نظرسنجی
  • آیا با عمومی شدن نمایش تالار گفتگو موافق می باشید؟
      
انتقادات و پیشنهادات
آرشیو اخبار
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۳۸۹۱
 بازدید دیروز:  ۳۱۸۳۹۲
 کل بازدیدها:  ۲۴۳۶۰۰۷۸۹

مدارس فعال «امتیازبندی جدید»
رتبه نام مدرسه استان شهر امتیاز وبسایت
114خردادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
122 بهمنگلستانرامیان630ورود
122بهمناصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
19دی (2)قمقم .ناحیه 4630ورود
1آُسیهکرمانکرمان .ناحیه 1630ورود
1آرامیسالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1آرماناردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1آرماناردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1آزادگانزنجانابهر630ورود
1آزادگان 1 (ابتدائی _ غیرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1آزادیاصفهانپیربکران630ورود
1آسیا نور ابتداییالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1آسیهالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1آسیهالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1آل یاسینزنجانخرمدره630ورود
1آیت الله طالقانیزنجانخرمدره630ورود
1آیت الله طالقانی چافجیر1گیلانرودسر630ورود
1آیت اله کاشانیاصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1آیت اله مروجاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1ابتدایی شاهد امام سجادکردستانقروه630ورود
1ابن سینااصفهانپیربکران630ورود
1اخوان موسویقزوینشال630ورود
1ادبکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1ادبتهرانتهران .منطقه 15630ورود
1ارشادمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1ارشادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1ارمغاناصفهانمبارکه630ورود
1استاد مطهریتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1استقلالاصفهانباغبادران630ورود
1استقلال دوآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1اسدآبادیالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1اسماءآذربایجان شرقیعجب شیر630ورود
1اسماءسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1اسماءکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1اطهرا نآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1اطهرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1اطهرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1افقکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1اقبال لاهوریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1اقدس کریمیخراسان رضویتربت حیدریه630ورود
1البرزکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1الزهراآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1الزهراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1الزهرا ( متوسطه )اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1الزهرا نمونه دولتیتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1الزهرا(س)خراسان رضویگناباد630ورود
1الزهراءسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1الماسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1الهی اردبیلیاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1الهیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1ام البنینسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1ام البنین 1البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1ام البنین(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1ام المومنینکردستانمریوان630ورود
1امام جعفر صادق (ع ) 1خراسان شمالیمانه وسملقان630ورود
1امام جعفرصادق (ع) شبانه روزیگیلاناملش630ورود
1امام حسین (ع)خراسان شمالیگرمه630ورود
1امام خمینی شال الفقزوینشال630ورود
1امام زمان(عج)اصفهانآران وبیدگل630ورود
1امام سجادسیستان و بلوچستانزابل630ورود
1امام صادق ( ع )فارسشیراز.ناحیه 2630ورود
1امام صادق (ع )اصفهانآران وبیدگل630ورود
1امام محمد باقر (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1امام هادی (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1امامتزنجانابهر630ورود
1امامیقمقم .ناحیه 4630ورود
1امید (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1امیرکبیراصفهانباغبادران630ورود
1امیناصفهانباغبادران630ورود
1اندرزگو1اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1اندیشمندقمقم .ناحیه 3630ورود
1اندیشهآذربایجان غربیشوط630ورود
1اندیشهمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1اندیشهزنجانابهر630ورود
1اندیشه 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1اندیشه 2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1ایثارزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1ایثار کرکج 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1ایثار ویروگلستانرامیان630ورود
1ایرانتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1ایلیایی 1البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1ایلیایی 2البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1ایمانالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1باروق شهیدنجارزادهاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1باقرالعلومآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1باقرالعلوماردبیلخلخال630ورود
1باقرالعلومکرمانبم630ورود
1باقرالعلومآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1باقرالعلوماردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1باقرعلومآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1بانو فاطمه نعمانیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1بانوامین اسلام آباداصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1برادران شهید جهازیهاالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1بزرگمهرآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1بسیج(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1بسیج(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1بشیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1بصیرتخراسان رضویگناباد630ورود
1بعثتگلستانرامیان630ورود
1بعثتاصفهانپیربکران630ورود
1بلال حبشی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1بلال حبشی (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1بلقیس برقعیقمقم .ناحیه 4630ورود
1بنت الهدی صدر1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1بهاراردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1بهارستانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1بهارستانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1بهارستان 2زنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1بهشت 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1بیهقیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1پاسداران شماره 1گیلانرودسر630ورود
1پانزده خردادزنجانابهر630ورود
1پردیسالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1پردیسالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1پردیسالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1پرورشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1پروین اعتصامیکردستانبانه630ورود
1پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 1630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1پروین اعتصامی2کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1پوشینه بافت(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1پویااردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1پویااردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1پویندگانآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1پیام انقلابمازندراننوشهر630ورود
1پیک نورالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1تبیاناصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1تدبیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1تربیتآذربایجان شرقیعجب شیر630ورود
1تربیتاصفهانپیربکران630ورود
1تربیتزنجانابهر630ورود
1تربیتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1تربیت 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1ترنمآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1ترنمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1تواناالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1توحیدگیلانرودسر630ورود
1تیزهوشان فرزانگانگیلانلنگرود630ورود
1ثامن الائمهتهران (شهرستانها)شهریار630ورود
1ثقلینالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1جلال آل احمدکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1جوادیهکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکیلویه)630ورود
1جهادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1چهارده معصومالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1چهارده معصوم(ع)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1حاج سیدمحمدمنتظریقمقم .ناحیه 4630ورود
1حاج محمد رضا ابریشم چیاصفهانآران وبیدگل630ورود
1حاج میرزاسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1حافظزنجانزنجان .ناحیه 1630ورود
1حافظ 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2630ورود
1حجابالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1حجاب 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1حجربن عدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1حضرت رقیه ( س )کرمانشاهسرپل ذهاب630ورود
1حضرت معصومه (س )قمقم .ناحیه 3630ورود
1حضرت ابوافضل العباس (ع) 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1حضرت خدیجه کبری(س)گیلانرودسر630ورود
1حضرت رقیه سجاسزنجانسجاسرود630ورود
1حضرت زهرا (س)قمقم .ناحیه 1630ورود
1حضرت صدیقه کبری (س )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1حضرت فاطمه زهرا(س )قمقم .ناحیه 1630ورود
1حضرت فاطمه(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1حضرت مریمآذربایجان شرقیسراب630ورود
1حضرت مریمکرمانشاهجوانرود630ورود
1حضرت مریم(س)-باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1حضرت مریم1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1حضرت معصومهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1حضرت معصومه (س )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1حضرت معصومه (س)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1حضرت موسی ابن جعفر(ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1حضرت مهدی (عج)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1حضرت نرجس (س)خراسان جنوبیبشرویه630ورود
1حقیقت راه آهنآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1حکیم فرزانهاصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1حلماتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1حمزه سیدالشهدا(ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1خاتم الانبیاء (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1خداممازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1خدیجه کبریکرمانشاهبیستون630ورود
1خدیجه کبری (س)اصفهانآران وبیدگل630ورود
1خردکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1خلبان ذاکر 1اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1خلیج فارسآذربایجان شرقیجلفا630ورود
1خلیج فارس (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1خواجه نصیرالدیناصفهانآران وبیدگل630ورود
1خوارزمیمازندراننوشهر630ورود
1خورشیدزهراتهران (شهرستانها)شهریار630ورود
1خوشرفتارقمقم .ناحیه 1630ورود
1دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1دانش (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1دانش پژوهانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1دانشگاه آزاد سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1دانشمندانگیلانرودسر630ورود
1دبستان آموزگارکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه استقلالکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه شاهد مریمزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1دبستان سمیهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان آموزگار 2 ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان برادران احمدی 1 ( دوره اول و دوم )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان برادران احمدی 2 دوره دومکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان بشارت دوره ی اولکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان پسرانه آساولهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان پسرانه سوم شعبانکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان پسرانه شاهدخراسان جنوبیبشرویه630ورود
1دبستان پسرانه شاهد امید کرانیکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه آساولهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه امام سجاد (ع)کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان دخترانه شاهد شهید سلیمان خاطرکردستانکامیاران630ورود
1دبستان دخترانه شهیده ناهید فاتحیکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه غیرانتفاعی سمااصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1دبستان دخترانه قلیانکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه نور ایمانکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان دخترانه هیئت امنایی آموزگار2کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان دولتی دخترانه ی آزادگان 2کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان دولتی عبدالغفارارجمندی1کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان دولتی علم ودین 2کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان شاهد شهید ابراهیم حیدریکردستانقروه630ورود
1دبستان شاهد فرهادیاناردبیلمشکین شهر630ورود
1دبستان شاهد لالهکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1دبستان شاهداسماعیل کلانتریآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1دبستان شهیداحمدی روشنکردستانمریوان630ورود
1دبستان علم و ادبآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1دبستان غیردولتی ادیباناردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1دبستان معلم 1 دوره دومکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان مهد دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1دبستان مهندس ادب 1کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان هیات امنایی دخترانه مهربانکردستانبانه630ورود
1دبیرستان ریحانهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان استعدادهای درخشان دوره اول فرزانگان قروهکردستانقروه630ورود
1دبیرستان امام خمینی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان بتول السادات رضازادهگیلانرودسر630ورود
1دبیرستان حاج محمد رضا فرهادی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگانکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه حاج حسین علیزادهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه زکیه ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه علومکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه نمونه دولتی نیایشکردستانبانه630ورود
1دبیرستان دخترانه نورکردستاندیواندره630ورود
1دبیرستان دوره اول فرزانگان 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1دبیرستان زینبیهکرمانشاهجوانرود630ورود
1دبیرستان شاهد امام حسین(ع)کرمانشاهاسلام آباد630ورود
1دبیرستان شاهد شهید قصریکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهدای 8آبان پاوهکرمانشاهپاوه (اورامانات)630ورود
1دبیرستان شهید بهشتیکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهید بهمنی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهید تعریف دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهید جمیل شهسواری ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهید حسینی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهید محمد امین رحمانی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهیده سودابه احدی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان عصمتکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1دبیرستان غیر دولتی فرشتهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان فردوسی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان گلچینکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1دبیرستان نمونه ادبکردستانسقز630ورود
1دبیرستان نمونه پسرانه فارابیکردستاندیواندره630ورود
1دبیرستان نمونه دولتی شهید نامدارمرادیکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان نمونه دولتی شهیدفاتح نقشبندیکرمانشاهپاوه (اورامانات)630ورود
1دخترانه شاهدکردستانقروه630ورود
1دکتر سیدیقمقم .ناحیه 1630ورود
1دکتر منوچهری باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1دکترشریعتی 1اردبیلشاهرود630ورود
1دکترمحمدکرمانشاهیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1دکترمعین (2)اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1دوازده بهمن رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1دوازده فروردینخراسان رضویبردسکن630ورود
1ذوالنورینسیستان و بلوچستانچاه بهار630ورود
1رازیکردستاندیواندره630ورود
1راضیهکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1رجب زاده1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1رجب زاده2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1رحمتاصفهانباغبادران630ورود
1رسالتخراسان رضویگناباد630ورود
1رستگارالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1رشدکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1رضوانکرمانشاهصحنه630ورود
1رضویهسیستان و بلوچستاننیک شهر630ورود
1ریحانهکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1ریحانهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1ریحانهکردستانمریوان630ورود
1ریحانهکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1ریحانه 1زنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1ریحانه (1)کرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1ریحانه (2)کرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1ریحانه 2کرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1ریحانه النبیقمقم .ناحیه 1630ورود
1ریحانه بهشتاصفهانآران وبیدگل630ورود
1زاگرساصفهانمبارکه630ورود
1زینب کبری(س)کرمانشاهماهیدشت630ورود
1زینبیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1زینبیهاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1زینبیهآذربایجان غربیبوکان630ورود
1ساراآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1ساراخراسان شمالیبجنورد630ورود
1سارا 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1سارهکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1سارهالبرزکرج .ناحیه 4630ورود
1ساعیمرکزیکمیجان630ورود
1سامانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1سبلاناردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1ستارگاناصفهانباغبادران630ورود
1ستایشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1ستایشخراسان شمالیاسفراین630ورود
1ستایشکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1سلمان فارسیقمقم .ناحیه 1630ورود
1سلمان فارسی زینب آبادگلستانرامیان630ورود
1سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1سماءآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1سماء دختراناردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1سماء2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1سمیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1سید جعفر ذبیحیخراسان رضویگناباد630ورود
1سید علی میربدسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1سیدالشهدا(1)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1سیدالشهدا(2)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1سیدجمال الدین اسدآبادی ریگ ملکسیستان و بلوچستانمیرجاوه630ورود
1سیدحسن نصرالهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1سیدمرتضی پیربکراناصفهانپیربکران630ورود
1سیرجانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1سیزده آبانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1سیمای فاطمیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1شادروان مهین حدیدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شاهدآذربایجان غربیبوکان630ورود
1شاهدمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1شاهدمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1شاهدسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1شاهد ( دبیرستان پسرانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1شاهد (دبیرستان دخترانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1شاهد اشراقیقمقم .ناحیه 4630ورود
1شاهد بهارایمانزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1شاهد رکسانا میناشیکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1شاهد شهید باباییاردبیلخلخال630ورود
1شاهد شهید فرجاداردبیلبیله سوار630ورود
1شاهد شهید فهمیدهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شاهد شهیدبیگلوگیلانرشت .ناحیه 1630ورود
1شاهد محسن رضویانقمقم .ناحیه 1630ورود
1شاهد هوشمند ژیلا مقبلکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1شاهد(امام هادیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1شاهداهل قلمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1شاهدحضرت فاطمه زهرا(س)گیلانرشت .ناحیه 2630ورود
1شاهدرستگارکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شایستگانالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شایستگان 2البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شبنمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شرافت (2)قمقم .ناحیه 1630ورود
1شرف (1)نمیناردبیلنمین630ورود
1شریعتیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شقایقکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1شکرستان علمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1شکوفه های دانشکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شکوه (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شکوه (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهداءزنجانزنجان .ناحیه 1630ورود
1شهدای ابوزیدآباداصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهدای بازرگان محلهگیلانرودسر630ورود
1شهدای بانک ملتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1شهدای پروین زادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شهدای پروین زادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهدای جلیلیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهدای چافجیرگیلانرودسر630ورود
1شهدای خرمشهر1البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهدای غزهمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1شهدای فرهنگیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهدای کرک نوش آباداصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهدای هسته ای 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1شهدای هفتم تیر (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهریارزنجانابهر630ورود
1شهید زارعالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهید باهنراصفهانکاشان630ورود
1شهید بهروزنژادآذربایجان شرقیمراغه630ورود
1شهید بهزادسمیعیالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهید بهشتیاردبیلخلخال630ورود
1شهید بهنام محمدی (شاهد)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهید ثانی حسین آبادتپه سریگلستانرامیان630ورود
1شهید جعفرجباری لاله باعگلستانرامیان630ورود
1شهید چمران 2زنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1شهید حجه فروشهمدانهمدان .ناحیه 2630ورود
1شهید خادم پوراصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهید دادمان یکاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1شهید دانش حجتیگیلانرشت .ناحیه 1630ورود
1شهید داورزادهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهید دباغیانهرمزگانابوموسی630ورود
1شهید دکتر بهشتیاردبیلمغان (گرمی)630ورود
1شهید دکتر مفتح 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شهید راثی نظاماردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1شهید رحیمی کلوراردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1شهید رضا سلیمانی ابهریزنجانابهر630ورود
1شهید ره آموزخراسان شمالیبجنورد630ورود
1شهید زمانیاصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1شهید سالار کریمی خوکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شهید شیدانشیداصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1شهید صالح خسرویکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1شهید صدیق جمارانکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1شهید صیاد شیرازیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شهید عبدی پورقمقم .ناحیه 1630ورود
1شهید علمی پورآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1شهید علیپورآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1شهید غفاریکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1شهید غلام رضا طمریکرمانشاهصحنه630ورود
1شهید غلامیالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهید فلاحیقمقم .ناحیه 4630ورود
1شهید فهمیده 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1شهید فهیمه سیاریزنجانزنجان .ناحیه 1630ورود
1شهید محتبی جعفریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شهید محمد جواد اسلامیاصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1شهید محمودنیاکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهید مدرساصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهید مرتضی سپهری(رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شهید مرتضی مطهریاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1شهید مصطفی احمدی روشنالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهید مصطفی خمینیآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1شهید مفتحاصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهید مهدویکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1شهید مهدی مکفایی-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهید مهین حبیبیهمدانهمدان .ناحیه 2630ورود
1شهید میر حسینیسیستان و بلوچستانزابلی630ورود
1شهید هادیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1شهید هاشمیاناصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهید یاریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهید یحیی شمشادیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شهیدآقاحسین موسویقزوینشال630ورود
1شهیدآقامیری بالادزاءمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1شهیدآوینیزنجانخرمدره630ورود
1شهیدآیت ا...مدنی رضاآبادگلستانرامیان630ورود
1شهیداژه ای آران وبیدگلاصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهیدامیری ناصرسراگیلانرودسر630ورود
1شهیدان جندقیاناصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهیدان کامیابیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهیدان مجتهدیتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1شهیدان نوذریاناصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهیدایرج فیضی ( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدبهروزفرشادفر_شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدتوکلیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5630ورود
1شهیدجوادعلیزادهکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1شهیدحاج همتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدحسینی حبیب آباداصفهانپیربکران630ورود
1شهیدخاکپورخلیل آباداردبیلهیر630ورود
1شهیدرجائی گرمابزنجانافشار630ورود
1شهیدرجبیتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1شهیدرمضانی تمیجانگیلانرودسر630ورود
1شهیدسلیمی بالادزاءمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1شهیدسیاوش ویژه ایکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شهیدسیدمهدی برقعی 2قمقم .ناحیه 3630ورود
1شهیدعراقی سهروفیروزاناصفهانپیربکران630ورود
1شهیدعلیرضاحاجی بابائی 2همدانهمدان .ناحیه 2630ورود
1شهیدغریبعلی شیخ الاسلامیمازندراننوشهر630ورود
1شهیدکیانفرکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1شهیدگوهریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1شهیدمبرهن 2گیلانرشت .ناحیه 1630ورود
1شهیدمحمد پرورش1البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهیدمحمد پرورش2البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهیدمحمدکاظم موسوی (2)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهیدمدرس 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1شهیدمصطفی چمرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدمطهری زرینه اوباتوکردستاندیواندره630ورود
1شهیدمهدوی(1) دوره اولکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1شهیدناصربهرامیکردستانمریوان630ورود
1شهیدنوریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1شهیدوطنپور(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شهیده سهام خیامآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1شهیدهاشمی نژاد 1خراسان رضویتربت جام630ورود
1شهیدین فاطمیقمقم .ناحیه 1630ورود
1صابرینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1صادقیهسیستان و بلوچستاننیک شهر630ورود
1صالحاصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1صباحیاصفهانآران وبیدگل630ورود
1صداقتالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1صدراخراسان شمالیبجنورد630ورود
1صدراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1صدیقه کبریآذربایجان شرقیعجب شیر630ورود
1صدیقه اطهر1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1صدیقه الزهراالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1صدیقه نمیناردبیلنمین630ورود
1طالقانیاصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1طاهرهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1طهوراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1عبدالشکورشهنازیگلستانگمیشان630ورود
1عبدالهیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1عبرتزنجانابهر630ورود
1عترت سجاسزنجانسجاسرود630ورود
1عدالتسیستان و بلوچستاننوک آباد630ورود
1عرفاناصفهانفولادشهر630ورود
1عرفان1اصفهانفولادشهر630ورود
1عصمتزنجانابهر630ورود
1عصمتکردستانمریوان630ورود
1عصمتالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1عصمتکردستاندیواندره630ورود
1عصمت سرابلهایلامچرداول630ورود
1عفافقمقم .ناحیه 1630ورود
1عفافخراسان رضویمشهد.ناحیه 1630ورود
1عفافآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1عفافآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1علاقبندیانهمدانهمدان .ناحیه 2630ورود
1علامه امینی1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1علامه حلیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1علامه حلیزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1علامه طباطبائیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1علامه مجلسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1علامه محمد تقی جعفریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1علوم پزشکیفارسشیراز.ناحیه 2630ورود
1علی ابن ابی طالب (ع) (ب)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1غزالی 2زنجانابهر630ورود
1غیرانتفاعی عرفانزنجانابهر630ورود
1غیرانتفاعی نورکردستانقروه630ورود
1غیردولتی ساراخراسان شمالیبجنورد630ورود
1فاطمه الزهرا(س )مرکزیمحلات630ورود
1فاطمه الزهرا(س )عنبران سفلیاردبیلنمین630ورود
1فاطمه خسروی حسینیاصفهانآران وبیدگل630ورود
1فاطمه زهراآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1فاطمیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1فاطمیهسیستان و بلوچستاننیک شهر630ورود
1فاطمیهاردبیلهیر630ورود
1فاطمیهسیستان و بلوچستانچاه بهار630ورود
1فاطمیهآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1فاطمیهکردستانمریوان630ورود
1فجر1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1فرازالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1فردوسمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1فردوس باغکومهاصفهانپیربکران630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1فرزانگانکرمانکرمان .ناحیه 1630ورود
1فرزانگاناردبیلخلخال630ورود
1فرزانگانزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1فرزانگانکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکیلویه)630ورود
1فرزانگانآذربایجان غربیمیاندوآب630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1فرزانگانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1فرزانگانخراسان رضویگناباد630ورود
1فرزانگانهمدانهمدان .ناحیه 1630ورود
1فرزانگان (2)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2630ورود
1فرزانگان (سمپاد)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1فرزانگان 2 (متوسطه دوره اول)اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1فرزانگان امین آران وبیدگلاصفهانآران وبیدگل630ورود
1فرزانگان تیزهوشانخراسان شمالیبجنورد630ورود
1فرزانه2خراسان رضویتبادکان630ورود
1فرزندان شاهد ( پسرانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1فروغاصفهانمبارکه630ورود
1فرهنگاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1فرهنگ (دبیرستان )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1فرهنگیانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1فرهنگیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1فرهنگیانسیستان و بلوچستانچاه بهار630ورود
1فرهنگیان (ب)سیستان و بلوچستانچاه بهار630ورود
1فرهنگیان 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1فرهنگیان حاج حیدر علی شهبازیاصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1فرهنگیان شهیدبرادران رستمیزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1فضیلتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1فضیلتاردبیلخلخال630ورود
1فضیلتکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1فلاحزنجانابهر630ورود
1فلسطین (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1فیضیه سدهاصفهانزرین شهر (لنجان)630ورود
1قائماردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1قائم مقام 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1قائم 2اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1قائم مقام2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1قائم1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1قائمیهقمقم .ناحیه 1630ورود
1قدر دیرهکرمانشاهگیلانغرب630ورود
1قدس شاهداصفهانفولادشهر630ورود
1قشلاق جهانشاهکرمانشاهبیستون630ورود
1قلم معلمالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1کارخانه قندکرمانشاهبیستون630ورود
1کارودانش هاجرمازندراننوشهر630ورود
1کاشانی پسرانه 1زنجانابهر630ورود
1کاشانی دخترانه2زنجانابهر630ورود
1کرامتالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1کرم بسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1کشاورزآذربایجان غربیمهاباد630ورود
1کوثرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1کوثرزنجانخرمدره630ورود
1گل نرگسآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1گل یاسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1گوهر شادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1لالهاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1لاله های انقلابکرمانشاهبیستون630ورود
1مائدهآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1مائدهزنجانابهر630ورود
1مالک اشترسیستان و بلوچستاننیک شهر630ورود
1محدثهخوزستانماهشهر630ورود
1محمد رضا اقبال 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1محمد طاهاالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1محمد ولی کمینه تاتارعلیاگلستانرامیان630ورود
1محمدولی کمینه 2گلستانرامیان630ورود
1مدافعین حرم 2آذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1مدرساردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1مرحوم احمدعباسیبوشهرتنگستان (اهرم)630ورود
1مرصاد1زنجانخرمدره630ورود
1مریماردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1مطهرهکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1مطهره موچشکردستانموچش630ورود
1معراج 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1معراج1البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1معصومه زمانیاصفهانمبارکه630ورود
1معصومی لاریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1معلمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1معلمزنجانابهر630ورود
1معلم 2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1معلم شهید محمد نصیریهمدانهمدان .ناحیه 2630ورود
1مفاخرخراسان رضویمشهد.ناحیه 6630ورود
1مفید(1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1ملاصدراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1ملک الشعرا بهارکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1مولوی حسن آبادخراسان رضویتربت جام630ورود
1مهدویکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1مهدیهزنجانزنجان .ناحیه 1630ورود
1مهدیهقمقم .ناحیه 2630ورود
1مهدیه (1)البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1مهرتهران (شهرستانها)شهریار630ورود
1مهر دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1مهرگانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1میثاقزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1میردامادالبرزکرج .ناحیه 1630ورود
1میرزا بابا کاشیزنجانابهر630ورود
1میرزا بابا کاشی دخترانهزنجانابهر630ورود
1میرزا جعفر سروقدخراسان رضویمشهد.ناحیه 1630ورود
1میرزا عبدالحمید آموزگاراردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1میقات 2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1میلادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1میلاد 1تهرانتهران .منطقه 15630ورود
1نادراصغریاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1نام آورانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1نجمهاردبیلخلخال630ورود
1نجومیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1نرجساردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1نرگسآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1نساءآذربایجان غربیتکاب630ورود
1نسل نوالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1نسیم 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4630ورود
1نشاطآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1نظامی گنجویسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1نفیسه فاضلیقمقم .ناحیه 2630ورود
1نمونه دولتی شهید مدنیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1نمونه دولتی محمود صادق وزیریکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1نمونه بحرالعلوماردبیلمغان (گرمی)630ورود
1نمونه بسیجزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1نمونه تربیتمرکزیمحلات630ورود
1نمونه دولتی عترتاردبیلخلخال630ورود
1نمونه دولتی کفایت تقی زادهگیلانرودسر630ورود
1نمونه شهید مسافریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1نمونه مهین کریمیچهارمحال و بختیاریفارسان630ورود
1نوآورانسیستان و بلوچستانچاه بهار630ورود
1نوآورانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1نواب صفویکرمانشاهماهیدشت630ورود
1نواب صفویکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1نوراردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1نورزنجانخرمدره630ورود
1نورزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1نورعلمزنجانابهر630ورود
1نهضتآذربایجان غربیشوط630ورود
1نیایش( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1نیمه متمرکزشاهدکهگیلویه و بویراحمدیاسوج630ورود
1وابسته به دانشگاه رازی(دخترانه)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1واثقی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1والفجر1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1وحدت یککرمانشاهسرپل ذهاب630ورود
1ولی عصرمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1هاجرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1هاجرخراسان رضویگناباد630ورود
1هجرت 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5630ورود
1هدایتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1هدایتیقمقم .ناحیه 1630ورود
1هدفمرکزیاراک .ناحیه 1630ورود
1هدفسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1هفده شهریوربارنج (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1هندسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1هنرستان ثامن الائمهقمقم .ناحیه 1630ورود
1هنرستان حمیده کاظمیاصفهانشهرضا (قمشه)630ورود
1هنرستان دخترانه نواندیشکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1هنرستان سلامتقمقم .ناحیه 1630ورود
1هنرستان کاردانش امیرالمومنینزنجانابهر630ورود
1هنرستان کیمیاکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1هنرستان مهرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1هوشمندآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1یادگار امام ( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1یاسینزنجانابهر630ورود
2آزادگانآذربایجان شرقیمراغه629ورود
2آزرمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2629ورود
2اندیشهخراسان شمالیاسفراین629ورود
2بهشتتهران (شهرستانها)شهریار629ورود
2پروین اعتصامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3629ورود
2پروین اعتصامیآذربایجان شرقیمیانه 629ورود
2پیام نوردختران (ابتهران (شهرستانها)شهریار629ورود
2حضرت معصومهاردبیلاردبیل ناحیه 1629ورود
2حکیم صهبااصفهانشهرضا (قمشه)629ورود
2دوره اول دانش پژوهاناردبیلاردبیل ناحیه 1629ورود
2رضویه 1قمقم .ناحیه 3629ورود
2روزبهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4629ورود
2زنده یاد سپیده جم زادگیلانرودسر629ورود
2شهدای بانک ملت بسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1629ورود
2صمدیخراسان رضویگناباد629ورود
2علوم ومعارف اسلامیزنجانزنجان .ناحیه 2629ورود
2فرزانگانزنجانابهر629ورود
2فرزانگانزنجانزنجان .ناحیه 2629ورود
2فرزانگانآذربایجان شرقیمیانه 629ورود
2فرزانگانگلستانگنبدکاووس629ورود
2فرهنگیانخوزستانآبادان629ورود
2متوسطه دوره اول شهید مطهری 1اردبیلاردبیل ناحیه 2629ورود
2مقدادآذربایجان شرقیمراغه629ورود
2نبوتقزوینشال629ورود
3آواآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1628ورود
3آیت شعبانی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2628ورود
3امام صادق(ع)همدانهمدان .ناحیه 1628ورود
3شهید نازپروریان-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3628ورود
3شهید یارمرادی-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3628ورود
3شهیدعباس یوسفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3628ورود
3عدالت ناهوکسیستان و بلوچستانجالق628ورود
3علی ابن ابیطالب (شاهد)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4628ورود
3غدیرقمقم .ناحیه 3628ورود
3فاطمیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4628ورود
3کوثراصفهانآران وبیدگل628ورود
4استقلالکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3627ورود
4الزهرازنجانابهر627ورود
4دانایان1اصفهانشهرضا (قمشه)627ورود
4دبستان دولتی علم ودین 1کردستانسنندج ناحیه 2627ورود
4سینانو آورآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1627ورود
4صدیقه الزهراء 1البرزکرج .ناحیه 2627ورود
4عصمت 2زنجانابهر627ورود
4فدک (1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2627ورود
4فرزانگان (سمپاد)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2627ورود
4نجمیهقمقم .ناحیه 4627ورود
4نسل قلمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1627ورود
5احمدرضاربانی 1اصفهاناصفهان .ناحیه 4626ورود
5الزهرااردبیلاردبیل ناحیه 2626ورود
5تهذیبالبرزکرج .ناحیه 1626ورود
5حضرت رقیه(س)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5626ورود
5دانش پژوهاناردبیلاردبیل ناحیه 1626ورود
5سمیهخراسان شمالیبجنورد626ورود
5شهیدعلی اشرف سلیمانیکرمانشاهسرپل ذهاب626ورود
5طلوع دانشاردبیلاردبیل ناحیه 1626ورود
5علی فروزانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1626ورود
6آیت اله خامنه ایزنجانابهر625ورود
6ام البنیناردبیلاردبیل ناحیه 1625ورود
6امیدمادر2خراسان رضویتبادکان625ورود
6دبیرستان سماعزنجانابهر625ورود
6درخشانالبرزکرج .ناحیه 2625ورود
6شاهد عفافآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2625ورود
6فرزانگان (قم )قمقم .ناحیه 4625ورود
6فرزانگان 3البرزکرج .ناحیه 3625ورود
6گلستانکرمانشاهکنگاور625ورود
6ندای زینب(س)کرمانشاهسرپل ذهاب625ورود
6وحدتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3625ورود
7اندیشه خلاقآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1624ورود
7پردیسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3624ورود
7دبستان دخترانه 22 بهمنکردستانسنندج ناحیه 1624ورود
7دبیرستان دوره اول شهید بهشتی 1اردبیلاردبیل ناحیه 1624ورود
7دبیرستان رضوانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1624ورود
7شهیدعلیپور2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4624ورود
7شیخ جلالکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3624ورود
7عصمتمازندرانساری .ناحیه 1624ورود
7ندای آزادیمازندرانساری .ناحیه 1624ورود
7هدایتقمقم .ناحیه 4624ورود
8امام رضا(ع)اردبیلاردبیل ناحیه 1623ورود
8جابربن حیان فرهنگیان 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2623ورود
8دبیرستان امام حسین (ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1623ورود
8شهید احمدغدیریانالبرزنظرآباد623ورود
8شهیدمهدی صادقیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2623ورود
8فرزانگانکرمانکرمان .ناحیه 2623ورود
8معصومه (س)آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2623ورود
8نفیسه خوش نیت 2خراسان رضویتبادکان623ورود
9دخترانه شاهداردبیلاردبیل ناحیه 2622ورود
9شاهد نباتیاصفهاناصفهان .ناحیه 1622ورود
9شهیده طاهره انصاریآذربایجان شرقیمیانه 622ورود
9شیما مرادیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3622ورود
9علامه طباطباییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3622ورود
9فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3622ورود
10تندگویان(1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3621ورود
10جعفری اسلامیاردبیلاردبیل ناحیه 2621ورود
10شهید مطهریزنجانخرمدره621ورود
10معرفتگیلانرودسر621ورود
11اسلام آباد 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2620ورود
11بهشت آئین(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2620ورود
11پاکانزنجانابهر620ورود
11پیام عاشوراسیستان و بلوچستاننیک شهر620ورود
11داراآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1620ورود
11راه نورگیلانرودسر620ورود
11زینبیهزنجانخرمدره620ورود
11سماءزنجانابهر620ورود
11شا هدمازندراننور620ورود
11شهید دادمان دواردبیلاردبیل ناحیه 1620ورود
11طاهرهکرمانشاهاسلام آباد620ورود
11فاطمیهآذربایجان شرقیجلفا620ورود
11معراجکردستانسقز620ورود
11مکتب الزهرااصفهانپیربکران620ورود
11مهدیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2620ورود
11مهدیه 2زنجانزنجان .ناحیه 2620ورود
11یاسمنکرمانشاهاسلام آباد620ورود
12ارمغانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1619ورود
12جعفریهتهرانتهران .منطقه 13619ورود
12جهان علمسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2619ورود
12شهید بهشتی 2 (متوسطه دوره اول)اردبیلاردبیل ناحیه 2619ورود
12فروغیاصفهانمبارکه619ورود
12قدسیان نوآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3619ورود
12مهدیهزنجانزنجان .ناحیه 2619ورود
13بشارتخراسان رضویمشهد.ناحیه 1618ورود
13شیما 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1618ورود
13نبوت 1اصفهانخمینی شهر618ورود
13نرجس خاتون باغکومهاصفهانپیربکران618ورود
13یادگارامام ابتدائیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3618ورود
14حافظیهخراسان شمالیبجنورد617ورود
14حضرت خدیجهالبرزکرج .ناحیه 3617ورود
14دکترمحمودحسابیکردستانبانه617ورود
14شاهد زکیهخراسان رضویمشهد.ناحیه 1617ورود
14شهیدکجوعی ارباطآذربایجان شرقیمیانه 617ورود
14شهیده زهرا قضائیقمقم .ناحیه 3617ورود
14میثم تمار رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1617ورود
1513آبانزنجانابهر616ورود
15چهارده معصومآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1616ورود
15روزبه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3616ورود
15شهید فلاحتییزدمروست616ورود
15صارمی 2آذربایجان شرقیمراغه616ورود
15صدیقه طاهرهالبرزکرج .ناحیه 2616ورود
15متانتتهرانتهران .منطقه 17616ورود
15میرداماد (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3616ورود
16آمنهکردستانمریوان615ورود
16اندیشه برناآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1615ورود
16پویندگانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1615ورود
16پیام دانشاردبیلاردبیل ناحیه 1615ورود
16شاهدنسل پیامآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1615ورود
16شهید سرتیپ سید موسی نامجوسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1615ورود
16فضیلت شهرکردستانمریوان615ورود
16هاشمی نژاد 2خراسان رضویمشهد.ناحیه 1615ورود
17آوای گلچینآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1614ورود
17ابوالفضل داییاردبیلاردبیل ناحیه 1614ورود
17بوعلی سیناآذربایجان شرقیمیانه 614ورود
17تزکیــــــــــهکردستاندیواندره614ورود
17حجابآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1614ورود
17حسام الدینسیستان و بلوچستانجالق614ورود
17راهنمایی شاهد دخترانزنجانزنجان .ناحیه 1614ورود
17ستایشالبرزکرج .ناحیه 2614ورود
17شهید سالماصفهانکاشان614ورود
17صداقتکردستانسنندج ناحیه 1614ورود
17نگارستانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4614ورود
17یاران امام (ره)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3614ورود
18آسیهاردبیلاردبیل ناحیه 1613ورود
18آوای گلچین 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1613ورود
18الهامکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1613ورود
18شاهد شهدای باقریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3613ورود
18شیماآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1613ورود
18فرزانگانگیلانلنگرود613ورود
19امام سجاد(ع)گیلانرودسر612ورود
19امام علی 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1612ورود
19امیرمنصورشاهرضایی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2612ورود
19پروین اعتصامیخراسان شمالیبجنورد612ورود
19پویای علمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1612ورود
19چهارده معصوم 1آذربایجان غربیخوی612ورود
19حاج محمدضاد1قمقم .ناحیه 3612ورود
19دبیرستان دخترانه تلاشخراسان شمالیبجنورد612ورود
19دبیرستان فرزانگان دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1612ورود
19دوازده فروردینالبرزکرج .ناحیه 3612ورود
19زینب کبری (س)اصفهانآران وبیدگل612ورود
19سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1612ورود
19شهید صدوقی بنیاد15خردادالبرزکرج .ناحیه 3612ورود
19فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1612ورود
19فاطمه الزهرا سزنجانابهر612ورود
19فضهخراسان رضویگناباد612ورود
19قائم (عج)زنجانابهر612ورود
20ابونصر فارابیهمدانملایر611ورود
20امام مهدی عجتهرانتهران .منطقه 17611ورود
20اندیشهاردبیلخلخال611ورود
20اندیشه - شهیدرجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3611ورود
20تربیتآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1611ورود
20سهروردی2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3611ورود
20شهیدایرج فیضی( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3611ورود
20طریقتالبرزکرج .ناحیه 3611ورود
20فاطمه بیگم پاک نژادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1611ورود
20فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2611ورود
20گلستان-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3611ورود
20گلهاآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3611ورود
20محمد کلکته چیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1611ورود
20نیایش (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3611ورود
20نیلوفر 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1611ورود
20یاور معتقد2اردبیلاردبیل ناحیه 1611ورود
2122بهمن (الف )سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1610ورود
21آسیهآذربایجان شرقیمیانه 610ورود
21آوای گلچین 3آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1610ورود
21آیت الله کاشانیکرمانکرمان .ناحیه 2610ورود
21ابوبکر صدیقسیستان و بلوچستانچاه بهار610ورود
21استقلالکردستانبیجار610ورود
21الزهراگیلانبندرکیاشهر610ورود
21امام خمینی رهتهرانتهران .منطقه 17610ورود
21امیرالمومنینالبرزکرج .ناحیه 2610ورود
21ایثاراردبیلاردبیل ناحیه 1610ورود
21بنت الهدیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4610ورود
21بهارانفارسبالاده610ورود
21پروین اعتصامیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2610ورود
21پروین اعتصامیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2610ورود
21پنج تن آل عبا 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3610ورود
21جدا(1)قمقم .ناحیه 1610ورود
21جمشیداشرفیگلستانرامیان610ورود
21جوادالائمه(علیه السلام)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21حافظمازندرانساری .ناحیه 1610ورود
21حافظ (1)قمقم .ناحیه 1610ورود
21حجابلرستاندورود610ورود
21حضرت آمنه (س)اردبیلاردبیل ناحیه 1610ورود
21حنانهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2610ورود
21خوارزمی صائین قلعهزنجانابهر610ورود
21دبستان پسرانه قلیانکردستانسنندج ناحیه 1610ورود
21دبستان دخترانه شاهد شهیده فروزان میرکیکردستانسنندج ناحیه 1610ورود
21دبستان دولتی آزادگان 1کردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21دبیرستان دوره دوم فرزانگان 1اردبیلاردبیل ناحیه 1610ورود
21دبیرستان وابسته به دانشگاه پویشکردستانسنندج ناحیه 1610ورود
21رحمانیالبرزکرج .ناحیه 3610ورود
21رستگارانالبرزکرج .ناحیه 3610ورود
21سلمان فارسیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2610ورود
21سناآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1610ورود
21سید یونس اردبیلی(2)اردبیلاردبیل ناحیه 2610ورود
21شاهد شهریارسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2610ورود
21شهدای رزین(پسرانه)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21شهید بهزاد کیانوش رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1610ورود
21شهید رامی الدورهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21شهید عهدنو1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1610ورود
21شهید محمد صادق هاشمی نیا (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21شهید یزدان بختیاری-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21شهید یزدان بختیاری-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21شهیدآیت ا000صدوقیکرمانشاهسنقرکلیایی610ورود
21شهیدعلی اصغرقادرپناهخراسان شمالیفاروج610ورود
21شهیدفهمیدهکردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21شهیدمحمدکاظم موسوی (1)البرزکرج .ناحیه 2610ورود
21شهیدملاحیدرفهیمکردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21شهیده سمیه 2کردستانکامیاران610ورود
21صدرااردبیلاردبیل ناحیه 1610ورود
21طالقانیاصفهانپیربکران610ورود
21عترتتهرانتهران .منطقه 17610ورود
21عذرا عراقیکرمانکرمان .ناحیه 2610ورود
21عرشخراسان رضویمشهد.ناحیه 1610ورود
21عرفانآذربایجان شرقیمیانه 610ورود
21عرفانزنجانابهر610ورود
21عفت السادات (نمونه دولتی)اردبیلاردبیل ناحیه 2610ورود
21علم و معرفتآذربایجان شرقیمیانه 610ورود
21فاروق اعظمسیستان و بلوچستاننیک شهر610ورود
21فخر دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1610ورود
21فردای ماآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5610ورود
21گلچینآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1610ورود
21گلستانالبرزکرج .ناحیه 2610ورود
21لاله های انقلابمازندرانهراز610ورود
21مبتکرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4610ورود
21مرتضی پاکرایکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21معرفت ادبآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4610ورود
21مولوی 2اردبیلخلخال610ورود
21نجمهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2610ورود
21نمونه دولتی امام صادق (ع )ابهرزنجانابهر610ورود
21نمونه دولتی علامه حلیاردبیلمشکین شهر610ورود
21نیک اندیشانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4610ورود
21هجرتقمقم .ناحیه 4610ورود
21هنرستان امام رضا (ع)قمقم .ناحیه 1610ورود
21هنرستان کاردانش شهیدصالحیاراصفهانآران وبیدگل610ورود
21هنرستان کاردانش علی بن ابی طالبسیستان و بلوچستانخاش610ورود
21یاور معتقد1اردبیلاردبیل ناحیه 1610ورود
22آزادگانکرمانشاهسرپل ذهاب609ورود
22امام رضا ع 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2609ورود
22حاج مسیح اله کوپاییاصفهانشهرضا (قمشه)609ورود
22حضرت فاطمه (س)همدانهمدان .ناحیه 1609ورود
22سمیهتهران (شهرستانها)شهریار609ورود
22شهیدشهسواریتهرانتهران .منطقه 17609ورود
23بیست دو بهمنتهرانتهران .منطقه 17608ورود
23قلم چیالبرزکرج .ناحیه 3608ورود
23نمونه دولتی شهداءبوشهردیر608ورود
24حجه الوداعقمجعفرآباد607ورود
24خدیجه کبری پلارتاصفهانپیربکران607ورود
24سیزده آبانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2607ورود
24شهید میانجیآذربایجان شرقیمیانه 607ورود
24قدسزنجانابهر607ورود
24نرجسسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2607ورود
25آیت اله بهاءالدینیقمقم .ناحیه 1606ورود
25شهیداصغرکرباسی زاده (1)اصفهاناصفهان .ناحیه 4606ورود
25صدیقه کارخانه چیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3606ورود
25عصمتآذربایجان غربیشوط606ورود
25غیرانتفاعی ادیبگیلانرودسر606ورود
26امام حسین (ع )سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1605ورود
26ترنجالبرزکرج .ناحیه 3605ورود
26حاج رحیم شعبانیتهران (شهرستانها)بهارستان 1605ورود
26حضرت علی اکبرقمقم .ناحیه 3605ورود
26خدیجه کبریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2605ورود
26شاهد دکترزنگنهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1605ورود
26شهیدحسن پورحیدریسمنانشاهرود605ورود
26فرزانگان 2همدانهمدان .ناحیه 2605ورود
26نادراصغریاردبیلاردبیل ناحیه 1605ورود
27دبستان محمدصدیق محمدیکردستانسنندج ناحیه 1604ورود
27شهید نازپروریان-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3604ورود
27فرزانگان 1البرزکرج .ناحیه 1604ورود
28دبستان شهید آخری قرآنی (2)اردبیلاردبیل ناحیه 2603ورود
28زینب کبری 2آذربایجان شرقیمیانه 603ورود
28شاهد 1(ابتدایی دخترانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2603ورود
28شهدای زینبیهآذربایجان شرقیمیانه 603ورود
28شهید فهمیدههمدانتویسرکان603ورود
28صادقیهقمقم .ناحیه 3603ورود
28کمیلالبرزکرج .ناحیه 1603ورود
28کمیلالبرزکرج .ناحیه 1603ورود
28متوسطه اول شهیده مهری رزاق طلبکردستانسنندج ناحیه 2603ورود
28مسلم بن عقیلالبرزکرج .ناحیه 1603ورود
28میقاتاردبیلاردبیل ناحیه 1603ورود
29شاهد ام البنینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2602ورود
29شایستهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1602ورود
29شهید شیرودیزنجانزنجان .ناحیه 1602ورود
29شهید کاظمیاردبیلاردبیل ناحیه 1602ورود
29شهیدمسنن طباطبائی 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3602ورود
29معراجآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3602ورود
29معصومیهگیلانرودسر602ورود
3015خردادمازندراننوشهر601ورود
30خوارزمیقمقم .ناحیه 1601ورود
30راه نومازندراننوشهر601ورود
30شهیدمهدی باکری 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4601ورود
30شهیدنجفی تباراصفهانآران وبیدگل601ورود
30هنرستان کاردانش لقمانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4601ورود
3112فروردینکرمانشاهجوانرود600ورود
3115 خرداد قشلاقکردستانسنندج ناحیه 1600ورود
3117 شهریورلرستاندورود600ورود
31آمنهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5600ورود
31آوای دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2600ورود
31آینده سازانخراسان شمالیگرمه600ورود
31ابتدایی شاهد(بوعلی )اردبیلپارس آباد600ورود
31ابوذرشریف آبادزنجانابهر600ورود
31ابوریحانمازندرانساری .ناحیه 2600ورود
31احسانزنجانزنجان .ناحیه 1600ورود
31ادباصفهانآران وبیدگل600ورود
31ارشاد 2اردبیلاردبیل ناحیه 2600ورود
31اعتصام2خراسان رضویتبادکان600ورود
31ام البنینآذربایجان شرقیسراب600ورود
31امام خمینی (ره )کرمانشاهجوانرود600ورود
31امام رضاخراسان شمالیاسفراین600ورود
31انصار دخترانهخراسان رضویتربت جام600ورود
31انقلابسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2600ورود
31بعثتالبرزکرج .ناحیه 2600ورود
31بعثتزنجانزنجان .ناحیه 2600ورود
31بهشتکرمانکرمان .ناحیه 1600ورود
31پدیدهآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1600ورود
31پروین اعتصامیکرمانشاهبیستون600ورود
31پزشکانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3600ورود
31پژوهش نابآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1600ورود
31پیوندزنجانزنجان .ناحیه 1600ورود
31تدبیرالبرزکرج .ناحیه 3600ورود
31تدبیروامیدکرمانشاهاسلام آباد600ورود
31توفیقزنجانزنجان .ناحیه 1600ورود
31جعفریهالبرزکرج .ناحیه 3600ورود
31حدیثکردستانسنندج ناحیه 1600ورود
31حضرت خدیجه(س)کرمانشاهجوانرود600ورود
31حضرت رقیهخراسان رضویتربت جام600ورود
31حضرت رقیه (س.)کرمانشاهبیستون600ورود
31حضرت مریمخوزستانشوشتر600ورود
31حضرت مهدی (ع )همدانهمدان .ناحیه 2600ورود
31خاتم الانبیاء( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3600ورود
31خواجه نصیرزنجانابهر600ورود
31دبستان ادهم مظفری دوره دومکردستانسنندج ناحیه 1600ورود
31دبستان پسرانه ابوریحان بیرونی نوکسیستان و بلوچستاننیک شهر600ورود
31دبستان پسرانه فجر دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1600ورود
31دبستان پویا ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1600ورود
31دبستان سربازگمنام باینچوبکردستانسنندج ناحیه 1600ورود
31دبستان عصمت کمالیه 1 دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1600ورود
31دبستان غیردولتی البرزکردستانسنندج ناحیه 1600ورود
31دبستان غیردولتی پسرانه ناصحکردستانبانه600ورود
31دبستان غیردولتی راهیان کوثرکردستانسنندج ناحیه 1600ورود
31دبستان وحدت اسماعیل آبادخراسان رضویتربت جام600ورود
31دبیرستان غیرانتفاعی سروشکرمانشاهاسلام آباد600ورود
31راه انقلابالبرزکرج .ناحیه 3600ورود
31راه نورکرمانشاهاسلام آباد600ورود
31ریحانه1تهران (شهرستانها)شهریار600ورود
31ریحانة النبیاصفهانکاشان600ورود
31زنده یاد محمدرضا رحیمی محمدیخراسان رضویجلگه رخ600ورود
31زنده یاد مرتضی محمدیآذربایجان شرقیمیانه 600ورود
31زهره بنیانیانگیلانرودسر600ورود
31سردارآذربایجان شرقیعشایری آذربایجان شرقی600ورود
31سروش هدایتآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1600ورود
31سمیه‌زنجانزنجان .ناحیه 1600ورود
31سمیه 2اردبیلخلخال600ورود
31سیدجمال الدین اسدآبادیکرمانشاهجوانرود600ورود
31سیزده آبانزنجانزنجان .ناحیه 1600ورود
31شاهد شهید رنجبراردبیلبیله سوار600ورود
31شایستگانکردستانمریوان600ورود
31شکوفه های دانشقزوینالبرز600ورود
31شهداء مرصادکرمانشاهاسلام آباد600ورود
31شهدای 15 خرداد ماهدشتالبرزکرج .ناحیه 3600ورود
31شهدای بند2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1600ورود
31شهید باهنرسیستان و بلوچستانبزمان600ورود
31شهید بهبهانیخوزستانامیدیه600ورود
31شهید حجت اله حمزه لوئیزنجانزنجان .ناحیه 1600ورود
31شهید حسین معصومی گیلاکجانگیلانرودسر600ورود
31شهید خلیل نوروزی 1زنجانزنجان .ناحیه 1600ورود
31شهید دارابی دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2600ورود
31شهید دستغیبکرمانشاهبیستون600ورود
31شهید سیدرسول سیدحاتمیاردبیلاردبیل ناحیه 2600ورود
31شهید صالحیاصفهانآران وبیدگل600ورود
31شهید صدوقی 1البرزکرج .ناحیه 2600ورود
31شهید صفری 1اردبیلاردبیل ناحیه 2600ورود
31شهید کبیری کلکاسراگیلانرودسر600ورود
31شهید محمد منتظریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2600ورود
31شهید مطهریاصفهانباغبادران600ورود
31شهید منتظر نظامگیلانرودسر600ورود
31شهید نورعلی دادمحمدیخراسان رضویتایباد600ورود
31شهید نیکبخت محمودیاردبیلخلخال600ورود
31شهید هروی نژادخراسان رضویمشهد.ناحیه 1600ورود
31شهیداشرفی اصفهانیتهرانتهران .منطقه 17600ورود
31شهیدبهشتی 2کردستانبانه600ورود
31شهیدچمران المجوقخراسان رضویتربت جام600ورود
31شهیدحسین فهمیدهخراسان رضویجلگه رخ600ورود
31شهیدحیرانیخراسان رضویبردسکن600ورود
31شهیدرجائی نیل آبادخراسان رضویتربت جام600ورود
31شهیدسلطانی3البرزکرج .ناحیه 3600ورود
31شهیدصدوقیکرمانشاهجوانرود600ورود
31شهیدصدوقیخراسان رضویتربت جام600ورود
31شهیدکامیاب (د)خراسان رضویمشهد.ناحیه 2600ورود
31شهیدمحمدبروجردیکرمانشاهجوانرود600ورود
31صباگیلانرودسر600ورود
31صبح رویشخراسان رضویتایباد600ورود
31صدراکرمانشاهسرپل ذهاب600ورود
31صلاح الدین ایوبیکرمانشاهجوانرود600ورود
31عرشخراسان رضویمشهد.ناحیه 1600ورود
31عصمتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3600ورود
31عصمتکرمانشاهگیلانغرب600ورود
31علویفارسشیراز.ناحیه 2600ورود
31علویفارسشیراز.ناحیه 2600ورود
31علوی 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4600ورود
31فاطمه الزهراءکردستانمریوان600ورود
31فاطمه زهراء (س)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4600ورود
31فاطمه عرب (شاهد)البرزکرج .ناحیه 2600ورود
31فاطمیه 1اردبیلخلخال600ورود
31فرزانگانکرمانشاهبیستون600ورود
31فرزانگانکرمانشاهجوانرود600ورود
31قائم آل محمد (عج)سیستان و بلوچستانبزمان600ورود
31قریشیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2600ورود
31کاردانش صدیقه کبریهمدانفامنین600ورود
31کشاورزباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1600ورود
31کمال تربیتخراسان شمالیاسفراین600ورود
31کوثرکرمانشاهجوانرود600ورود
31لالهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3600ورود
31مادرکرمانشاهجوانرود600ورود
31متوسطه اول حجاب وله ژیرکردستانمریوان600ورود
31محمودکاظمی2همدانهمدان .ناحیه 2600ورود
31مرحوم امین سارانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1600ورود
31مریم 2اردبیلاردبیل ناحیه 2600ورود
31مستوفی 1خراسان رضوینیشابور600ورود
31مسلم بن عقیل 1اصفهاناصفهان .ناحیه 4600ورود
31مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2600ورود
31معرفت عنبراناردبیلنمین600ورود
31موسی بن جعفر(ع )کرمانشاهاسلام آباد600ورود
31مهرفاطمیخراسان رضویگناباد600ورود
31میلادخراسان رضویتبادکان600ورود
31نادریخواه 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1600ورود
31نشاط نوخراسان رضویمشهد.ناحیه 1600ورود
31نصرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1600ورود
31نفیسهاصفهانمبارکه600ورود
31نور1کردستانکامیاران600ورود
31نیماکرمانشاهاسلام آباد600ورود
31وحدتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3600ورود
31ولایتآذربایجان شرقیمیانه 600ورود
31هاجرزنجانزنجان .ناحیه 1600ورود
31هاجرسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2600ورود
31هجرت3آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5600ورود
31هفده شهریورزنجانزنجان .ناحیه 1600ورود
31هلانیهکرمانشاهجوانرود600ورود
32اخوان کریمی 1قمقم .ناحیه 3599ورود
32الغدیر 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2599ورود
32امام علی1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1599ورود
32حجابالبرزکرج .ناحیه 3599ورود
32سمیه 1اردبیلاردبیل ناحیه 2599ورود
32شهید بهشتی (تیزهوشان)کهگیلویه و بویراحمدیاسوج599ورود
32شهید جلیلیاصفهانشهرضا (قمشه)599ورود
32شهیده سهام خیامخراسان رضویمشهد.ناحیه 4599ورود
32عارف اردبیلیاردبیلاردبیل ناحیه 2599ورود
32عصمتخراسان شمالیگرمه599ورود
32عصمتمازندراننوشهر599ورود
32فجرتهرانتهران .منطقه 15599ورود
32فرزانگانخراسان جنوبیفردوس599ورود
32مرحوم مهندس پروینمازندرانساری .ناحیه 2599ورود
32مولی الموحدینآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3599ورود
32مهدیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3599ورود
32مهرکرمانکرمان .ناحیه 2599ورود
32نورکرافشاناصفهانپیربکران599ورود
32ولایت 2اردبیلاردبیل ناحیه 1599ورود
32هجرتهمدانهمدان .ناحیه 2599ورود
33استادبهاریاقوتینخراسان رضویتربت جام598ورود
33امیرکبیراصفهانمبارکه598ورود
33انقلاب محمدیهاصفهانمبارکه598ورود
33بنیانگیلانرشت .ناحیه 1598ورود
33چهره برقی1اردبیلاردبیل ناحیه 1598ورود
33حدیثکرمانشاهاسلام آباد598ورود
33حکیم نظامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2598ورود
33دبیرستان نمونه دولتی فاطمیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3598ورود
33زنده یاد سیدعلی سبزپوشاناصفهانآران وبیدگل598ورود
33ستارگاناصفهانشهرضا (قمشه)598ورود
33شکوفه های دانشگیلانرودسر598ورود
33شهید مدرسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3598ورود
33شهیدرضامومن زادهاصفهانمبارکه598ورود
33شهیدگورتانیان نژادکردستانسنندج ناحیه 1598ورود
33شیخ طبرسیمازندرانساری .ناحیه 1598ورود
33عصرعلمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1598ورود
33غزالی 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1598ورود
33مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1598ورود
3412بهمناصفهانمبارکه597ورود
34ایمانکردستانمریوان597ورود
34دبستان عدالت دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1597ورود
34دبیرستان دخترانه نرجسخراسان شمالیگرمه597ورود
34شاهدکرمانرفسنجان597ورود
34شرفاصفهانمبارکه597ورود
34شهید باهنرکرمانشهربابک597ورود
34شهیدعلیرضاحقیقی پاککرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2597ورود
34شهیدفهمیدهقمقم .ناحیه 3597ورود
34فضیلتزنجانخدابنده597ورود
34گلهاکرمانشاهاسلام آباد597ورود
34مصباح الهدییزدتفت597ورود
34نسیمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3597ورود
34نمونه دولتی آیت ا...خامنه ایاردبیلمشکین شهر597ورود
34نو آوران 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1597ورود
34هنرستان کارودانش تلاش 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1597ورود
34هنرستان کاردانش نرگساردبیلبیله سوار597ورود
35آمنهخراسان شمالیبجنورد596ورود
35استاد شهریارخراسان رضویمشهد.ناحیه 6596ورود
35امام زمان (عج)لرستانبروجرد596ورود
35امام محمدباقر عخوزستاناهواز.ناحیه 2596ورود
35بنی هاشم2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3596ورود
35حضرت معصومهتهرانتهران .منطقه 17596ورود
35دبستان دخترانه هدایت قمقم .ناحیه 4596ورود
35شبانه روزی نمونه دولتی فضیلتکردستاندیواندره596ورود
35شفاکلاته بزرگخراسان رضویتربت جام596ورود
35شهید یعقوبیاردبیلاردبیل ناحیه 1596ورود
35شهیداحمدکشوری (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2596ورود
35شهیدجوادنوروزیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2596ورود
35غیرانتفاعی دانشگاه علوم پزشکی رازیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2596ورود
35فضلاءآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1596ورود
35معینکرمانکرمان .ناحیه 1596ورود
35وکیلی 10خراسان رضوینیشابور596ورود
35ولایت بوئین علیاکردستانبانه596ورود
35هیات امنایی آیت اله طالقانیاردبیلاردبیل ناحیه 1596ورود
35یاس نبی(س)خراسان رضویگناباد596ورود
3629بهمنآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5595ورود
36ابرار نمونه دولتیاصفهانفولادشهر595ورود
36امام حسن عسگری(ع)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1595ورود
36امید انقلاباردبیلاردبیل ناحیه 1595ورود
36ایرانزنجانابهر595ورود
36پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 1595ورود
36حضرت رقیه (س)قمقم .ناحیه 2595ورود
36دبیرستان حافظ دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1595ورود
36راهنمایی دخترانه 13 آبانکردستانقروه595ورود
36راهیان نورسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1595ورود
36سیزده آبانخراسان شمالیبجنورد595ورود
36شاهد امام حسین عزنجانابهر595ورود
36شهدای شهرداریالبرزکرج .ناحیه 2595ورود
36شهید زارعیاردبیلهیر595ورود
36شهیدابوذردهقانفارسبالاده595ورود
36طلوع دانش 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1595ورود
36فاضلهاصفهانزرین شهر (لنجان)595ورود
36فاطمیهاردبیلبیله سوار595ورود
36فرشتگانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3595ورود
36مرضیهآذربایجان شرقیملکان595ورود
36معراجکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3595ورود
36معراج2البرزکرج .ناحیه 3595ورود
36معلّمآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3595ورود
36معلمکرمانشاهصحنه595ورود
36مهرآذینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3595ورود
36هدایت(غیردولتی)قمقم .ناحیه 4595ورود
37آتوساقبائیان شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1594ورود
37آزادگانخراسان شمالیبجنورد594ورود
37اخوانهمدانهمدان .ناحیه 1594ورود
37پورمحمدیاصفهاننجف آباد594ورود
37تهذیبالبرزکرج .ناحیه 3594ورود
37خدیجه کبری (س )ایلامچرداول594ورود
37دبستان شاهدتفویضیزنجانزنجان .ناحیه 1594ورود
37سیمین لباف زادهاصفهاناصفهان .ناحیه 1594ورود
37شهید ترکیان فراصفهانکاشان594ورود
37شهیدرجائیسیستان و بلوچستانایرانشهر594ورود
37عفافکرمانکرمان .ناحیه 1594ورود
37فاطمیهخراسان رضویخلیل آباد594ورود
37فرهنگ 2آذربایجان شرقیمیانه 594ورود
37فضیلتاصفهانزرین شهر (لنجان)594ورود
37محمد رسول الهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3594ورود
38آیت اله اشرفی اصفهانیآذربایجان شرقیمرند593ورود
38الغدیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3593ورود
38امیراحمدی 2آذربایجان شرقیمرند593ورود
38ایثارخراسان رضویتربت جام593ورود
38ایراندختخراسان شمالیبجنورد593ورود
38پانزده خرداد(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1593ورود
38پویندگان علم و خلاقیتالبرزکرج .ناحیه 1593ورود
38حضرت معصومهخراسان شمالیبجنورد593ورود
38خلبان ذاکر (2)اردبیلاردبیل ناحیه 2593ورود
38دبستان دخترانه سوم شعبانکردستانسنندج ناحیه 2593ورود
38دبیرستان شهید اقبال وطن خواه دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1593ورود
38دخترانه شاهد متوسطه دوره اولکردستانقروه593ورود
38رازیسیستان و بلوچستاننیک شهر593ورود
38راهنمایی دخترانه پروین اعتصامیکردستانقروه593ورود
38سیرجانی (الف )سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1593ورود
38شهید بهشتیاردبیلاصلان دوز593ورود
38عصمتکرمانشاهجوانرود593ورود
38عفافتهرانتهران .منطقه 17593ورود
38فدکگلستانگرگان593ورود
38فرزانگان (گرگان )گلستانگرگان593ورود
38کارودانش نرگس خاتونکرمانشاهاسلام آباد593ورود
38متوسطه اول شبانه روزی امام سجاد(ع)کردستانسنندج ناحیه 2593ورود
38نمونه بعثتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2593ورود
38نیایشلرستانخرم آباد.ناحیه 1593ورود
38نیک اخترکرمانکرمان .ناحیه 2593ورود
38هنرستان کاردانش حاج کریم رحیم زادهخراسان رضویمشهد.ناحیه 1593ورود
39آزادگانآذربایجان شرقیمیانه 592ورود
39امام حسن عسکری 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1592ورود
39امیدانقلاب اسلامیتهرانتهران .منطقه 17592ورود
39بهاراناردبیلاردبیل ناحیه 1592ورود
39پروین اعتصامیکرمانشاهصحنه592ورود
39پورسینااردبیلاردبیل ناحیه 2592ورود
39حاج حسن مومنیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1592ورود
39حاج محسن حدیدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1592ورود
39حضرت فاطمهکرمانشاهجوانرود592ورود
39دبیرستان امام خمینی هیراردبیلهیر592ورود
39دبیرستان حضرت معصومه 2خراسان شمالیبجنورد592ورود
39دبیرستان دخترانه هدفکردستانقروه592ورود
39دبیرستان شاهدپیامبراعظم (ص )زنجانزنجان .ناحیه 2592ورود
39دکترغضنفریانزنجانزنجان .ناحیه 2592ورود
39ربابه کتابیالبرزکرج .ناحیه 3592ورود
39زینبیهلرستاندورود592ورود
39سعادتکردستانمریوان592ورود
39سعادتهرمزگانمیناب592ورود
39سما (دخترانه)اصفهانشهرضا (قمشه)592ورود
39سنای شمسآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4592ورود
39شاهدگلستانگرگان592ورود
39شاهد بارانیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1592ورود
39شقایقزنجانزنجان .ناحیه 1592ورود
39شهدای جاویدالاثرهمدانهمدان .ناحیه 2592ورود
39شهید احمدی روشنآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1592ورود
39شهید صیـــــاد شیرازیکردستاندیواندره592ورود
39شهید مباشر اصلآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2592ورود
39شهید مسعود تقی زادهتهران (شهرستانها)شهریار592ورود
39شهیدآوینیسیستان و بلوچستانچاه بهار592ورود
39ضمیریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2592ورود
39طالقانیآذربایجان شرقیجلفا592ورود
39عترتالبرزکرج .ناحیه 3592ورود
39علویآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4592ورود
39علی ابن ابیطالب (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2592ورود
39فاطمیهمازندرانرامسر592ورود
39فرزانگان 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2592ورود
39قلمآذربایجان شرقیمیانه 592ورود
39کوثرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1592ورود
39متوسطه دوم دخترانه هدایتقمقم .ناحیه 4592ورود
39محمد آبداراصفهاناصفهان .ناحیه 4592ورود
39معاد1اصفهانزرین شهر (لنجان)592ورود
39مهدیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1592ورود
39نیک اخترکرمانکرمان .ناحیه 2592ورود
39یعقوب لیث (الف)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1592ورود
40آئین تربیتتهران (شهرستانها)شهریار591ورود
40آزادگاناصفهانزرین شهر (لنجان)591ورود
40آزادی 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3591ورود
40آناتاآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1591ورود
40ابوریحان بیرونی 2خراسان شمالیبجنورد591ورود
40ادهم محمدیانگیلانرودسر591ورود
40الغدیر 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2591ورود
40امام حسن مجتبی (ع)سیستان و بلوچستانزابل591ورود
40امام خمینی(ره)قمقم .ناحیه 2591ورود
40بهشتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2591ورود
40بیاضیانقزوینالبرز591ورود
40پروین اعتصامیکردستانمریوان591ورود
40پژوهشالبرزکرج .ناحیه 2591ورود
40ثاراللهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2591ورود
40ثامن الائمهالبرزکرج .ناحیه 3591ورود
40حاج سپاسیخراسان شمالیبجنورد591ورود
40حاج ناصر بهرامیاصفهانشهرضا (قمشه)591ورود
40حضرت نوحاصفهانباغبادران591ورود
40حضرت آسیه 1قمقم .ناحیه 2591ورود
40حضرت زهرا (س)خوزستانامیدیه591ورود
40حضرت معصومه (س)کرمانشاهسرپل ذهاب591ورود
40دانشکوش 1تهرانتهران .منطقه 15591ورود
40دبیرستان دوره اول دهخداکردستانقروه591ورود
40دبیرستان شاهددخترانه نجابتخراسان شمالیبجنورد591ورود
40دبیرستان مستوره کردستانی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1591ورود
40دبیرستان نمونه دخترانه زینب کبری ککردستانقروه591ورود
40دخترانه شاهدکردستانقروه591ورود
40دکتر اسحاق حسینیقمقم .ناحیه 2591ورود
40راه اندیشهسیستان و بلوچستانچاه بهار591ورود
40رحمانیالبرزکرج .ناحیه 3591ورود
40رضوانقمقم .ناحیه 3591ورود
40رضوانکرمانشاهجوانرود591ورود
40ریحانهلرستاندورود591ورود
40سماء 2 (دانشگاه آزاد)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4591ورود
40سمانه باقرخان 1خراسان شمالیبجنورد591ورود
40سمیــــــهکردستاندیواندره591ورود
40سمیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2591ورود
40شاهدرضویهقمقم .ناحیه 1591ورود
40شاهدفرزانهاصفهانمبارکه591ورود
40شرافتخراسان شمالیبجنورد591ورود
40شرف 1زنجانابهر591ورود
40شریف العلماءمازندرانساری .ناحیه 2591ورود
40شهید بابائی حسن سراگیلانرودسر591ورود
40شهید حسن کشاوریالبرزکرج .ناحیه 3591ورود
40شهید خواجهخراسان رضویگناباد591ورود
40شهید دکتر نیکنامیآذربایجان شرقیمیانه 591ورود
40شهید نامجو(1)قمقم .ناحیه 4591ورود
40شهیدجلالوند.ا.پتهرانتهران .منطقه 15591ورود
40شهیدحامدیاردبیلمغان (گرمی)591ورود
40شهیدشریف واقفیمازندرانبهشهر591ورود
40شهیده شهلا هادی یاسینیکردستانسنندج ناحیه 2591ورود
40علامه جعفریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2591ورود
40علامه حلی2کرمانبم591ورود
40علوم پزشکی 2فارسشیراز.ناحیه 2591ورود
40فجرآذربایجان شرقیمیانه 591ورود
40فرزانگان (2)دخت ایران پروینمازندرانساری .ناحیه 2591ورود
40فرزانگان 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1591ورود
40قدسیانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3591ورود
40کشتیرانی شماره 8سیستان و بلوچستانچاه بهار591ورود
40لاله های انقلابالبرزکرج .ناحیه 3591ورود
40لعیا(1)آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1591ورود
40متوسطه اول دخترانه معراج حسن آبادکردستانسنندج ناحیه 2591ورود
40متوسطه اول زینبیهکردستانسنندج ناحیه 2591ورود
40معادالبرزکرج .ناحیه 3591ورود
40معاد1البرزکرج .ناحیه 3591ورود
40معراجکردستانمریوان591ورود
40معلمالبرزکرج .ناحیه 4591ورود
40معلم 1اردبیلاردبیل ناحیه 1591ورود
40منتظرقائم (1)البرزکرج .ناحیه 2591ورود
40میعاد1قمقم .ناحیه 3591ورود
40نزهت دخترانهمازندرانساری .ناحیه 2591ورود
40نسیبهگلستانرامیان591ورود
40نمونه فرهنگسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2591ورود
40نواب صفوی1آذربایجان شرقیاهر591ورود
40نورقزوینشال591ورود
40نورعلمزنجانزنجان .ناحیه 2591ورود
40ولایتسیستان و بلوچستانزابل591ورود
40هاجر چهرکرمانشاهبیستون591ورود
40هدفالبرزکرج .ناحیه 2591ورود
40هنرستان کاردانش علم و صنعتاردبیلاصلان دوز591ورود
4122بهمنآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3590ورود
4123تیرکردستانمریوان590ورود
41آسیهزنجانابهر590ورود
41آسیه سهلواناصفهانپیربکران590ورود
41آسیه2اردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41آیت الله حامدیآذربایجان شرقیمیانه 590ورود
41آیت الله طالقانیاردبیلخلخال590ورود
41ارشاداصفهانشهرضا (قمشه)590ورود
41استاد ریحاناصفهانشهرضا (قمشه)590ورود
41اسدآبادیالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41اطهره ارجمند کرمانیکرمانکرمان .ناحیه 1590ورود
41الزهرا (س )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41امام حسن عسکری (ع)2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41امام خمینیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41امام خمینی (ره )آذربایجان غربیمرحمت آباد590ورود
41امام رضا(ع )سیستان و بلوچستاننیک شهر590ورود
41امام رضا(ع )آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1590ورود
41امام صادق (ع )کرمانشاهصحنه590ورود
41امام صادق(ع)1اردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41امجدی (2)قمقم .ناحیه 4590ورود
41امیدکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41امید انقلابمازندراننوشهر590ورود
41امید انقلابآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41امیرکبیرخراسان شمالیبجنورد590ورود
41اندیشهآذربایجان شرقیمیانه 590ورود
41انصارالحسین (ع )1قمجعفرآباد590ورود
41ایمانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41بنت الهدی صدرسیستان و بلوچستاننوک آباد590ورود
41بهار1اصفهانزرین شهر (لنجان)590ورود
41بهارانتهران (شهرستانها)شهریار590ورود
41بهمن محمدی (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41بیست و دو بهمن 1خراسان شمالیاسفراین590ورود
41پروین اعتصامیگیلانرودسر590ورود
41پویشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1590ورود
41تزکیهکردستانمریوان590ورود
41تعاونکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41تندگویان2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41تیز هوشان شهید بهشتی ( سمپاد)کردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41تیزهوشان فرزانگان(سمپاد)کردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41جمهوری اسلامیآذربایجان غربیبوکان590ورود
41جوادالائمهقمقم .ناحیه 1590ورود
41حافظسیستان و بلوچستاننیک شهر590ورود
41حافظالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41حضرت حمزهقزوینالبرز590ورود
41حضرت رقیه(س)گیلانرودسر590ورود
41حضرت مریمخراسان شمالیبجنورد590ورود
41حضرت ولیعصر(عج)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2590ورود
41خانواده شکیبا 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3590ورود
41خدادادیاصفهانشهرضا (قمشه)590ورود
41خیامآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2590ورود
41دانشگاه آزاد سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41دانشورانسیستان و بلوچستانچاه بهار590ورود
41دبستان باغبانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1590ورود
41دبستان دخترانه غیرانتفاعی عفتسیستان و بلوچستاننیک شهر590ورود
41دبستان دولتی عبدالغفارارجمندی2کردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41دبیرستان بصیرت دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1590ورود
41دبیرستان دخترانه هادی راستکارکردستانسنندج ناحیه 1590ورود
41دبیرستان شبانه روزی شهیدقدوسیکرمانشاهجوانرود590ورود
41دبیرستان شهید بهشتی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1590ورود
41دبیرستان صدیقین دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1590ورود
41دبیرستان قانع ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1590ورود
41دبیرستان نیایش دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1590ورود
41دکتراکبریهالبرزکرج .ناحیه 4590ورود
41دوازده فروردینآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3590ورود
41دیانتزنجانابهر590ورود
41ر ضوانالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41راضیه(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2590ورود
41راضیه(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2590ورود
41زاگرستهران (شهرستانها)شهریار590ورود
41زکریای رازیکرمانکرمان .ناحیه 2590ورود
41زینب کبری 1آذربایجان شرقیمیانه 590ورود
41ساکو مجنونیانسآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2590ورود
41سبلان 1اردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41ستارهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41ستایشتهران (شهرستانها)شهریار590ورود
41سلمان فارسیاردبیلخلخال590ورود
41سید احمد خمینی2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3590ورود
41سیرتالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41شاهد پسرانزنجانابهر590ورود
41شاهد حضرت رقیه (ع)کرمانشاهصحنه590ورود
41شاهد شهید بروجردیآذربایجان غربیمهاباد590ورود
41شبانه روزی سالار شهیدان (ع )خراسان شمالیبجنورد590ورود
41شرفقمقم .ناحیه 3590ورود
41شکوفه های محرابالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41شمس تبریزیآذربایجان شرقیجلفا590ورود
41شمیماصفهانزرین شهر (لنجان)590ورود
41شهدای غزهالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41شهربانو2اردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41شهید آل نبیخراسان شمالیبجنورد590ورود
41شهید بهشتیاصفهانآران وبیدگل590ورود
41شهید بهشتیسیستان و بلوچستانسرباز (راسک)590ورود
41شهید دانشمازندرانساری .ناحیه 1590ورود
41شهید رجائیمازندراننوشهر590ورود
41شهید رضویآذربایجان شرقیمیانه 590ورود
41شهید سید مهدی چراغی 1البرزکرج .ناحیه 3590ورود
41شهید صدوقی بنیاد 15 خردادالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41شهید صیفور چابککرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41شهید فخرانیخراسان شمالیگرمه590ورود
41شهید مالکی 1البرزکرج .ناحیه 2590ورود
41شهید محمد تقی دروداحمدآبادگیلانرودسر590ورود
41شهید محمدرضا راحتیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41شهید محمود حاتمیخراسان رضویمشهد.ناحیه 4590ورود
41شهید مصطفی احمدی روشنقزوینالبرز590ورود
41شهید نقی زادهتهرانتهران .منطقه 17590ورود
41شهیدباهنراصفهانزرین شهر (لنجان)590ورود
41شهیدباهنراصفهانمبارکه590ورود
41شهیدبایرامپور1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41شهیدبختیاریالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41شهیدحسن شمس الدینی آرانیاصفهانآران وبیدگل590ورود
41شهیدداودپاکدامن 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3590ورود
41شهیدرجایی دهگلانکردستاندهگلان590ورود
41شهیدسلطانیالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41شهیدطباطبائیالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41شهیدمحمدحسین مهدویکرمانکرمان .ناحیه 2590ورود
41شهیدمنوچهرشریفی (رجایی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41شهیدمهدی سالک 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41شهیدوفاییاصفهانزرین شهر (لنجان)590ورود
41شهیده شهین مردوخیکردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41شیخ محمود شلتوتکردستانسنندج ناحیه 1590ورود
41صالحینالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41صدرا3آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41صدیقه طاهرهالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41صفاآذربایجان شرقیعجب شیر590ورود
41عارفاصفهانشهرضا (قمشه)590ورود
41عرفانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1590ورود
41عسگریهاصفهانپیربکران590ورود
41عصمتخراسان شمالیبجنورد590ورود
41عصمتیه (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2590ورود
41عفتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41علامه امینیآذربایجان شرقیمیانه 590ورود
41علامه امینی 2آذربایجان شرقیمیانه 590ورود
41علامه حلیهمدانهمدان .ناحیه 2590ورود
41علامه حلی 2همدانهمدان .ناحیه 2590ورود
41علامه طباطبایی طاد1اصفهانپیربکران590ورود
41علامه محمدتقی جعفریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41علم آفرینالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41علویفارسشیراز.ناحیه 2590ورود
41علویفارسشیراز.ناحیه 2590ورود
41علوی 2فارسشیراز.ناحیه 2590ورود
41علی ابن ابی طالب(ع)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41غلامحسین مطهریزنجانزنجان .ناحیه 1590ورود
41فائقسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1590ورود
41فاطمه الزهراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41فاطمه زهراکرمانشاهسرپل ذهاب590ورود
41فخریه گیوه چیان(1)قمقم .ناحیه 4590ورود
41فخریه گیوه چیان(2)قمقم .ناحیه 4590ورود
41فرزانگانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41فرزانگانآذربایجان شرقیمیانه 590ورود
41فرزانگانخراسان رضویگناباد590ورود
41فرزانگان زینب (س)سیستان و بلوچستانزابل590ورود
41فرزانگان2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1590ورود
41فرشتگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5590ورود
41قدسقزوینشال590ورود
41قدسیانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3590ورود
41قدوسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41قیامتهرانتهران .منطقه 14590ورود
41کارودانش امام خمینیسیستان و بلوچستانچاه بهار590ورود
41کاشانی پورالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41گلهاالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41لاله های انقلابالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41مائده موچشکردستانموچش590ورود
41متانتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41متوسطه اول پرورشکردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41متوسطه اول شهیده ناهید فاتحی کرجوکردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41معرفتمازندرانهراز590ورود
41معصومیههمدانهمدان .ناحیه 1590ورود
41ملاصدر 2قمقم .ناحیه 2590ورود
41ملاصدراکرمانکرمان .ناحیه 2590ورود
41مهددانشکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41مهدی(عج)آذربایجان شرقیاسکو590ورود
41مهدیهالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41مهر آفریناصفهانزرین شهر (لنجان)590ورود
41مهندس ثالثیالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41میرداماد( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41میلاداردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41ناموس 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1590ورود
41نبوتسیستان و بلوچستانعشایری سیستان وبلوچستان590ورود
41نرجساصفهانباغبادران590ورود
41نسترنسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41نوید صالحینالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41نوینمازندراننوشهر590ورود
41نیایش2زنجانابهر590ورود
41وحدتگیلانرودسر590ورود
41ولی عصر (عج)کرمانکرمان .ناحیه 2590ورود
41ولیعصرآذربایجان شرقیمیانه 590ورود
41هاجرتهرانتهران .منطقه 17590ورود
41هفده شهریورتهرانتهران .منطقه 17590ورود
41هنرستان کاردانش پویشهرمزگانمیناب590ورود
41هنرستان کاردانش تلاشکردستانقروه590ورود
41هنرستان کاردانش زکریای رازیآذربایجان شرقیمیانه 590ورود
41هنرستان کاردانش زکیه کنارکسیستان و بلوچستانکنارک590ورود
41یاسمینالبرزکرج .ناحیه 4590ورود
42توحیداصفهانخوانسار589ورود
42خیامکردستانسنندج ناحیه 2589ورود
42دبیرستان امیرالمومنین (ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1589ورود
42دبیرستان تربیت دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1589ورود
42دبیرستان دوره اول نمونه خدیجه الکبریکردستانقروه589ورود
42راضیههرمزگانبندرعباس .ناحیه 2589ورود
42شهیداطهری بالادزامازندرانساری .ناحیه 2589ورود
42فرهیختگانگیلانرودسر589ورود
42معاداصفهانمبارکه589ورود
42نیمه متمرکزکهگیلویه و بویراحمدیاسوج589ورود
42یادگارامام (ره)البرزکرج .ناحیه 3589ورود
43پسرانه سمااردبیلاردبیل ناحیه 1588ورود
43جامیخراسان رضویتربت جام588ورود
43شهید رضا یوسف پورباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1588ورود
43کوثرالبرزکرج .ناحیه 2588ورود
44امام حسین (ع )البرزکرج .ناحیه 3587ورود
44بیست ونه بهمن 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5587ورود
44پوشینه بافت 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1587ورود
44حضرت رقیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2587ورود
44دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2587ورود
44دانش پژوهاناردبیلاردبیل ناحیه 1587ورود
44روشنی 2اردبیلاردبیل ناحیه 1587ورود
44شهید مدرسآذربایجان شرقیمیانه 587ورود
44عفتیه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4587ورود
44گلهای مریمالبرزکرج .ناحیه 2587ورود
44مهر خاوران 2لرستاندورود587ورود
44نمونه دولتی مریم تاجگردونگیلانلاهیجان587ورود
45اطهر2خراسان رضویمشهد.ناحیه 1586ورود
45امام رضا(ع)آذربایجان شرقیاهر586ورود
45بهار آزادیزنجانزنجان .ناحیه 1586ورود
45حکیمهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1586ورود
45زمزم 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4586ورود
45زینبیه2تهران (شهرستانها)شهریار586ورود
45شهید باهنر 3البرزکرج .ناحیه 3586ورود
45شهید سندروسخراسان جنوبیبیرجند586ورود
45عذرا رحمانی فردخراسان رضویمشهد.ناحیه 1586ورود
45عرفان (1)البرزکرج .ناحیه 2586ورود
45عفاف شاهدالبرزکرج .ناحیه 3586ورود
45فاطمیهخراسان شمالیجاجرم586ورود
45فرزانگان 1البرزکرج .ناحیه 1586ورود
45مریم سخن سنج (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2586ورود
45نمونه دولتی شهیدریز وندیکرمانشاهاسلام آباد586ورود
46المهدیالبرزکرج .ناحیه 2585ورود
46دبستان غیرانتفاعی شریفزنجانابهر585ورود
46دبستان نسل قلم 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1585ورود
46دبیرستان شبانه روزی امام سجادکردستانسنندج ناحیه 2585ورود
46شهدای باغ ابریشمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3585ورود
46شهید بهشتیزنجانابهر585ورود
46شهید علی اشرف علی اکبریزنجانزنجان .ناحیه 1585ورود
46عالیه میرزازمانیمازندرانساری .ناحیه 1585ورود
46گنجینه دانشقمقم .ناحیه 4585ورود
47امام خمینی (ره)سیستان و بلوچستاننوک آباد584ورود
47بنیاد15خرداد(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1584ورود
47سمیهزنجانخرمدره584ورود
47شهید رجاییقزوینالبرز584ورود
47فاطمه الزهراآذربایجان شرقیمیانه 584ورود
47فرزانگانآذربایجان شرقیاهر584ورود
47فهمیده1البرزکرج .ناحیه 1584ورود
47معصومهاردبیلخلخال584ورود
48برتر اندیشانتهران (شهرستانها)شهریار583ورود
48حقیقیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5583ورود
48دبستان ثامن الائمهلرستانخرم آباد.ناحیه 1583ورود
48صدیقه کبریکرمانشاهبیستون583ورود
48کوثرهمدانهمدان .ناحیه 1583ورود
49حدیثکرمانشاهسرپل ذهاب582ورود
49حضرت مهدی (عج)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2582ورود
49خدیجه کبریبوشهربندرریگ582ورود
49دبیرستان مولویکردستانقروه582ورود
49شاهد شیخ انصاریاصفهاناصفهان .ناحیه 1582ورود
49شهیدسیدمحمدجهان آرا(پ )خراسان رضویمشهد.ناحیه 2582ورود
49فروردینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3582ورود
49گل گندمخراسان رضویمشهد.ناحیه 1582ورود
49نام آوران ادیب امیرکبیرمازندرانساری .ناحیه 1582ورود
49نو بهار دانشآذربایجان شرقیمیانه 582ورود
50استقلالاصفهانمبارکه581ورود
50پورصفر 1آذربایجان شرقیمیانه 581ورود
50جهادگران 1خراسان رضویتبادکان581ورود
50حجاب (1)اردبیلسرعین581ورود
50حجاب (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2581ورود
50حضرت رقیه جوچیاصفهانپیربکران581ورود
50دو چقاکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1581ورود
50شهیدبهشتیزنجانابهر581ورود
50شهیدنواب صفوی 1تهرانتهران .منطقه 19581ورود
50صبح دانشآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5581ورود
50غیرانتفاعی دین ودانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1581ورود
50فرزانگانخراسان جنوبیقائنات581ورود
50قائم آل محمد(ص)2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5581ورود
50نمونه دولتی تلاشکرمانشاهصحنه581ورود
50هادی قائمی 2زنجانزنجان .ناحیه 2581ورود
50هنرستان کارودانش دختران کوثرزنجانزنجان .ناحیه 1581ورود
51ابن سیناسیستان و بلوچستانجالق580ورود
51ابوریحان 2اردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
51استقلالکرمانشاهاسلام آباد580ورود
51امین رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
51پروین اعتصامی 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
51پیام 2خراسان رضویمشهد.ناحیه 1580ورود
51پیروزیاصفهانمبارکه580ورود
51حضرت زینبکردستانمریوان580ورود
51حضرت معصومه(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2580ورود
51خدیجه کبری(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
51دبستان غیرانتفاعی یگانهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
51دبستان شاهد شهید علیرضا زمانیکرمانشاهاسلام آباد580ورود
51دبستان فتحکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
51دبیرستان فرزانگان (سمپاد)همدانهمدان .ناحیه 1580ورود
51دهخدااردبیلهیر580ورود
51روزبهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3580ورود
51روشنی 1اردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
51سماءآذربایجان شرقیمیانه 580ورود
51سیرجانی (ب)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1580ورود
51شادلینخراسان رضویتربت جام580ورود
51شهید اصغر افضلیالبرزکرج .ناحیه 3580ورود
51شهید بهرامعلی محمودی ننادگاناصفهانفریدن580ورود
51شهید صادق صابون پز 2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
51شهید منظورالمهدیخراسان رضویمشهد.ناحیه 1580ورود
51شهیدبهروزفرشادفر_شهیدرجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
51شهیدرجائیگیلانرودسر580ورود
51شهیدمحمداشنویی نوش آباداصفهانآران وبیدگل580ورود
51علوم پزشکیفارسشیراز.ناحیه 2580ورود
51مرحوم یوشانی 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5580ورود
51مهرفاطمهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5580ورود
51میثاقآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2580ورود
51نرجس 1خراسان شمالیبجنورد580ورود
51نوبهارانالبرزکرج .ناحیه 1580ورود
51نور1اصحاب علیاکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
52پروین اعتصامیکرمانشاهجوانرود579ورود
52دخترانه شاهدحاجیه خانم افسررجاییاصفهانشهرضا (قمشه)579ورود
52سلمان فارسی رضامحله مرکزیگیلانرودسر579ورود
52مائدهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1579ورود
53امین زادهخراسان شمالیفاروج578ورود
53انقلاب اسلامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1578ورود
53حضرت آمنه (س )همدانهمدان .ناحیه 1578ورود
53دبستان پسرانه محمدتقی داورپناه 1کردستانبانه578ورود
53راضیهاصفهاناصفهان .ناحیه 4578ورود
53شاهد 2(ابتدایی پسرانه)اردبیلاردبیل ناحیه 2578ورود
53شهید نکونامالبرزکرج .ناحیه 2578ورود
53شهیدبینش (1)البرزکرج .ناحیه 2578ورود
53عزیزاله پزشکیتهران (شهرستانها)شهریار578ورود
53عصمتیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1578ورود
53عطیه 2خراسان رضویمشهد.ناحیه 1578ورود
53عفافکردستانسنندج ناحیه 2578ورود
53علی اکبرهجرتهرمزگانمیناب578ورود
53فرزانگان4البرزکرج .ناحیه 4578ورود
53فرزانهکرمانکرمان .ناحیه 2578ورود
53فضیلتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2578ورود
53نمونه دولتی علی ابن ابیطالباردبیلخلخال578ورود
54ریحانهقمقم .ناحیه 3577ورود
54فاطمه حجرهالبرزکرج .ناحیه 2577ورود
55آزرمخراسان رضویمشهد.ناحیه 1576ورود
55ام البنیناردبیلبیله سوار576ورود
55امام هادی (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2576ورود
55سماء دخترانزنجانزنجان .ناحیه 2576ورود
55شاهدهفده شهریورگیلانرودسر576ورود
55شهید تقی طاهر زادهاصفهاناصفهان .ناحیه 4576ورود
55فرزانگان (تیزهوشان )آذربایجان شرقیمراغه576ورود
55فرزانگان 2قمقم .ناحیه 3576ورود
55محمدعلی فهیمامازندرانبابل576ورود
55هاجرزنجانابهر576ورود
56بنت الهدی صدرتهرانتهران .منطقه 2575ورود
56حجاب کوزرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1575ورود
56شاهد شهیده سهام خیامگیلانرشت .ناحیه 1575ورود
56شرفکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2575ورود
56شهداء هسته ایچهارمحال و بختیاریلردگان575ورود
56شهید بهشتیاردبیلبیله سوار575ورود
56فاطمه مجرهاردبیلخلخال575ورود
56فدککرمانشاهسرپل ذهاب575ورود
56فضیلتزنجانابهر575ورود
56مدرسه گلهای اندیشهآذربایجان غربیمهاباد575ورود
56نخبگان طاهبازقمقم .ناحیه 1575ورود
57امام خمینی(ره)کردستانسنندج ناحیه 2574ورود
57انقلابکرمانشاهبیستون574ورود
57بلال 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4574ورود
57حکیم هیدجیزنجانابهر574ورود
57دبیرستان سبحان دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1574ورود
57دبیرستان شاهد دختران ام ابیها(س)خراسان جنوبیقائنات574ورود
57رسالتالبرزکرج .ناحیه 3574ورود
57سعادتلرستاننورآباد (دلفان)574ورود
57شهدای فرهنگیخراسان شمالیبجنورد574ورود
57شهدای لطیفیگیلاناملش574ورود
57شهید فلاحیالبرزکرج .ناحیه 1574ورود
57شهیدامین اصغری2گیلانرشت .ناحیه 1574ورود
57فاطمیه شاهدکرمانشاهکنگاور574ورود
57کوثرالبرزکرج .ناحیه 3574ورود
57مبعثالبرزکرج .ناحیه 1574ورود
57متوسطه اول شهید اردلانکردستانسنندج ناحیه 2574ورود
57نمونه کوثرمرکزیاراک .ناحیه 1574ورود
57نویدخراسان رضویمشهد.ناحیه 5574ورود
58ابرارکردستانسنندج ناحیه 2573ورود
58ارمغانکردستانسنندج ناحیه 2573ورود
58امامت (1)البرزکرج .ناحیه 3573ورود
58بوعلی سیناقمقم .ناحیه 2573ورود
58پرورشخراسان رضویتربت جام573ورود
58پروین اعتصامیآذربایجان غربیشوط573ورود
58پروین اعتصامیکرمانشاهسرپل ذهاب573ورود
58دبستان ژیار ( دوره اول و دوم )کردستانسنندج ناحیه 1573ورود
58دبیرستان نمونه دولتی امام شافعیکردستانسنندج ناحیه 1573ورود
58ذوالفقارسیستان و بلوچستانپشت آب573ورود
58راهنمایی سما(دخترانه)کهگیلویه و بویراحمدیاسوج573ورود
58سرافرازانخراسان رضویمشهد.ناحیه 6573ورود
58سمیهاردبیلنمین573ورود
58سهیلزنجانابهر573ورود
58شاهدکرمانکرمان .ناحیه 1573ورود
58شاهد 2(ابتدایی دخترانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2573ورود
58شهید احمد عدالت جوخراسان جنوبیفردوس573ورود
58شهید بهشتیزنجانافشار573ورود
58شهید ناصر خیر آبادیالبرزکرج .ناحیه 3573ورود
58شهید نوروزیالبرزکرج .ناحیه 3573ورود
58شهیدان مثقالیتهرانتهران .منطقه 17573ورود
58شهیدرجائی سقرچینزنجانبزینه رود573ورود
58شهیدصدر1البرزکرج .ناحیه 3573ورود
58علی ابن ابیطالب عالبرزکرج .ناحیه 3573ورود
58فرهادیان2اردبیلمشکین شهر573ورود
58کوثرلرستانبروجرد573ورود
58مرضیهآذربایجان غربیمیاندوآب573ورود
58معلمکرمانشاهجوانرود573ورود
58همت 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1573ورود
59آرمیتا مصلی نژادخراسان شمالیبجنورد572ورود
59اخلاصتهران (شهرستانها)بهارستان 1572ورود
59ادیب فرزانهآذربایجان شرقیمراغه572ورود
59استاد مطهریکرمانزرند572ورود
59استادمطهری1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3572ورود
59اسری 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1572ورود
59امام خمینی (ره )آذربایجان غربیتکاب572ورود
59امام رضا(ع )دخترانهزنجانزنجان .ناحیه 2572ورود
59امید (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3572ورود
59پانزده خردادکرمانزرند572ورود
59پسرانه شاهد متوسطه دوره اولکردستانقروه572ورود
59ترانه هدایتیکرمانشاهبیستون572ورود
59توحیدتمندگاناصفهانپیربکران572ورود
59حجابکرمانشاهگیلانغرب572ورود
59حکمتالبرزکرج .ناحیه 2572ورود
59دانشخراسان شمالیبجنورد572ورود
59دانش 1آذربایجان شرقیمیانه 572ورود
59دبیرستان دوره اول نمونه احرارکردستانقروه572ورود
59دبیرستان نمونه دولتی اورامانکرمانشاهپاوه (اورامانات)572ورود
59سماء دخترانهزنجانابهر572ورود
59سمیهتهرانتهران .منطقه 5572ورود
59سمیهایلامایوان572ورود
59شاهدحضرت علی اصغر(ع)گیلانلاهیجان572ورود
59شهید فلاحیمازندرانساری .ناحیه 2572ورود
59شهید کاظم زادهآذربایجان شرقیاسکو572ورود
59شهیددکتربهشتیگیلانرودسر572ورود
59شهیدسیدجوادشرافت 1البرزکرج .ناحیه 1572ورود
59شهیدمطهریتهران (شهرستانها)شهریار572ورود
59متوسطه اول شهید محمدزادهکردستانسنندج ناحیه 2572ورود
59نرگس(س)البرزکرج .ناحیه 3572ورود
60آرشالبرزکرج .ناحیه 2571ورود
60آزادی (2)قمقم .ناحیه 4571ورود
60آینده سازانلرستاندورود571ورود
60آینده سازان(2)مازندرانساری .ناحیه 1571ورود
60احمد لبیب 2گیلانرشت .ناحیه 1571ورود
60ادیبان فرزانهزنجانزنجان .ناحیه 2571ورود
60ارمکاناردبیلاردبیل ناحیه 2571ورود
60الزهرا(س)گیلانرودسر571ورود
60الزهراءآذربایجان شرقیورزقان571ورود
60امام خمینی (ره)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4571ورود
60امام رضا(ع )بستان خیلمازندراننکاء571ورود
60امامتقمقم .ناحیه 1571ورود
60امیر کبیرزنجانابهر571ورود
60ایمانگلستانگرگان571ورود
60برکت «ام الشهدا»خراسان جنوبیبشرویه571ورود
60بشارت نوراصفهاناصفهان .ناحیه 2571ورود
60بوعلی 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1571ورود
60پروین اعتصامیزنجانابهر571ورود
60پروین اعتصامیکردستاندیواندره571ورود
60پویندگان فرزانهزنجانزنجان .ناحیه 2571ورود
60پیامبراعظم(1)قمقم .ناحیه 4571ورود
60تیزهوشان طوبی2گیلانرودسر571ورود
60حاج حسن اصلانی 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4571ورود
60حامیگیلانلاهیجان571ورود
60حضرت معصومه (س )البرزکرج .ناحیه 2571ورود
60خدیجه کبریاصفهانزرین شهر (لنجان)571ورود
60خوروش 4اصفهاناصفهان .ناحیه 1571ورود
60دانشگاه آزاد (سما)البرزکرج .ناحیه 3571ورود
60دبستان شهیدانکردستانسقز571ورود
60دبستان غیرانتفاعی ساوجبلاغآذربایجان غربیمهاباد571ورود
60دبیرستان راه دانش دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1571ورود
60دبیرستان هیات امنایی نبی اکرم(ص)کردستانقروه571ورود
60دخترانه شاهد ساجدهکردستانقروه571ورود
60دکتربتول امام حسینییزدیزد.ناحیه 2571ورود
60رشدمازندرانساری .ناحیه 1571ورود
60سعید تبریزی نیا 1لرستاندورود571ورود
60سما(دخترانه)مرکزیاراک .ناحیه 1571ورود
60سماء دخترانه2خراسان رضویگناباد571ورود
60شریعتی ترک آباداصفهانشهرضا (قمشه)571ورود
60شهید حمید ادیبیالبرزکرج .ناحیه 3571ورود
60شهید رحمانیزنجانابهر571ورود
60شهید صادقیانکردستانمریوان571ورود
60شهیدثانیالبرزکرج .ناحیه 3571ورود
60شهیدداداشی اسبواردبیلشاهرود571ورود
60شهیدمحمدرضافروزنده پور2تهران (شهرستانها)شهریار571ورود
60شهیدمولامراد احمدیکرمانشاهبیستون571ورود
60عفافقمقم .ناحیه 1571ورود
60علامه دهخدا1.قزوینالبرز571ورود
60علامه طباطباییگیلانلاهیجان571ورود
60علوم و معارف اسلامیمازندرانساری .ناحیه 2571ورود
60علوم و معارف اسلامیمازندرانساری .ناحیه 2571ورود
60فاطمه الزهراالبرزکرج .ناحیه 3571ورود
60فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانخاش571ورود
60فاطمه زهراآذربایجان غربیمیاندوآب571ورود
60فردوسیخراسان شمالیبجنورد571ورود
60فرزانه1خراسان رضویتبادکان571ورود
60فرهنگ سازانآذربایجان غربیمهاباد571ورود
60قدسسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1571ورود
60مائده -باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3571ورود
60متوسطه اول شرافتکردستانسنندج ناحیه 2571ورود
60مرحوم یوشانی 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5571ورود
60مریمآذربایجان شرقیمیانه 571ورود
60معراجآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2571ورود
60مکتبی 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4571ورود
60مولویاصفهانپیربکران571ورود
60مهدیه1آذربایجان غربینقده571ورود
60مهندس نجیمی (2)قمقم .ناحیه 4571ورود
60میرزای شیرازیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1571ورود
60نامدار خراسانیتهرانتهران .منطقه 2571ورود
60نبوت 1قمقم .ناحیه 2571ورود
60نمونه دولتی شهیدچمرانگیلانرودسر571ورود
60نیمه شعبانآذربایجان شرقیمیانه 571ورود
60هنزستان کاردانش فضیلت 1اردبیلپارس آباد571ورود
60یادگارامام (ره )البرزکرج .ناحیه 3571ورود
6113آبانکردستانمریوان570ورود
6117 شهریور تازه کندانگورانزنجانانگوران570ورود
61آتشگاه شهید باهنراردبیلسرعین570ورود
61آزادیالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61آزادیالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61آفرینشاردبیلاردبیل ناحیه 1570ورود
61آل یاسین2اصفهاناصفهان .ناحیه 4570ورود
61آلالهالبرزکرج .ناحیه 3570ورود
61آوای مهرگیلانرشت .ناحیه 2570ورود
61آیت اله دیباجیقمقم .ناحیه 4570ورود
61آیت اله طالقانی(1)البرزکرج .ناحیه 4570ورود
61ابتدایی دوره اول بصیرتکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61ادبخراسان رضویگناباد570ورود
61ارمغان دانش(غیردولتی)قمقم .ناحیه 4570ورود
61اسد الله ایرانمشکرمانکرمان .ناحیه 2570ورود
61اسدی لاریالبرزکرج .ناحیه 3570ورود
61اسوهکردستانمریوان570ورود
61اسوهگیلانرودسر570ورود
61الزهرااردبیلهیر570ورود
61الزهراءکرمانشاهصحنه570ورود
61امام خامنه ایاصفهانآران وبیدگل570ورود
61امام حسن عسکری (ع)1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61امام خمینیزنجانبزینه رود570ورود
61امام خمینی (ره)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61امام خمینی کوزرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1570ورود
61امام صادققزوینشال570ورود
61امام صادق (ع)خوزستانامیدیه570ورود
61امام محمدتقیقمقم .ناحیه 3570ورود
61امیر(ع )البرزکرج .ناحیه 3570ورود
61امیرکبیرسیستان و بلوچستاننوک آباد570ورود
61اندیشهمازندرانساری .ناحیه 1570ورود
61اندیشه 2البرزکرج .ناحیه 3570ورود
61اهل البیت (ع )البرزکرج .ناحیه 3570ورود
61ایثار کرکج 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1570ورود
61بدرکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61بسیج نشورعلیاکردستانموچش570ورود
61بصیرتخراسان شمالیبجنورد570ورود
61بعثتکرمانشاهصحنه570ورود
61بعثتزنجانبزینه رود570ورود
61بنت الهدیزنجانانگوران570ورود
61بهارکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1570ورود
61پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 1570ورود
61پژوهشالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61پژوهشالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61تربیتمازندرانرامسر570ورود
61تفتانسیستان و بلوچستاننوک آباد570ورود
61تکتم ارکانخراسان شمالیبجنورد570ورود
61تلاشآذربایجان شرقیمیانه 570ورود
61ثارا...دختران (ابالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61ثاراللهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61جنتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3570ورود
61جهشآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4570ورود
61حاج کمیل فرزانگاناصفهانشهرضا (قمشه)570ورود
61حافظ 1اردبیلاردبیل ناحیه 1570ورود
61حجابزنجانابهر570ورود
61حضرت رقیهایلامایوان570ورود
61حضرت آیت الله خامنه ایسیستان و بلوچستاننیک شهر570ورود
61حضرت ابوالفضلاصفهاناصفهان .ناحیه 3570ورود
61حضرت زینب(س)خراسان شمالیجاجرم570ورود
61حضرت زینب(س) 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4570ورود
61حضرت نرجس (ع) ملاکلامازندرانهراز570ورود
61خرمشهرخوزستانخرمشهر570ورود
61دانش (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3570ورود
61دانش بنیانگیلانرودسر570ورود
61دبستان حضرت سکینهاردبیلمشکین شهر570ورود
61دبستان رضوانکردستانقروه570ورود
61دبستان زمزم آقبلاغاردبیلمشکین شهر570ورود
61دبستان شهید آخری قرآنی (1)اردبیلاردبیل ناحیه 2570ورود
61دبستان معلمکردستانقروه570ورود
61دبیرستان دکتر حسابیکرمانکرمان .ناحیه 1570ورود
61دبیرستان دین ودانشتهران (شهرستانها)شهریار570ورود
61دبیرستان سایپا ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحیه 1570ورود
61دبیرستان شاهد دخترانه حجابآذربایجان غربیمهاباد570ورود
61دبیرستان شهید بشارتکردستانقروه570ورود
61دبیرستان غیرانتفاعی سماکرمانشاهاسلام آباد570ورود
61دبیرستان نمونه دولتی بنت الهدیزنجانابهر570ورود
61دختران آفتابالبرزکرج .ناحیه 3570ورود
61دیباگرانمازندرانساری .ناحیه 2570ورود
61رازی1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3570ورود
61راه زینباردبیلاصلان دوز570ورود
61راهنمایی بهشت آئین (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2570ورود
61رخشانخراسان شمالیاسفراین570ورود
61رخشان2خراسان شمالیاسفراین570ورود
61رضوان (2)البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61رقیه (1)اردبیلشاهرود570ورود
61زکریای رازی (1)البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61زکریای رازی (2)البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61زنده یاد فرزانه اقدامیاصفهانشهرضا (قمشه)570ورود
61زهرای مرضیه (س )آذربایجان شرقیمراغه570ورود
61سپیده کاشانیاصفهانزرین شهر (لنجان)570ورود
61ستایشآذربایجان غربیتکاب570ورود
61سعادت کیله سفیدکردستانسنندج ناحیه 1570ورود
61سعادت1البرزکرج .ناحیه 3570ورود
61سکینه خسرو آباداصفهانشهرضا (قمشه)570ورود
61سما1اصفهانشهرضا (قمشه)570ورود
61سمیهآذربایجان غربیشوط570ورود
61سنای دانشآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1570ورود
61سهیلهمداننهاوند570ورود
61شادروان حاج شیخ مرتضی عظیمیاصفهانشهرضا (قمشه)570ورود
61شاهد رستگار(دخترانه)مرکزیساوه570ورود
61شاهدشهیدبخت شکوهیگیلانرودسر570ورود
61شفیعاصفهانشهرضا (قمشه)570ورود
61شکوفه های امید1اردبیلخلخال570ورود
61شهدای آزادی (ا.د)1تهرانتهران .منطقه 4570ورود
61شهدای تکابآذربایجان غربیتکاب570ورود
61شهدای غواص(1)البرزکرج .ناحیه 4570ورود
61شهید ابراهیمیفارسسپیدان570ورود
61شهید اشرفی اصفهانیالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61شهید اصغر کرباسی زاده 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4570ورود
61شهید اکبر نوری 1اصفهاناصفهان .ناحیه 1570ورود
61شهید بهشتیکرمانشاهصحنه570ورود
61شهید بهمن محمدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3570ورود
61شهید جعفرپورتهرانتهران .منطقه 17570ورود
61شهید دکتر حسن تهرانی مقدمتهرانتهران .منطقه 17570ورود
61شهید دکتر محمد جواد باهنرسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61شهید فاتحیاردبیلاردبیل ناحیه 1570ورود
61شهید قجه ایاصفهانزرین شهر (لنجان)570ورود
61شهید محمد علی یوسفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2570ورود
61شهید نواب صفویگیلانرودسر570ورود
61شهید نواب صفویقمقم .ناحیه 2570ورود
61شهید هوشیارآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4570ورود
61شهیدآرمان 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61شهیدآوینیالبرزکرج .ناحیه 3570ورود
61شهیدبینش (2)البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61شهیدحمیدصادقی(2)قمقم .ناحیه 4570ورود
61شهیددکتربهشتیالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61شهیدرضافرجیقزوینبوئین زهرا570ورود
61شهیدعلی نورانتهرانتهران .منطقه 17570ورود
61شهیدعلیم شیبکسیستان و بلوچستانمیرجاوه570ورود
61شهیدغلامرضا ابراهیمیاصفهانزرین شهر (لنجان)570ورود
61شهیدمدرسمازندراننوشهر570ورود
61شهیدمسلم ذوالفقاریایلامایوان570ورود
61شهیدمنوچهرزادهکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61شهیدموسی نامجو2البرزکرج .ناحیه 3570ورود
61شهیده بازگیرایلامدره شهر570ورود
61شیخ بهائی خراسانلوزنجانابهر570ورود
61صادقی پورآذربایجان شرقیمیانه 570ورود
61صالحینالبرزکرج .ناحیه 1570ورود
61صالحین2البرزکرج .ناحیه 1570ورود
61صباکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61صداقت 2اصفهانفولادشهر570ورود
61طالقانی شیخدرآبادآذربایجان شرقیمیانه 570ورود
61طلعتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5570ورود
61طوبیگیلانرشت .ناحیه 1570ورود
61ظفر2البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61عبدالعزیزریگی 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61عتیقکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3570ورود
61عفافاردبیلاردبیل ناحیه 1570ورود
61عفافمازندراننوشهر570ورود
61عفت شناطزنجانابهر570ورود
61عفت گرمابزنجانافشار570ورود
61علامه جعفریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3570ورود
61علامه طباطباییاصفهانشهرضا (قمشه)570ورود
61علامه وحید بهبهانی (آل آقا)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1570ورود
61علویفارسشیراز.ناحیه 2570ورود
61غزالی 1زنجانابهر570ورود
61غنچه لرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4570ورود
61غیر انتفاعی بهارکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61فاطمه ابریشم چیاصفهانآران وبیدگل570ورود
61فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانقصرقند570ورود
61فاطمیهگیلانرودسر570ورود
61فدکخراسان جنوبیقائنات570ورود
61فرزانگان شهدای آزادی شماره11گیلانرودسر570ورود
61فرهنگ وادباصفهاناصفهان .ناحیه 3570ورود
61فرهنگ وعلوم انسانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61فرهیختگانقزوینالبرز570ورود
61فضیلتکردستاندیواندره570ورود
61فلسطینکرمانکرمان .ناحیه 1570ورود
61قائم خمینی آباداصفهانشهرضا (قمشه)570ورود
61قدسیانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3570ورود
61قهستانخراسان جنوبیقائنات570ورود
61کوثرزنجانابهر570ورود
61کوثرمازندرانساری .ناحیه 1570ورود
61کوثر 2البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61گل های زندگیاصفهانشهرضا (قمشه)570ورود
61گلستان شقایقآذربایجان شرقیمیانه 570ورود
61گلهای اندیشهآذربایجان غربیمهاباد570ورود
61گولانکردستانمریوان570ورود
61لقمان چمگرداناصفهانزرین شهر (لنجان)570ورود
61مالک اشترالبرزکرج .ناحیه 3570ورود
61ماموستاحیران سرخه دزجکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61مدبران ابتداییالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61مدرس3آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5570ورود
61مرحوم امین سارانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1570ورود
61مرحوم محمد پور کاشانیالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61مرضیه حدیدچی (دباغ)همدانهمدان .ناحیه 2570ورود
61مسعود امیدوارالبرزکرج .ناحیه 3570ورود
61مشکاتلرستانخرم آباد.ناحیه 1570ورود
61مشکوة فرهنگیانمرکزیاراک .ناحیه 1570ورود
61معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد570ورود
61معرفتالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61معلمکرمانکرمان .ناحیه 2570ورود
61معلمالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61معلم2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3570ورود
61منتظرقائمایلامایوان570ورود
61مهارتهای حرفه ایگیلانرودسر570ورود
61نرجسالبرزکرج .ناحیه 4570ورود
61نرجسزنجانابهر570ورود
61نسیبه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4570ورود
61نمونه پژوهشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1570ورود
61نمونه دولتی شهیدانصاریگیلانرودسر570ورود
61نوآورانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3570ورود
61نوبهار(1)البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61نوبهار(2)البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61نور ایمانزنجانابهر570ورود
61نیایشالبرزکرج .ناحیه 3570ورود
61نیایشکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61وارثان حسین عتهرانتهران .منطقه 17570ورود
61ولایت فقیه 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61ولیعصرزنجانابهر570ورود
61هاجراصفهاناصفهان .ناحیه 3570ورود
61هاجرآذربایجان شرقیمیانه 570ورود
61هجرتتهرانتهران .منطقه 11570ورود
61هجرتزنجانابهر570ورود
61هفتم تیر2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5570ورود
61هفده شهریورزنجانابهر570ورود
61هنرستان برقعیقمقم .ناحیه 1570ورود
61هنرستان جابریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1570ورود
61هنرستان حرفه ای تربیت بدنی سعیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3570ورود
61هنرستان شبانه روزی کاردانش ابتکارکرمانشاهثلاث باباجانی570ورود
61هنرستان فنی استادفرشچیان (1)اردبیلاردبیل ناحیه 2570ورود
61یاسر کهن محلهکرماننرماشیر570ورود
62امیدآینده 1دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2569ورود
62خیامآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3569ورود
62دکترحسابیخراسان شمالیاسفراین569ورود
62راهنمایی استعداد های درخشان شهید دکتر مصطفی احمدی روشنکردستانقروه569ورود
62شهیدان شعبانزاده(2)قمقم .ناحیه 4569ورود
62عرفان 3آذربایجان شرقیمیانه 569ورود
62معلمقمقم .ناحیه 3569ورود
63استقلالالبرزکرج .ناحیه 1568ورود
63ذاکرین ترخان آبادکردستانمریوان568ورود
63سیدعلی اکبرتقویاصفهانشهرضا (قمشه)568ورود
63شبانه روزی توحیدکردستاندهگلان568ورود
63گلزاراسفه سالاراصفهانشهرضا (قمشه)568ورود
63مائدهخوزستانامیدیه568ورود
63معلم 2البرزکرج .ناحیه 2568ورود
64آیت الله سعیدیسیستان و بلوچستانسرباز (راسک)567ورود
64الغدیرکرمانکرمان .ناحیه 2567ورود
64انصارکردستانسنندج ناحیه 2567ورود
64تربیت صفائیهاصفهانمبارکه567ورود
64حامی ابتداییالبرزکرج .ناحیه 2567ورود
64حرفه ای محمودیه 20خراسان شمالیبجنورد567ورود
64راهیان صادقاردبیلاردبیل ناحیه 1567ورود
64شهدای بازی درازکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1567ورود
64شهید جعفر حجازیهمدانهمدان .ناحیه 2567ورود
64شهید محمود پایدارخراسان رضویمشهد.ناحیه 4567ورود
64شهیدنعمتی هاالبرزکرج .ناحیه 1567ورود
64فاطمه الزهراکردستانقروه567ورود
64فرزانگان3البرزکرج .ناحیه 3567ورود
64کوثرلرستانخرم آباد.ناحیه 1567ورود
64مهندس شکوفه اکبربوشهریالبرزکرج .ناحیه 2567ورود
65البرزاصفهانمبارکه566ورود
65بنت الهدی صدرگیلانبندرکیاشهر566ورود
65حضرت زینب (س)تهران (شهرستانها)شهریار566ورود
65حقیقتالبرزکرج .ناحیه 2566ورود
65دکترموحد1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4566ورود
65شاهد دلرستاندورود566ورود
65شهید ولی الله چراغچی 1خراسان رضویمشهد.ناحیه 1566ورود
65صاحب الزمان (عج)یزدمروست566ورود
65غیرانتفاعی صاحب الزمان (عج )خراسان رضویمشهد.ناحیه 1566ورود
65ملاصدراقمقم .ناحیه 2566ورود
65هنرستان کاردانش آرمان بهرامیاناصفهاناصفهان .ناحیه 3566ورود
66شکوفهکردستانقروه565ورود
66شهیدحاج حسین اکرمیاصفهانگلپایگان565ورود
66شهیدفتحیان 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4565ورود
66کمال ایمانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5565ورود
66مرآت دانشالبرزکرج .ناحیه 2565ورود
66مرحوم یوسفی 1البرزکرج .ناحیه 1565ورود
67ام البنین 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2564ورود
67امام خمینی (ره)خراسان رضویمشهد.ناحیه 1564ورود
67دبستان رضوانکردستانمریوان564ورود
67سمیهکرمانشاهجوانرود564ورود
67فرزانگان (سمپاد)کردستانسنندج ناحیه 2564ورود
67فرشتهزنجانزنجان .ناحیه 2564ورود
67مهندس فضل اله رهنمااصفهاناصفهان .ناحیه 4564ورود
67میرزای شیرازیالبرزکرج .ناحیه 1564ورود
67ولی عصرشناطزنجانابهر564ورود
68المهدیقزوینشال563ورود
68توحیدخراسان شمالیبجنورد563ورود
68جنتالبرزکرج .ناحیه 2563ورود
68شیخ بهائیچهارمحال و بختیاریفارسان563ورود
68فاطمه الزهراءکرمانشاهاسلام آباد563ورود
68کلینی رحمت آبادخراسان رضویتربت جام563ورود
68کوثراصفهانمبارکه563ورود
68محدثهکردستانمریوان563ورود
68هنرستان کاردانش مبتکراناردبیلاردبیل ناحیه 1563ورود
69آیت ا000مشگینیخراسان رضویتربت جام562ورود
69حجاباصفهانمبارکه562ورود
69حکیم نصرالهاصفهانشهرضا (قمشه)562ورود
69خدایاری 1آذربایجان شرقیمراغه562ورود
69دبستان دخترانه نساءکردستانسقز562ورود
69دکترمیردامادیاصفهانخمینی شهر562ورود
69سبلان 2اردبیلاردبیل ناحیه 1562ورود
69سعادتکرمانشاهجوانرود562ورود
69سما2اصفهانمبارکه562ورود
69سمیهسیستان و بلوچستانچاه بهار562ورود
69شهید حمید نادریاصفهاننجف آباد562ورود
69شهید سلیمیسیستان و بلوچستاننیک شهر562ورود
69شهید عبدالحسین برونوسیخراسان رضویمشهد.ناحیه 1562ورود
69شهید کیوان نصیریکردستانمریوان562ورود
69شهید مرتضی رحیمیخراسان رضویمشهد.ناحیه 1562ورود
69شهید مغفرتیخراسان رضویمشهد.ناحیه 6562ورود
69شیخ علی اکبرداودیتهران (شهرستانها)قرچک562ورود
69صادقیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1562ورود
69عفت آرالوی بزرگاردبیلهیر562ورود
69غیرانتفاعی دخترانه نسیمگیلانرودسر562ورود
69کوثرمعلم کلامازندرانهراز562ورود
69گلهاالبرزکرج .ناحیه 1562ورود
69محمدرسول اللهآذربایجان غربیشوط562ورود
70اندیشهکرمانشاهجوانرود561ورود
70بهاران رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1561ورود
70پیامبراکرم (ص )البرزکرج .ناحیه 1561ورود
70جهادگران 2خراسان رضویتبادکان561ورود
70خدیجه کبریکرمانشاهگیلانغرب561ورود
70دانشورانسیستان و بلوچستانچاه بهار561ورود
70دبستان شاهددخترانکردستانمریوان561ورود
70دکترحسابیخراسان جنوبیبشرویه561ورود
70دکترمحمود حسابیکرمانشاهاسلام آباد561ورود
70ربیعیاصفهانکاشان561ورود
70زینبیهاردبیلبیله سوار561ورود
70شهدای هسته ای (2)خراسان رضویگلبهار561ورود
70شهید صالحیآذربایجان شرقیهشترود561ورود
70شهید کریمانهمدانسامن561ورود
70شهیدنواب صفوی لمزانهرمزگانبندرلنگه561ورود
70علامه امینی2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1561ورود
70علویآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1561ورود
70فرهنگیانکرمانشاهاسلام آباد561ورود
70مدرس4آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5561ورود
70ملکشاهیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1561ورود
71آذرالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
71آزادی1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71آزادی2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71ابوذرسیستان و بلوچستانفنوج560ورود
71احمد آرام 1اصفهاناصفهان .ناحیه 4560ورود
71استادشهریار1اردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
71اصغر نویناردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
71الزهرا (س) 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1560ورود
71الزهرا ء سجاسزنجانسجاسرود560ورود
71المهدیاردبیلاصلان دوز560ورود
71امام سجاد(ع )تهرانتهران .منطقه 6560ورود
71امام محمد باقر (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
71امیرکبیرگلستانرامیان560ورود
71ایمانخراسان رضویمشهد.ناحیه 1560ورود
71باقریه (1)قمقم .ناحیه 3560ورود
71پاسداران طاد1اصفهانپیربکران560ورود
71ثاراللهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71جهان تربیت 2اردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
71حا فظالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
71حبیب ابن مظاهرکانی دینارکردستانمریوان560ورود
71حدیث (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
71حضرت خدیجه (س )البرزکرج .ناحیه 3560ورود
71حضرت معصومه(س)اصفهانآران وبیدگل560ورود
71حکیم نظامی 2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1560ورود
71خردورزاناردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
71خیاماصفهانشهرضا (قمشه)560ورود
71دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1560ورود
71دانش پژوهانقزوینقزوین ناحیه 2560ورود
71دبستان داناکردستانسنندج ناحیه 1560ورود
71دبستان دخترانه 13آبانکردستانمریوان560ورود
71دکترحسابیسیستان و بلوچستانعشایری سیستان وبلوچستان560ورود
71دهخدا حسن آبادخراسان رضویتربت جام560ورود
71راضیهاصفهانپیربکران560ورود
71رستگارکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1560ورود
71ستایش برترآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1560ورود
71سروش آزادیالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
71سید الشهداء (ع)2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71سیدالشهداء (ع )1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71شاهدلرستانبروجرد560ورود
71شاهدبنت الحسینآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3560ورود
71شاهدجاویدفراصفهاناصفهان .ناحیه 4560ورود
71شهداءکرمانشاهجوانرود560ورود
71شهدای پاشانیا-رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
71شهدای شهرداریالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
71شهدای محرابگیلانرودسر560ورود
71شهدای نیروی انتظامیخراسان رضویمشهد.ناحیه 1560ورود
71شهید رجبعلی تختیخراسان رضویمشهد.ناحیه 1560ورود
71شهید باقری 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5560ورود
71شهید بهشتیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
71شهید پرویزیآذربایجان شرقیخسروشهر560ورود
71شهید ثانیاصفهانپیربکران560ورود
71شهید خوش انداممازندرانساری .ناحیه 2560ورود
71شهید رسول عبادتکردستانمریوان560ورود
71شهید شکری 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1560ورود
71شهید شیرازیآذربایجان شرقیمیانه 560ورود
71شهید علی اکبر جعفری 2خراسان رضویتبادکان560ورود
71شهید مطهریسیستان و بلوچستانچاه بهار560ورود
71شهید معقولکار2اصفهاناصفهان .ناحیه 4560ورود
71شهید مولوی فیض محمد حسین برسیستان و بلوچستانسراوان560ورود
71شهید میرزاییاصفهانآران وبیدگل560ورود
71شهید نواب صفویاردبیلاصلان دوز560ورود
71شهیدان صبوری 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1560ورود
71شهیدایت اله دستغیب (نبوت )سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
71شهیدعلوی 2گیلاناملش560ورود
71شهیدعلی اکبر طهماسبیالبرزکرج .ناحیه 3560ورود
71شهیدمحمدمنتظریکرمانشاهجوانرود560ورود
71شیخ فضل الله نوری 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
71شیخ کلینی جنت آبادقمقم .ناحیه 1560ورود
71عصمتمازندرانهراز560ورود
71عفتآذربایجان شرقیجلفا560ورود
71علامه حلیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
71علویفارسشیراز.ناحیه 2560ورود
71علویفارسشیراز.ناحیه 2560ورود
71غیرانتفاعی سورهگیلانرودسر560ورود
71فاخرقزوینالبرز560ورود
71فرزانگان (قم )قمقم .ناحیه 4560ورود
71فرزانگان زینب سسیستان و بلوچستانزابل560ورود
71فرهنگتهرانتهران .منطقه 6560ورود
71فرهنگیانسیستان و بلوچستانچاه بهار560ورود
71قدس 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71قمرمنیربنی هاشم 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71کشتیرانی (ب)سیستان و بلوچستانچاه بهار560ورود
71گلستان صفا2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71گلمغان 1( شهیدکاظمی )اردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
71لایقآذربایجان غربیمهاباد560ورود
71لوح و قلمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1560ورود
71ماموخ علیاکردستانسنندج ناحیه 1560ورود
71متقین سو کهریززنجانخرمدره560ورود
71مردانی آذرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71مصلی نژادخراسان رضویتبادکان560ورود
71معلّماصفهانگلپایگان560ورود
71نامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71نخبگان فردامازندراننوشهر560ورود
71نسل هوشمندآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1560ورود
71نمونه دولتی امام صادق (ع )کرمانشاهگیلانغرب560ورود
71نمونه شهرکی آقاییسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
71ولایتزنجانابهر560ورود
71ولی امر(عج)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1560ورود
72امامت 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1559ورود
72حجابکرمانشاهبیستون559ورود
72حضرت زهرا (س)همدانفامنین559ورود
72شهیدرضاعزیزیزنجانخرمدره559ورود
72گلستان عبدیآذربایجان شرقیمیانه 559ورود
72هدایتخراسان رضویمشهد.ناحیه 1559ورود
73آرمانالبرزکرج .ناحیه 2558ورود
73امام علی(ع)خراسان رضویجوین558ورود
73توحیداصفهانشهرضا (قمشه)558ورود
73رسول اکرم (ص)قزوینالبرز558ورود
73عدالت گلچاهسیستان و بلوچستاننصرت آباد558ورود
73فرزانگانکرمانشهربابک558ورود
73فرشتگانلرستاندورود558ورود
74دکتربهشتی 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1557ورود
74رستگارالبرزکرج .ناحیه 3557ورود
74سیداحمدخمینی 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4557ورود
74شهید فهمیدهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1557ورود
74شهیدمسعود علیمحمدیسیستان و بلوچستانعشایری سیستان وبلوچستان557ورود
74فجر انقلابآذربایجان شرقیمرند557ورود
74فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد557ورود
74گل نرگستهرانتهران .منطقه 17557ورود
74نمونه شهید مطهریخراسان جنوبیفردوس557ورود
75المهدی دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2556ورود
75سپیده کاشانیاصفهانکاشان556ورود
75شهدای هسته ایآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1556ورود
75گوهرشاد2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2556ورود
76تکتمسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1555ورود
76دبستان دخترانه شاهدخراسان جنوبیبشرویه555ورود
76شهید ولی الله چراغچی 2خراسان رضویمشهد.ناحیه 1555ورود
76شیردلاردبیلنمین555ورود
76معلمهمدانسامن555ورود
76مهرایران 2البرزکرج .ناحیه 3555ورود
77ابوعلی سیناسیستان و بلوچستاننصرت آباد554ورود
77عطیه 1خراسان رضویمشهد.ناحیه 1554ورود
77قیامکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3554ورود
78الشمساردبیلبیله سوار553ورود
78ایمانکردستاندیواندره553ورود
78دبستان دخترانه محمدتقی داورپناه 2کردستانبانه553ورود
78فرزانگانخراسان شمالیبجنورد553ورود
78مسلم ابن عقیلخراسان رضویمشهد.ناحیه 1553ورود
78نیک رایالبرزکرج .ناحیه 2553ورود
79متوسطه اول الزهراکردستانسنندج ناحیه 2552ورود
79مرحومه محترم پناهیاردبیلاردبیل ناحیه 1552ورود
79مهدیههرمزگانمیناب552ورود
79ناشراناردبیلاردبیل ناحیه 1552ورود
79نو آوران 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1552ورود
80امام جعفر صادق (ع)یزدمروست551ورود
80تربیتالبرزکرج .ناحیه 3551ورود
80تربیتاردبیلاصلان دوز551ورود
80چهارده معصومسیستان و بلوچستانمیرجاوه551ورود
80صدیقه طاهرهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1551ورود
80مدرسه رضوانلرستانخرم آباد.ناحیه 1551ورود
80معراجالبرزکرج .ناحیه 1551ورود
81ادب خان به بین کلوکنگلستانرامیان550ورود
81ارشاددوله تاکرمانشاهجوانرود550ورود
81حاج مهدی درودی (ب)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1550ورود
81رهبر1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1550ورود
81فاطمیه دواردبیلبیله سوار550ورود
81معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد550ورود
81مهدیه 1تهرانتهران .منطقه 8550ورود
81نورخراسان رضویمشهد.ناحیه 1550ورود
81هنرستان کاردانش خدیجه کبری (س )1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4550ورود
81هنرستان نشاطاردبیلاردبیل ناحیه 2550ورود
81هویزه کلاته صوفیخراسان رضویتربت جام550ورود
82شهید طباطبایی 2البرزکرج .ناحیه 2549ورود
82شهیدقاسمیالبرزکرج .ناحیه 2549ورود
82شهیدمحمدملاجعفریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1549ورود
83روشنگرتهرانتهران .منطقه 12548ورود
83شهید همافرتهرانتهران .منطقه 17548ورود
83عترتزنجانابهر548ورود
83ولیعصرآذربایجان شرقیمیانه 548ورود
84ایثارهمدانفامنین547ورود
84ثاراللهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4547ورود
84دبیرستان مولوی کُردکرمانشاهروانسر547ورود
84زهرای اطهرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4547ورود
84سعدی اجگرداصفهانپیربکران547ورود
84شهید رضاپناهیالبرزکرج .ناحیه 3547ورود
84شهیدباهنرسیستان و بلوچستاننوک آباد547ورود
84شهیددکترباهنرکرمانشاهجوانرود547ورود
84هنرستان کاردانش بعثتکردستاندهگلان547ورود
85استقلالآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3546ورود
85شهیداحمدتکلوکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1546ورود
85نرگسالبرزکرج .ناحیه 2546ورود
85نورالبرزالبرزکرج .ناحیه 2546ورود
8615خردادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2545ورود
86بهشتی 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1545ورود
86پوشینه بافت (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2545ورود
86شهادتاصفهانمبارکه545ورود
86شهید توکل مومنی 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1545ورود
86عصمتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2545ورود
86مهدیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1545ورود
87استادبهزادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3544ورود
87حسین باقریکرمانکرمان .ناحیه 1544ورود
87رمضانیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1544ورود
87شاهدکرمانکرمان .ناحیه 2544ورود
87شهید رجبعلی تختی 1خراسان رضویمشهد.ناحیه 1544ورود
87عالیهالبرزکرج .ناحیه 3544ورود
87فرزانگاناردبیلمغان (گرمی)544ورود
87فرزانگانزنجانخرمدره544ورود
88بهارانالبرزکرج .ناحیه 3543ورود
88جلالتاردبیلاردبیل ناحیه 1543ورود
88دبیرستان غیرانتفاعی پردیسکرمانشاهاسلام آباد543ورود
88زینبیهکرمانراور543ورود
88شاهدکرمانبم543ورود
88غیردولتی هوشمندکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1543ورود
88قائم آل محمد(ص)1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5543ورود
88کمالآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5543ورود
88مولویخراسان شمالیگرمه543ورود
88نواب زارعیهرمزگانمیناب543ورود
89استقلالخراسان شمالیگرمه542ورود
89امام رضا (علیه السلام)یزدمروست542ورود
89خیامهمدانهمدان .ناحیه 2542ورود
89دبیرستان شبانه روزی فضیلتخراسان شمالیفاروج542ورود
89سیزده آبان(2)سیستان و بلوچستانایرانشهر542ورود
89شهید علی رمضانپورالبرزکرج .ناحیه 3542ورود
89شهیدحسین ریگیسیستان و بلوچستانمیرجاوه542ورود
89علامه مجلسیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4542ورود
89کانون مشاوره (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3542ورود
89نساءکرمانشاهاسلام آباد542ورود
89نیلوفرانالبرزکرج .ناحیه 1542ورود
90الهام 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1541ورود
90خدیجه کبریکرمانشاهثلاث باباجانی541ورود
90خیبرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3541ورود
90دخترانه نمونه مائدهکردستانکامیاران541ورود
90شاهدمازندرانساری .ناحیه 1541ورود
90شهید اکبریمازندرانساری .ناحیه 2541ورود
90شهید بستانیسیستان و بلوچستانزابل541ورود
90شهید حسن کشاوریالبرزکرج .ناحیه 3541ورود
90شهید حشمت اله حیدریلرستانخرم آباد.ناحیه 1541ورود
90شهیدعلمیپورآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4541ورود
90صالحینزنجانخرمدره541ورود
90صداقت 1اصفهانفولادشهر541ورود
90محمدی موسککردستانمریوان541ورود
90ندای اسلاماصفهانفولادشهر541ورود
91آزادیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4540ورود
91آیاتخوزستانخرمشهر540ورود
91آیت الله سعیدیسیستان و بلوچستانسرباز (راسک)540ورود
91ابرار نمونه دولتیاصفهانفولادشهر540ورود
91اسلامیه اسلام ابادسیستان و بلوچستاننصرت آباد540ورود
91اسماءخراسان شمالیاسفراین540ورود
91الگوآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4540ورود
91المهدی 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91ام ابیهاسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2540ورود
91ام کلثومسیستان و بلوچستانمیرجاوه540ورود
91امام حسین (ع )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4540ورود
91امام حسن مجتبی (ع )قمقم .ناحیه 4540ورود
91امام خمینی حیزنجانبزینه رود540ورود
91بوعلیکرمانکرمان .ناحیه 2540ورود
91بهار آزادی( شاهد)اصفهانفولادشهر540ورود
91بیست ودوبهمن کلوچه خالصهآذربایجان شرقیمیانه 540ورود
91پردیسکرمانشاهاسلام آباد540ورود
91جابربن حیان2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2540ورود
91حافظقمقم .ناحیه 1540ورود
91حافظالبرزکرج .ناحیه 2540ورود
91حجابخراسان شمالیبجنورد540ورود
91حضرت زینب (س )مازندرانساری .ناحیه 1540ورود
91حضرت زینب (س )اصفهانفولادشهر540ورود
91حضرت سکینهآذربایجان شرقیاسکو540ورود
91حضرت علی اصغر (ع)تهرانتهران .منطقه 17540ورود
91خانواده شکیبا 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91خدیجه کبریکرمانشاهصحنه540ورود
91خدیجه کبری راسکسیستان و بلوچستانسرباز (راسک)540ورود
91خوشمنشالبرزکرج .ناحیه 2540ورود
91داناکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1540ورود
91دبیرستان دخترانه فدککرمانشاهبیستون540ورود
91دبیرستان دخترانه اسرائکردستانسنندج ناحیه 2540ورود
91دبیرستان هدی ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحیه 1540ورود
91دبیرستان یداله حاجی میرزایی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1540ورود
91درخشندهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1540ورود
91دهه فجرآذربایجان شرقیمیانه 540ورود
91راهنمایی دخترانه مرضیه گنجیکردستانقروه540ورود
91رقیهاردبیلبیله سوار540ورود
91ساکو مجنونیانس 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2540ورود
91ستایشآذربایجان غربیمهاباد540ورود
91سما مقصودلواردبیلاصلان دوز540ورود
91سوره 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91سوره 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91سیدرضی کذرجآذربایجان شرقیکندوان540ورود
91شاهد ابن سیناهمدانهمدان .ناحیه 2540ورود
91شاهدامام صادقخراسان شمالیاسفراین540ورود
91شبانه روزی قائم.آذربایجان غربیشوط540ورود
91شرف 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91شهدای صنعت نفت دخترانهخوزستانامیدیه540ورود
91شهدای رزینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
91شهدای گمنامآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4540ورود
91شهید باقرپور نیار (1)اردبیلاردبیل ناحیه 2540ورود
91شهید بهشتیزنجانزنجان .ناحیه 2540ورود
91شهید حاجی زادهآذربایجان شرقیملکان540ورود
91شهید صوفیسیستان و بلوچستانزابل540ورود
91شهید طهماسبی ملاکلامازندرانهراز540ورود
91شهید علی اشرف فدویکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2540ورود
91شهید فهمیده2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91شهید محمد منتظریگیلانرودسر540ورود
91شهیدآوینی پشت ریگسیستان و بلوچستانمیرجاوه540ورود
91شهیدحسینیاصفهاننجف آباد540ورود
91شهیدستارداداشی 2 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1540ورود
91شهیدصابریان رنجبرهمدانهمدان .ناحیه 1540ورود
91شهیده سیمین دخت رایکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1540ورود
91شیخ صدوقکرمانکرمان .ناحیه 1540ورود
91طلوع-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
91عرفاآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1540ورود
91عزت 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4540ورود
91عصمت محمودآبادمازندرانهراز540ورود
91علویان فارس2فارسشیراز.ناحیه 2540ورود
91علی بن ابی طالب (ع) آراللوی بزرگاردبیلهیر540ورود
91فرودسیخراسان رضویتربت جام540ورود
91فرهنگیان 2البرزکرج .ناحیه 3540ورود
91فضیلتکرمانراور540ورود
91قیام 2اردبیلاردبیل ناحیه 2540ورود
91کریم مردانی آذرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5540ورود
91کوثراصفهانپیربکران540ورود
91لاجوردی 1اصفهانکاشان540ورود
91مادرانهاصفهانشهرضا (قمشه)540ورود
91محدثهاردبیلاردبیل ناحیه 1540ورود
91مشفقالبرزکرج .ناحیه 3540ورود
91معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد540ورود
91مولوی سرخه توتکردستانموچش540ورود
91مهدی موعود(عج)اصفهانشهرضا (قمشه)540ورود
91مهریزدانالبرزکرج .ناحیه 1540ورود
91میثمیزدابرکوه540ورود
91نبوت آراللوی کوچکاردبیلهیر540ورود
91نرجسالبرزکرج .ناحیه 1540ورود
91نمونه حجابآذربایجان شرقیاسکو540ورود
91نمونه دولتی مائدهآذربایجان غربیشوط540ورود
91نیکان2البرزکرج .ناحیه 3540ورود
91هاجرسیستان و بلوچستانمیرجاوه540ورود
91هاشمیهآذربایجان شرقیمیانه 540ورود
91هنرستان حرفه ای یاسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1540ورود
91هنرستان شهیدصدوقی(ره)قمقم .ناحیه 4540ورود
92پروفسور سمیعیاردبیلاردبیل ناحیه 2539ورود
92شهید رجایی 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1539ورود
92شهیدافتخاریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5539ورود
92فاطمه الزهرا(س )1البرزکرج .ناحیه 2539ورود
93بنی هاشم 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3538ورود
93علوم پزشکیفارسشیراز.ناحیه 2538ورود
94حضرت رقیه ایمچهاردبیلاردبیل ناحیه 1537ورود
94دکتر اسپرورینالبرزکرج .ناحیه 3537ورود
94عترتخراسان رضویمشهد.ناحیه 1537ورود
94فاطمه الزهرا(س)اردبیلاردبیل ناحیه 2537ورود
94هدایتکردستانمریوان537ورود
95امام حسین 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4536ورود
95باران اندیشهگیلانرشت .ناحیه 2536ورود
95ریحانه النبیهمدانهمدان .ناحیه 2536ورود
95شفقآذربایجان غربیبوکان536ورود
95فرزانگان4البرزکرج .ناحیه 4536ورود
96بهتاشالبرزکرج .ناحیه 3535ورود
96شهدای 17شهریورتهران (شهرستانها)اسلام شهر535ورود
97جبارخوشیخراسان شمالیبجنورد534ورود
97دبستان دانش پژوهاناردبیلاردبیل ناحیه 1534ورود
97سیزده آبان 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4534ورود
97شهیدمحمدی سیاهبوماصفهانمبارکه534ورود
97فرزانگان 2 (متوسطه دوره دوم)اردبیلاردبیل ناحیه 2534ورود
97متوسطه دوره اول دخترانه فاخراردبیلاردبیل ناحیه 2534ورود
97مولوی چرگرزنجانابهر534ورود
98بسیج مستضعفینایلامایوان533ورود
98دنیای شادیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3533ورود
98علوی کودک 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1533ورود
99آرمانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1532ورود
99ابن سیناقزوینالبرز532ورود
99تربیت2البرزکرج .ناحیه 3532ورود
99ثامن الائمهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5532ورود
99جامیاردبیلسرعین532ورود
99چهارده معصومالبرزکرج .ناحیه 3532ورود
99دبستان صباآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1532ورود
99ریحانهخراسان شمالیگرمه532ورود
99سپیدهاصفهانمبارکه532ورود
99شهید اسدیتهران (شهرستانها)شهریار532ورود
99شهید قاسمیتهرانتهران .منطقه 17532ورود
99فرهنگیانلرستانخرم آباد.ناحیه 1532ورود
100امام رضا(ع)مازندرانساری .ناحیه 2531ورود
100انقلاب اسلامیسیستان و بلوچستاننصرت آباد531ورود
100حاج جعفرطاهبازقمقم .ناحیه 3531ورود
100سردار شهید همدانیهمدانهمدان .ناحیه 2531ورود
100سمیهآذربایجان غربیپیرانشهر531ورود
100شهید باکری هیراردبیلهیر531ورود
100فرهنگاصفهانمبارکه531ورود
100قره نیخوزستاناهواز.ناحیه 4531ورود
101ارمغانکرمانشاهبیستون530ورود
101استاد محمد جواد محبت 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1530ورود
101پژوهشالبرزکرج .ناحیه 3530ورود
101سارهخراسان رضویتبادکان530ورود
101شهید وزواییتهران (شهرستانها)چهاردانگه530ورود
101شهیدقلی پورطوق 1آذربایجان شرقیمیانه 530ورود
101عترتآذربایجان شرقیمیانه 530ورود
101غیرانتفاعی آذربایجانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1530ورود
101ملاصدراالبرزکرج .ناحیه 1530ورود
102راهیان صادقاردبیلاردبیل ناحیه 1529ورود
102فروغهمدانهمدان .ناحیه 1529ورود
102مریماصفهانمبارکه529ورود
103پروین اعتصامیمازندرانچالوس528ورود
103حاج احمد سینائیان وپسراناصفهانکاشان528ورود
103شهید شکارچی شیخ کلامازندرانساری .ناحیه 2528ورود
103شهید قمی تبارمازندراننوشهر528ورود
103شهید قندیالبرزکرج .ناحیه 2528ورود
103شهید معینی کلدرهگیلانرودسر528ورود
103صدیقه اطهرسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2528ورود
104راهنمایی دخترانه 22 بهمنکردستانقروه527ورود
104شاهدنیایشمرکزیاراک .ناحیه 1527ورود
104شهید بهشتی (تیزهوشان)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1527ورود
104نهضت شماره یکاردبیلخلخال527ورود
105حکمتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1526ورود
105سیدیونس اردبیلی 2اردبیلاردبیل ناحیه 2526ورود
105شهید صادق صابون پز 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1526ورود
105علم وزندگیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4526ورود
106انصار1البرزکرج .ناحیه 1525ورود
106پویشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1525ورود
106زینب کبریزنجانابهر525ورود
106ساروییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3525ورود
106سمیهسیستان و بلوچستانمیرجاوه525ورود
106شهدای کلدرهگیلانرودسر525ورود
106علاقبندیانهمدانهمدان .ناحیه 2525ورود
106مبعث 2تهرانتهران .منطقه 5525ورود
106محدثهاردبیلاردبیل ناحیه 1525ورود
107ابوریحانکردستانقروه524ورود
107شهید صدیقیخراسان رضویمشهد.ناحیه 1524ورود
107کوثرتهرانتهران .منطقه 17524ورود
107مهدیه باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1524ورود
108آسیاالبرزکرج .ناحیه 2523ورود
108پردیساصفهانپیربکران523ورود
108دکتر مفتحاردبیلبیله سوار523ورود
108سمیه 1آذربایجان شرقیجلفا523ورود
108شهدای کرکاصفهانکاشان523ورود
108طلوع دانش 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1523ورود
108عظیم پوران 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3523ورود
108فرزندان خلاقمازندرانهراز523ورود
108مریماصفهانمبارکه523ورود
109ابن سینااصفهانکاشان522ورود
109امام رضا(علیه السلام)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3522ورود
109بانو امیناصفهانمبارکه522ورود
109حافظالبرزکرج .ناحیه 2522ورود
109حضرت خدیجه (س)خراسان رضویمشهد.ناحیه 1522ورود
109سلمان فارسیسیستان و بلوچستانایرانشهر522ورود
109شهیدحسین معمارزادهالبرزکرج .ناحیه 2522ورود
109کوثرهرمزگانکیش522ورود
109هنرستان کاردانش خوروشاصفهاناصفهان .ناحیه 4522ورود
110امام موسی صدرقمقم .ناحیه 1521ورود
110ایرانقمقم .ناحیه 4521ورود
110شاهدلرستاندورود521ورود
110شهیدآیت اله اشرفی اصفهانیاردبیلشاهرود521ورود
110علامه طباطبایی2البرزکرج .ناحیه 1521ورود
110ندای حقیقتالبرزکرج .ناحیه 2521ورود
111الزهرا2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1520ورود
111انتظاربوشهربوشهر520ورود
111حضرت خدیجه کبری (س)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
111دبیرستان دخترانه زینبیه نیکشهرسیستان و بلوچستاننیک شهر520ورود
111دکتر حسابیخراسان رضویتربت حیدریه520ورود
111سیناکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
111شهید محمدباقرصدرتهرانتهران .منطقه 4520ورود
111شهیدبهشتی 1همدانهمدان .ناحیه 2520ورود
111شهیدتندگویانکردستاندیواندره520ورود
111فارابی (غیرانتفاعی )قمقم .ناحیه 4520ورود
112حاج علی محمدمحمدی کاشانیقمقم .ناحیه 1519ورود
112شهید حسین محرابی 1خراسان رضویتبادکان519ورود
112شهید کبریائیالبرزکرج .ناحیه 3519ورود
112شهید مطهریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2519ورود
112ناصری 1اردبیلخلخال519ورود
112نیک اندیشانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4519ورود
113پروین اعتصامی مرنیاردبیلنمین518ورود
113پویش گرانالبرزکرج .ناحیه 3518ورود
113دبیرستان غیرانتفاعی البرزگیلانرودسر518ورود
113دبیرستان فرهنگ دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1518ورود
113هنرستان کارودانش عارفهخراسان رضویمشهد.ناحیه 1518ورود
114اعیادیاردبیلاردبیل ناحیه 1517ورود
114الغدیرخراسان شمالیفاروج517ورود
114راه زهرا(س)گیلانرشت .ناحیه 2517ورود
114سیزده آبانخراسان شمالیبجنورد517ورود
114شهید جواد برقعی 1قمقم .ناحیه 2517ورود
114عترتخراسان رضویمشهد.ناحیه 1517ورود
114فاطمه (س )اصفهانشهرضا (قمشه)517ورود
114فاطمیهالبرزکرج .ناحیه 1517ورود
114فاطمیه قهنویهاصفهانمبارکه517ورود
114مفیداصفهانآران وبیدگل517ورود
115پروین اعتصامیخراسان رضویتربت جام516ورود
115شهید بهشتیالبرزکرج .ناحیه 3516ورود
115شهیدمحمدحسین واعظیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2516ورود
115عترتاردبیلپارس آباد516ورود
115محمدیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3516ورود
115نسیبهکردستانسنندج ناحیه 2516ورود
116بنت الهـــــدی صدرکردستاندیواندره515ورود
116شاهد دهدشتکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکیلویه)515ورود
116شهید شبرو 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5515ورود
116علویان فارس1فارسشیراز.ناحیه 2515ورود
116فرشته هافارسبالاده515ورود
116نیک پرور1البرزکرج .ناحیه 1515ورود
117بنت الهدی صدرکرمانشاهگیلانغرب514ورود
117پیامکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3514ورود
117دبستان حضرت زینب 1وانانچهارمحال و بختیاریلاران514ورود
117شهید طالبیخراسان شمالیگرمه514ورود
117کاردانش دخترانه تلاشزنجانابهر514ورود
117هدایتخراسان رضویمشهد.ناحیه 1514ورود
118توان برتر فاطمیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4513ورود
118تهذیبالبرزکرج .ناحیه 1513ورود
118خوارزمیزنجانزنجان .ناحیه 1513ورود
118رضوانقزوینالبرز513ورود
118زبیدهسیستان و بلوچستانجالق513ورود
118سیدالشهداء (ع) 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2513ورود
118شهید مفتحآذربایجان شرقیمیانه 513ورود
118شیخ محمدخیابانی 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4513ورود
118عرفان (2)البرزکرج .ناحیه 2513ورود
119آزادگانآذربایجان شرقیمیانه 512ورود
119خردسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2512ورود
119رحیم رهنمایانالبرزکرج .ناحیه 2512ورود
119شهید چمرانکرمانشاهبیستون512ورود
119شهید سخیط پسندیده کلتهگلستانآق قلا512ورود
119فرهنگکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3512ورود
119مدبرانالبرزکرج .ناحیه 2512ورود
119مرضیه قلعه جوقاردبیلاردبیل ناحیه 1512ورود
119معرفتاصفهانمبارکه512ورود
120دهدشت هجرتکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکیلویه)511ورود
120رازی2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3511ورود
120سیزده ابانسیستان و بلوچستاننصرت آباد511ورود
121امام صادق 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1510ورود
121حاج مصطفی منصوبیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2510ورود
121خیامگیلانرودسر510ورود
121دبستان شهیدذکاوتیخراسان شمالیفاروج510ورود
121شمسآذربایجان شرقیمیانه 510ورود
121شهدای گمنامقزوینالبرز510ورود
121شهید عهدنو2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1510ورود
121شهید محمد صالح شهیم (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3510ورود
121شهیدشمس 1البرزکرج .ناحیه 1510ورود
121شهیدعلی اکبرنجفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3510ورود
121شهیده داودیآذربایجان شرقیمیانه 510ورود
121غیرانتفاعی فضیلتگیلانرودسر510ورود
121قدسمرکزیاراک .ناحیه 1510ورود
121کرامتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3510ورود
121محمد ترقیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1510ورود
121نوبهار دانشآذربایجان شرقیمیانه 510ورود
121هاجرکرمانراور510ورود
121هاجرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4510ورود
122بنی هاشماردبیلاردبیل ناحیه 1509ورود
122پیامگیلانرشت .ناحیه 1509ورود
122خاتم الانبیاء(ص)فارسشیراز.ناحیه 1509ورود
122دکتر معینگیلانرودسر509ورود
122سراج نوینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1509ورود
122شهیدمحمدکریمی 2اردبیلاردبیل ناحیه 2509ورود
122معلمآذربایجان شرقیمیانه 509ورود
123ایرانالبرزکرج .ناحیه 3508ورود
123دبستان دخترانه معرفتکردستانقروه508ورود
123متانتقزوینالبرز508ورود
123نورالهدیهرمزگانبندرعباس .ناحیه 1508ورود
124اندیشه ودانشخراسان رضویمشهد.ناحیه 1507ورود
124بهاراصفهانخمینی شهر507ورود
124دبستان غیردولتی طیبهاردبیلاردبیل ناحیه 2507ورود
124شهیدنجفیاردبیلهیر507ورود
124نور دانشاصفهانکاشان507ورود
125استاد شهریار1اردبیلاردبیل ناحیه 1506ورود
125امام علی(ع)گیلانلنگرود506ورود
125بهاردانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2506ورود
125جنتکردستانسنندج ناحیه 2506ورود
125حضرت علی اصغر (ع)اصفهانکاشان506ورود
125حضرت مریمالبرزکرج .ناحیه 2506ورود
125شهیدباهنرتهرانتهران .منطقه 17506ورود
125شهیدمحمدمنتظری شیخدرآبادآذربایجان شرقیمیانه 506ورود
126آل علی بلوچی نوبندیانسیستان و بلوچستاندشتیاری504ورود
126استقلالاردبیلاصلان دوز504ورود
126برادران صدر زادهخراسان رضویتبادکان504ورود
126تیز هوشان شهیدبهشتیکرمانشاهاسلام آباد504ورود
126چمران مرگنآذربایجان غربیشوط504ورود
126سنا پردلسیستان و بلوچستانزابل504ورود
126سیمای دانشالبرزکرج .ناحیه 2504ورود
126شهداتهرانتهران .منطقه 13504ورود
126شهیدمطهریسیستان و بلوچستانمیرجاوه504ورود
126شیخ مفیداردبیلاردبیل ناحیه 1504ورود
126محدثه شهرک ولی عصرکرمانشاهاسلام آباد504ورود
126منیران علمالبرزکرج .ناحیه 1504ورود
126ولایتیزدیزد.ناحیه 1504ورود
127دکترمعین1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3503ورود
127شاهدنصر.ا.دتهرانتهران .منطقه 15503ورود
127شهید نجفی تباراصفهانآران وبیدگل503ورود
127علم وصنعتآذربایجان شرقیمیانه 503ورود
128دبیرستان طالقانیکردستانقروه502ورود
128دکتر معطریفارسشیراز.ناحیه 2502ورود
128سعادت ریگ ملکسیستان و بلوچستانمیرجاوه502ورود
128سعدیاصفهانجرقویه سفلی502ورود
128سما2اصفهانشهرضا (قمشه)502ورود
128شهید مهدوی(دوره اول)کرمانکرمان .ناحیه 2502ورود
128غیرانتفاعی دانشگاه علوم پزشکی (رجاکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2502ورود
128مائدهالبرزکرج .ناحیه 1502ورود
128نمازآذربایجان غربیمیاندوآب502ورود
128نمونه بسیجزنجانزنجان .ناحیه 2502ورود
128هنرستان کاردانش امام رضاآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1502ورود
12915خردادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2501ورود
129پرویناردبیلخلخال501ورود
129پیام شهداایلامایلام501ورود
129خاتم الانبیااصفهانشهرضا (قمشه)501ورود
129خیامزنجانخرمدره501ورود
129دبستان رضوانآذربایجان غربیمهاباد501ورود
129سلمان فارسیاصفهانپیربکران501ورود
129شهید چمرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2501ورود
129شهیدپوریان کلاکسرمازندرانآمل501ورود
129شهیدرجاییآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4501ورود
129علامه طباطبائی کولاآذربایجان شرقیمیانه 501ورود
129هاجر کهلازنجانبزینه رود501ورود
130امام حسن المجتبی(ع)اردبیلاردبیل ناحیه 1500ورود
130امام خامنه ایاصفهانآران وبیدگل500ورود
130بارانزنجانزنجان .ناحیه 1500ورود
130حجاب یک خیارکاردبیلاردبیل ناحیه 1500ورود
130حکیم سبدلوکردستانبانه500ورود
130دانشخراسان شمالیبجنورد500ورود
130دبیرستان پسرانه امام حسین (ع )سیستان و بلوچستاننیک شهر500ورود
130دخترانه شاهدکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکیلویه)500ورود
130ریحانهقزوینالبرز500ورود
130شهید اخلاقیسیستان و بلوچستاننیک شهر500ورود
130شهید بهشتیاصفهانپیربکران500ورود
130شیدای ایرانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1500ورود
130صباکرمانشاهجوانرود500ورود
130صداقتخراسان رضویمشهد.ناحیه 1500ورود
130صدگل نوینآذربایجان شرقیمیانه 500ورود
تازه‌ها
تصاویر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
لینک های مفید
سامانه های مرتبط
بارکد خوان