نظرسنجی
  • آیا با عمومی شدن نمایش تالار گفتگو موافق می باشید؟
      
انتقادات و پیشنهادات
آرشیو اخبار
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۵۴۱۸
 بازدید دیروز:  ۴۴۴۴۷۳
 کل بازدیدها:  ۱۵۰۶۹۲۸۶۶

مدارس فعال «امتیازبندی جدید»
رتبه نام مدرسه استان شهر امتیاز وبسایت
113آبانزنجانابهر630ورود
114خردادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
122 بهمنگلستانراميان630ورود
122بهمناصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
19دی (2)قمقم .ناحيه 4630ورود
1آرامیسالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1آرماناردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1آرماناردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1آزادگانآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1آزادگانخراسان شمالیبجنورد630ورود
1آزادگانآذربایجان شرقیمراغه630ورود
1آزادیالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1آزادی (2)قمقم .ناحيه 4630ورود
1آسیهآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1آسیهزنجانابهر630ورود
1آواآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1آیت الله حامدیآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1آیت الله طالقانیزنجانخرمدره630ورود
1آیت الله طالقانی چافجیر1گیلانرودسر630ورود
1آیت اله کاشانیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1آیت اله مروجاردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1آینده سازانلرستاندورود630ورود
1ابوالفضل داییاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1ابوریحان بیرونی 1خراسان شمالیبجنورد630ورود
1اخوان کریمی 1قمقم .ناحيه 3630ورود
1ادبتهرانتهران .منطقه 15630ورود
1ادهم محمدیانگیلانرودسر630ورود
1ادیب فرزانهآذربایجان شرقیمراغه630ورود
1ارشادکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1ارشادمازندرانساري .ناحيه 1630ورود
1ارشاداصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1ارمغانکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1استاد ریحاناصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1استاد شهریارخراسان رضویمشهد.ناحيه 6630ورود
1استاد مطهریتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1استادمطهری1کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1استقلالاصفهانباغبادران630ورود
1استقلالکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1استقلال دوآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1اسدآبادیالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1اسلام آباد 2آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2630ورود
1اطهرا نآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1اطهرانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1اطهرانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1اطهره ارجمند کرمانیکرمانکرمان .ناحيه 1630ورود
1اقبال لاهوریآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1اقدس کریمیخراسان رضویتربت حيدريه630ورود
1البرزکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1الزهراکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1الزهراآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1الزهرااردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1الزهرازنجانابهر630ورود
1الزهرا ( متوسطه )اردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1الزهرا (س )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1الزهرا نمونه دولتیتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1الزهراءآذربایجان شرقیورزقان630ورود
1الغدیر 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1الماسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1الهی اردبیلیاردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1الهیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1ام البنیناردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1ام البنین 1البرزکرج .ناحيه 2630ورود
1ام البنین(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1امام جعفرصادق (ع) شبانه روزیگیلاناملش630ورود
1امام حسن مجتبی (ع)سیستان و بلوچستانزابل630ورود
1امام حسین (ع)خراسان شمالیگرمه630ورود
1امام خمینیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1امام خمینی (ره )آذربایجان غربیمرحمت آباد630ورود
1امام خمینی (ره )آذربایجان غربیتکاب630ورود
1امام خمینی (ره)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1امام رضا ع 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1امام رضا(ع )آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1امام رضا(ع )بستان خیلمازندراننکاء630ورود
1امام رضا(ع)اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1امام زمان(عج)اصفهانآران وبيدگل630ورود
1امام سجادسیستان و بلوچستانزابل630ورود
1امام محمدباقر عخوزستاناهواز.ناحيه 2630ورود
1امام محمدتقیقمقم .ناحيه 3630ورود
1امامتزنجانابهر630ورود
1امامت 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1امید انقلاباردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1امیدمادر2خراسان رضویتبادکان630ورود
1امیر(ع )البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1امیراحمدی 2آذربایجان شرقیمرند630ورود
1امیرکبیرسیستان و بلوچستاننوک آباد630ورود
1امیرمنصورشاهرضایی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1امیناصفهانباغبادران630ورود
1امین زادهخراسان شمالیفاروج630ورود
1اندیشهخراسان شمالیاسفراين630ورود
1اندیشهآذربایجان غربیشوط630ورود
1اندیشه 1اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1اندیشه 2اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1انصارالحسین (ع )1قمجعفرآباد630ورود
1انقلاب اسلامیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1اهل البیت (ع )البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1ایثاراردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1ایثارزنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1ایثار کرکج 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1ایثار ویروگلستانراميان630ورود
1ایرانزنجانابهر630ورود
1ایراندختخراسان شمالیبجنورد630ورود
1ایمانگلستانگرگان630ورود
1باروق شهیدنجارزادهاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1باقرالعلوماردبیلخلخال630ورود
1باقرعلومآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1بانو فاطمه نعمانیالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1بانوامین اسلام آباداصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1بزرگمهرآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1بسیج(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1بشارت نوراصفهاناصفهان .ناحيه 2630ورود
1بشیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1بعثتگلستانراميان630ورود
1بلال حبشی (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1بلقیس برقعیقمقم .ناحيه 4630ورود
1بهاراردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1بهارستانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1بهارستانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1بهشتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1بهشتتهران (شهرستانها)شهريار630ورود
1بهشت آئین(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1بیاضیانقزوینالبرز630ورود
1بیست و دو بهمن 1خراسان شمالیاسفراين630ورود
1بیهقیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1پانزده خردادهمدانسامن630ورود
1پردیسالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1پردیسالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1پروین اعتصامیگیلانرودسر630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2630ورود
1پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2630ورود
1پروین اعتصامی2کردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1پژوهشالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1پسرانه شاهد متوسطه دوره اولکردستانقروه630ورود
1پورصفر 1آذربایجان شرقیميانه 630ورود
1پوشینه بافت 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1پویااردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1پویااردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1پویشآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1پویندگانآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1پویندگان علم و خلاقیتالبرزکرج .ناحيه 1630ورود
1پیام دانشاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1پیام نوردختران (ابتهران (شهرستانها)شهريار630ورود
1پیک نورالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1تدبیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1تربیتآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1تربیتآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1تربیت 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1ترنمکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1تفتانسیستان و بلوچستاننوک آباد630ورود
1تلاشآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1تندگویان(1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1توحیدگیلانرودسر630ورود
1تیزهوشان فرزانگانگیلانلنگرود630ورود
1ثارا...دختران (ابالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1ثاراللهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1ثامن الائمهتهران (شهرستانها)شهريار630ورود
1ثقلینالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1جدا(1)قمقم .ناحيه 1630ورود
1جعفریهتهرانتهران .منطقه 13630ورود
1جلال آل احمدکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1جمشیداشرفیگلستانراميان630ورود
1جوادالائمهقمقم .ناحيه 1630ورود
1جهادکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1حاج حسن اصلانی 2اصفهاناصفهان .ناحيه 4630ورود
1حاج سیدمحمدمنتظریقمقم .ناحيه 4630ورود
1حاج کمیل فرزانگاناصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1حاج محسن حدیدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1حاج محمد رضا ابریشم چیاصفهانآران وبيدگل630ورود
1حاج محمدضاد1قمقم .ناحيه 3630ورود
1حاج میرزاسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1حافظزنجانزنجان .ناحيه 1630ورود
1حافظمازندرانساري .ناحيه 1630ورود
1حجابزنجانابهر630ورود
1حجابلرستاندورود630ورود
1حجاب (1)اردبیلسرعين630ورود
1حجاب (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1حجاب 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1حجربن عدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1حضرت رقیه ( س )کرمانشاهسرپل ذهاب630ورود
1حضرت آسیه 1قمقم .ناحيه 2630ورود
1حضرت آمنه (س)اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1حضرت آیت الله خامنه ایسیستان و بلوچستاننيک شهر630ورود
1حضرت ابوافضل العباس (ع) 1اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1حضرت ابوالفضلاصفهاناصفهان .ناحيه 3630ورود
1حضرت خدیجهالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1حضرت خدیجه کبری(س)گیلانرودسر630ورود
1حضرت رقیه (س)قمقم .ناحيه 2630ورود
1حضرت رقیه سجاسزنجانسجاسرود630ورود
1حضرت زهرا (س)قمقم .ناحيه 1630ورود
1حضرت فاطمه زهرا(س )قمقم .ناحيه 1630ورود
1حضرت مریمخراسان شمالیبجنورد630ورود
1حضرت مریم(س)-باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1حضرت مریم1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1حضرت معصومهخراسان شمالیبجنورد630ورود
1حضرت معصومهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1حضرت موسی ابن جعفر(ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1حضرت مهدی (عج)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1حکیم نظامی 2کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1حکیم صهبااصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1حکیم هیدجیزنجانابهر630ورود
1حلماتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1حمزه سیدالشهدا(ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1خانواده شکیبا 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1خدادادیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1خداممازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1خدیجه کبریکرمانشاهبيستون630ورود
1خلیج فارسآذربایجان شرقیجلفا630ورود
1خلیج فارس (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1خواجه نصیرالدیناصفهانآران وبيدگل630ورود
1خوارزمیمازندراننوشهر630ورود
1خوروش 4اصفهاناصفهان .ناحيه 1630ورود
1خیامآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2630ورود
1دانایان1اصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1دانشخراسان شمالیبجنورد630ورود
1دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1دانش (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1دانش بنيانگیلانرودسر630ورود
1دانش پژوهانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1دانشگاه آزاد سماءاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1دانشگاه آزاد سماءاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1دانشگاه آزاد (سما)البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1دانشمندانگیلانرودسر630ورود
1دبستان آموزگارکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان دخترانه استقلالکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان شهرک صنعتیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1دبستان برادران احمدی 2 دوره دومکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان پسرانه آساولهکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان پسرانه سوم شعبانکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1دبستان پسرانه شاهد امید کرانیکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان دخترانه 22 بهمنکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان دخترانه امام سجاد (ع)کردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1دبستان دخترانه شاهد شهید سلیمان خاطرکردستانکامياران630ورود
1دبستان دخترانه شاهد شهیده فروزان میرکیکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان دخترانه شهیده ناهید فاتحیکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان دخترانه غیرانتفاعی سمااصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1دبستان دخترانه نور ایمانکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1دبستان دولتی دخترانه ی آزادگان 2کردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1دبستان دولتی عبدالغفارارجمندی1کردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1دبستان دولتی علم ودین 1کردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1دبستان دولتی علم ودین 2کردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1دبستان ژیار ( دوره اول و دوم )کردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان شاهد شهید ابراهیم حیدریکردستانقروه630ورود
1دبستان شاهد فرهادیاناردبیلمشکين شهر630ورود
1دبستان شهید آخری قرآنی (1)اردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1دبستان عدالت دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبستان غیردولتی ادیباناردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1دبستان محمدصدیق محمدیکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان ریحانهکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان شاهدپیامبراعظم (ص )زنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1دبیرستان امام خمینی دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان امام خمینی هیراردبیلهير630ورود
1دبیرستان امیرالمومنین (ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1دبیرستان بتول السادات رضازادهگیلانرودسر630ورود
1دبیرستان بصیرت دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان حاج محمد رضا فرهادی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان حضرت معصومه 2خراسان شمالیبجنورد630ورود
1دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگانکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه تلاشخراسان شمالیبجنورد630ورود
1دبیرستان دخترانه حاج حسین علیزادهکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه زکیه ( دوره اول )کردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه علومکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه نورکردستانديواندره630ورود
1دبیرستان دخترانه هادی راستکارکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه هدفکردستانقروه630ورود
1دبیرستان دوره اول دهخداکردستانقروه630ورود
1دبیرستان دوره اول شهید بهشتی 1اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1دبیرستان دوره اول فرزانگان 1اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1دبیرستان دوره دوم فرزانگان 1اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1دبیرستان راه دانش دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان شاهد امام حسین(ع)کرمانشاهاسلام آباد630ورود
1دبیرستان شاهد دختران ام ابیها(س)خراسان جنوبیقائنات630ورود
1دبیرستان شاهد دخترانه حجابآذربایجان غربیمهاباد630ورود
1دبیرستان شاهد شهید قصریکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان شهدای 8آبان پاوهکرمانشاهپاوه (اورامانات )630ورود
1دبیرستان شهید اقبال وطن خواه دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان شهید بشارتکردستانقروه630ورود
1دبیرستان شهید بهمنی دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان شهید تعریف دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان شهید حسینی دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان شهید محمد امین رحمانی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان صدیقین دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان فرزانگان دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان قانع ( دوره اول )کردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان گلچینکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1دبیرستان مستوره کردستانی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان نمونه ادبکردستانسقز630ورود
1دبیرستان نمونه دولتی بنت الهدیزنجانابهر630ورود
1دبیرستان نمونه دولتی شهیدفاتح نقشبندیکرمانشاهپاوه (اورامانات )630ورود
1دبیرستان نمونه دولتی فاطمیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1دبیرستان نیایش دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1دبیرستان هیات امنایی نبی اکرم(ص)کردستانقروه630ورود
1دخترانه شاهدکردستانقروه630ورود
1دخترانه شاهدکردستانمريوان630ورود
1دخترانه شاهد ساجدهکردستانقروه630ورود
1دخترانه شاهد متوسطه دوره اولکردستانقروه630ورود
1درخشانالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1دکتر اسپرورینالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1دکتر سیدیقمقم .ناحيه 1630ورود
1دکتر منوچهری باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1دکتربتول امام حسینییزديزد.ناحيه 2630ورود
1دکترحسابیخراسان شمالیاسفراين630ورود
1دکتر‌حسابیلرستاندورود630ورود
1دوازده بهمن رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1دوازده فروردینخراسان رضویبردسکن630ورود
1دوازده فروردینآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1دیانتزنجانابهر630ورود
1دیباگرانمازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1ر ضوانالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1راضیهکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1راضیه(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1راهنمایی دخترانه 13 آبانکردستانقروه630ورود
1راهنمایی بهشت آئین (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1رجب زاده1اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1رجب زاده2اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1رحمانیالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1رحمانیالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1رحمتاصفهانباغبادران630ورود
1رسالتخراسان رضویگناباد630ورود
1رستگارالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1رشدکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1رشدمازندرانساري .ناحيه 1630ورود
1رضوانقمقم .ناحيه 3630ورود
1ریحانهکرمانکرمان .ناحيه 2630ورود
1ریحانهکردستانمريوان630ورود
1ریحانهکرمانکرمان .ناحيه 2630ورود
1ریحانه (1)کرمانکرمان .ناحيه 2630ورود
1ریحانه (2)کرمانکرمان .ناحيه 2630ورود
1زمزم 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1زنده یاد فرزانه اقدامیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1زینب کبری (س)اصفهانآران وبيدگل630ورود
1زینبیهزنجانخرمدره630ورود
1زینبیهآذربایجان غربیبوکان630ورود
1ساراآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2630ورود
1سارا 2آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2630ورود
1ساکو مجنونیانسآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2630ورود
1سامانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1سبلاناردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1سعادت کیله سفیدکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1سلمان فارسیقمقم .ناحيه 1630ورود
1سلمان فارسیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2630ورود
1سلمان فارسی زینب آبادگلستانراميان630ورود
1سما (دخترانه)اصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1سما(دخترانه)مرکزیاراک .ناحيه 1630ورود
1سما1اصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1سماءزنجانابهر630ورود
1سماءاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1سماء 2 (دانشگاه آزاد)آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1سمانه باقرخان 1خراسان شمالیبجنورد630ورود
1سمیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1سمیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1سمیهتهرانتهران .منطقه 5630ورود
1سمیهزنجانخرمدره630ورود
1سمیهخراسان شمالیبجنورد630ورود
1سناییاردبیلخلخال630ورود
1سهیلزنجانابهر630ورود
1سید احمد خمینی2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1سید جعفر ذبیحیخراسان رضویگناباد630ورود
1سید علی میربدسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1سیدجمال الدین اسدآبادی ریگ ملکسیستان و بلوچستانميرجاوه630ورود
1سیدحسن نصرالهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1سیزده آبانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2630ورود
1سیزده آبانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1سینانو آورآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1شادروان حاج شیخ مرتضی عظیمیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شادروان مهین حدیدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1شاهدآذربایجان غربیبوکان630ورود
1شاهدمازندرانساري .ناحيه 1630ورود
1شاهدمازندرانساري .ناحيه 1630ورود
1شاهدسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1شاهدکرمانرفسنجان630ورود
1شاهد 1(ابتدایی دخترانه )اردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1شاهد اشراقیقمقم .ناحيه 4630ورود
1شاهد امام حسین عزنجانابهر630ورود
1شاهد رکسانا میناشیکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1شاهد شهریارسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1شاهد شهید فهمیدهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1شاهد شهیدبیگلوگیلانرشت .ناحيه 1630ورود
1شاهد شیخ انصاریاصفهاناصفهان .ناحيه 1630ورود
1شاهد عفافآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2630ورود
1شاهد محسن رضویانقمقم .ناحيه 1630ورود
1شاهد نباتیاصفهاناصفهان .ناحيه 1630ورود
1شاهداهل قلمآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1شاهدحضرت علی اصغر(ع)گیلانلاهيجان630ورود
1شاهدرستگارکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1شایستگان 2البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1شایستهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1شبانه روزی سالار شهیدان (ع )خراسان شمالیبجنورد630ورود
1شبنمکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شرفقمقم .ناحيه 3630ورود
1شرف 1زنجانابهر630ورود
1شریعتی ترک آباداصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شریف العلماءمازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1شفیعاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شکرستان علمآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1شکوفهکردستانقروه630ورود
1شکوفه های محرابالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1شکوفه های دانشکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شکوه (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شکوه (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهداءزنجانزنجان .ناحيه 1630ورود
1شهداءبدرکرمانکرمان .ناحيه 2630ورود
1شهدای آزادی (ا.د)1تهرانتهران .منطقه 4630ورود
1شهدای ابوزیدآباداصفهانآران وبيدگل630ورود
1شهدای بازی درازکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1شهدای پروین زادکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهدای پروین زادکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1شهدای خرمشهر1البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1شهدای شهرداریالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1شهدای فرهنگیخراسان شمالیبجنورد630ورود
1شهدای فرهنگیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهدای کرک نوش آباداصفهانآران وبيدگل630ورود
1شهدای هفتم تیر (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهربانو2اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1شهید زارعالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1شهید احمدغدیریانالبرزنظرآباد630ورود
1شهید اصغر افضلیالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1شهید بابائی حسن سراگیلانرودسر630ورود
1شهید باهنراصفهانکاشان630ورود
1شهید بهشتیسیستان و بلوچستانسرباز(راسک )630ورود
1شهید بهشتیاصفهانآران وبيدگل630ورود
1شهید بهشتیاردبیلخلخال630ورود
1شهید بهشتیزنجانافشار630ورود
1شهید بهشتیاردبیلاصلان دوز630ورود
1شهید بهنام محمدی (شاهد)البرزکرج .ناحيه 2630ورود
1شهید جعفرجباری لاله باعگلستانراميان630ورود
1شهید جلیلیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شهید چمران 2زنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1شهید حجه فروشهمدانهمدان .ناحيه 2630ورود
1شهید خادم پوراصفهانآران وبيدگل630ورود
1شهید دادمان دواردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1شهید دادمان یکاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1شهید داورزادهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهید دباغیانهرمزگانابوموسي630ورود
1شهید رحیمی کلوراردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1شهید رضا سلیمانی ابهریزنجانابهر630ورود
1شهید رضویآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1شهید ره آموزخراسان شمالیبجنورد630ورود
1شهید زمانیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شهید سالار کریمی خوکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1شهید سالماصفهانکاشان630ورود
1شهید شیدانشیداصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شهید صالح خسرویکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1شهید صیاد شیرازیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1شهید عبدی پورقمقم .ناحيه 1630ورود
1شهید علی شهلاییالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1شهید علیپورآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1شهید غفاریکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1شهید غلام رضا طمریکرمانشاهصحنه630ورود
1شهید غلامیالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1شهید فخرانیخراسان شمالیگرمه630ورود
1شهید فهمیدههمدانتويسرکان630ورود
1شهید قجه ایاصفهانزرين شهر(لنجان )630ورود
1شهید کاظمیاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1شهید مباشر اصلآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2630ورود
1شهید محتبی جعفریکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1شهید محمد تقی دروداحمدآبادگیلانرودسر630ورود
1شهید محمد جواد اسلامیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شهید محمد صادق هاشمی نیا (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهید محمد علی یوسفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1شهید محمود حاتمیخراسان رضویمشهد.ناحيه 4630ورود
1شهید مدرسآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1شهید مدرسکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهید مدرساصفهانآران وبيدگل630ورود
1شهید مرتضی سپهری(رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1شهید مرتضی مطهریاردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1شهید مفتحاصفهانآران وبيدگل630ورود
1شهید مهدی مکفایی-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهید میانجیآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1شهید نازپروریان-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهید نازپروریان-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهید نوروزیالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1شهید یاریکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهیدآقامیری بالادزاءمازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1شهیداطهری بالادزامازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1شهیدامیری ناصرسراگیلانرودسر630ورود
1شهیدان جندقیاناصفهانآران وبيدگل630ورود
1شهیدان مجتهدیتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1شهیدایرج فیضی ( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهیدایرج فیضی( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهیدباهنراصفهانمبارکه630ورود
1شهیدبهشتیزنجانابهر630ورود
1شهیدتوکلیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 5630ورود
1شهیدحاج همتکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهیدخاکپورخلیل آباداردبیلهير630ورود
1شهیدداودپاکدامن 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1شهیدرجائی گرمابزنجانافشار630ورود
1شهیدرضافرجیقزوینبوئين زهرا630ورود
1شهیدسلطانیالبرزکرج .ناحيه 1630ورود
1شهیدسلیمی بالادزاءمازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1شهیدسیاوش ویژه ایکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1شهیدصابریان رنجبرهمدانهمدان .ناحيه 1630ورود
1شهیدصدر1البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1شهیدطباطبائیالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1شهیدعباس یوسفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهیدعلیپور2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1شهیدعلیرضاحقیقی پاککرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1شهیدکیانفرکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1شهیدگوهریآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1شهیدمبرهن 2گیلانرشت .ناحيه 1630ورود
1شهیدمحمد پرورش1البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1شهیدمحمد پرورش2البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1شهیدمحمدکاظم موسوی (2)البرزکرج .ناحيه 2630ورود
1شهیدمدرسمازندراننوشهر630ورود
1شهیدمسنن طباطبائی 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1شهیدمصطفی چمرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1شهیدملاحیدرفهیمکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1شهیدمهدی سالک 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1شهیدناصربهرامیکردستانمريوان630ورود
1شهیدنوریآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1شهیده سهام خیامآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1شهیده شهلا هادی یاسینیکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1شهیده شهین مردوخیکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1شهیده طاهره انصاریآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1شیما مرادیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1صابرینکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1صارمی 2آذربایجان شرقیمراغه630ورود
1صداقتکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1صدراکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1صدیقه کبریآذربایجان شرقیعجب شير630ورود
1صدیقه الزهراالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1صدیقه الزهراء 1البرزکرج .ناحيه 2630ورود
1صدیقه طاهرهالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1صدیقه نمیناردبیلنمين630ورود
1طاهرهکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1طريقتالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1طلوع دانش 1آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1طلوع دانشاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1طهوراکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1عبدالهیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1عبرتزنجانابهر630ورود
1عترتزنجانابهر630ورود
1عترتتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1عدالتسیستان و بلوچستاننوک آباد630ورود
1عرفانزنجانابهر630ورود
1عرفاناصفهانفولادشهر630ورود
1عصمتزنجانابهر630ورود
1عصمتکردستانديواندره630ورود
1عصمتمازندراننوشهر630ورود
1عصمتمازندرانساري .ناحيه 1630ورود
1عصمت 2زنجانابهر630ورود
1عصمت سرابلهایلامچرداول630ورود
1عصمتیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1عفافقمقم .ناحيه 1630ورود
1عفافآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1عفافمازندراننوشهر630ورود
1عفافآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1عفت شناطزنجانابهر630ورود
1عفتیه 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1علامه امینیآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1علامه امینی 2آذربایجان شرقیميانه 630ورود
1علامه جعفریآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2630ورود
1علامه حلیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1علامه حلی2کرمانبم630ورود
1علامه طباطباییاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1علامه طباطباییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1علامه طباطباییگیلانلاهيجان630ورود
1علامه مجلسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1علامه محمد تقی جعفریآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1علامه وحید بهبهانی (آل آقا)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1علم و معرفتآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1علوم ومعارف اسلامیزنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1علی ابن ابیطالب (شاهد)آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1علی ابن ابیطالب (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1غدیرقمقم .ناحيه 3630ورود
1غزالی 2زنجانابهر630ورود
1غیرانتفاعی عرفانزنجانابهر630ورود
1غیرانتفاعی نورکردستانقروه630ورود
1غیردولتی ساراخراسان شمالیبجنورد630ورود
1فائقسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 1630ورود
1فاطمه الزهرا(س )مرکزیمحلات630ورود
1فاطمه الزهراءکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1فاطمه الزهراکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1فاطمه الزهراالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1فاطمه الزهرا سزنجانابهر630ورود
1فاطمه زهراآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1فاطمیهآذربایجان شرقیجلفا630ورود
1فاطمیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1فاطمیهخراسان رضویخليل آباد630ورود
1فاطمیهکردستانمريوان630ورود
1فجر1کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1فخریه گیوه چیان(1)قمقم .ناحيه 4630ورود
1فخریه گیوه چیان(2)قمقم .ناحيه 4630ورود
1فردوسمازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1فرزانگانزنجانابهر630ورود
1فرزانگانخراسان جنوبیقائنات630ورود
1فرزانگانخراسان شمالیبجنورد630ورود
1فرزانگانکرمانکرمان .ناحيه 2630ورود
1فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1فرزانگانهمدانهمدان .ناحيه 1630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1فرزانگانگیلانلنگرود630ورود
1فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1فرزانگانخراسان رضویگناباد630ورود
1فرزانگاناردبیلخلخال630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1فرزانگانگلستانگنبدکاووس630ورود
1فرزانگانزنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1فرزانگان (2)دخت ایران پروینمازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1فرزانگان 1البرزکرج .ناحيه 1630ورود
1فرزانگان 2 (متوسطه دوره اول)اردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1فرزانگان امین آران وبیدگلاصفهانآران وبيدگل630ورود
1فرزانگان شهدای آزادی شماره11گیلانرودسر630ورود
1فرزانهکرمانکرمان .ناحيه 2630ورود
1فروغهمدانهمدان .ناحيه 1630ورود
1فروغیاصفهانمبارکه630ورود
1فرهادیان2اردبیلمشکين شهر630ورود
1فرهنگ 2آذربایجان شرقیميانه 630ورود
1فرهنگیانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1فرهنگیانزنجانابهر630ورود
1فرهنگیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1فرهنگیان 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1فرهنگیان حاج حیدر علی شهبازیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1فرهنگیان رهبریزنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1فرهنگیان شهیدبرادران رستمیزنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1فضیلتکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1فضیلتاردبیلخلخال630ورود
1فضیلتکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1فضیلت شهرکردستانمريوان630ورود
1فلاحزنجانابهر630ورود
1قائم (عج)زنجانابهر630ورود
1قائم 2اردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1قائم مقام2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1قائم1کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1قائمیهقمقم .ناحيه 1630ورود
1قدس شاهداصفهانفولادشهر630ورود
1قدسیانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1قشلاق جهانشاهکرمانشاهبيستون630ورود
1قلم معلمالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1کاشانی پسرانه 1زنجانابهر630ورود
1کاشانی دخترانه2زنجانابهر630ورود
1کرامتالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1کرم بسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1کوثرآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1کوثرزنجانخرمدره630ورود
1کوثرزنجانابهر630ورود
1گل یاسکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1گلستانالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1گلستان-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1گلهاالبرزکرج .ناحيه 1630ورود
1گلهاآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1لالهاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1لاله های انقلابمازندرانهراز630ورود
1لاله های انقلابکرمانشاهبيستون630ورود
1لعیا(1)آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1مائدهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1مائدهآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2630ورود
1مائدهزنجانابهر630ورود
1مالک اشترالبرزکرج .ناحيه 3630ورود
1مبتکرآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1متانتکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1متانتتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1متوسطه اول پرورشکردستانسنندج ناحيه 2630ورود
1متوسطه دوره اول شهید مطهری 1اردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1محدثهخوزستانماهشهر630ورود
1محمد رسول الهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1محمد رضا اقبال 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1محمد کلکته چیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1محمد ولی کمینه تاتارعلیاگلستانراميان630ورود
1محمدعلی فهیمامازندرانبابل630ورود
1محمدولی کمینه 2گلستانراميان630ورود
1مدرساردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1مرتضی پاکرایکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1مرتضی علی (پ)1خراسان رضویتبادکان630ورود
1مرحوم مهندس پروینمازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1مرضیهآذربایجان غربیمياندوآب630ورود
1مریماردبیلاردبيل ناحيه 2630ورود
1مریمآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1مطهرهکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1معاد1البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1معراجکردستانمريوان630ورود
1معراجکردستانسقز630ورود
1معراج 1اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد630ورود
1معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد630ورود
1معراج1البرزکرج .ناحيه 3630ورود
1معرفتالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1معرفتگیلانرودسر630ورود
1معصومیهگیلانرودسر630ورود
1معلمزنجانابهر630ورود
1معلمکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1معلم 2اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1معینکرمانکرمان .ناحيه 1630ورود
1مولی الموحدینآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1مهارتهای حرفه ایگیلانرودسر630ورود
1مهدی(عج)آذربایجان شرقیاسکو630ورود
1مهدیهقمقم .ناحيه 2630ورود
1مهدیهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1مهدیه 2زنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1مهرتهران (شهرستانها)شهريار630ورود
1مهندس فضل اله رهنمااصفهاناصفهان .ناحيه 4630ورود
1مهندس نجیمی (2)قمقم .ناحيه 4630ورود
1میثاقزنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1میثم تمارسیستان و بلوچستانعشايري سيستان وبلوچستان630ورود
1میرداماد (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1میرداماد( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1میرزا بابا کاشی دخترانهزنجانابهر630ورود
1نادراصغریاردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1نام آورانآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1ناموس 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1630ورود
1نجمیهقمقم .ناحيه 4630ورود
1نجومیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1630ورود
1ندای زینب(س)کرمانشاهسرپل ذهاب630ورود
1نرجساردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1نزهت دخترانهمازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1نساءآذربایجان غربیتکاب630ورود
1نسل قلمآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1نسل نوالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1نظامی گنجویسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1نفیسه فاضلیقمقم .ناحيه 2630ورود
1نگارستانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4630ورود
1نمازآذربایجان غربیمياندوآب630ورود
1نمونه پژوهشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 1630ورود
1نمونه دولتی شهید مدنیآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1630ورود
1نمونه دولتی محمود صادق وزیریکردستانسنندج ناحيه 1630ورود
1نمونه بعثتکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1نمونه تربیتمرکزیمحلات630ورود
1نمونه دولتی کفایت تقی زادهگیلانرودسر630ورود
1نمونه دولتی مریم تاجگردونگیلانلاهيجان630ورود
1نمونه فرهنگسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1نواب صفویکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1نواب صفوی1آذربایجان شرقیاهر630ورود
1نوبهار(2)البرزکرج .ناحيه 2630ورود
1نوراردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
1نورعلمزنجانزنجان .ناحيه 2630ورود
1نورعلمزنجانابهر630ورود
1نویدخراسان رضویمشهد.ناحيه 5630ورود
1نهضتآذربایجان غربیشوط630ورود
1نیایش( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1نیک اخترکرمانکرمان .ناحيه 2630ورود
1نیک اخترکرمانکرمان .ناحيه 2630ورود
1نیمه متمرکزشاهدکهگیلویه و بویراحمدياسوج630ورود
1وابسته به دانشگاه رازی(دخترانه)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1واثقی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1وارثان حسین عتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1والفجر1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2630ورود
1وحدت یککرمانشاهسرپل ذهاب630ورود
1ولی عصرمازندرانساري .ناحيه 2630ورود
1ولیعصرزنجانابهر630ورود
1هاجرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1هاجرزنجانابهر630ورود
1هجرتقمقم .ناحيه 4630ورود
1هدایتیقمقم .ناحيه 1630ورود
1هدفمرکزیاراک .ناحيه 1630ورود
1هدفالبرزکرج .ناحيه 2630ورود
1هفده شهریورتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1هندسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1هنرستان کاردانش زکریای رازیآذربایجان شرقیميانه 630ورود
1هنرستان کاردانش امیرالمومنینزنجانابهر630ورود
1هنرستان کاردانش تلاشکردستانقروه630ورود
1هنرستان کاردانش علم و صنعتاردبیلاصلان دوز630ورود
1هنرستان مهرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2630ورود
1یادگارامام ابتدائیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3630ورود
1یاران امام (ره)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3630ورود
1یاسمنکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1یاسینزنجانابهر630ورود
1یاور معتقد1اردبیلاردبيل ناحيه 1630ورود
2آسیهالبرزکرج .ناحيه 3629ورود
2آل یاسین2اصفهاناصفهان .ناحيه 4629ورود
2اندیشهزنجانابهر629ورود
2دبیرستان حافظ دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1629ورود
2ریحانه النبیهمدانهمدان .ناحيه 2629ورود
2زینبیهاردبیلاردبيل ناحيه 2629ورود
2شرافتخراسان شمالیبجنورد629ورود
2شهید آل نبیخراسان شمالیبجنورد629ورود
2شهیدآوینیزنجانخرمدره629ورود
2طالقانی شیخدرآبادآذربایجان شرقیميانه 629ورود
2فاروق اعظمسیستان و بلوچستاننيک شهر629ورود
2فدکگلستانگرگان629ورود
2فرزانگانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3629ورود
2فرزانگان (سمپاد)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1629ورود
2کاشانی پورالبرزکرج .ناحيه 2629ورود
2معلم 1اردبیلاردبيل ناحيه 1629ورود
3امیر کبیرزنجانابهر628ورود
3اندیشه برناآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1628ورود
3اندیشه 2البرزکرج .ناحيه 3628ورود
3پانزده خرداد(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1628ورود
3حضرت فاطمه(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1628ورود
3دبیرستان فردوسی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحيه 1628ورود
3رضویه 1قمقم .ناحيه 3628ورود
3ساراخراسان شمالیبجنورد628ورود
3شاهدگلستانگرگان628ورود
3شاهد بارانیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1628ورود
3شهید صدوقی بنیاد15خردادالبرزکرج .ناحيه 3628ورود
3شهیدآوینیالبرزکرج .ناحيه 3628ورود
3شهیدان کامیابیالبرزکرج .ناحيه 3628ورود
3فرزانگانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1628ورود
3معصومه (س)آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2628ورود
3مقدادآذربایجان شرقیمراغه628ورود
3نوآورانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2628ورود
3هنرستان دخترانه نواندیشکردستانسنندج ناحيه 1628ورود
4پاسداران شماره 1گیلانرودسر627ورود
4دبستان دخترانه سوم شعبانکردستانسنندج ناحيه 2627ورود
4دبیرستان دکتر حسابیکرمانکرمان .ناحيه 1627ورود
4دبیرستان نمونه دخترانه زینب کبری ککردستانقروه627ورود
4راهنمایی دخترانه پروین اعتصامیکردستانقروه627ورود
4رقیه (1)اردبیلشاهرود627ورود
4زنده یاد سپیده جم زادگیلانرودسر627ورود
4ساعیمرکزیکميجان627ورود
4شهیدان نوذریاناصفهانآران وبيدگل627ورود
4شهیدحامدیاردبیلمغان (گرمي )627ورود
4کوثرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1627ورود
4مهدیهزنجانزنجان .ناحيه 2627ورود
4نمونه شهید مسافریآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4627ورود
4هاجرآذربایجان شرقیميانه 627ورود
5اندیشهآذربایجان شرقیميانه 626ورود
5بنت الهدی صدر1کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2626ورود
5دبیرستان شهیده سودابه احدی دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1626ورود
5سیدالشهدا(1)البرزکرج .ناحيه 2626ورود
5شهید دکتر مفتح 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1626ورود
5شهیدموسی نامجو2البرزکرج .ناحيه 3626ورود
5فرزانگان (تیزهوشان )آذربایجان شرقیمراغه626ورود
5فرزانه1خراسان رضویتبادکان626ورود
5قلمآذربایجان شرقیميانه 626ورود
5قهستانخراسان جنوبیقائنات626ورود
5میقات 2اردبیلاردبيل ناحيه 1626ورود
5نورزنجانخرمدره626ورود
6آوای گلچینآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1625ورود
6ستایشخراسان شمالیاسفراين625ورود
6شهیدمطهری زرینه اوباتوکردستانديواندره625ورود
6شهیده زهرا قضائیقمقم .ناحيه 3625ورود
6قلم چیالبرزکرج .ناحيه 3625ورود
6کوثرالبرزکرج .ناحيه 3625ورود
6گلهای مریمالبرزکرج .ناحيه 2625ورود
6مهدیه (1)البرزکرج .ناحيه 3625ورود
6مهرکرمانکرمان .ناحيه 2625ورود
6هدایتقمقم .ناحيه 4625ورود
7الزهراءسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2624ورود
7امام رضا(ع)آذربایجان شرقیاهر624ورود
7بلال حبشی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3624ورود
7حافظ 1اردبیلاردبيل ناحيه 1624ورود
7حجابآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1624ورود
7حکیم نصرالهاصفهانشهرضا(قمشه )624ورود
7شاهدنسل پیامآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1624ورود
7شهید رحمانیزنجانابهر624ورود
7شهید فلاحیقمقم .ناحيه 4624ورود
7فرزانگانآذربایجان شرقیميانه 624ورود
7کمال تربیتخراسان شمالیاسفراين624ورود
8بهارستان 2زنجانزنجان .ناحيه 2623ورود
8حاج حسن مومنیآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1623ورود
8سنای دانشآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1623ورود
8شهید ناصر خیر آبادیالبرزکرج .ناحيه 3623ورود
8شهیدفهمیدهکردستانسنندج ناحيه 2623ورود
8شیخ محمود شلتوتکردستانسنندج ناحيه 1623ورود
8قدسیان نوآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3623ورود
8معصومی لاریکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3623ورود
8نشاطآذربایجان شرقیميانه 623ورود
9امام زمان (عج)لرستانبروجرد622ورود
9جوادیهکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکيلويه )622ورود
9دبیرستان سماعزنجانابهر622ورود
9دختران آفتابالبرزکرج .ناحيه 3622ورود
9عالیه میرزازمانیمازندرانساري .ناحيه 1622ورود
9فرزانگان 2قمقم .ناحيه 3622ورود
9متوسطه اول زینبیهکردستانسنندج ناحيه 2622ورود
9مرصاد1زنجانخرمدره622ورود
9وحدتگیلانرودسر622ورود
10پورسینااردبیلاردبيل ناحيه 2621ورود
10چهره برقی1اردبیلاردبيل ناحيه 1621ورود
10دبستان دخترانه هیئت امنایی آموزگار2کردستانسنندج ناحيه 2621ورود
10دبیرستان دوره اول نمونه خدیجه الکبریکردستانقروه621ورود
10دبیرستان عصمتکرمانشاهاسلام آباد621ورود
10شهیدسیدمهدی برقعی 2قمقم .ناحيه 3621ورود
10شهیدکجوعی ارباطآذربایجان شرقیميانه 621ورود
10صادقیهقمقم .ناحيه 3621ورود
10فاطمیهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4621ورود
10یاور معتقد2اردبیلاردبيل ناحيه 1621ورود
11آوای گلچین 3آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1620ورود
11آیت اله بهاءالدینیقمقم .ناحيه 1620ورود
11امید (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3620ورود
11اندیشهمازندرانساري .ناحيه 1620ورود
11پروین اعتصامیزنجانابهر620ورود
11پژوهشالبرزکرج .ناحيه 2620ورود
11پژوهشالبرزکرج .ناحيه 2620ورود
11تعاونکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3620ورود
11تندگویان2کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3620ورود
11حاج رحیم شعبانیتهران (شهرستانها)بهارستان 1620ورود
11دخترانه شاهداردبیلاردبيل ناحيه 2620ورود
11راهنمایی استعداد های درخشان شهید دکتر مصطفی احمدی روشنکردستانقروه620ورود
11سمیهتهران (شهرستانها)شهريار620ورود
11سیزده آبانخراسان شمالیبجنورد620ورود
11شاهد شهدای باقریکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3620ورود
11شهدای چافجیرگیلانرودسر620ورود
11شهیدمنوچهرزادهکردستانسنندج ناحيه 2620ورود
11عصمتیه (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2620ورود
11فرشتهزنجانزنجان .ناحيه 2620ورود
11مرحوم محمد پور کاشانیالبرزکرج .ناحيه 2620ورود
11مصباح الهدییزدتفت620ورود
12آیت اله خامنه ایزنجانابهر619ورود
12پیامبراعظم(1)قمقم .ناحيه 4619ورود
12حافظیهخراسان شمالیبجنورد619ورود
12حضرت معصومه (س )قمقم .ناحيه 3619ورود
12دبیرستان نمونه دولتی شهید نامدارمرادیکردستانسنندج ناحيه 1619ورود
12شاهد هوشمند ژیلا مقبلکردستانسنندج ناحيه 1619ورود
12شهید نجفی تباراصفهانآران وبيدگل619ورود
12فرزانگانزنجانزنجان .ناحيه 2619ورود
13آزادی 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3618ورود
13امامیقمقم .ناحيه 4618ورود
13بعثتکرمانشاهصحنه618ورود
13حضرت صدیقه کبری (س )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2618ورود
13سلمان فارسی رضامحله مرکزیگیلانرودسر618ورود
13شاهد حضرت رقیه (ع)کرمانشاهصحنه618ورود
13شهیدین فاطمیقمقم .ناحيه 1618ورود
13صالحاصفهانشهرضا(قمشه )618ورود
13وحدتکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3618ورود
14آسیهالبرزکرج .ناحيه 3617ورود
14ابرارکردستانسنندج ناحيه 2617ورود
14ستایشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2617ورود
14شهید نامجو(1)قمقم .ناحيه 4617ورود
14عصمتالبرزکرج .ناحيه 3617ورود
14قائم مقام 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1617ورود
14میردامادالبرزکرج .ناحيه 1617ورود
14نمونه دولتی امام صادق (ع )ابهرزنجانابهر617ورود
15اندیشه - شهیدرجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3616ورود
15بهمن محمدی (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3616ورود
15حضرت معصومهتهرانتهران .منطقه 17616ورود
15دبیرستان نمونه پسرانه فارابیکردستانديواندره616ورود
15زنده یاد حسینیاصفهانشهرضا(قمشه )616ورود
15سکینه خسرو آباداصفهانشهرضا(قمشه )616ورود
15شهید دکتر نیکنامیآذربایجان شرقیميانه 616ورود
15شهید صدوقی بنیاد 15 خردادالبرزکرج .ناحيه 3616ورود
15شهیدجوادنوروزیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2616ورود
16جابربن حیان فرهنگیان 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2615ورود
16جعفری اسلامیاردبیلاردبيل ناحيه 2615ورود
16شهید صادقیانکردستانمريوان615ورود
16عزیزاله پزشکیتهران (شهرستانها)شهريار615ورود
16فرزانگان 2همدانهمدان .ناحيه 2615ورود
16نمونه دولتی شهداءبوشهردير615ورود
16نیمه شعبانآذربایجان شرقیميانه 615ورود
17امام سجاد(ع)گیلانرودسر614ورود
17حضرت زینب(س) 2اصفهاناصفهان .ناحيه 4614ورود
17خدیجه کبری (س)اصفهانآران وبيدگل614ورود
17سارهکرمانشاهاسلام آباد614ورود
17عفافاردبیلاردبيل ناحيه 1614ورود
17علی ابن ابی طالب(ع)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3614ورود
17غیرانتفاعی دانشگاه علوم پزشکی رازیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2614ورود
17فرزانگانآذربایجان شرقیاهر614ورود
17گلچینآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1614ورود
17نیایش (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3614ورود
18آوای مهرگیلانرشت .ناحيه 2613ورود
18ابتدایی دوره اول بصیرتکردستانسنندج ناحيه 2613ورود
18ادیبان فرزانهزنجانزنجان .ناحيه 2613ورود
18ایلیایی 2البرزکرج .ناحيه 2613ورود
18دخترانه شاهدحاجیه خانم افسررجاییاصفهانشهرضا(قمشه )613ورود
18راهنمایی شاهد دخترانزنجانزنجان .ناحيه 1613ورود
18شهید بهشتیزنجانزنجان .ناحيه 2613ورود
18فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانقصرقند613ورود
18فاطمه خسروی حسینیاصفهانآران وبيدگل613ورود
18کوثراصفهانآران وبيدگل613ورود
18گلزاراسفه سالاراصفهانشهرضا(قمشه )613ورود
18لاله های انقلابالبرزکرج .ناحيه 3613ورود
18مفاخرخراسان رضویمشهد.ناحيه 6613ورود
19آوای گلچین 2آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1612ورود
19حاج ناصر بهرامیاصفهانشهرضا(قمشه )612ورود
19زینبیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1612ورود
19شاهد شهیده سهام خیامگیلانرشت .ناحيه 1612ورود
19طاهرهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1612ورود
19ملاصدراالبرزکرج .ناحيه 1612ورود
19هنرستان کاردانش علی بن ابی طالبسیستان و بلوچستانخاش612ورود
20امیدانقلاب اسلامیتهرانتهران .منطقه 17611ورود
20حضرت رقیه(س)گیلانرودسر611ورود
20دبستان بشارت دوره ی اولکردستانسنندج ناحيه 2611ورود
20سعادتهرمزگانميناب611ورود
20شاهد 2(ابتدایی دخترانه )اردبیلاردبيل ناحيه 2611ورود
20شهید نقی زادهتهرانتهران .منطقه 17611ورود
20شهیداشرفی اصفهانیتهرانتهران .منطقه 17611ورود
20شهیدنواب صفوی 1تهرانتهران .منطقه 19611ورود
20شیخ جلالکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3611ورود
20فجرتهرانتهران .منطقه 15611ورود
21آزرمکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2610ورود
21آناتاآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1610ورود
21آیت الله کاشانیکرمانکرمان .ناحيه 2610ورود
21آینده سازان(2)مازندرانساري .ناحيه 1610ورود
21ادب خان به بین کلوکنگلستانراميان610ورود
21استقلالکردستانبيجار610ورود
21امام خمینی(ره)قمقم .ناحيه 2610ورود
21امام رضا(ع )سیستان و بلوچستاننيک شهر610ورود
21امام صادق(ع)1اردبیلاردبيل ناحيه 1610ورود
21امیرکبیرخراسان شمالیبجنورد610ورود
21ایمانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3610ورود
21بسیج(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2610ورود
21بنی هاشم2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3610ورود
21پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحيه 1610ورود
21پنج تن آل عبا 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3610ورود
21ترانه هدایتیکرمانشاهبيستون610ورود
21جوادالائمه(علیه السلام)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3610ورود
21حافظالبرزکرج .ناحيه 2610ورود
21حسام الدینسیستان و بلوچستانجالق610ورود
21حضرت معصومهاردبیلاردبيل ناحيه 1610ورود
21حضرت نرجس (ع) ملاکلامازندرانهراز610ورود
21خاتم الانبیاء (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3610ورود
21خوارزمی صائین قلعهزنجانابهر610ورود
21دبستان پسرانه قلیانکردستانسنندج ناحيه 1610ورود
21دبستان دولتی آزادگان 1کردستانسنندج ناحيه 2610ورود
21دبستان دولتی عبدالغفارارجمندی2کردستانسنندج ناحيه 2610ورود
21دبیرستان سبحان دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1610ورود
21دکتراکبریهالبرزکرج .ناحيه 4610ورود
21دکترمحمدکرمانشاهیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3610ورود
21راه زینباردبیلاصلان دوز610ورود
21ریحانهلرستاندورود610ورود
21شا هدمازندراننور610ورود
21شاهد پسرانزنجانابهر610ورود
21شمس تبریزیآذربایجان شرقیجلفا610ورود
21شهدای جلیلیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3610ورود
21شهید بهزاد کیانوش رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1610ورود
21شهید بهشتیزنجانابهر610ورود
21شهید دانش حجتیگیلانرشت .ناحيه 1610ورود
21شهید سندروسخراسان جنوبیبيرجند610ورود
21شهید شیرودیزنجانزنجان .ناحيه 1610ورود
21شهید صدوقی 1البرزکرج .ناحيه 2610ورود
21شهیدآیت ا000صدوقیکرمانشاهسنقرکليايي610ورود
21شهیدداداشی اسبواردبیلشاهرود610ورود
21شهیدرجبیتهرانتهران .منطقه 17610ورود
21شهیدعلی نوران تهرانتهران .منطقه 17610ورود
21شهیدمحمدکاظم موسوی (1)البرزکرج .ناحيه 2610ورود
21طالقانیآذربایجان شرقیجلفا610ورود
21عارفاصفهانشهرضا(قمشه )610ورود
21فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانخاش610ورود
21فاطمه الزهراکردستانقروه610ورود
21فاطمیهاردبیلهير610ورود
21فهمیده1البرزکرج .ناحيه 1610ورود
21قائم خمینی آباداصفهانشهرضا(قمشه )610ورود
21کارخانه قندکرمانشاهبيستون610ورود
21کوثرمازندرانساري .ناحيه 1610ورود
21متوسطه اول شهید اردلانکردستانسنندج ناحيه 2610ورود
21محمد آبداراصفهاناصفهان .ناحيه 4610ورود
21معلّمآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3610ورود
21منتظرقائم (1)البرزکرج .ناحيه 2610ورود
21نرگس(س)البرزکرج .ناحيه 3610ورود
21نمونه دولتی علی ابن ابیطالباردبیلخلخال610ورود
21نوآورانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3610ورود
21نوبهار(1)البرزکرج .ناحيه 2610ورود
21نیایشلرستانخرم آباد.ناحيه 1610ورود
21نیمه متمرکزکهگیلویه و بویراحمدياسوج610ورود
21هاجرتهرانتهران .منطقه 17610ورود
21هنرستان جابریکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1610ورود
21هنرستان حرفه ای تربیت بدنی سعیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3610ورود
21یاسمینالبرزکرج .ناحيه 4610ورود
22حامی ابتداییالبرزکرج .ناحيه 2609ورود
22ربابه کتابیالبرزکرج .ناحيه 3609ورود
22شهید مطهریزنجانخرمدره609ورود
22علامه امینی1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1609ورود
22فرزانگانکرمانکرمان .ناحيه 1609ورود
22فرهنگ سازانآذربایجان غربیمهاباد609ورود
22فیضیه سدهاصفهانزرين شهر(لنجان )609ورود
23اندیشمندقمقم .ناحيه 3608ورود
23سیدعلی اکبرتقویاصفهانشهرضا(قمشه )608ورود
23شهیدحسن پورحیدریسمنانشاهرود608ورود
24حرفه ای محمودیه 20خراسان شمالیبجنورد607ورود
24زینب کبری 2آذربایجان شرقیميانه 607ورود
24شهید بهشتی (تیزهوشان)کهگیلویه و بویراحمدياسوج607ورود
24شهید مصطفی خمینیآذربایجان شرقیميانه 607ورود
24فاطمه الزهراآذربایجان شرقیميانه 607ورود
24فرزانگان (سمپاد)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2607ورود
24مشکوة فرهنگیانمرکزیاراک .ناحيه 1607ورود
24معراجکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3607ورود
25ایرانتهرانتهران .منطقه 17606ورود
25بعثتزنجانبزينه رود606ورود
25حضرت ولیعصر(عج)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2606ورود
25شهیدثانیالبرزکرج .ناحيه 3606ورود
25شهیدوطنپور(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2606ورود
25شیما 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1606ورود
25صدیقه کارخانه چیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3606ورود
25فاطمیهخراسان شمالیجاجرم606ورود
26استاد مطهریکرمانزرند605ورود
26بنت الهدی صدرتهرانتهران .منطقه 2605ورود
26دانش 1آذربایجان شرقیميانه 605ورود
26قدوسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1605ورود
26میقاتاردبیلاردبيل ناحيه 1605ورود
27پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحيه 1604ورود
27روزبهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4604ورود
27فدکخراسان جنوبیقائنات604ورود
27معراجآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3604ورود
27مهر آفریناصفهانزرين شهر(لنجان )604ورود
27هجرتتهرانتهران .منطقه 11604ورود
28آرمیتا مصلی نژادخراسان شمالیبجنورد603ورود
28استادشهریار1اردبیلاردبيل ناحيه 1603ورود
28پردیسالبرزکرج .ناحيه 2603ورود
28طالقانیاصفهانشهرضا(قمشه )603ورود
28لاله های انقلابالبرزکرج .ناحيه 3603ورود
28معادالبرزکرج .ناحيه 3603ورود
29بنیانگیلانرشت .ناحيه 1602ورود
29دبیرستان امام حسین (ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1602ورود
29دوازده فروردینالبرزکرج .ناحيه 3602ورود
29فخر دانشآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1602ورود
29نمونه دولتی علامه حلیاردبیلمشکين شهر602ورود
30راهیان نورسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 1601ورود
30شاهدشهیدبخت شکوهیگیلانرودسر601ورود
30شهید دانشمازندرانساري .ناحيه 1601ورود
31آتوساقبائیان شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1600ورود
31ادبکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3600ورود
31استقلالآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3600ورود
31اسماءکرمانشاهاسلام آباد600ورود
31المهدیاردبیلاصلان دوز600ورود
31امام حسین (ع )آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4600ورود
31امام حسین 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4600ورود
31امام خمینی (ره)سیستان و بلوچستاننوک آباد600ورود
31باقرالعلوماردبیلاردبيل ناحيه 1600ورود
31بعثتزنجانزنجان .ناحيه 2600ورود
31بیست ودوبهمن کلوچه خالصهآذربایجان شرقیميانه 600ورود
31پزشکانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3600ورود
31پوشینه بافت (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2600ورود
31تبیاناصفهانشهرضا(قمشه )600ورود
31جهان علمسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2600ورود
31حاج مسیح اله کوپاییاصفهانشهرضا(قمشه )600ورود
31حقیقت راه آهنآذربایجان شرقیميانه 600ورود
31خدیجه کبری راسکسیستان و بلوچستانسرباز(راسک )600ورود
31خواجه نصیرزنجانابهر600ورود
31دانش پژوهاناردبیلاردبيل ناحيه 1600ورود
31دبستان داناکردستانسنندج ناحيه 1600ورود
31دبستان سمیهکردستانسنندج ناحيه 1600ورود
31دبستان آموزگار 2 ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحيه 1600ورود
31دبستان دخترانه آساولهکردستانسنندج ناحيه 1600ورود
31دبستان دخترانه قلیانکردستانسنندج ناحيه 1600ورود
31دبستان مهندس ادب 1کردستانسنندج ناحيه 1600ورود
31دبیرستان غیر دولتی فرشتهکردستانسنندج ناحيه 1600ورود
31دکترشریعتی 1اردبیلشاهرود600ورود
31ذوالفقارسیستان و بلوچستانپشت آب600ورود
31راه نورگیلانرودسر600ورود
31ربیعیاصفهانکاشان600ورود
31سماء2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4600ورود
31شاهد بهارایمانزنجانزنجان .ناحيه 2600ورود
31شاهدامام صادقخراسان شمالیاسفراين600ورود
31شهدای پاشانیا-رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3600ورود
31شهید شیرازیآذربایجان شرقیميانه 600ورود
31شهیدآرمان 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2600ورود
31شهیدامین اصغری2گیلانرشت .ناحيه 1600ورود
31شهیدعلیم شیبکسیستان و بلوچستانميرجاوه600ورود
31شیماآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1600ورود
31عرفانآذربایجان شرقیميانه 600ورود
31عرفانآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1600ورود
31علوم و معارف اسلامیمازندرانساري .ناحيه 2600ورود
31فرهنگیانخوزستانآبادان600ورود
31قیامتهرانتهران .منطقه 14600ورود
31مائده موچشکردستانموچش600ورود
31ماموستاحیران سرخه دزجکردستانسنندج ناحيه 2600ورود
31مدافعین حرم 2آذربایجان شرقیميانه 600ورود
31مطهره موچشکردستانموچش600ورود
31معلمهمدانسامن600ورود
31ملاصدر 2قمقم .ناحيه 2600ورود
31نادریخواه 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1600ورود
31نخبگان طاهبازقمقم .ناحيه 1600ورود
31نوینمازندراننوشهر600ورود
31نیک اندیشانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4600ورود
31ولایتسیستان و بلوچستانزابل600ورود
32صادقی پورآذربایجان شرقیميانه 599ورود
32علامه دهخدا1.قزوینالبرز599ورود
32مهندس شکوفه اکبربوشهریالبرزکرج .ناحيه 2599ورود
33ام المومنینکردستانمريوان598ورود
33پانزده خردادزنجانابهر598ورود
33حاج سپاسیخراسان شمالیبجنورد598ورود
33سبلان 1اردبیلاردبيل ناحيه 1598ورود
33شاهد شهید بروجردیآذربایجان غربیمهاباد598ورود
33شهید باهنرکرمانشهربابک598ورود
33شهید تقی طاهر زادهاصفهاناصفهان .ناحيه 4598ورود
33فرزانگان (گرگان )گلستانگرگان598ورود
33مریم 2اردبیلاردبيل ناحيه 2598ورود
33هنرستان حمیده کاظمیاصفهانشهرضا(قمشه )598ورود
34آمنهخراسان شمالیبجنورد597ورود
34پردیسکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3597ورود
34حجابکرمانشاهبيستون597ورود
34زهرای مرضیه (س )آذربایجان شرقیمراغه597ورود
34شهدای غزهمازندرانساري .ناحيه 2597ورود
34شیخ طبرسیمازندرانساري .ناحيه 1597ورود
34فرزانگان 1البرزکرج .ناحيه 1597ورود
34نمونه دولتی آیت ا...خامنه ایاردبیلمشکين شهر597ورود
35آزادگان 1 (ابتدائی _ غیرانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1596ورود
35جنتکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3596ورود
35حافظ (1)قمقم .ناحيه 1596ورود
35دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2596ورود
35سبلان 2اردبیلاردبيل ناحيه 1596ورود
35سمیهاردبیلنمين596ورود
35شاهدکرمانکرمان .ناحيه 1596ورود
35شاهد ام البنینکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2596ورود
35شهید فلاحیالبرزکرج .ناحيه 1596ورود
35شهید فلاحیمازندرانساري .ناحيه 2596ورود
35عفافکردستانسنندج ناحيه 2596ورود
35غیرانتفاعی ادیبگیلانرودسر596ورود
35گلهای اندیشهآذربایجان غربیمهاباد596ورود
35هنرستان کاردانش شهیدصالحیاراصفهانآران وبيدگل596ورود
36ابرار نمونه دولتیاصفهانفولادشهر595ورود
36اسدآبادیالبرزکرج .ناحيه 2595ورود
36حکیم فرزانهاصفهانشهرضا(قمشه )595ورود
36خلبان ذاکر (2)اردبیلاردبيل ناحيه 2595ورود
36راضیه(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2595ورود
36سمیهایلامايوان595ورود
36سید یونس اردبیلی(2)اردبیلاردبيل ناحيه 2595ورود
36میرزا عبدالحمید آموزگاراردبیلاردبيل ناحيه 2595ورود
36ولی عصر (عج)کرمانکرمان .ناحيه 2595ورود
36یاسر کهن محلهکرماننرماشير595ورود
37آیت اله اشرفی اصفهانیآذربایجان شرقیمرند594ورود
37تیزهوشان طوبی2گیلانرودسر594ورود
37حدیث (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3594ورود
37حضرت زهرا (س)خوزستاناميديه594ورود
37دبیرستان مولویکردستانقروه594ورود
37دهه فجرآذربایجان شرقیميانه 594ورود
37شاهدهفده شهریورگیلانرودسر594ورود
37شهید سرتیپ سید موسی نامجوسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 1594ورود
37شهیدشهسواریتهرانتهران .منطقه 17594ورود
37شهیدنعمتی هاالبرزکرج .ناحيه 1594ورود
37قدسزنجانابهر594ورود
37متوسطه اول شهیده ناهید فاتحی کرجوکردستانسنندج ناحيه 2594ورود
37مرضیهآذربایجان شرقیملکان594ورود
38امیرکبیراصفهانباغبادران593ورود
38اندیشهاردبیلخلخال593ورود
38خورشیدزهراتهران (شهرستانها)شهريار593ورود
38دبیرستان شاهددخترانه نجابتخراسان شمالیبجنورد593ورود
38زینبیهلرستاندورود593ورود
38شاهد (دبیرستان دخترانه )اردبیلاردبيل ناحيه 2593ورود
38شهیدسیدجوادشرافت 1البرزکرج .ناحيه 1593ورود
38عرفاناصفهانفولادشهر593ورود
38علوم و معارف اسلامیمازندرانساري .ناحيه 2593ورود
38فرزانگانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2593ورود
38مبعثالبرزکرج .ناحيه 1593ورود
38مهر خاوران 2لرستاندورود593ورود
38ندای آزادیمازندرانساري .ناحيه 1593ورود
39اندرزگو1اردبیلاردبيل ناحيه 2592ورود
39خدیجه کبریاصفهانزرين شهر(لنجان )592ورود
39خلبان ذاکر 1اردبیلاردبيل ناحيه 2592ورود
39دبیرستان غیرانتفاعی سماکرمانشاهاسلام آباد592ورود
39سمیهآذربایجان غربیشوط592ورود
39شاهدحضرت زینب (س )تهران (شهرستانها)شهريار592ورود
39شهید صیفور چابککرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1592ورود
39شهید نواب صفویگیلانرودسر592ورود
39شهیدباهنرسیستان و بلوچستاننوک آباد592ورود
39شهیدعلیرضاحاجی بابائی 2همدانهمدان .ناحيه 2592ورود
39شیخ بهائیچهارمحال و بختیاریفارسان592ورود
39فاضلهاصفهانزرين شهر(لنجان )592ورود
39قائماردبیلاردبيل ناحيه 2592ورود
39مهندس ثالثیالبرزکرج .ناحيه 3592ورود
39نمونه دولتی شهیدچمرانگیلانرودسر592ورود
40ارمغان دانش(غیردولتی)قمقم .ناحيه 4591ورود
40امامت (1)البرزکرج .ناحيه 3591ورود
40ایمانالبرزکرج .ناحيه 3591ورود
40بوعلی سیناقمقم .ناحيه 2591ورود
40بهاراناردبیلاردبيل ناحيه 1591ورود
40توحیداصفهانخوانسار591ورود
40تیزهوشان فرزانگان(سمپاد)کردستانسنندج ناحيه 2591ورود
40حضرت زینب(س)خراسان شمالیجاجرم591ورود
40شهید حمید ادیبیالبرزکرج .ناحيه 3591ورود
40شهید یزدان بختیاری-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3591ورود
40شهیدمولامراد احمدیکرمانشاهبيستون591ورود
40شهیدوفاییاصفهانزرين شهر(لنجان )591ورود
40شهیده بازگیرایلامدره شهر591ورود
40صدرااردبیلاردبيل ناحيه 1591ورود
40عدالت ناهوکسیستان و بلوچستانجالق591ورود
40عفافکرمانکرمان .ناحيه 1591ورود
40فاطمه عرب (شاهد)البرزکرج .ناحيه 2591ورود
40متوسطه اول شهیده مهری رزاق طلبکردستانسنندج ناحيه 2591ورود
40معاد1اصفهانزرين شهر(لنجان )591ورود
40نامدار خراسانیتهرانتهران .منطقه 2591ورود
40هنرستان شبانه روزی کاردانش ابتکارکرمانشاهثلاث باباجاني591ورود
41آرشالبرزکرج .ناحيه 2590ورود
41آزادیالبرزکرج .ناحيه 2590ورود
41آزادیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4590ورود
41آیت اله طالقانی(1)البرزکرج .ناحيه 4590ورود
41آینده سازانخراسان شمالیگرمه590ورود
41الزهرا(س)گیلانرودسر590ورود
41امام خامنه ایاصفهانآران وبيدگل590ورود
41امام خمینیزنجانبزينه رود590ورود
41امام رضا(ع )دخترانهزنجانزنجان .ناحيه 2590ورود
41امام مهدی عجتهرانتهران .منطقه 17590ورود
41امیدانقلابکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3590ورود
41ایثار کرکج 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1590ورود
41بصیرتخراسان شمالیبجنورد590ورود
41پروین اعتصامیکردستانمريوان590ورود
41جمهوری اسلامیآذربایجان غربیبوکان590ورود
41حجاب کوزرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1590ورود
41دبستان غیرانتفاعی یگانهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1590ورود
41دبستان علم و ادبآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1590ورود
41دبیرستان شهید جمیل شهسواری ( دوره اول )کردستانسنندج ناحيه 1590ورود
41دوره اول دانش پژوهاناردبیلاردبيل ناحيه 1590ورود
41رسالتالبرزکرج .ناحيه 3590ورود
41رضویهسیستان و بلوچستاننيک شهر590ورود
41روزبه 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3590ورود
41زکریای رازی (1)البرزکرج .ناحيه 2590ورود
41زکریای رازی (2)البرزکرج .ناحيه 2590ورود
41زینبیه2تهران (شهرستانها)شهريار590ورود
41سپیده کاشانیاصفهانزرين شهر(لنجان )590ورود
41ستایشتهران (شهرستانها)شهريار590ورود
41سماءاردبیلاردبيل ناحيه 1590ورود
41سماء دخترانزنجانزنجان .ناحيه 2590ورود
41سمیه 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4590ورود
41سیدالشهدا(2)البرزکرج .ناحيه 2590ورود
41سیمین لباف زادهاصفهاناصفهان .ناحيه 1590ورود
41شاهد دکترزنگنهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1590ورود
41شایستگانالبرزکرج .ناحيه 3590ورود
41شرفکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2590ورود
41شریعتیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2590ورود
41شهید اکبر نوری 1اصفهاناصفهان .ناحيه 1590ورود
41شهید دکتر محمد جواد باهنرسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2590ورود
41شهید راثی نظاماردبیلاردبيل ناحيه 1590ورود
41شهید رامی الدورهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3590ورود
41شهید سید مهدی چراغی 1البرزکرج .ناحيه 3590ورود
41شهید فاتحیاردبیلاردبيل ناحيه 1590ورود
41شهید یارمرادی-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3590ورود
41شهیدشریف واقفیمازندرانبهشهر590ورود
41شهیدغلامرضا ابراهیمیاصفهانزرين شهر(لنجان )590ورود
41شهیدمطهریتهران (شهرستانها)شهريار590ورود
41شهیدمنوچهرشریفی (رجایی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1590ورود
41صالحینالبرزکرج .ناحيه 1590ورود
41علامه محمدتقی جعفریکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3590ورود
41علی ابن ابیطالب عالبرزکرج .ناحيه 3590ورود
41فاطمیهگیلانرودسر590ورود
41قدس 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4590ورود
41قدسیانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3590ورود
41لقمان چمگرداناصفهانزرين شهر(لنجان )590ورود
41معراج2البرزکرج .ناحيه 3590ورود
41ملاصدراکرمانکرمان .ناحيه 2590ورود
41نبوتسیستان و بلوچستانعشايري سيستان وبلوچستان590ورود
41نوید صالحینالبرزکرج .ناحيه 1590ورود
41نیایشالبرزکرج .ناحيه 3590ورود
41هاجر چهرکرمانشاهبيستون590ورود
41یادگار امام ( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3590ورود
41یادگارامام (ره )البرزکرج .ناحيه 3590ورود
42ادبخراسان رضویگناباد589ورود
42اسد الله ایرانمشکرمانکرمان .ناحيه 2589ورود
42امیدآینده 1دخترانهالبرزکرج .ناحيه 2589ورود
42پاکانزنجانابهر589ورود
42حجه الوداعقمجعفرآباد589ورود
42خاتم الانبیاء( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3589ورود
42شمیماصفهانزرين شهر(لنجان )589ورود
42شهید یزدان بختیاری-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3589ورود
42شهیدمحمدرضافروزنده پور2تهران (شهرستانها)شهريار589ورود
43آزادی2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4588ورود
43امام حسن عسگری(ع)آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1588ورود
43حافظسیستان و بلوچستاننيک شهر588ورود
43حکیم نظامیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2588ورود
43رسول اکرم (ص)قزوینالبرز588ورود
43زاگرستهران (شهرستانها)شهريار588ورود
43فضیلتزنجانخدابنده588ورود
43محدثهکردستانمريوان588ورود
44جهشآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4587ورود
44زینب کبری 1آذربایجان شرقیميانه 587ورود
45دبستان نسل قلم 2آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1586ورود
45دبیرستان شهید بهشتیکردستانسنندج ناحيه 1586ورود
45عصمتخراسان شمالیگرمه586ورود
45عفافقمقم .ناحيه 1586ورود
45غیرانتفاعی دین ودانشآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1586ورود
46پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحيه 1585ورود
46شهدای 17شهریورتهران (شهرستانها)اسلام شهر585ورود
46شهدای رزینکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3585ورود
46کوثرالبرزکرج .ناحيه 2585ورود
46نسترنسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2585ورود
47پویای علمآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1584ورود
47خیامکردستانسنندج ناحيه 2584ورود
47روشنی 2اردبیلاردبيل ناحيه 1584ورود
47صالحینالبرزکرج .ناحيه 1584ورود
48بسیج مستضعفینایلامايوان583ورود
48دبستان غیرانتفاعی شریفزنجانابهر583ورود
48دبیرستان دخترانه نرجسخراسان شمالیگرمه583ورود
48شهید یحیی شمشادیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2583ورود
48معصومیههمدانهمدان .ناحيه 1583ورود
48ولایتآذربایجان شرقیميانه 583ورود
49آئین تربیتتهران (شهرستانها)شهريار582ورود
49پانزده خردادکرمانزرند582ورود
49تدبیرالبرزکرج .ناحيه 3582ورود
49خدایاری 1آذربایجان شرقیمراغه582ورود
49خیامآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3582ورود
49شاهد ( دبیرستان پسرانه )اردبیلاردبيل ناحيه 2582ورود
49شهید بهشتی 2 (متوسطه دوره اول)اردبیلاردبيل ناحيه 2582ورود
49صداقت 2اصفهانفولادشهر582ورود
49محمدرسول اللهآذربایجان غربیشوط582ورود
49معلم2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3582ورود
49نرگسآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4582ورود
50احمد لبیب 2گیلانرشت .ناحيه 1581ورود
50پروین اعتصامیخراسان شمالیبجنورد581ورود
50خانواده شکیبا 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3581ورود
50شهیداحمدکشوری (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2581ورود
50عرفان (1)البرزکرج .ناحيه 2581ورود
50عرفان 3آذربایجان شرقیميانه 581ورود
51آزادی1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4580ورود
51انقلابکرمانشاهبيستون580ورود
51باران اندیشهگیلانرشت .ناحيه 2580ورود
51توحیدخراسان شمالیبجنورد580ورود
51حافظقمقم .ناحيه 1580ورود
51حضرت رقیه ایمچهاردبیلاردبيل ناحيه 1580ورود
51دانشآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1580ورود
51دبیرستان دخترانه فدککرمانشاهبيستون580ورود
51رازیکردستانديواندره580ورود
51شهیدان مثقالیتهرانتهران .منطقه 17580ورود
51شهیدبهروزفرشادفر_شهیدرجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3580ورود
51شهیددکتربهشتیالبرزکرج .ناحيه 2580ورود
51عفافتهرانتهران .منطقه 17580ورود
51قیام 2اردبیلاردبيل ناحيه 2580ورود
51نام آوران ادیب امیرکبیرمازندرانساري .ناحيه 1580ورود
51نرجسزنجانابهر580ورود
51هاشمیهآذربایجان شرقیميانه 580ورود
51هنرستان شهیدصدوقی(ره)قمقم .ناحيه 4580ورود
52حضرت آمنه (س )همدانهمدان .ناحيه 1579ورود
52شهید عهدنو1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1579ورود
52قدسیانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3579ورود
53امام جعفر صادق (ع ) 1خراسان شمالیمانه وسملقان578ورود
53شاهدلرستاندورود578ورود
53شهدای باغ ابریشمکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3578ورود
53شهید بهزادسمیعیالبرزکرج .ناحيه 2578ورود
53شهیداصغرکرباسی زاده (1)اصفهاناصفهان .ناحيه 4578ورود
53عفت گرمابزنجانافشار578ورود
53فرزانگانکرمانشهربابک578ورود
53نبوت 1قمقم .ناحيه 2578ورود
54شهید ابراهیمیفارسسپيدان577ورود
54شهید ترکیان فراصفهانکاشان577ورود
54شهیده سمیه 2کردستانکامياران577ورود
54متوسطه اول دخترانه معراج حسن آبادکردستانسنندج ناحيه 2577ورود
55آیت الله طالقانیاردبیلخلخال576ورود
55امام خمینی کوزرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1576ورود
55خدیجه کبریبوشهربندرريگ576ورود
55دبستان معلمکردستانقروه576ورود
55شهداء هسته ایچهارمحال و بختیاریلردگان576ورود
55صدرا3آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4576ورود
55علامه امینی2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1576ورود
56دبیرستان دین ودانشتهران (شهرستانها)شهريار575ورود
56راهنمایی سما(دخترانه)کهگیلویه و بویراحمدياسوج575ورود
56رخشانخراسان شمالیاسفراين575ورود
56عترت سجاسزنجانسجاسرود575ورود
56فضیلتکردستانديواندره575ورود
56هنزستان کاردانش فضیلت 1اردبیلپارس آباد575ورود
57آسیه2اردبیلاردبيل ناحيه 1574ورود
57استقلالخراسان شمالیگرمه574ورود
57رضوانکرمانشاهصحنه574ورود
57شهید نواب صفویقمقم .ناحيه 2574ورود
57شهیداژه ای آران وبیدگلاصفهانآران وبيدگل574ورود
57شهیدباهنراصفهانزرين شهر(لنجان )574ورود
57شهیدمسلم ذوالفقاریایلامايوان574ورود
57فرزانگان 3البرزکرج .ناحيه 3574ورود
57فضیلتآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2574ورود
57کوثرلرستانبروجرد574ورود
58سیدرضی کذرجآذربایجان شرقیکندوان573ورود
58شاهد راضیهآذربایجان غربیمياندوآب573ورود
58شهید اشرفی اصفهانیالبرزکرج .ناحيه 2573ورود
58گلستانکرمانشاهکنگاور573ورود
58میرزای شیرازیالبرزکرج .ناحيه 1573ورود
59امام حسن عسکری 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1572ورود
59تربیت2البرزکرج .ناحيه 3572ورود
59سعید تبریزی نیا 1لرستاندورود572ورود
59شاهد رستگار(دخترانه)مرکزیساوه572ورود
59شاهدرضویهقمقم .ناحيه 1572ورود
59شهدای غزهالبرزکرج .ناحيه 2572ورود
59شهدای لطیفیگیلاناملش572ورود
59شهید زارعیاردبیلهير572ورود
59شهید کاظم زادهآذربایجان شرقیاسکو572ورود
59شهید یعقوبیاردبیلاردبيل ناحيه 1572ورود
59شهیدعلی اشرف سلیمانیکرمانشاهسرپل ذهاب572ورود
59ضمیریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2572ورود
59غزالی 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1572ورود
59فاطمه ابریشم چیاصفهانآران وبيدگل572ورود
59گل نرگستهرانتهران .منطقه 17572ورود
59متوسطه اول شرافتکردستانسنندج ناحيه 2572ورود
59مشکاتلرستانخرم آباد.ناحيه 1572ورود
59نمونه کوثرمرکزیاراک .ناحيه 1572ورود
59هنرستان فنی استادفرشچیان (1)اردبیلاردبيل ناحيه 2572ورود
6017 شهریور تازه کندانگورانزنجانانگوران571ورود
60آزادگانکرمانشاهسرپل ذهاب571ورود
60امیدکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1571ورود
60برکت «ام الشهدا»خراسان جنوبیبشرويه571ورود
60چهارده معصومالبرزکرج .ناحيه 3571ورود
60حامیگیلانلاهيجان571ورود
60حدیثکرمانشاهسرپل ذهاب571ورود
60سعادتلرستاننورآباد(دلفان )571ورود
60شاهد 2(ابتدایی پسرانه)اردبیلاردبيل ناحيه 2571ورود
60شهیدبهروزفرشادفر_شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3571ورود
60فرزانگان 2آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2571ورود
60فرهنگ وعلوم انسانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2571ورود
60معراجآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2571ورود
60مهدیه1آذربایجان غربینقده571ورود
60هنرستان برقعیقمقم .ناحيه 1571ورود
61آتشگاه شهید باهنراردبیلسرعين570ورود
61آسیا نور ابتداییالبرزکرج .ناحيه 2570ورود
61آیت اله دیباجیقمقم .ناحيه 4570ورود
61اخلاصتهران (شهرستانها)بهارستان 1570ورود
61اسدی لاریالبرزکرج .ناحيه 3570ورود
61الزهرااردبیلهير570ورود
61امام حسن عسگری(ع)دوالبرزکرج .ناحيه 4570ورود
61امامتقمقم .ناحيه 1570ورود
61امید (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3570ورود
61بدرکردستانسنندج ناحيه 2570ورود
61پروین اعتصامیکرمانشاهسرپل ذهاب570ورود
61پویندگان فرزانهزنجانزنجان .ناحيه 2570ورود
61تکتم ارکانخراسان شمالیبجنورد570ورود
61ثامن الائمهالبرزکرج .ناحيه 3570ورود
61حضرت رقیهایلامايوان570ورود
61حضرت زینب (س)تهران (شهرستانها)شهريار570ورود
61حضرت معصومه (س)کرمانشاهسرپل ذهاب570ورود
61خدیجه کبریکرمانشاهثلاث باباجاني570ورود
61دبستان رضوانکردستانقروه570ورود
61دبستان شکوه علمآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1570ورود
61دبستان شهید آخری قرآنی (2)اردبیلاردبيل ناحيه 2570ورود
61دبستان شهیدانکردستانسقز570ورود
61دبیرستان رضوانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1570ورود
61دبیرستان نمونه دولتی اورامانکرمانشاهپاوه (اورامانات )570ورود
61دکترغضنفریانزنجانزنجان .ناحيه 2570ورود
61رخشان2خراسان شمالیاسفراين570ورود
61رضوان (2)البرزکرج .ناحيه 2570ورود
61رمضانیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1570ورود
61ستایشآذربایجان غربیتکاب570ورود
61سعادت1البرزکرج .ناحيه 3570ورود
61سهیلهمداننهاوند570ورود
61شرف (1)نمیناردبیلنمين570ورود
61شهدای تکابآذربایجان غربیتکاب570ورود
61شهدای غواص(1)البرزکرج .ناحيه 4570ورود
61شهید بهشتیکردستانسنندج ناحيه 2570ورود
61شهید بهمن محمدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3570ورود
61شهید جعفرپورتهرانتهران .منطقه 17570ورود
61شهید دکتر حسن تهرانی مقدمتهرانتهران .منطقه 17570ورود
61شهید رجاییقزوینالبرز570ورود
61شهید صدیق جمارانکردستانسنندج ناحيه 1570ورود
61شهید محمودنیاکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3570ورود
61شهید هوشیارآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4570ورود
61شهیدبینش (1)البرزکرج .ناحيه 2570ورود
61شهیدبینش (2)البرزکرج .ناحيه 2570ورود
61شهیدحمیدصادقی(2)قمقم .ناحيه 4570ورود
61شهیدرجائی سقرچینزنجانبزينه رود570ورود
61شیخ بهائی خراسانلوزنجانابهر570ورود
61شیخ صدوقکرمانکرمان .ناحيه 1570ورود
61صالحین2البرزکرج .ناحيه 1570ورود
61صباکردستانسنندج ناحيه 2570ورود
61طوبیگیلانرشت .ناحيه 1570ورود
61عفتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2570ورود
61علامه جعفریآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3570ورود
61غزالی 1زنجانابهر570ورود
61فدککرمانشاهسرپل ذهاب570ورود
61فردوسیخراسان شمالیبجنورد570ورود
61فرهنگیان 2البرزکرج .ناحيه 3570ورود
61فرهیختگانقزوینالبرز570ورود
61فلسطینکرمانکرمان .ناحيه 1570ورود
61کوثر 2البرزکرج .ناحيه 2570ورود
61متوسطه اول شهید محمدزادهکردستانسنندج ناحيه 2570ورود
61مدبران ابتداییالبرزکرج .ناحيه 2570ورود
61مسعود امیدوارالبرزکرج .ناحيه 3570ورود
61مطهری 1قمقم .ناحيه 4570ورود
61معلمالبرزکرج .ناحيه 2570ورود
61معلم 2البرزکرج .ناحيه 2570ورود
61مفید(1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3570ورود
61منتظرقائمایلامايوان570ورود
61مهدیهالبرزکرج .ناحيه 2570ورود
61نرجسالبرزکرج .ناحيه 4570ورود
61نرجساصفهانباغبادران570ورود
61نرجسسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2570ورود
61نیایشکردستانسنندج ناحيه 2570ورود
61هجرتزنجانابهر570ورود
61هنرستان امام رضا (ع)قمقم .ناحيه 1570ورود
62شهیدان شعبانزاده(2)قمقم .ناحيه 4569ورود
63دبستان حضرت زینب 1وانانچهارمحال و بختیاریلاران568ورود
63شهید حشمت اله حیدریلرستانخرم آباد.ناحيه 1568ورود
63مستوفی 1خراسان رضوینيشابور568ورود
64زکریای رازیکرمانکرمان .ناحيه 2567ورود
65هدایتکردستانمريوان566ورود
66انتظاربوشهربوشهر565ورود
66حضرت زینبکردستانمريوان565ورود
66شهید همافرتهرانتهران .منطقه 17565ورود
66شهیداحمدتکلوکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1565ورود
66صمدیخراسان رضویگناباد565ورود
66عفتآذربایجان شرقیجلفا565ورود
66مرحوم یوسفی 1البرزکرج .ناحيه 1565ورود
67آسیهاردبیلاردبيل ناحيه 1564ورود
67شاهدجاویدفراصفهاناصفهان .ناحيه 4564ورود
67محمدی موسککردستانمريوان564ورود
67ولی عصرشناطزنجانابهر564ورود
68ایثارهمدانفامنين563ورود
68ریحانة النبیاصفهانکاشان563ورود
68شهیده سیمین دخت رایکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1563ورود
68صدیقه طاهرهالبرزکرج .ناحيه 2563ورود
68ظفر2البرزکرج .ناحيه 2563ورود
68علی فروزانکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1563ورود
68میعاد1قمقم .ناحيه 3563ورود
69امام حسن عسکری (ع)1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2562ورود
69امین رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1562ورود
69دهخدااردبیلهير562ورود
69شهید مصطفی احمدی روشنالبرزکرج .ناحيه 2562ورود
69شهید مولوی فیض محمد حسین برسیستان و بلوچستانسراوان562ورود
69شهیدمحمداشنویی نوش آباداصفهانآران وبيدگل562ورود
69صباگیلانرودسر562ورود
69مهدیهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1562ورود
70خیبرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3561ورود
70شهید جعفر حجازیهمدانهمدان .ناحيه 2561ورود
70شهید طهماسبی ملاکلامازندرانهراز561ورود
70عذرا عراقیکرمانکرمان .ناحيه 2561ورود
70گلهاالبرزکرج .ناحيه 1561ورود
70میرزا بابا کاشیزنجانابهر561ورود
71ام کلثومسیستان و بلوچستانميرجاوه560ورود
71امام حسن عسکری (ع)2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2560ورود
71بهارکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1560ورود
71بهشت 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2560ورود
71پیامبراکرم (ص )البرزکرج .ناحيه 1560ورود
71حافظالبرزکرج .ناحيه 2560ورود
71خیاماصفهانشهرضا(قمشه )560ورود
71دبستان دخترانه شاهدخراسان جنوبیبشرويه560ورود
71دبیرستان شبانه روزی فضیلتخراسان شمالیفاروج560ورود
71شهید بستانیسیستان و بلوچستانزابل560ورود
71شهید حاجی زادهآذربایجان شرقیملکان560ورود
71شهید صادق صابون پز 2کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1560ورود
71شیخ علی اکبرداودیتهران (شهرستانها)قرچک560ورود
71عصمتمازندرانهراز560ورود
71عفت آرالوی بزرگاردبیلهير560ورود
71فجرآذربایجان شرقیميانه 560ورود
71ندای اسلاماصفهانفولادشهر560ورود
72آرمانالبرزکرج .ناحيه 2558ورود
72بنی هاشم 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3558ورود
72تهذیبالبرزکرج .ناحيه 3558ورود
72دخترانه نمونه مائدهکردستانکامياران558ورود
72شهیدبهشتی 1همدانهمدان .ناحيه 2558ورود
72صادقیهسیستان و بلوچستاننيک شهر558ورود
72صدیقه طاهرهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1558ورود
73دبیرستان شبانه روزی امام سجادکردستانسنندج ناحيه 2557ورود
73دبیرستان شهید بهشتی دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1557ورود
73شکوفه های دانشقزوینالبرز557ورود
73معلمالبرزکرج .ناحيه 4557ورود
74شهید اخلاقیسیستان و بلوچستاننيک شهر556ورود
74شهیدمهدوی(1) دوره اولکرمانکرمان .ناحيه 2556ورود
74فلسطین (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3556ورود
75ایمانکردستانديواندره555ورود
75تربیتالبرزکرج .ناحيه 3555ورود
75سیرتالبرزکرج .ناحيه 3555ورود
75مائده -باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3555ورود
76ابوعلی سیناسیستان و بلوچستاننصرت آباد554ورود
76خیامهمدانهمدان .ناحيه 2554ورود
76سپیده کاشانیاصفهانکاشان554ورود
76عصمتکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3554ورود
76معراجالبرزکرج .ناحيه 1554ورود
77شهیدان صبوری 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1553ورود
77شهیدقلی پورطوق 1آذربایجان شرقیميانه 553ورود
77شیخ محمدخیابانی 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4553ورود
77مولویخراسان شمالیگرمه553ورود
78ابوذرشریف آبادزنجانابهر552ورود
78سماء دخترانهزنجانابهر552ورود
78شهیدمدرس 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1552ورود
78عصمتکردستانمريوان552ورود
79سماء دخترانه2خراسان رضویگناباد551ورود
79شهدای شهرداریالبرزکرج .ناحيه 2551ورود
79عفافالبرزکرج .ناحيه 1551ورود
79عفت السادات (نمونه دولتی)اردبیلاردبيل ناحيه 2551ورود
79گلستان شقایقآذربایجان شرقیميانه 551ورود
79نیایش2زنجانابهر551ورود
80شاهدبنت الحسینآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3550ورود
80کوثرلرستانخرم آباد.ناحيه 1550ورود
80نور ایمانزنجانابهر550ورود
81پروین اعتصامیمازندرانچالوس549ورود
81تهذیبالبرزکرج .ناحيه 1549ورود
81حاج جعفرطاهبازقمقم .ناحيه 3549ورود
81دبستان حضرت سکینهاردبیلمشکين شهر549ورود
81ریحانهقمقم .ناحيه 3549ورود
81مهدیههرمزگانميناب549ورود
81هنرستان کاردانش آرمان بهرامیاناصفهاناصفهان .ناحيه 3549ورود
82حاج احمد سینائیان وپسراناصفهانکاشان548ورود
82حضرت زینب (س )مازندرانساري .ناحيه 1548ورود
82روشنگرتهرانتهران .منطقه 12548ورود
82شهیدرجائیگیلانرودسر548ورود
82فرهيختگانگیلانرودسر548ورود
82نادراصغریاردبیلاردبيل ناحيه 1548ورود
83خاتم الانبیاء(ص)فارسشيراز.ناحيه 1547ورود
83شهید توکل مومنی 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1547ورود
84ساکو مجنونیانس 2آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 2546ورود
84سماء دختراناردبیلاردبيل ناحيه 1546ورود
84شهداتهرانتهران .منطقه 13546ورود
84علی بن ابی طالب (ع) آراللوی بزرگاردبیلهير546ورود
84فرشتگانلرستاندورود546ورود
85ام ابیهاسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2545ورود
85ستایشالبرزکرج .ناحيه 2545ورود
85شاهدنیایشمرکزیاراک .ناحيه 1545ورود
85شهید محمدرضا راحتیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2545ورود
85فرزانگان4البرزکرج .ناحيه 4545ورود
86امید انقلابآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4544ورود
86حضرت نرجس (س)خراسان جنوبیبشرويه544ورود
86دبیرستان غیرانتفاعی پردیسکرمانشاهاسلام آباد544ورود
87شاهدمازندرانساري .ناحيه 1543ورود
87کارودانش هاجرمازندراننوشهر543ورود
87نواب زارعیهرمزگانميناب543ورود
88الغدیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3542ورود
88جنتالبرزکرج .ناحيه 2542ورود
88حجابخراسان شمالیبجنورد542ورود
88درخشندهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1542ورود
88شهید مسعود تقی زادهتهران (شهرستانها)شهريار542ورود
88شهیدحسین ریگیسیستان و بلوچستانميرجاوه542ورود
88مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2542ورود
88معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد542ورود
88نیلوفرانالبرزکرج .ناحيه 1542ورود
88هنرستان کاردانش خدیجه کبری (س )1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4542ورود
89بهار آزادی( شاهد)اصفهانفولادشهر541ورود
89ثاراللهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4541ورود
89جابربن حیان2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2541ورود
89حا فظالبرزکرج .ناحيه 2541ورود
89حضرت حمزهقزوینالبرز541ورود
89سعادتکردستانمريوان541ورود
89سما مقصودلواردبیلاصلان دوز541ورود
89شاهدکرمانبم541ورود
89شاهد دلرستاندورود541ورود
89شهید بهشتی (تیزهوشان)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1541ورود
89شهید صوفیسیستان و بلوچستانزابل541ورود
89شهیدستارداداشی 2 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1541ورود
89صداقت 1اصفهانفولادشهر541ورود
89علم وزندگیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4541ورود
89فرزانگانزنجانخرمدره541ورود
89فرزانگان تیزهوشانخراسان شمالیبجنورد541ورود
89نبوت آراللوی کوچکاردبیلهير541ورود
89نسیمکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3541ورود
89نمونه حجابآذربایجان شرقیاسکو541ورود
89هاجرکرمانراور541ورود
89هاجرسیستان و بلوچستانميرجاوه541ورود
90آیت الله سعیدیسیستان و بلوچستانسرباز(راسک )540ورود
90اسلامیه اسلام ابادسیستان و بلوچستاننصرت آباد540ورود
90الغدیر 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2540ورود
90المهدی دخترانهالبرزکرج .ناحيه 2540ورود
90المهدی 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3540ورود
90امام حسن مجتبی (ع )قمقم .ناحيه 4540ورود
90باقرالعلومکرمانبم540ورود
90بوعلیکرمانکرمان .ناحيه 2540ورود
90پردیسکرمانشاهاسلام آباد540ورود
90تربیتاردبیلاصلان دوز540ورود
90توحیداصفهانشهرضا(قمشه )540ورود
90حضرت خدیجه (س )البرزکرج .ناحيه 3540ورود
90حضرت زینب (س )اصفهانفولادشهر540ورود
90حضرت سکینهآذربایجان شرقیاسکو540ورود
90حضرت علی اصغر (ع)تهرانتهران .منطقه 17540ورود
90دبستان برادران احمدی 1 ( دوره اول و دوم )کردستانسنندج ناحيه 1540ورود
90دبستان پسرانه شاهدخراسان جنوبیبشرويه540ورود
90دبیرستان هدی ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحيه 1540ورود
90دبیرستان یداله حاجی میرزایی دوره اولکردستانسنندج ناحيه 1540ورود
90دکتربهشتی 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1540ورود
90ستایشآذربایجان غربیمهاباد540ورود
90سعادت ريگ ملکسیستان و بلوچستانميرجاوه540ورود
90سوره 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3540ورود
90سوره 2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3540ورود
90سیزده آبان(2)سیستان و بلوچستانايرانشهر540ورود
90شاهد ابن سیناهمدانهمدان .ناحيه 2540ورود
90شبانه روزی قائم.آذربایجان غربیشوط540ورود
90شرف 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3540ورود
90شهدای گمنامآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4540ورود
90شهید باقرپور نیار (1)اردبیلاردبيل ناحيه 2540ورود
90شهید علی اشرف فدویکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2540ورود
90شهید فهمیده2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3540ورود
90شهیدآوینی پشت ریگسیستان و بلوچستانميرجاوه540ورود
90شهیدحسینیاصفهاننجف آباد540ورود
90صالحینزنجانخرمدره540ورود
90طلوع-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3540ورود
90عدالت گلچاهسیستان و بلوچستاننصرت آباد540ورود
90عصمت محمودآبادمازندرانهراز540ورود
90فاطمه زهراآذربایجان غربیمياندوآب540ورود
90فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد540ورود
90فرزانگان زینب سسیستان و بلوچستانزابل540ورود
90فروردینکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3540ورود
90فضیلتکرمانراور540ورود
90کانون مشاوره (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3540ورود
90لاجوردی 1اصفهانکاشان540ورود
90مادرانهاصفهانشهرضا(قمشه )540ورود
90محدثهاردبیلاردبيل ناحيه 1540ورود
90مهدویکرمانکرمان .ناحيه 2540ورود
90مهدی موعود(عج)اصفهانشهرضا(قمشه )540ورود
90مهریزدانالبرزکرج .ناحيه 1540ورود
90میلاداردبیلاردبيل ناحيه 1540ورود
90نرجسالبرزکرج .ناحيه 1540ورود
90نورالبرزالبرزکرج .ناحيه 2540ورود
90نیکان2البرزکرج .ناحيه 3540ورود
90ولی امر(عج)آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1540ورود
91تزکیــــــــــهکردستانديواندره539ورود
91مرآت دانشالبرزکرج .ناحيه 2539ورود
91هجرتهمدانهمدان .ناحيه 2539ورود
92اسوهگیلانرودسر538ورود
92تربیتمازندرانرامسر538ورود
92رازی2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3538ورود
92طلوع دانش 2آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1538ورود
93آزادگاناصفهانزرين شهر(لنجان )537ورود
93آیت الله سعیدیسیستان و بلوچستانسرباز(راسک )537ورود
93رستگارالبرزکرج .ناحيه 3537ورود
93صدیقه کبریکرمانشاهبيستون537ورود
93عترتالبرزکرج .ناحيه 3537ورود
94زینبیهکرمانراور536ورود
94شفقآذربایجان غربیبوکان536ورود
94غیرانتفاعی دخترانه نسیمگیلانرودسر536ورود
95سمیــــــهکردستانديواندره535ورود
95قیامکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3535ورود
96دبیرستان مولوی کُردکرمانشاهروانسر534ورود
96رحیم رهنمایانالبرزکرج .ناحيه 2534ورود
96شهید قاسمیتهرانتهران .منطقه 17534ورود
96فرزانگان 2 (متوسطه دوره دوم)اردبیلاردبيل ناحيه 2534ورود
97دبستان شاهد لالهکرمانشاهاسلام آباد533ورود
97زهره بنیانیانگیلانرودسر533ورود
98ابن سیناقزوینالبرز532ورود
98جامیاردبیلسرعين532ورود
98دبیرستان سایپا ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحيه 1532ورود
98ریحانهخراسان شمالیگرمه532ورود
98علامه حلی 2همدانهمدان .ناحيه 2532ورود
98فرزانگان زینب (س)سیستان و بلوچستانزابل532ورود
99آزادگان2آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1531ورود
99انقلاب اسلامیسیستان و بلوچستاننصرت آباد531ورود
99پوشینه بافت(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2531ورود
99دنیای شادیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3531ورود
99زهرای اطهرآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4531ورود
99شهید فهمیدهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1531ورود
99شهیدعلی اکبرنجفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3531ورود
100آیت 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2530ورود
100امام صادق 1آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1530ورود
100انصارکردستانسنندج ناحيه 2530ورود
100پژوهشالبرزکرج .ناحيه 3530ورود
100جهادسازندگی کرامهآذربایجان شرقیميانه 530ورود
100حاج مصطفی منصوبیکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2530ورود
100سیدالشهدا لشکاجان سفلیگیلانرودسر530ورود
100شکوفه های دانشگیلانرودسر530ورود
100شهدای محرابگیلانرودسر530ورود
100شهیده داودیآذربایجان شرقیميانه 530ورود
100فاطمیهآذربایجان شرقیميانه 530ورود
100فرزانگانکرمانشاهبيستون530ورود
100قریشیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2530ورود
100مولوی چرگرزنجانابهر530ورود
101ارمغانکرمانشاهبيستون529ورود
101الغدیرخراسان شمالیفاروج529ورود
101عترتآذربایجان شرقیميانه 529ورود
101فرزانگان2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 1529ورود
102استادانآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1528ورود
102علامه طباطبائی کولاآذربایجان شرقیميانه 528ورود
102متانتقزوینالبرز528ورود
103افقکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1527ورود
103الغدیرکرمانکرمان .ناحيه 2527ورود
103چمران مرگنآذربایجان غربیشوط527ورود
103شهید سلیمیسیستان و بلوچستاننيک شهر527ورود
103متوسطه اول الزهراکردستانسنندج ناحيه 2527ورود
104سمیهسیستان و بلوچستانميرجاوه526ورود
104شاهد شهید باباییاردبیلخلخال526ورود
104شهدای زینبیهآذربایجان شرقیميانه 526ورود
104شهدای کرکاصفهانکاشان526ورود
105شهید جواد برقعی 1قمقم .ناحيه 2525ورود
105مبعث 2تهرانتهران .منطقه 5525ورود
106ستارگاناصفهانشهرضا(قمشه )524ورود
106هنرستان حرفه ای یاسکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1524ورود
107الشمساردبیلبيله سوار523ورود
107شهید بهشتیکرمانشاهصحنه523ورود
107میلادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2523ورود
107نرگسالبرزکرج .ناحيه 2523ورود
107نوبهارانالبرزکرج .ناحيه 1523ورود
108حقیقتالبرزکرج .ناحيه 2522ورود
108دبیرستان دخترانه زینبیه نیکشهرسیستان و بلوچستاننيک شهر522ورود
108سلمان فارسیسیستان و بلوچستانايرانشهر522ورود
108سمیه 1آذربایجان شرقیجلفا522ورود
108شهید باهنر 3البرزکرج .ناحيه 3522ورود
108علم وصنعتآذربایجان شرقیميانه 522ورود
108فرهنگکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3522ورود
108کرامتکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3522ورود
108معرفتمازندرانهراز522ورود
109امام هادی (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2521ورود
109دبستان صباآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1521ورود
109سلامزنجانابهر521ورود
109شاهدفاطمه الزهرامرکزیاراک .ناحيه 1521ورود
109شهید باهنرابهرزنجانابهر521ورود
109شهیدآیت اله اشرفی اصفهانیاردبیلشاهرود521ورود
109علامه طباطبایی2البرزکرج .ناحيه 1521ورود
109ولایت فقیه 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحيه 2521ورود
110حضرت معصومه(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 2520ورود
110سیزده آبانخراسان شمالیبجنورد520ورود
110سیناکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 1520ورود
110فرزانگان3البرزکرج .ناحيه 3520ورود
110فرزندان خلاقمازندرانهراز520ورود
110نبوت 1اصفهانخميني شهر520ورود
111دبستان مهد دانشآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1519ورود
111شهید حمید ادیبی 2البرزکرج .ناحيه 3519ورود
111شهید سعیدیالبرزکرج .ناحيه 2519ورود
111مرضیه قلعه جوقاردبیلاردبيل ناحيه 1519ورود
112فجر انقلابآذربایجان شرقیمرند518ورود
112کوثرهرمزگانکيش518ورود
113آزادگانآذربایجان شرقیميانه 517ورود
113بهاراصفهانخميني شهر517ورود
113پدیده البرزالبرزکرج .ناحيه 3517ورود
113پرویناردبیلخلخال517ورود
113حضرت معصومه (س )البرزکرج .ناحيه 2517ورود
113دبستان شاهدتفویضیزنجانزنجان .ناحيه 1517ورود
113فاطمه (س )اصفهانشهرضا(قمشه )517ورود
114شهید رضاپناهیالبرزکرج .ناحيه 3516ورود
114عصمتآذربایجان غربیشوط516ورود
114نسیبه 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4516ورود
115ابن سینااصفهانکاشان515ورود
115تربیتآذربایجان شرقیعجب شير515ورود
115شاهدحضرت رسول اکرمخراسان شمالیبجنورد515ورود
115صداقتالبرزکرج .ناحيه 3515ورود
115غیرانتفاعی فضیلتگیلانرودسر515ورود
115محمد طاهاالبرزکرج .ناحيه 2515ورود
115ولایت 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 3515ورود
116شهید منتظر نظامگیلانرودسر514ورود
116علوی کودک 1آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1514ورود
116غیرانتفاعی سورهگیلانرودسر514ورود
117بصیرتخراسان رضویگناباد513ورود
117تهذیبالبرزکرج .ناحيه 1513ورود
117شهید محمد صالح شهیم (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3513ورود
117محمد ترقیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1513ورود
117معلمآذربایجان شرقیميانه 513ورود
118دبستان شهیدبهشتی 1وانانچهارمحال و بختیاریلاران512ورود
118درخشانگیلانرودسر512ورود
118راه زهرا(س)گیلانرشت .ناحيه 2512ورود
118شهید سخیط پسندیده کلتهگلستانآق قلا512ورود
118فرزانگانخراسان جنوبیفردوس512ورود
119برتر اندیشانتهران (شهرستانها)شهريار511ورود
119بهار1اصفهانزرين شهر(لنجان )511ورود
119دبیرستان دخترانه اسرائکردستانسنندج ناحيه 2511ورود
119ساروییکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3511ورود
119سیزده ابانسیستان و بلوچستاننصرت آباد511ورود
119شهید مفتحآذربایجان شرقیميانه 511ورود
119عصمتلرستاندورود511ورود
119فارابی (غیرانتفاعی )قمقم .ناحيه 4511ورود
119فخریهآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2511ورود
120اسماءخراسان شمالیاسفراين510ورود
120المهدیالبرزکرج .ناحيه 2510ورود
120حافظالبرزکرج .ناحيه 2510ورود
120دبستان شهیدذکاوتیخراسان شمالیفاروج510ورود
120سردار جنگل کل محلهگیلانرودسر510ورود
120شهدای گمنامقزوینالبرز510ورود
120شهید احمد عدالت جوخراسان جنوبیفردوس510ورود
120شهید سید باقر شبیری میرک محلهگیلانرودسر510ورود
120شهید سید جمال مظفری صحنه سراگیلانرودسر510ورود
120شهید سیروس صفری سالو محلهگیلانرودسر510ورود
120شهید شیرازی دعویسراگیلانرودسر510ورود
120شهید کبیری کلکاسراگیلانرودسر510ورود
120شهید معینی کلدرهگیلانرودسر510ورود
120شهیدشمس 1البرزکرج .ناحيه 1510ورود
120شهیدفرنام لسبومحلهگیلانرودسر510ورود
120شهیدمطهریسیستان و بلوچستانميرجاوه510ورود
120فتح پیرمحلهگیلانرودسر510ورود
120مدرس گرمجانگیلانرودسر510ورود
120نمونه دولتی مائدهآذربایجان غربیشوط510ورود
121امام صادق (ع)خوزستاناميديه509ورود
121شهید محمد رمضانیخراسان رضویبردسکن509ورود
122پروین اعتصامی مرنیاردبیلنمين508ورود
122حضرت معصومه (س )آذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 1508ورود
122شهید خضری اکقزویناسفرورين508ورود
122شهید رجائیمازندراننوشهر508ورود
122شهید هاشمیاناصفهانآران وبيدگل508ورود
122شهیدرضاعزیزیزنجانخرمدره508ورود
123بنت الهدیآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 4507ورود
123ولایتیزديزد.ناحيه 1507ورود
124امام صادق ( ع )فارسشيراز.ناحيه 2506ورود
124دکترمعین1کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3506ورود
124غیر انتفاعی بهارکردستانسنندج ناحيه 2506ورود
125آیت اله طالقانیآذربایجان شرقیترکمانچاي505ورود
125اسری 1آذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1505ورود
125امیرالمومنینالبرزکرج .ناحيه 2505ورود
125پویش گرانالبرزکرج .ناحيه 3505ورود
125تربیتزنجانابهر505ورود
125دبستان ثامن الائمهلرستانخرم آباد.ناحيه 1505ورود
125دخترانه میثاقکردستانقروه505ورود
125سوم شعبانالبرزکرج .ناحيه 3505ورود
125شهیدحسن شمس الدینی آرانیاصفهانآران وبيدگل505ورود
125علامه حلیهمدانهمدان .ناحيه 2505ورود
125مدرسه گلهای اندیشهآذربایجان غربیمهاباد505ورود
125نمونه بسیجزنجانزنجان .ناحيه 2505ورود
126تیز هوشان شهیدبهشتیکرمانشاهاسلام آباد504ورود
126دبستان زمزم آقبلاغاردبیلمشکين شهر504ورود
126دبیرستان غیرانتفاعی البرزگیلانرودسر504ورود
126شهید اکبریمازندرانساري .ناحيه 2504ورود
126گلستان عبدیآذربایجان شرقیميانه 504ورود
126مائدهالبرزکرج .ناحيه 1504ورود
127آل علی بلوچی نوبندیانسیستان و بلوچستاندشتياري503ورود
127استقلالاردبیلاصلان دوز503ورود
127خیامزنجانخرمدره503ورود
127فضهخراسان رضویگناباد503ورود
127مسلم بن عقیلالبرزکرج .ناحيه 1503ورود
127ولیعصرآذربایجان شرقیميانه 503ورود
128امام علی(ع)گیلانلنگرود502ورود
128پیام انقلابمازندراننوشهر502ورود
128جنتکردستانسنندج ناحيه 2502ورود
128چهارده معصومسیستان و بلوچستانميرجاوه502ورود
128حضرت مریمآذربایجان شرقیسراب502ورود
128خدیجه کبری(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 3502ورود
128دهدشت هجرتکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکيلويه )502ورود
128شهید چمرانآذربایجان شرقیتبريز.ناحيه 2502ورود
128شهید محمد منتظریگیلانرودسر502ورود
128شهیدآیتاصفهانفولادشهر502ورود
129پیام شهداایلامايلام501ورود
129دبستان غیردولتی طیبهاردبیلاردبيل ناحيه 2501ورود
129شهیدپوریان کلاکسرمازندرانآمل501ورود
130ایران نوینگیلانلاهيجان500ورود
130پویاگیلانرودسر500ورود
130دانشخراسان شمالیبجنورد500ورود
130دكتر معينگیلانرودسر500ورود
130شهیدتندگویانکردستانديواندره500ورود
130صدراکرمانبم500ورود
130عرفاآذربایجان غربیاروميه .ناحيه 1500ورود
تازه‌ها
تصاویر

لینک های مفید
سامانه های مرتبط
بارکد خوان