دسته بندی خبرها
پرسش و پاسخ مشاوره
پرسش و پاسخی ثبت نشده است
منوی صفحات پویا
صفحه پویایی ایجاد نشده است
فیدخوان(rss)
کادر آموزشی
پرسش و پاسخ سلامت
پرسش و پاسخی ثبت نشده است
آمار بازدید

 کل بازدیدها:  ۷۷۹

انجمن اولیا و مربیان
همکاران اداری آموزشگاه
مدیر: معصومه باقری مقدم
معاون آموزشی: نجمه میرزاخانی نژاد
معاون پرورشی: معصومه پیری
آموزگاران آموزشگاه
اول یک: لیلا متعارفی
اول دو: کبری ولیزاده
دوم یک: رباب عیوضی
دوم دو: رقیه رسول زاد
سوم یک: زهره حیدرپورمطلق
سوم دو: صدیقه سیدعلی جانلو
چهارم یک: رقیه هوشیار
چهارم دو: خدیجه ولیلو
پنجم یک: مریم نوازش
پنجم دو: دلبر ولیلو
ششم یک: فاطمه قاسمی
ششم دو: خدیجه ارزنلو
آمار کاربران

تعداد دانش آموزان : 293

تعداد والدین : 0

تعداد معلمان : 5

آرشیو اخبار
آرشیو اطلاعیه ها
تقویم
رویدادی ثبت نشده است
قابل توجه اولیای محترم(کارنامه ماهانه)

بدینوسیله به اطلاع اولیای محترم می رساند کارنامه ماهانه دانش اموزان در اسفند ماه آماده توزیع می باشد

شورای معلمان
تشکیل جلسه شورای معلمان باحضورریاست محترم ومعاون محترم واعضای محترم شعبه آموزش
پرسش و پاسخ شرعی
پرسش و پاسخی ثبت نشده است
تصاویر

شورای معلمان

شورای معلمان

تشکیل جلسه شورای معلمان باحضورریاست محترم ومعاون محترم واعضای محترم شعبه آموزش