالت آموزشی، تسهیل فرآیندهای موجود آموزشی و اداری و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی به صورت الکترونیکی می‌باشد.
تیم فنی

طراح بخش نرم افزاری سایت همگام

تیم پشتیبانی

راهنما و دریافت کننده نظرات و پیشنهادات کاربران سایت همگام

هدف
هدف از پورتال طراحی سیستمی جهت دسترسی سریع به اطلاعات برای کلیه کاربران در کلیه سطوح است بطوریکه
نیاز به تخصص خاصی نداشته و هر شخصی با هر درجه از توانایی میتواند از آن استفاده کند.

113,000,816

آمار بازدید تا مرداد 95

427

تعداد نوع های کاربری

731,208

تعداد کاربران فعال

80,379

سایت های زیر مجموعه

‫شرح خدمات فنی‬