فیدخوان(rss)
آرشیو اخبار
آرشیو اطلاعیه ها
اوقات شرعی

استان تهران
۱۳۹۷/۰۱/۳۱

ساعت
مدارس فعال «امتیازبندی جدید»
رتبه نام مدرسه استان شهر امتیاز وبسایت
113آبانزنجانابهر630ورود
114خردادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
122 بهمنگلستانرامیان630ورود
19دی (2)قمقم .ناحیه 4630ورود
1آرشالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1آرماناردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1آرماناردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1آزادگانآذربایجان شرقیمراغه630ورود
1آزادگانخراسان شمالیبجنورد630ورود
1آزادگان 1 (ابتدائی _ غیرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1آزادیالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1آزادی 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1آزرمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1آسیهآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1آسیهزنجانابهر630ورود
1آل یاسین2اصفهاناصفهان .ناحیه 4630ورود
1آیت الله حامدیآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1آیت الله طالقانیزنجانخرمدره630ورود
1آیت الله طالقانی چافجیر1گیلانرودسر630ورود
1آیت الله کاشانیکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1آیت اله بهاءالدینیقمقم .ناحیه 1630ورود
1آیت اله کاشانیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1آیت اله مروجاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1آینده سازانلرستاندورود630ورود
1اخوان کریمی 1قمقم .ناحیه 3630ورود
1ادبتهرانتهران .منطقه 15630ورود
1ادب خان به بین کلوکنگلستانرامیان630ورود
1ارشاداصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1ارشادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1استاد ریحاناصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1استاد شهریارخراسان رضویمشهد.ناحیه 6630ورود
1استادمطهری1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1استقلال دوآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1اسدآبادیالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1اسلام آباد 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1اسماءکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1اطهرا نآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1اطهرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1اطهرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1اقبال لاهوریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1اقدس کریمیخراسان رضویتربت حیدریه630ورود
1البرزکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1الزهرااردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1الزهراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1الزهراآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1الزهرا ( متوسطه )اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1الزهرا (س )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1الزهراءسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1الماسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1الهی اردبیلیاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1الهیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1ام البنیناردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1ام البنینسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1ام البنین 1البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1ام البنین(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1ام المومنینکردستانمریوان630ورود
1امام جعفرصادق (ع) شبانه روزیگیلاناملش630ورود
1امام حسن مجتبی (ع)سیستان و بلوچستانزابل630ورود
1امام حسین (ع)خراسان شمالیگرمه630ورود
1امام خمینی (ره )آذربایجان غربیمرحمت آباد630ورود
1امام خمینی (ره )آذربایجان غربیتکاب630ورود
1امام خمینی کوزرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1امام رضا(ع)اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1امام سجادسیستان و بلوچستانزابل630ورود
1امام محمدباقر عخوزستاناهواز.ناحیه 2630ورود
1امام محمدتقیقمقم .ناحیه 3630ورود
1امام مهدی عجتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1امامتزنجانابهر630ورود
1امامت 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1امید (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1امیر کبیرزنجانابهر630ورود
1امیر(ع )البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1امیراحمدی 2آذربایجان شرقیمرند630ورود
1امیرالمومنینالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1امیرکبیرخراسان شمالیبجنورد630ورود
1امیرمنصورشاهرضایی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1امین زادهخراسان شمالیفاروج630ورود
1اندرزگو1اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1اندیشهآذربایجان غربیشوط630ورود
1اندیشهزنجانابهر630ورود
1اندیشهخراسان شمالیاسفراین630ورود
1اندیشه برناآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1اندیشه 2البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1اندیشه 2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1انقلابکرمانشاهبیستون630ورود
1انقلاب اسلامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1اهل البیت (ع )البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1ایثاراردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1ایثارزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1ایثار کرکج 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1ایلیایی 2البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1ایمانگلستانگرگان630ورود
1ایمانالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1باروق شهیدنجارزادهاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1باقرالعلوماردبیلخلخال630ورود
1باقرالعلوماردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1باقرعلومآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1بانو فاطمه نعمانیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1بانوامین اسلام آباداصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1بسیج(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1بشارت نوراصفهاناصفهان .ناحیه 2630ورود
1بشیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1بعثتکرمانشاهصحنه630ورود
1بعثتگلستانرامیان630ورود
1بلقیس برقعیقمقم .ناحیه 4630ورود
1بهاراردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1بهارستانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1بهارستانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1بهارستان 2زنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1بهشتتهران (شهرستانها)شهریار630ورود
1بهشت آئین(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1بیاضیانقزوینالبرز630ورود
1بیست و دو بهمن 1خراسان شمالیاسفراین630ورود
1بیهقیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1پاکانزنجانابهر630ورود
1پانزده خرداد(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1پردیسالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1پردیسالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1پردیسالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1پروین اعتصامیگیلانرودسر630ورود
1پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 1630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1پروین اعتصامیکردستانمریوان630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1پروین اعتصامیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1پژوهشالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1پژوهشالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1پژوهشالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1پسرانه شاهد متوسطه دوره اولکردستانقروه630ورود
1پنج تن آل عبا 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1پورسینااردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1پوشینه بافت(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1پویااردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1پویااردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1پیام دانشاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1پیام انقلابمازندراننوشهر630ورود
1پیام نوردختران (ابتهران (شهرستانها)شهریار630ورود
1پیک نورالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1تدبیرالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1تدبیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1ترانه هدایتیکرمانشاهبیستون630ورود
1تربیتآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1تربیتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1تربیتآذربایجان شرقیعجب شیر630ورود
1تربیت 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1ترنمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1تعاونکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1تندگویان(1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1توحیدگیلانرودسر630ورود
1تیزهوشان طوبی2گیلانرودسر630ورود
1تیزهوشان فرزانگانگیلانلنگرود630ورود
1تیزهوشان فرزانگان(سمپاد)کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1ثامن الائمهتهران (شهرستانها)شهریار630ورود
1ثقلینالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1جابربن حیان فرهنگیان 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1جدا(1)قمقم .ناحیه 1630ورود
1جعفری اسلامیاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1جلال آل احمدکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1جمشیداشرفیگلستانرامیان630ورود
1جوادالائمهقمقم .ناحیه 1630ورود
1جوادیهکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکیلویه )630ورود
1جهادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1جهان علمسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1حاج حسن مومنیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1حاج حسن اصلانی 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4630ورود
1حاج رحیم شعبانیتهران (شهرستانها)بهارستان 1630ورود
1حاج سیدمحمدمنتظریقمقم .ناحیه 4630ورود
1حاج کمیل فرزانگاناصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1حاج محسن حدیدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1حاج محمدضاد1قمقم .ناحیه 3630ورود
1حاج میرزاسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1حافظزنجانزنجان .ناحیه 1630ورود
1حافظ 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1حجابلرستاندورود630ورود
1حجاب (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1حجاب 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1حجربن عدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1حضرت رقیه ( س )کرمانشاهسرپل ذهاب630ورود
1حضرت آسیه 1قمقم .ناحیه 2630ورود
1حضرت آیت الله خامنه ایسیستان و بلوچستاننیک شهر630ورود
1حضرت ابوافضل العباس (ع) 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1حضرت خدیجهالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1حضرت رقیه (س)قمقم .ناحیه 2630ورود
1حضرت رقیه سجاسزنجانسجاسرود630ورود
1حضرت فاطمه زهرا(س )قمقم .ناحیه 1630ورود
1حضرت مریم(س)-باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1حضرت مریم1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1حضرت معصومهخراسان شمالیبجنورد630ورود
1حضرت معصومهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1حضرت معصومهتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1حضرت موسی ابن جعفر(ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1حقیقت راه آهنآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1حکیم نظامی 2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1حکیم صهبااصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1حکیم هیدجیزنجانابهر630ورود
1حلماتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1حمزه سیدالشهدا(ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1خاتم الانبیاء (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1خانواده شکیبا 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1خدادادیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1خداممازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1خدیجه کبریکرمانشاهبیستون630ورود
1خدیجه کبری (س)اصفهانآران وبیدگل630ورود
1خلبان ذاکر (2)اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1خلیج فارسآذربایجان شرقیجلفا630ورود
1خوارزمیمازندراننوشهر630ورود
1خورشیدزهراتهران (شهرستانها)شهریار630ورود
1دانش (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1دانش بنيانگیلانرودسر630ورود
1دانش پژوهانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1دانشگاه آزاد سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1دانشگاه آزاد سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1دانشمندانگیلانرودسر630ورود
1دبستان آموزگارکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه استقلالکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان سمیهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان شهرک صنعتیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1دبستان آموزگار 2 ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان برادران احمدی 2 دوره دومکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان پسرانه آساولهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان پسرانه شاهد امید کرانیکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان پسرانه قلیانکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه 22 بهمنکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه آساولهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه امام سجاد (ع)کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان دخترانه شاهد شهید سلیمان خاطرکردستانکامیاران630ورود
1دبستان دخترانه شاهد شهیده فروزان میرکیکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه شهیده ناهید فاتحیکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه قلیانکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان دخترانه نور ایمانکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان دخترانه هیئت امنایی آموزگار2کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان دولتی آزادگان 1کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان دولتی علم ودین 2کردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبستان ژیار ( دوره اول و دوم )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان شاهد شهید ابراهیم حیدریکردستانقروه630ورود
1دبستان شاهد فرهادیاناردبیلمشکین شهر630ورود
1دبستان شهید آخری قرآنی (1)اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1دبستان شهید آخری قرآنی (2)اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1دبستان عدالت دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان علم و ادبآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1دبستان غیردولتی ادیباناردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1دبستان محمدصدیق محمدیکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبستان مهندس ادب 1کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان امام حسین (ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دکتر حسابیکرمانکرمان .ناحیه 1630ورود
1دبیرستان ریحانهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شاهدپیامبراعظم (ص )زنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1دبیرستان امام خمینی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان امام خمینی هیراردبیلهیر630ورود
1دبیرستان امیرالمومنین (ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1دبیرستان بصیرت دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان حاج محمد رضا فرهادی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان حافظ دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگانکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه حاج حسین علیزادهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه زکیه ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه علومکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه نورکردستاندیواندره630ورود
1دبیرستان دخترانه هادی راستکارکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دخترانه هدفکردستانقروه630ورود
1دبیرستان دوره اول دهخداکردستانقروه630ورود
1دبیرستان دوره اول شهید بهشتی 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دوره اول فرزانگان 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1دبیرستان دوره دوم فرزانگان 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1دبیرستان راه دانش دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان سبحان دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شاهد امام حسین(ع)کرمانشاهاسلام آباد630ورود
1دبیرستان شاهد دختران ام ابیها(س)خراسان جنوبیقائنات630ورود
1دبیرستان شاهد دخترانه حجابآذربایجان غربیمهاباد630ورود
1دبیرستان شاهد شهید قصریکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شاهددخترانه نجابتخراسان شمالیبجنورد630ورود
1دبیرستان شبانه روزی امام سجادکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1دبیرستان شهدای 8آبان پاوهکرمانشاهپاوه (اورامانات )630ورود
1دبیرستان شهید اقبال وطن خواه دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهید بشارتکردستانقروه630ورود
1دبیرستان شهید بهمنی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهید تعریف دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهید حسینی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهید محمد امین رحمانی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان شهیده سودابه احدی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان صدیقین دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان غیر دولتی فرشتهکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان فرزانگان دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان قانع ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان گلچینکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1دبیرستان مستوره کردستانی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان نمونه ادبکردستانسقز630ورود
1دبیرستان نمونه پسرانه فارابیکردستاندیواندره630ورود
1دبیرستان نمونه دخترانه زینب کبری ککردستانقروه630ورود
1دبیرستان نمونه دولتی شهید نامدارمرادیکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دبیرستان نمونه دولتی شهیدفاتح نقشبندیکرمانشاهپاوه (اورامانات )630ورود
1دبیرستان نمونه دولتی فاطمیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1دبیرستان نیایش دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1دخترانه شاهداردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1دخترانه شاهدکردستانمریوان630ورود
1دخترانه شاهد ساجدهکردستانقروه630ورود
1دخترانه شاهد متوسطه دوره اولکردستانقروه630ورود
1درخشانالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1دکتر اسپرورینالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1دکترحسابیخراسان شمالیاسفراین630ورود
1دکتر‌حسابیلرستاندورود630ورود
1دکترشریعتی 1اردبیلشاهرود630ورود
1دکترمحمدکرمانشاهیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1دوازده بهمن رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1دوازده فروردینآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1دوازده فروردینخراسان رضویبردسکن630ورود
1دیانتزنجانابهر630ورود
1دیباگرانمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1ر ضوانالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1راه نورگیلانرودسر630ورود
1راهنمایی دخترانه پروین اعتصامیکردستانقروه630ورود
1رجب زاده1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1رجب زاده2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1رحمتاصفهانباغبادران630ورود
1رسالتخراسان رضویگناباد630ورود
1رستگارالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1رشدمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1رشدکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1رضوانقمقم .ناحیه 3630ورود
1رضوانکرمانشاهصحنه630ورود
1ریحانهکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1ریحانهکردستانمریوان630ورود
1ریحانهکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1ریحانه (1)کرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1ریحانه (2)کرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1زنده یاد حسینیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1زنده یاد سپیده جم زادگیلانرودسر630ورود
1زنده یاد فرزانه اقدامیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1زینبیهآذربایجان غربیبوکان630ورود
1زینبیهاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1زینبیهزنجانخرمدره630ورود
1زینبیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1ساراآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1ساراخراسان شمالیبجنورد630ورود
1سارا 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1سارهکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1ساکو مجنونیانسآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1سامانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1سبلاناردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1ستایشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1ستایشخراسان شمالیاسفراین630ورود
1ستایشالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1سعادتکردستانمریوان630ورود
1سلمان فارسیقمقم .ناحیه 1630ورود
1سلمان فارسی زینب آبادگلستانرامیان630ورود
1سما (دخترانه)اصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1سما1اصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1سماءزنجانابهر630ورود
1سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1سماء2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1سمانه باقرخان 1خراسان شمالیبجنورد630ورود
1سمیهخراسان شمالیبجنورد630ورود
1سمیهزنجانخرمدره630ورود
1سمیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1سمیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1سمیهتهرانتهران .منطقه 5630ورود
1سمیهتهران (شهرستانها)شهریار630ورود
1سناییاردبیلخلخال630ورود
1سید احمد خمینی2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1سید جعفر ذبیحیخراسان رضویگناباد630ورود
1سید علی میربدسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1سیدالشهدا(1)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1سیدالشهدا(2)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1سیدجمال الدین اسدآبادی ریگ ملکسیستان و بلوچستانمیرجاوه630ورود
1سیدحسن نصرالهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1سیرتالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1سیزده آبانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1سینانو آورآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1شادروان حاج شیخ مرتضی عظیمیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شادروان مهین حدیدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شاهدکرمانرفسنجان630ورود
1شاهدکرمانکرمان .ناحیه 1630ورود
1شاهدآذربایجان غربیبوکان630ورود
1شاهدمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1شاهدمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1شاهدسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1شاهد ( دبیرستان پسرانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1شاهد 1(ابتدایی دخترانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1شاهد اشراقیقمقم .ناحیه 4630ورود
1شاهد شهریارسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1شاهد شهید بروجردیآذربایجان غربیمهاباد630ورود
1شاهد شهید فهمیدهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شاهد شهیدبیگلوگیلانرشت .ناحیه 1630ورود
1شاهد شهیده سهام خیامگیلانرشت .ناحیه 1630ورود
1شاهد شیخ انصاریاصفهاناصفهان .ناحیه 1630ورود
1شاهد عفافآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1شاهد محسن رضویانقمقم .ناحیه 1630ورود
1شاهد نباتیاصفهاناصفهان .ناحیه 1630ورود
1شاهد هوشمند ژیلا مقبلکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1شاهداهل قلمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1شاهدحضرت علی اصغر(ع)گیلانلاهیجان630ورود
1شاهدرستگارکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شاهدشهیدبخت شکوهیگیلانرودسر630ورود
1شاهدنسل پیامآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1شایستگان 2البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شبانه روزی سالار شهیدان (ع )خراسان شمالیبجنورد630ورود
1شبنمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شرفقمقم .ناحیه 3630ورود
1شرف (1)نمیناردبیلنمین630ورود
1شرف 1زنجانابهر630ورود
1شریعتیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شریعتی ترک آباداصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شریف العلماءمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1شفیعاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شکرستان علمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1شکوفهکردستانقروه630ورود
1شکوفه های دانشکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شکوه (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شکوه (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهداءزنجانزنجان .ناحیه 1630ورود
1شهداءبدرکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1شهدای بازی درازکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شهدای پروین زادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شهدای پروین زادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهدای جلیلیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهدای چافجیرگیلانرودسر630ورود
1شهدای خرمشهر1البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهدای شهرداریالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهدای غزهالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهدای فرهنگیخراسان شمالیبجنورد630ورود
1شهدای فرهنگیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهدای کرک نوش آباداصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهربانو2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1شهید آل نبیخراسان شمالیبجنورد630ورود
1شهید احمدغدیریانالبرزنظرآباد630ورود
1شهید بابائی حسن سراگیلانرودسر630ورود
1شهید باهنراصفهانکاشان630ورود
1شهید بهزادسمیعیالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهید بهشتیاصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهید بهشتیاردبیلخلخال630ورود
1شهید بهشتیاردبیلاصلان دوز630ورود
1شهید بهشتیزنجانافشار630ورود
1شهید بهشتی (تیزهوشان)کهگیلویه و بویراحمدیاسوج630ورود
1شهید بهنام محمدی (شاهد)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهید جعفرجباری لاله باعگلستانرامیان630ورود
1شهید جلیلیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شهید چمران 2زنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1شهید حجه فروشهمدانهمدان .ناحیه 2630ورود
1شهید خادم پوراصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهید دادمان دواردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1شهید دادمان یکاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1شهید دانش حجتیگیلانرشت .ناحیه 1630ورود
1شهید داورزادهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهید دباغیانهرمزگانابوموسی630ورود
1شهید دکتر مفتح 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شهید دکتر نیکنامیآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1شهید رحمانیزنجانابهر630ورود
1شهید رحیمی کلوراردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1شهید رضا سلیمانی ابهریزنجانابهر630ورود
1شهید زمانیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شهید سالار کریمی خوکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شهید سالماصفهانکاشان630ورود
1شهید سرتیپ سید موسی نامجوسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1شهید صالح خسرویکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1شهید صدوقی 1البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهید صدوقی بنیاد15خردادالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهید صیاد شیرازیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شهید عبدی پورقمقم .ناحیه 1630ورود
1شهید علی شهلاییالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهید علیپورآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1شهید غفاریکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1شهید غلام رضا طمریکرمانشاهصحنه630ورود
1شهید غلامیالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهید فخرانیخراسان شمالیگرمه630ورود
1شهید فلاحیقمقم .ناحیه 4630ورود
1شهید فهمیدههمدانتویسرکان630ورود
1شهید مباشر اصلآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2630ورود
1شهید محتبی جعفریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شهید محمد تقی دروداحمدآبادگیلانرودسر630ورود
1شهید محمد جواد اسلامیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1شهید محمد صادق هاشمی نیا (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهید مدرسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهید مدرسآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1شهید مدرساصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهید مرتضی سپهری(رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شهید مرتضی مطهریاردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1شهید مفتحاصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهید نازپروریان-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهید ناصر خیر آبادیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهید نوروزیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهید هاشمیاناصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهید یاریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدآقامیری بالادزاءمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1شهیدآوینیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهیدآوینیزنجانخرمدره630ورود
1شهیداطهری بالادزامازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1شهیدامیری ناصرسراگیلانرودسر630ورود
1شهیدان جندقیاناصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهیدان کامیابیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهیدان مجتهدیتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1شهیدان نوذریاناصفهانآران وبیدگل630ورود
1شهیدایرج فیضی ( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدایرج فیضی( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدباهنراصفهانمبارکه630ورود
1شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدحاج همتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدحامدیاردبیلمغان (گرمی )630ورود
1شهیدخاکپورخلیل آباداردبیلهیر630ورود
1شهیدرجائی گرمابزنجانافشار630ورود
1شهیدرضافرجیقزوینبوئین زهرا630ورود
1شهیدسلطانیالبرزکرج .ناحیه 1630ورود
1شهیدسلیمی بالادزاءمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1شهیدسیاوش ویژه ایکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1شهیدسیدمهدی برقعی 2قمقم .ناحیه 3630ورود
1شهیدصدر1البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهیدعلی اصغرقادرپناهخراسان شمالیفاروج630ورود
1شهیدعلیپور2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1شهیدعلیرضاحقیقی پاککرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1شهیدکجوعی ارباطآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1شهیدگوهریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1شهیدمحمد پرورش1البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1شهیدمحمدکاظم موسوی (2)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1شهیدمسنن طباطبائی 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1شهیدمصطفی چمرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1شهیدمولامراد احمدیکرمانشاهبیستون630ورود
1شهیدمهدی سالک 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1شهیدناصربهرامیکردستانمریوان630ورود
1شهیدنوریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1شهیده زهرا قضائیقمقم .ناحیه 3630ورود
1شهیده شهلا هادی یاسینیکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1شهیده شهین مردوخیکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1شهیده طاهره انصاریآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1شیماآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1صابرینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1صارمی 2آذربایجان شرقیمراغه630ورود
1صالحاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1صداقتکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1صدرااردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1صدیقه کبریآذربایجان شرقیعجب شیر630ورود
1صدیقه الزهراالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1صدیقه نمیناردبیلنمین630ورود
1طالقانی شیخدرآبادآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1طريقتالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1طلوع دانش 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1طلوع دانشاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1طهوراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1ظفر2البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1عارفاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1عالیه میرزازمانیمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1عدالتسیستان و بلوچستاننوک آباد630ورود
1عرفانآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1عرفاناصفهانفولادشهر630ورود
1عرفانزنجانابهر630ورود
1عصمتمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1عصمتالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1عصمتزنجانابهر630ورود
1عصمتکردستاندیواندره630ورود
1عصمت سرابلهایلامچرداول630ورود
1عصمتیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1عفافآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1عفافآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1عفافقمقم .ناحیه 1630ورود
1عفافمازندراننوشهر630ورود
1عفت شناطزنجانابهر630ورود
1عفت گرمابزنجانافشار630ورود
1عفتیه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1علامه امینیآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1علامه امینی 2آذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1علامه امینی1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1علامه حلیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2630ورود
1علامه حلیهمدانهمدان .ناحیه 2630ورود
1علامه حلی 2همدانهمدان .ناحیه 2630ورود
1علامه طباطباییگیلانلاهیجان630ورود
1علامه طباطباییاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1علامه مجلسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1علامه محمد تقی جعفریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1علامه وحید بهبهانی (آل آقا)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1علوم ومعارف اسلامیزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1علی ابن ابی طالب(ع)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1علی ابن ابیطالب (شاهد)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1غدیرقمقم .ناحیه 3630ورود
1غزالی 2زنجانابهر630ورود
1غیرانتفاعی نورکردستانقروه630ورود
1غیردولتی ساراخراسان شمالیبجنورد630ورود
1فاروق اعظمسیستان و بلوچستاننیک شهر630ورود
1فاطمه الزهرا(س )مرکزیمحلات630ورود
1فاطمه الزهراءکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1فاطمه الزهرا سزنجانابهر630ورود
1فاطمه خسروی حسینیاصفهانآران وبیدگل630ورود
1فاطمه زهراآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1فاطمیهکردستانمریوان630ورود
1فاطمیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1فاطمیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1فجر1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1فخریه گیوه چیان(1)قمقم .ناحیه 4630ورود
1فخریه گیوه چیان(2)قمقم .ناحیه 4630ورود
1فدکگلستانگرگان630ورود
1فردوسمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1فرزانگانهمدانهمدان .ناحیه 1630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1فرزانگانگلستانگنبدکاووس630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1فرزانگانزنجانابهر630ورود
1فرزانگانخراسان جنوبیقائنات630ورود
1فرزانگاناردبیلخلخال630ورود
1فرزانگانخراسان شمالیبجنورد630ورود
1فرزانگانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1فرزانگانگیلانلنگرود630ورود
1فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیاهر630ورود
1فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1فرزانگانخراسان رضویگناباد630ورود
1فرزانگان (سمپاد)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1فرزانگان (2)دخت ایران پروینمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1فرزانگان 1البرزکرج .ناحیه 1630ورود
1فرزانگان 2قمقم .ناحیه 3630ورود
1فرزانگان 2 (متوسطه دوره اول)اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1فرزانگان امین آران وبیدگلاصفهانآران وبیدگل630ورود
1فرزانگان2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
1فرزانگان4البرزکرج .ناحیه 4630ورود
1فرزانهکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1فرزانه1خراسان رضویتبادکان630ورود
1فروغهمدانهمدان .ناحیه 1630ورود
1فرهنگ 2آذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1فرهنگ سازانآذربایجان غربیمهاباد630ورود
1فرهنگیانخوزستانآبادان630ورود
1فرهنگیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1فرهنگیان حاج حیدر علی شهبازیاصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1فرهنگیان رهبریزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1فرهنگیان شهیدبرادران رستمیزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1فضیلتاردبیلخلخال630ورود
1فضیلتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1فضیلتکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1فضیلتزنجانخدابنده630ورود
1فضیلت شهرکردستانمریوان630ورود
1فلاحزنجانابهر630ورود
1قائماردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1قائم (عج)زنجانابهر630ورود
1قائم 2اردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1قائم خمینی آباداصفهانشهرضا(قمشه )630ورود
1قائم مقام2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1قائم1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1قائمیهقمقم .ناحیه 1630ورود
1قدسیانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1قدسیانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1قدسیانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1قدسیان نوآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1قشلاق جهانشاهکرمانشاهبیستون630ورود
1قلم چیالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1قلم معلمالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1قهستانخراسان جنوبیقائنات630ورود
1کارودانش هاجرمازندراننوشهر630ورود
1کاشانی پسرانه 1زنجانابهر630ورود
1کاشانی پورالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1کاشانی دخترانه2زنجانابهر630ورود
1کرامتالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1کوثرزنجانابهر630ورود
1کوثرمازندرانساری .ناحیه 1630ورود
1کوثرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1کوثرزنجانخرمدره630ورود
1کوثرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1گل یاسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1گلستانکرمانشاهکنگاور630ورود
1گلستان-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1گلهاآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1لاله های انقلابمازندرانهراز630ورود
1لعیا(1)آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1مائدهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1630ورود
1مائدهآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2630ورود
1مائدهزنجانابهر630ورود
1مالک اشترالبرزکرج .ناحیه 3630ورود
1متانتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1متوسطه اول دخترانه معراج حسن آبادکردستانسنندج ناحیه 2630ورود
1محمد آبداراصفهاناصفهان .ناحیه 4630ورود
1محمد رسول الهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1محمد رضا اقبال 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1محمد کلکته چیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1محمد ولی کمینه تاتارعلیاگلستانرامیان630ورود
1محمدولی کمینه 2گلستانرامیان630ورود
1مدرساردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1مرتضی پاکرایکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1مرتضی علی (پ)1خراسان رضویتبادکان630ورود
1مرحوم محمد پور کاشانیالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1مرحوم مهندس پروینمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1مرضیهآذربایجان غربیمیاندوآب630ورود
1مریمآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1مریماردبیلاردبیل ناحیه 2630ورود
1مطهرهکرمانشاهاسلام آباد630ورود
1معاد1البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1معراج 1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد630ورود
1معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد630ورود
1معراج1البرزکرج .ناحیه 3630ورود
1معصومیهگیلانرودسر630ورود
1معلمزنجانابهر630ورود
1معلمالبرزکرج .ناحیه 4630ورود
1معلمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1معلم 2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1معینکرمانکرمان .ناحیه 1630ورود
1مفاخرخراسان رضویمشهد.ناحیه 6630ورود
1مفید(1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1مولی الموحدینآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3630ورود
1مهارتهای حرفه ایگیلانرودسر630ورود
1مهدیهقمقم .ناحیه 2630ورود
1مهدیه 2زنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1مهرتهران (شهرستانها)شهریار630ورود
1مهرکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1مهر آفریناصفهانزرین شهر(لنجان )630ورود
1مهندس فضل اله رهنمااصفهاناصفهان .ناحیه 4630ورود
1مهندس نجیمی (2)قمقم .ناحیه 4630ورود
1میثاقزنجانزنجان .ناحیه 2630ورود
1میرداماد (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1میرداماد( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1میرزا بابا کاشی دخترانهزنجانابهر630ورود
1میقات 2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1نادراصغریاردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1نام آورانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1ناموس 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1630ورود
1نجمیهقمقم .ناحیه 4630ورود
1ندای زینب(س)کرمانشاهسرپل ذهاب630ورود
1نرجساردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1نساءآذربایجان غربیتکاب630ورود
1نسل قلمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1نسل نوالبرزکرج .ناحیه 2630ورود
1نشاطآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1نفیسه فاضلیقمقم .ناحیه 2630ورود
1نمازآذربایجان غربیمیاندوآب630ورود
1نمونه دولتی شهید مدنیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1630ورود
1نمونه دولتی محمود صادق وزیریکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1نمونه بعثتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1نمونه تربیتمرکزیمحلات630ورود
1نمونه دولتی شهیدانصاریگیلانرودسر630ورود
1نمونه دولتی شهیدچمرانگیلانرودسر630ورود
1نمونه دولتی کفایت تقی زادهگیلانرودسر630ورود
1نمونه شهید مسافریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4630ورود
1نواب صفوی1آذربایجان شرقیاهر630ورود
1نوبهار(1)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1نوبهار(2)البرزکرج .ناحیه 2630ورود
1نوراردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1نورعلمزنجانابهر630ورود
1نیایش (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1نیک اخترکرمانکرمان .ناحیه 2630ورود
1نیمه متمرکزشاهدکهگیلویه و بویراحمدیاسوج630ورود
1وابسته به دانشگاه رازی(دخترانه)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1واثقی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1وحدت یککرمانشاهسرپل ذهاب630ورود
1ولی عصرمازندرانساری .ناحیه 2630ورود
1ولیعصرزنجانابهر630ورود
1هاجرزنجانابهر630ورود
1هاجرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1هاجرآذربایجان شرقیمیانه 630ورود
1هاجرتهرانتهران .منطقه 17630ورود
1هجرتقمقم .ناحیه 4630ورود
1هدایتیقمقم .ناحیه 1630ورود
1هدفمرکزیاراک .ناحیه 1630ورود
1هندسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1هنرستان دخترانه نواندیشکردستانسنندج ناحیه 1630ورود
1هنرستان شبانه روزی کاردانش ابتکارکرمانشاهثلاث باباجانی630ورود
1هنرستان کاردانش امیرالمومنینزنجانابهر630ورود
1هنرستان مهرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2630ورود
1یاران امام (ره)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3630ورود
1یاسینزنجانابهر630ورود
1یاور معتقد1اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1یاور معتقد2اردبیلاردبیل ناحیه 1630ورود
1یعقوب لیث (الف)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1630ورود
2آسیه2اردبیلاردبیل ناحیه 1629ورود
2استاد مطهریکرمانزرند629ورود
2الزهراءآذربایجان شرقیورزقان629ورود
2پاسداران شماره 1گیلانرودسر629ورود
2حضرت زهرا (س)قمقم .ناحیه 1629ورود
2دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2629ورود
2دبیرستان حضرت معصومه 2خراسان شمالیبجنورد629ورود
2راهنمایی بهشت آئین (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2629ورود
2رضویه 1قمقم .ناحیه 3629ورود
2زینب کبری (س)اصفهانآران وبیدگل629ورود
2شرافتخراسان شمالیبجنورد629ورود
2شهدای ابوزیدآباداصفهانآران وبیدگل629ورود
2شهید زارعالبرزکرج .ناحیه 3629ورود
2صدیقه کارخانه چیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3629ورود
2عترتزنجانابهر629ورود
2علامه طباطباییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3629ورود
2فاطمه الزهراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3629ورود
2فاطمیهخراسان رضویخلیل آباد629ورود
2قیامتهرانتهران .منطقه 14629ورود
2مرصاد1زنجانخرمدره629ورود
2مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2629ورود
2معرفتگیلانرودسر629ورود
2نزهت دخترانهمازندرانساری .ناحیه 2629ورود
2نوآورانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2629ورود
2نواب صفویکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3629ورود
2وحدتگیلانرودسر629ورود
2یادگارامام ابتدائیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3629ورود
3ادبکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3628ورود
3امام رضا(ع )بستان خیلمازندراننکاء628ورود
3پروین اعتصامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3628ورود
3خوروش 4اصفهاناصفهان .ناحیه 1628ورود
3شهید رضویآذربایجان شرقیمیانه 628ورود
3شهیدبهشتیزنجانابهر628ورود
3شیخ محمود شلتوتکردستانسنندج ناحیه 1628ورود
3عبدالهیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1628ورود
3عفافاردبیلاردبیل ناحیه 1628ورود
3قلمآذربایجان شرقیمیانه 628ورود
3گلستانالبرزکرج .ناحیه 2628ورود
3محمدعلی فهیمامازندرانبابل628ورود
3نسیبه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4628ورود
4دانش پژوهاناردبیلاردبیل ناحیه 1627ورود
4راهنمایی دخترانه 13 آبانکردستانقروه627ورود
4صدیقه طاهرهالبرزکرج .ناحیه 2627ورود
4فرزانگانزنجانزنجان .ناحیه 2627ورود
4مسعود امیدوارالبرزکرج .ناحیه 3627ورود
4هنرستان کاردانش تلاشکردستانقروه627ورود
5آواآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1626ورود
5بنت الهدی صدر1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2626ورود
5حافظمازندرانساری .ناحیه 1626ورود
5دبیرستان بتول السادات رضازادهگیلانرودسر626ورود
5شاهد بارانیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1626ورود
5شهدای هفتم تیر (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3626ورود
5شهیدین فاطمیقمقم .ناحیه 1626ورود
5فرزانگان 2همدانهمدان .ناحیه 2626ورود
5فیضیه سدهاصفهانزرین شهر(لنجان )626ورود
6آسیهالبرزکرج .ناحیه 3625ورود
6اندیشهآذربایجان شرقیمیانه 625ورود
6دبیرستان سماعزنجانابهر625ورود
6روزبهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4625ورود
6سنای دانشآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1625ورود
6شهید یحیی شمشادیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2625ورود
6شهیدمطهری زرینه اوباتوکردستاندیواندره625ورود
6عذرا عراقیکرمانکرمان .ناحیه 2625ورود
6گلچینآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1625ورود
6متوسطه اول شهید محمدزادهکردستانسنندج ناحیه 2625ورود
7بلال حبشی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3624ورود
7بهمن محمدی (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3624ورود
7پویندگان علم و خلاقیتالبرزکرج .ناحیه 1624ورود
7حضرت مریمخراسان شمالیبجنورد624ورود
7دبستان بشارت دوره ی اولکردستانسنندج ناحیه 2624ورود
7دبیرستان فردوسی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1624ورود
7لاله های انقلابالبرزکرج .ناحیه 3624ورود
7لاله های انقلابالبرزکرج .ناحیه 3624ورود
7هدایتقمقم .ناحیه 4624ورود
8تهذیبالبرزکرج .ناحیه 3623ورود
8دبستان دولتی علم ودین 1کردستانسنندج ناحیه 2623ورود
8شهید نامجو(1)قمقم .ناحیه 4623ورود
8شهیدوفاییاصفهانزرین شهر(لنجان )623ورود
8شیما مرادیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3623ورود
8صدراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3623ورود
8عصمت 2زنجانابهر623ورود
8کوثرالبرزکرج .ناحیه 3623ورود
8وحدتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3623ورود
9استقلالاصفهانباغبادران622ورود
9اطهره ارجمند کرمانیکرمانکرمان .ناحیه 1622ورود
9حضرت آمنه (س )همدانهمدان .ناحیه 1622ورود
9دخترانه شاهدکردستانقروه622ورود
9ریحانه النبیهمدانهمدان .ناحیه 2622ورود
9علم و معرفتآذربایجان شرقیمیانه 622ورود
9نیک اخترکرمانکرمان .ناحیه 2622ورود
10آسیهالبرزکرج .ناحیه 3621ورود
10بسیج(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2621ورود
10حجاب (1)اردبیلسرعین621ورود
10حکیم نصرالهاصفهانشهرضا(قمشه )621ورود
10دبستان دخترانه سوم شعبانکردستانسنندج ناحیه 2621ورود
10دخترانه شاهدحاجیه خانم افسررجاییاصفهانشهرضا(قمشه )621ورود
10زکریای رازی (1)البرزکرج .ناحیه 2621ورود
10سیزده آبانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2621ورود
10شهید مصطفی احمدی روشنالبرزکرج .ناحیه 2621ورود
10شهیدامین اصغری2گیلانرشت .ناحیه 1621ورود
10شهیدعباس یوسفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3621ورود
10گلستان شقایقآذربایجان شرقیمیانه 621ورود
10نجومیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1621ورود
10هنرستان کاردانش زکریای رازیآذربایجان شرقیمیانه 621ورود
11آوای گلچینآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1620ورود
11آینده سازان(2)مازندرانساری .ناحیه 1620ورود
11ارشادمازندرانساری .ناحیه 1620ورود
11استاد مطهریتهرانتهران .منطقه 17620ورود
11الغدیر 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2620ورود
11اندیشهمازندرانساری .ناحیه 1620ورود
11تلاشآذربایجان شرقیمیانه 620ورود
11حضرت خدیجه کبری(س)گیلانرودسر620ورود
11خواجه نصیرالدیناصفهانآران وبیدگل620ورود
11دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2620ورود
11دختران آفتابالبرزکرج .ناحیه 3620ورود
11رقیه (1)اردبیلشاهرود620ورود
11شاهدگلستانگرگان620ورود
11شاهد حضرت رقیه (ع)کرمانشاهصحنه620ورود
11شاهد شهدای باقریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3620ورود
11شایستهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1620ورود
11شهیدطباطبائیالبرزکرج .ناحیه 2620ورود
11شهیدمحمد پرورش2البرزکرج .ناحیه 3620ورود
11شهیده سهام خیامآذربایجان شرقیمیانه 620ورود
11علامه جعفریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2620ورود
11فاطمیهآذربایجان شرقیجلفا620ورود
11فرزانگانکرمانکرمان .ناحیه 2620ورود
11فروغیاصفهانمبارکه620ورود
11گلهای مریمالبرزکرج .ناحیه 2620ورود
11لالهاردبیلاردبیل ناحیه 1620ورود
11محدثهخوزستانماهشهر620ورود
11نظامی گنجویسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2620ورود
11نمونه فرهنگسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2620ورود
11نویدخراسان رضویمشهد.ناحیه 5620ورود
12امام حسن عسکری (ع)1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2619ورود
12خلیج فارس (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3619ورود
12دبیرستان عصمتکرمانشاهاسلام آباد619ورود
12ساعیمرکزیکمیجان619ورود
12شاهد 2(ابتدایی دخترانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2619ورود
12شهید بهشتی 2 (متوسطه دوره اول)اردبیلاردبیل ناحیه 2619ورود
12شهید مصطفی خمینیآذربایجان شرقیمیانه 619ورود
12نهضتآذربایجان غربیشوط619ورود
12هنرستان حمیده کاظمیاصفهانشهرضا(قمشه )619ورود
13آزادگانآذربایجان شرقیمیانه 618ورود
13امیدکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1618ورود
13بنیاد15خرداد(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1618ورود
13حاج ناصر بهرامیاصفهانشهرضا(قمشه )618ورود
13حضرت صدیقه کبری (س )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2618ورود
13دبیرستان دوره اول نمونه خدیجه الکبریکردستانقروه618ورود
13سلمان فارسیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2618ورود
13شهید میانجیآذربایجان شرقیمیانه 618ورود
13شهیدفهمیدهکردستانسنندج ناحیه 2618ورود
13عصمتمازندراننوشهر618ورود
13هنرستان کاردانش علی بن ابی طالبسیستان و بلوچستانخاش618ورود
14آرامیسالبرزکرج .ناحیه 3617ورود
14علامه حلی2کرمانبم617ورود
14قدسزنجانابهر617ورود
15امام زمان(عج)اصفهانآران وبیدگل616ورود
15ثامن الائمهالبرزکرج .ناحیه 3616ورود
15جعفریهتهرانتهران .منطقه 13616ورود
15شاهد امام حسین عزنجانابهر616ورود
15فرزانگانکرمانکرمان .ناحیه 1616ورود
15متوسطه اول شهید اردلانکردستانسنندج ناحیه 2616ورود
15مدافعین حرم 2آذربایجان شرقیمیانه 616ورود
16الزهرا نمونه دولتیتهرانتهران .منطقه 17615ورود
16امامیقمقم .ناحیه 4615ورود
16پروین اعتصامیخراسان شمالیبجنورد615ورود
16حافظ (1)قمقم .ناحیه 1615ورود
16دانایان1اصفهانشهرضا(قمشه )615ورود
16راهیان نورسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1615ورود
16شهید نقی زادهتهرانتهران .منطقه 17615ورود
16شهیدمبرهن 2گیلانرشت .ناحیه 1615ورود
17حضرت معصومهاردبیلاردبیل ناحیه 1614ورود
17حکیم فرزانهاصفهانشهرضا(قمشه )614ورود
17زینب کبری 2آذربایجان شرقیمیانه 614ورود
17سیزده آبانخراسان شمالیبجنورد614ورود
17شهید شیدانشیداصفهانشهرضا(قمشه )614ورود
17شهید یزدان بختیاری-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3614ورود
17فرزانگان تیزهوشانخراسان شمالیبجنورد614ورود
17مستوفی 1خراسان رضوینیشابور614ورود
18آوای گلچین 3آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1613ورود
18جوادالائمه(علیه السلام)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3613ورود
18حجابآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1613ورود
18حضرت معصومه (س )قمقم .ناحیه 3613ورود
18حضرت نرجس (س)خراسان جنوبیبشرویه613ورود
18راضیه(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2613ورود
18سید یونس اردبیلی(2)اردبیلاردبیل ناحیه 2613ورود
18شهید ترکیان فراصفهانکاشان613ورود
18شهید نازپروریان-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3613ورود
18شهید یزدان بختیاری-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3613ورود
18معلم 1اردبیلاردبیل ناحیه 1613ورود
18هفده شهریورتهرانتهران .منطقه 17613ورود
19ادیب فرزانهآذربایجان شرقیمراغه612ورود
19الزهرا(س)گیلانرودسر612ورود
19امید انقلابآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4612ورود
19امیدمادر2خراسان رضویتبادکان612ورود
19پویای علمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1612ورود
19حافظیهخراسان شمالیبجنورد612ورود
19حدیثکرمانشاهسرپل ذهاب612ورود
19حضرت رقیه(س)گیلانرودسر612ورود
19دبیرستان دخترانه تلاشخراسان شمالیبجنورد612ورود
19روزبه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3612ورود
19ستایشتهران (شهرستانها)شهریار612ورود
19شهیدحسن پورحیدریسمنانشاهرود612ورود
19طاهرهکرمانشاهاسلام آباد612ورود
19طاهرهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1612ورود
19فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2612ورود
20آوای گلچین 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1611ورود
20امام رضا ع 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2611ورود
20امیناصفهانباغبادران611ورود
20اندیشهاردبیلخلخال611ورود
20ایرانتهرانتهران .منطقه 17611ورود
20پویندگانآذربایجان شرقیمیانه 611ورود
20راه زینباردبیلاصلان دوز611ورود
20رضویهسیستان و بلوچستاننیک شهر611ورود
20شهید محمود حاتمیخراسان رضویمشهد.ناحیه 4611ورود
20عزیزاله پزشکیتهران (شهرستانها)شهریار611ورود
20فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانقصرقند611ورود
20فاطمه عرب (شاهد)البرزکرج .ناحیه 2611ورود
20کوثراصفهانآران وبیدگل611ورود
20مقدادآذربایجان شرقیمراغه611ورود
20نمونه دولتی علی ابن ابیطالباردبیلخلخال611ورود
20نیایش2زنجانابهر611ورود
21آسیا نور ابتداییالبرزکرج .ناحیه 2610ورود
21آیت الله طالقانیاردبیلخلخال610ورود
21ادهم محمدیانگیلانرودسر610ورود
21استقلالکردستانبیجار610ورود
21استقلالکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21امام حسین (ع )سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1610ورود
21اندیشه - شهیدرجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21ایراندختخراسان شمالیبجنورد610ورود
21بزرگمهرآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1610ورود
21بعثتزنجانبزینه رود610ورود
21بلال حبشی (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21بنیانگیلانرشت .ناحیه 1610ورود
21پروین اعتصامی2کردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21تزکیهکردستانمریوان610ورود
21حاج مسیح اله کوپاییاصفهانشهرضا(قمشه )610ورود
21حضرت فاطمه(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1610ورود
21حضرت مهدی (عج)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2610ورود
21حضرت نرجس (ع) ملاکلامازندرانهراز610ورود
21خوارزمی صائین قلعهزنجانابهر610ورود
21دبستان دولتی دخترانه ی آزادگان 2کردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21دبستان دولتی عبدالغفارارجمندی1کردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21دبستان دولتی عبدالغفارارجمندی2کردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21دبیرستان نمونه دولتی بنت الهدیزنجانابهر610ورود
21دبیرستان هیات امنایی نبی اکرم(ص)کردستانقروه610ورود
21دکتر منوچهری باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21ریحانهلرستاندورود610ورود
21سعادت1البرزکرج .ناحیه 3610ورود
21شا هدمازندراننور610ورود
21شاهد پسرانزنجانابهر610ورود
21شمس تبریزیآذربایجان شرقیجلفا610ورود
21شهید بهزاد کیانوش رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1610ورود
21شهید بهشتیزنجانابهر610ورود
21شهید سندروسخراسان جنوبیبیرجند610ورود
21شهید صدوقی بنیاد 15 خردادالبرزکرج .ناحیه 3610ورود
21شهید فاتحیاردبیلاردبیل ناحیه 1610ورود
21شهید کاظمیاردبیلاردبیل ناحیه 1610ورود
21شهیدآرمان 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2610ورود
21شهیدآیت ا000صدوقیکرمانشاهسنقرکلیایی610ورود
21شهیدثانیالبرزکرج .ناحیه 3610ورود
21شهیدعلی اشرف سلیمانیکرمانشاهسرپل ذهاب610ورود
21شهیدعلیرضاحاجی بابائی 2همدانهمدان .ناحیه 2610ورود
21شهیدکیانفرکردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21شهیدمحمدکاظم موسوی (1)البرزکرج .ناحیه 2610ورود
21شهیدمدرسمازندراننوشهر610ورود
21شهیدملاحیدرفهیمکردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21شهیدمنوچهرزادهکردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21صدیقه الزهراء 1البرزکرج .ناحیه 2610ورود
21طالقانیاصفهانشهرضا(قمشه )610ورود
21عبرتزنجانابهر610ورود
21عترتتهرانتهران .منطقه 17610ورود
21عصمتیه (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2610ورود
21عفتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2610ورود
21عفت السادات (نمونه دولتی)اردبیلاردبیل ناحیه 2610ورود
21غیرانتفاعی دانشگاه علوم پزشکی رازیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2610ورود
21غیرانتفاعی عرفانزنجانابهر610ورود
21فاطمیهاردبیلهیر610ورود
21فجرتهرانتهران .منطقه 15610ورود
21فرزانگان شهدای آزادی شماره11گیلانرودسر610ورود
21فرهادیان2اردبیلمشکین شهر610ورود
21قدس شاهداصفهانفولادشهر610ورود
21کارخانه قندکرمانشاهبیستون610ورود
21کمال تربیتخراسان شمالیاسفراین610ورود
21ماموستاحیران سرخه دزجکردستانسنندج ناحیه 2610ورود
21مبتکرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4610ورود
21معراجکردستانسقز610ورود
21نمونه دولتی امام صادق (ع )ابهرزنجانابهر610ورود
21نوآورانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21نیایشلرستانخرم آباد.ناحیه 1610ورود
21نیایش( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3610ورود
21نیمه متمرکزکهگیلویه و بویراحمدیاسوج610ورود
21هجرتهمدانهمدان .ناحیه 2610ورود
21هنرستان امام رضا (ع)قمقم .ناحیه 1610ورود
21هنرستان جابریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1610ورود
21هنرستان حرفه ای تربیت بدنی سعیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3610ورود
22شهیدنواب صفوی 1تهرانتهران .منطقه 19609ورود
22شیخ جلالکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3609ورود
22علی فروزانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1609ورود
22فاطمه الزهراکردستانقروه609ورود
22فرزانگانزنجانزنجان .ناحیه 2609ورود
22فرزانگانخراسان جنوبیفردوس609ورود
22معراجآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3609ورود
23آمنهخراسان شمالیبجنورد608ورود
23سیدعلی اکبرتقویاصفهانشهرضا(قمشه )608ورود
23شهید احمد عدالت جوخراسان جنوبیفردوس608ورود
23معلّمآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3608ورود
24حرفه ای محمودیه 20خراسان شمالیبجنورد607ورود
24حضرت زینب(س) 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4607ورود
24سماء 2 (دانشگاه آزاد)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4607ورود
25سمیهآذربایجان غربیشوط606ورود
25فرزانگان 1البرزکرج .ناحیه 1606ورود
25مهدیهزنجانزنجان .ناحیه 2606ورود
25میقاتاردبیلاردبیل ناحیه 1606ورود
26شهیدتوکلیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5605ورود
26نورزنجانخرمدره605ورود
26نیک اندیشانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4605ورود
27دانشخراسان شمالیبجنورد604ورود
27دانش 1آذربایجان شرقیمیانه 604ورود
27شهید اصغر افضلیالبرزکرج .ناحیه 3604ورود
27فرزانگان (سمپاد)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2604ورود
27فرشتهزنجانزنجان .ناحیه 2604ورود
27مائده -باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3604ورود
27ولایتآذربایجان شرقیمیانه 604ورود
27ولی عصر (عج)کرمانکرمان .ناحیه 2604ورود
28ابرارکردستانسنندج ناحیه 2603ورود
28اسد الله ایرانمشکرمانکرمان .ناحیه 2603ورود
28بوعلی سیناقمقم .ناحیه 2603ورود
28پورصفر 1آذربایجان شرقیمیانه 603ورود
28معراجکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3603ورود
29آل یاسینزنجانخرمدره602ورود
29آناتاآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1602ورود
29پردیسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3602ورود
29دکتراکبریهالبرزکرج .ناحیه 4602ورود
29سعادت کیله سفیدکردستانسنندج ناحیه 1602ورود
29فخر دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1602ورود
29وارثان حسین عتهرانتهران .منطقه 17602ورود
29یادگارامام (ره )البرزکرج .ناحیه 3602ورود
30آوای مهرگیلانرشت .ناحیه 2601ورود
30پانزده خردادزنجانابهر601ورود
30پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 1601ورود
30حضرت آمنه (س)اردبیلاردبیل ناحیه 1601ورود
30دبستان پسرانه سوم شعبانکردستانسنندج ناحیه 2601ورود
30ربابه کتابیالبرزکرج .ناحیه 3601ورود
30شاهد ام البنینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2601ورود
30شهید بهشتیزنجانزنجان .ناحیه 2601ورود
30شهیدوطنپور(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2601ورود
30فهمیده1البرزکرج .ناحیه 1601ورود
30نمونه دولتی شهداءبوشهردیر601ورود
31آزادیالبرزکرج .ناحیه 2600ورود
31استقلالآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3600ورود
31امام هادی (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2600ورود
31بعثتزنجانزنجان .ناحیه 2600ورود
31پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 1600ورود
31پزشکانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3600ورود
31تبیاناصفهانشهرضا(قمشه )600ورود
31حدیث (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3600ورود
31حضرت رقیه ایمچهاردبیلاردبیل ناحیه 1600ورود
31خواجه نصیرزنجانابهر600ورود
31دبیرستان دخترانه فدککرمانشاهبیستون600ورود
31دبیرستان دخترانه نرجسخراسان شمالیگرمه600ورود
31دوره اول دانش پژوهاناردبیلاردبیل ناحیه 1600ورود
31ریحانة النبیاصفهانکاشان600ورود
31سهروردی2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3600ورود
31سیمین لباف زادهاصفهاناصفهان .ناحیه 1600ورود
31شاهد بهارایمانزنجانزنجان .ناحیه 2600ورود
31شهدای غزهمازندرانساری .ناحیه 2600ورود
31شهید شیرازیآذربایجان شرقیمیانه 600ورود
31شهید علمی پورآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4600ورود
31شهیدبهروزفرشادفر_شهیدرجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3600ورود
31شهیددکتربهشتیالبرزکرج .ناحیه 2600ورود
31عصمتآذربایجان غربیشوط600ورود
31عفافتهرانتهران .منطقه 17600ورود
31لالهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3600ورود
31لاله های انقلابکرمانشاهبیستون600ورود
31مائده موچشکردستانموچش600ورود
31مریم 2اردبیلاردبیل ناحیه 2600ورود
31مطهره موچشکردستانموچش600ورود
31میردامادالبرزکرج .ناحیه 1600ورود
31نادریخواه 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1600ورود
31نخبگان طاهبازقمقم .ناحیه 1600ورود
31نمونه دولتی علامه حلیاردبیلمشکین شهر600ورود
32ابوالفضل داییاردبیلاردبیل ناحیه 1599ورود
32بنی هاشم2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3599ورود
32حامی ابتداییالبرزکرج .ناحیه 2599ورود
32حضرت ولیعصر(عج)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2599ورود
32خیبرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3599ورود
32شهید نواب صفویگیلانرودسر599ورود
32نرجسزنجانابهر599ورود
32نیمه شعبانآذربایجان شرقیمیانه 599ورود
33امام سجاد(ع)گیلانرودسر598ورود
33شهید باهنرکرمانشهربابک598ورود
33شهید شیرودیزنجانزنجان .ناحیه 1598ورود
33مهدی(عج)آذربایجان شرقیاسکو598ورود
34تزکیــــــــــهکردستاندیواندره597ورود
34دبستان رضوانکردستانمریوان597ورود
34معصومه (س)آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2597ورود
34نگارستانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4597ورود
35الغدیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3596ورود
35امید انقلاباردبیلاردبیل ناحیه 1596ورود
35حاج سپاسیخراسان شمالیبجنورد596ورود
35حضرت معصومه (س)کرمانشاهسرپل ذهاب596ورود
35خانواده شکیبا 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3596ورود
35صدیقه طاهرهالبرزکرج .ناحیه 2596ورود
35یاسمنکرمانشاهاسلام آباد596ورود
36امام خمینیزنجانبزینه رود595ورود
36اندیشمندقمقم .ناحیه 3595ورود
36انصارالحسین (ع )1قمجعفرآباد595ورود
36دکتر سیدیقمقم .ناحیه 1595ورود
36راهنمایی شاهد دخترانزنجانزنجان .ناحیه 1595ورود
36ریحانهقمقم .ناحیه 3595ورود
36زاگرستهران (شهرستانها)شهریار595ورود
36سعادتهرمزگانمیناب595ورود
36شهید ره آموزخراسان شمالیبجنورد595ورود
36شهید مطهریزنجانخرمدره595ورود
36شهیدنعمتی هاالبرزکرج .ناحیه 1595ورود
36عرفاناصفهانفولادشهر595ورود
36عفافقمقم .ناحیه 1595ورود
36معاد1اصفهانزرین شهر(لنجان )595ورود
36ندای آزادیمازندرانساری .ناحیه 1595ورود
37آئین تربیتتهران (شهرستانها)شهریار594ورود
37زکریای رازی (2)البرزکرج .ناحیه 2594ورود
37زهرای مرضیه (س )آذربایجان شرقیمراغه594ورود
37سمیهایلامایوان594ورود
37سهیلزنجانابهر594ورود
37شهید جعفر حجازیهمدانهمدان .ناحیه 2594ورود
37علویان فارس1فارسشیراز.ناحیه 2594ورود
37فاطمیهخراسان شمالیجاجرم594ورود
37فدکخراسان جنوبیقائنات594ورود
37معرفتالبرزکرج .ناحیه 2594ورود
37معصومی لاریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3594ورود
37نمونه دولتی آیت ا...خامنه ایاردبیلمشکین شهر594ورود
38امیرکبیرسیستان و بلوچستاننوک آباد593ورود
38بنت الهدی صدرتهرانتهران .منطقه 2593ورود
38پانزده خردادهمدانسامن593ورود
38تفتانسیستان و بلوچستاننوک آباد593ورود
38چهره برقی1اردبیلاردبیل ناحیه 1593ورود
38دوازده فروردینالبرزکرج .ناحیه 3593ورود
38زینب کبری 1آذربایجان شرقیمیانه 593ورود
38زینبیه2تهران (شهرستانها)شهریار593ورود
38سما(دخترانه)مرکزیاراک .ناحیه 1593ورود
38شاهد رکسانا میناشیکرمانشاهاسلام آباد593ورود
38شهدای آزادی (ا.د)1تهرانتهران .منطقه 4593ورود
38شهدای رزینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3593ورود
38شهید حمید ادیبیالبرزکرج .ناحیه 3593ورود
38شهید قجه ایاصفهانزرین شهر(لنجان )593ورود
38شهید مهدی مکفایی-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3593ورود
38شهید میر حسینیسیستان و بلوچستانزابلی593ورود
38شیخ طبرسیمازندرانساری .ناحیه 1593ورود
38علوم و معارف اسلامیمازندرانساری .ناحیه 2593ورود
38متوسطه اول شهیده مهری رزاق طلبکردستانسنندج ناحیه 2593ورود
38نرگسآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4593ورود
38نمونه دولتی مریم تاجگردونگیلانلاهیجان593ورود
39آزادی (2)قمقم .ناحیه 4592ورود
39ادیبان فرزانهزنجانزنجان .ناحیه 2592ورود
39ارمغانکردستانسنندج ناحیه 2592ورود
39ارمغان دانش(غیردولتی)قمقم .ناحیه 4592ورود
39الغدیر 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2592ورود
39امام خمینی(ره)قمقم .ناحیه 2592ورود
39امام رضا(ع)آذربایجان شرقیاهر592ورود
39ایمانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3592ورود
39پویشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1592ورود
39پیامبراعظم(1)قمقم .ناحیه 4592ورود
39حسام الدینسیستان و بلوچستانجالق592ورود
39دبستان دخترانه غیرانتفاعی سمااصفهانشهرضا(قمشه )592ورود
39دکتربتول امام حسینییزدیزد.ناحیه 2592ورود
39زمزم 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4592ورود
39شاهدهفده شهریورگیلانرودسر592ورود
39شهید دانشمازندرانساری .ناحیه 1592ورود
39شهیدصابریان رنجبرهمدانهمدان .ناحیه 1592ورود
39شیما 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1592ورود
39عدالت ناهوکسیستان و بلوچستانجالق592ورود
39عفافکردستانسنندج ناحیه 2592ورود
39علوم و معارف اسلامیمازندرانساری .ناحیه 2592ورود
39غنچه لرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4592ورود
39غیرانتفاعی ادیبگیلانرودسر592ورود
39فاطمه الزهراآذربایجان شرقیمیانه 592ورود
39فرزانگان (تیزهوشان )آذربایجان شرقیمراغه592ورود
39فرهنگیانزنجانابهر592ورود
39کرم بسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1592ورود
39متانتتهرانتهران .منطقه 17592ورود
39مشکوة فرهنگیانمرکزیاراک .ناحیه 1592ورود
39مصباح الهدییزدتفت592ورود
39معصومیههمدانهمدان .ناحیه 1592ورود
39منتظرقائم (1)البرزکرج .ناحیه 2592ورود
39مهر خاوران 2لرستاندورود592ورود
39نمونه پژوهشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1592ورود
39والفجر1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2592ورود
40آیت اله طالقانی(1)البرزکرج .ناحیه 4591ورود
40امام خمینی (ره)سیستان و بلوچستاننوک آباد591ورود
40امام صادق(ع)1اردبیلاردبیل ناحیه 1591ورود
40امیدانقلاب اسلامیتهرانتهران .منطقه 17591ورود
40ایرانزنجانابهر591ورود
40بهاراناردبیلاردبیل ناحیه 1591ورود
40بهشتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2591ورود
40پروین اعتصامیزنجانابهر591ورود
40پوشینه بافت 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1591ورود
40توحیداصفهانخوانسار591ورود
40حاج محمد رضا ابریشم چیاصفهانآران وبیدگل591ورود
40حجاب کوزرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1591ورود
40حضرت ابوالفضلاصفهاناصفهان .ناحیه 3591ورود
40خلبان ذاکر 1اردبیلاردبیل ناحیه 2591ورود
40دبستان شاهد لالهکرمانشاهاسلام آباد591ورود
40دبیرستان مولویکردستانقروه591ورود
40ذوالفقارسیستان و بلوچستانپشت آب591ورود
40راضیهکردستانسنندج ناحیه 2591ورود
40رحمانیالبرزکرج .ناحیه 3591ورود
40زینبیهلرستاندورود591ورود
40سماء دخترانزنجانزنجان .ناحیه 2591ورود
40سمیــــــهکردستاندیواندره591ورود
40شاهدحضرت زینب (س )تهران (شهرستانها)شهریار591ورود
40شهدای باغ ابریشمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3591ورود
40شهید اکبر نوری 1اصفهاناصفهان .ناحیه 1591ورود
40شهید فلاحیمازندرانساری .ناحیه 2591ورود
40شهید فلاحیالبرزکرج .ناحیه 1591ورود
40شهید یارمرادی-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3591ورود
40شهید یعقوبیاردبیلاردبیل ناحیه 1591ورود
40شهیداحمدکشوری (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2591ورود
40شهیداشرفی اصفهانیتهرانتهران .منطقه 17591ورود
40شهیدبهروزفرشادفر_شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3591ورود
40شهیدسیدجوادشرافت 1البرزکرج .ناحیه 1591ورود
40شهیده بازگیرایلامدره شهر591ورود
40صادقی پورآذربایجان شرقیمیانه 591ورود
40صالحینالبرزکرج .ناحیه 1591ورود
40صدرا3آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4591ورود
40عصمتکردستانمریوان591ورود
40علامه محمدتقی جعفریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3591ورود
40علی ابن ابیطالب (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2591ورود
40فائقسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1591ورود
40فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانخاش591ورود
40فاطمیهگیلانرودسر591ورود
40قدوسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1591ورود
40مدرسه گلهای اندیشهآذربایجان غربیمهاباد591ورود
40ملاصدر 2قمقم .ناحیه 2591ورود
40مهدیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3591ورود
40میثم تمارسیستان و بلوچستانعشایری سیستان وبلوچستان591ورود
40نامدار خراسانیتهرانتهران .منطقه 2591ورود
40نرگس(س)البرزکرج .ناحیه 3591ورود
40نورعلمزنجانزنجان .ناحیه 2591ورود
40هجرتتهرانتهران .منطقه 11591ورود
40هنرستان کاردانش علم و صنعتاردبیلاصلان دوز591ورود
40یاسر کهن محلهکرماننرماشیر591ورود
4122بهمناصفهانشهرضا(قمشه )590ورود
41آزادگاناصفهانزرین شهر(لنجان )590ورود
41آزادیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41آزادی1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41آزادی2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41آیت اله اشرفی اصفهانیآذربایجان شرقیمرند590ورود
41آیت اله خامنه ایزنجانابهر590ورود
41ابتدایی دوره اول بصیرتکردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41ابوریحان بیرونی 1خراسان شمالیبجنورد590ورود
41اسدآبادیالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41الزهرازنجانابهر590ورود
41امام حسین (ع )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41امام حسین 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41امام خمینیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41امام خمینی (ره)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41امام زمان (عج)لرستانبروجرد590ورود
41امامت (1)البرزکرج .ناحیه 3590ورود
41امیدانقلابکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41امیرکبیراصفهانباغبادران590ورود
41امین رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41اندیشه 1اردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41ایثار کرکج 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1590ورود
41ایثار ویروگلستانرامیان590ورود
41بصیرتخراسان شمالیبجنورد590ورود
41تندگویان2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41ثارا...دختران (ابالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41ثاراللهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41جنتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41حافظالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41حجابزنجانابهر590ورود
41حجه الوداعقمجعفرآباد590ورود
41حضرت زهرا (س)خوزستانامیدیه590ورود
41حضرت زینب(س)خراسان شمالیجاجرم590ورود
41خدیجه کبریاصفهانزرین شهر(لنجان )590ورود
41خیامآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2590ورود
41دانشگاه آزاد (سما)البرزکرج .ناحیه 3590ورود
41دبستان غیرانتفاعی یگانهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41دبستان نسل قلم 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1590ورود
41دبیرستان شهید جمیل شهسواری ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1590ورود
41دبیرستان غیرانتفاعی سماکرمانشاهاسلام آباد590ورود
41راضیه(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2590ورود
41راهنمایی استعداد های درخشان شهید دکتر مصطفی احمدی روشنکردستانقروه590ورود
41رحمانیالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41رسالتالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41سبلان 1اردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41سبلان 2اردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41سپیده کاشانیاصفهانزرین شهر(لنجان )590ورود
41سلمان فارسی رضامحله مرکزیگیلانرودسر590ورود
41شاهد (دبیرستان دخترانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2590ورود
41شاهد دکترزنگنهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41شایستگانالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41شرفکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2590ورود
41شکوفه های محرابالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41شهید بهشتیسیستان و بلوچستانسرباز(راسک )590ورود
41شهید دکتر محمد جواد باهنرسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41شهید راثی نظاماردبیلاردبیل ناحیه 1590ورود
41شهید رامی الدورهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41شهید سید مهدی چراغی 1البرزکرج .ناحیه 3590ورود
41شهید صادقیانکردستانمریوان590ورود
41شهید صیفور چابککرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41شهید محمد علی یوسفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2590ورود
41شهید هوشیارآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41شهیدجوادنوروزیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41شهیدداداشی اسبواردبیلشاهرود590ورود
41شهیدداودپاکدامن 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3590ورود
41شهیدشریف واقفیمازندرانبهشهر590ورود
41شهیدشهسواریتهرانتهران .منطقه 17590ورود
41شهیدعلیم شیبکسیستان و بلوچستانمیرجاوه590ورود
41شهیدغلامرضا ابراهیمیاصفهانزرین شهر(لنجان )590ورود
41شهیدمنوچهرشریفی (رجایی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1590ورود
41شهیدموسی نامجو2البرزکرج .ناحیه 3590ورود
41صادقیهقمقم .ناحیه 3590ورود
41صالحینالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41طالقانیآذربایجان شرقیجلفا590ورود
41عرفان (1)البرزکرج .ناحیه 2590ورود
41عفافکرمانکرمان .ناحیه 1590ورود
41علامه دهخدا1.قزوینالبرز590ورود
41فاضلهاصفهانزرین شهر(لنجان )590ورود
41فاطمه الزهراالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41فرهنگیانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41فرهنگیان 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2590ورود
41قائم مقام 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1590ورود
41قدس 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4590ورود
41گلهاالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41گلهای اندیشهآذربایجان غربیمهاباد590ورود
41لقمان چمگرداناصفهانزرین شهر(لنجان )590ورود
41مبعثالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41متوسطه اول پرورشکردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41متوسطه اول زینبیهکردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41متوسطه اول شهیده ناهید فاتحی کرجوکردستانسنندج ناحیه 2590ورود
41متوسطه دوره اول شهید مطهری 1اردبیلاردبیل ناحیه 2590ورود
41مرضیهآذربایجان شرقیملکان590ورود
41مشکاتلرستانخرم آباد.ناحیه 1590ورود
41معادالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41معراجکردستانمریوان590ورود
41معراج2البرزکرج .ناحیه 3590ورود
41ملاصدراکرمانکرمان .ناحیه 2590ورود
41ملاصدراالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41مهدیهالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41مهندس ثالثیالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41نبوتسیستان و بلوچستانعشایری سیستان وبلوچستان590ورود
41نمونه بسیجزنجانزنجان .ناحیه 2590ورود
41نمونه دولتی مائدهآذربایجان غربیشوط590ورود
41نوید صالحینالبرزکرج .ناحیه 1590ورود
41نوینمازندراننوشهر590ورود
41نیایشالبرزکرج .ناحیه 3590ورود
41ولایتسیستان و بلوچستانزابل590ورود
41هاجر چهرکرمانشاهبیستون590ورود
41هدفالبرزکرج .ناحیه 2590ورود
41هنرستان کاردانش شهیدصالحیاراصفهانآران وبیدگل590ورود
41یادگار امام ( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3590ورود
41یاسمینالبرزکرج .ناحیه 4590ورود
42امام صادق ( ع )فارسشیراز.ناحیه 2589ورود
42امیدآینده 1دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2589ورود
42حضرت زینبکردستانمریوان589ورود
42رسول اکرم (ص)قزوینالبرز589ورود
42میرزا عبدالحمید آموزگاراردبیلاردبیل ناحیه 2589ورود
43آینده سازانخراسان شمالیگرمه588ورود
43امام رضا(ع )آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1588ورود
43سمیهاردبیلنمین588ورود
43گلزاراسفه سالاراصفهانشهرضا(قمشه )588ورود
44ابتدایی شاهد امام سجادکردستانقروه587ورود
44خیامکردستانسنندج ناحیه 2587ورود
44دبیرستان شهید بهشتیکردستانسنندج ناحیه 1587ورود
44شیخ علی اکبرداودیتهران (شهرستانها)قرچک587ورود
44مهندس شکوفه اکبربوشهریالبرزکرج .ناحیه 2587ورود
45استادشهریار1اردبیلاردبیل ناحیه 1586ورود
45شهید محمدرضا راحتیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2586ورود
45شهیدمحمدرضافروزنده پور2تهران (شهرستانها)شهریار586ورود
46آسیهاردبیلاردبیل ناحیه 1585ورود
46فرزانگان 3البرزکرج .ناحیه 3585ورود
46مهدیه (1)البرزکرج .ناحیه 3585ورود
47جهشآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4584ورود
47دهه فجرآذربایجان شرقیمیانه 584ورود
47روشنی 2اردبیلاردبیل ناحیه 1584ورود
47شهید نجفی تباراصفهانآران وبیدگل584ورود
47شهید نواب صفویقمقم .ناحیه 2584ورود
47شیخ بهائیچهارمحال و بختیاریفارسان584ورود
47صداقت 2اصفهانفولادشهر584ورود
48آرمیتا مصلی نژادخراسان شمالیبجنورد583ورود
48خدیجه کبریبوشهربندرریگ583ورود
48ربیعیاصفهانکاشان583ورود
48رمضانیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1583ورود
48شهیده سمیه 2کردستانکامیاران583ورود
48صالحین2البرزکرج .ناحیه 1583ورود
48فضیلتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2583ورود
48متوسطه اول شبانه روزی امام سجاد(ع)کردستانسنندج ناحیه 2583ورود
49امام حسن عسگری(ع)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1582ورود
49بسیج مستضعفینایلامایوان582ورود
49بهارکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1582ورود
49پانزده خردادکرمانزرند582ورود
49جمهوری اسلامیآذربایجان غربیبوکان582ورود
49خاتم الانبیاء( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3582ورود
49خدایاری 1آذربایجان شرقیمراغه582ورود
49سکینه خسرو آباداصفهانشهرضا(قمشه )582ورود
49علی ابن ابیطالب عالبرزکرج .ناحیه 3582ورود
49غیرانتفاعی سورهگیلانرودسر582ورود
49فرزانگان 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2582ورود
49فرهيختگانگیلانرودسر582ورود
49محمدرسول اللهآذربایجان غربیشوط582ورود
49نبوتقزوینشال582ورود
50آزادگانکرمانشاهسرپل ذهاب581ورود
51آتوساقبائیان شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
51ام کلثومسیستان و بلوچستانمیرجاوه580ورود
51بنت الهدیزنجانانگوران580ورود
51توحیدخراسان شمالیبجنورد580ورود
51دبستان غیرانتفاعی شریفزنجانابهر580ورود
51دهخدااردبیلهیر580ورود
51رازیکردستاندیواندره580ورود
51شهدای محرابگیلانرودسر580ورود
51شهید ابراهیمیفارسسپیدان580ورود
51شهید زارعیاردبیلهیر580ورود
51عرفانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
51عرفان 3آذربایجان شرقیمیانه 580ورود
51غیرانتفاعی دین ودانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
51فرزانگان (گرگان )گلستانگرگان580ورود
51محمدی موسککردستانمریوان580ورود
51مولوی سرخه توتکردستانموچش580ورود
52حافظسیستان و بلوچستاننیک شهر579ورود
52شهید عهدنو1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1579ورود
52شهیدان مثقالیتهرانتهران .منطقه 17579ورود
52فرزانگان3البرزکرج .ناحیه 3579ورود
53اسوهگیلانرودسر578ورود
53خیامآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3578ورود
53دبیرستان سایپا ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحیه 1578ورود
53شهداء هسته ایچهارمحال و بختیاریلردگان578ورود
53شهید طباطبایی 2البرزکرج .ناحیه 2578ورود
53صفاآذربایجان شرقیعجب شیر578ورود
53فرزانگانکرمانشهربابک578ورود
53فرهیختگانقزوینالبرز578ورود
54راهنمایی سما(دخترانه)کهگیلویه و بویراحمدیاسوج577ورود
54شهیدحسن شمس الدینی آرانیاصفهانآران وبیدگل577ورود
54مرآت دانشالبرزکرج .ناحیه 2577ورود
55اخلاصتهران (شهرستانها)بهارستان 1576ورود
55دبیرستان دین ودانشتهران (شهرستانها)شهریار576ورود
55دبیرستان شهید بهشتی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1576ورود
56شاهد دلرستاندورود575ورود
56کوثر 2البرزکرج .ناحیه 2575ورود
56معلم2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3575ورود
56نسترنسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2575ورود
57احمد لبیب 2گیلانرشت .ناحیه 1574ورود
57ادبخراسان رضویگناباد574ورود
57دبستان پسرانه شاهدخراسان جنوبیبشرویه574ورود
57دبیرستان نمونه دولتی اورامانکرمانشاهپاوه (اورامانات )574ورود
57شبانه روزی نمونه دولتی فضیلتکردستاندیواندره574ورود
57شهیداژه ای آران وبیدگلاصفهانآران وبیدگل574ورود
57عترت سجاسزنجانسجاسرود574ورود
57معراجآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2574ورود
58ابرار نمونه دولتیاصفهانفولادشهر573ورود
58امام جعفر صادق (ع ) 1خراسان شمالیمانه وسملقان573ورود
58تربیتالبرزکرج .ناحیه 3573ورود
58حکیم نظامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2573ورود
58دبستان رضوانکردستانقروه573ورود
58دخترانه نمونه مائدهکردستانکامیاران573ورود
58سعادتلرستاننورآباد(دلفان )573ورود
58سمیه 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4573ورود
58شاهدلرستاندورود573ورود
58شهید همافرتهرانتهران .منطقه 17573ورود
58کوثرلرستانبروجرد573ورود
58نرجسسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2573ورود
58نمونه کوثرمرکزیاراک .ناحیه 1573ورود
58هنرستان کاردانش خدیجه کبری (س )1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4573ورود
59امام حسن عسگری(ع)دوالبرزکرج .ناحیه 4572ورود
59شاهد راضیهآذربایجان غربیمیاندوآب572ورود
59شاهد رستگار(دخترانه)مرکزیساوه572ورود
59شهیدرجبیتهرانتهران .منطقه 17572ورود
59غیر انتفاعی بهارکردستانسنندج ناحیه 2572ورود
59فاطمه ابریشم چیاصفهانآران وبیدگل572ورود
59فردوسیخراسان شمالیبجنورد572ورود
59فلسطینکرمانکرمان .ناحیه 1572ورود
59گل نرگستهرانتهران .منطقه 17572ورود
59نبوت 1قمقم .ناحیه 2572ورود
60المهدیاردبیلاصلان دوز571ورود
60امام خامنه ایاصفهانآران وبیدگل571ورود
60امام رضا(ع )سیستان و بلوچستاننیک شهر571ورود
60امام رضا(ع )دخترانهزنجانزنجان .ناحیه 2571ورود
60امام صادق (ع)خوزستانامیدیه571ورود
60انتظاربوشهربوشهر571ورود
60برکت «ام الشهدا»خراسان جنوبیبشرویه571ورود
60پروین اعتصامیکرمانشاهسرپل ذهاب571ورود
60چهارده معصومالبرزکرج .ناحیه 3571ورود
60حامیگیلانلاهیجان571ورود
60حضرت مهدی (عج)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2571ورود
60دبستان شهیدانکردستانسقز571ورود
60دبیرستان رضوانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1571ورود
60رضوان (2)البرزکرج .ناحیه 2571ورود
60زکریای رازیکرمانکرمان .ناحیه 2571ورود
60سهیلهمداننهاوند571ورود
60شاهدرضویهقمقم .ناحیه 1571ورود
60شمیماصفهانزرین شهر(لنجان )571ورود
60شهدای لطیفیگیلاناملش571ورود
60شهید جعفرپورتهرانتهران .منطقه 17571ورود
60شهیدباهنراصفهانزرین شهر(لنجان )571ورود
60شهیدبینش (2)البرزکرج .ناحیه 2571ورود
60شهیدرجائی سقرچینزنجانبزینه رود571ورود
60شیخ بهائی خراسانلوزنجانابهر571ورود
60شیخ صدوقکرمانکرمان .ناحیه 1571ورود
60غزالی 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1571ورود
6117 شهریور تازه کندانگورانزنجانانگوران570ورود
61آتشگاه شهید باهنراردبیلسرعین570ورود
61آیت اله دیباجیقمقم .ناحیه 4570ورود
61اسدی لاریالبرزکرج .ناحیه 3570ورود
61الزهرااردبیلهیر570ورود
61امام حسن عسکری 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1570ورود
61امامتقمقم .ناحیه 1570ورود
61امید (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3570ورود
61بدرکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61پویندگان فرزانهزنجانزنجان .ناحیه 2570ورود
61تکتم ارکانخراسان شمالیبجنورد570ورود
61حضرت رقیهایلامایوان570ورود
61حضرت زینب (س)تهران (شهرستانها)شهریار570ورود
61خدیجه کبریکرمانشاهثلاث باباجانی570ورود
61دبستان شکوه علمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1570ورود
61دبستان معلمکردستانقروه570ورود
61دکترغضنفریانزنجانزنجان .ناحیه 2570ورود
61رخشانخراسان شمالیاسفراین570ورود
61رخشان2خراسان شمالیاسفراین570ورود
61ستایشآذربایجان غربیتکاب570ورود
61سعید تبریزی نیا 1لرستاندورود570ورود
61شاهد 2(ابتدایی پسرانه)اردبیلاردبیل ناحیه 2570ورود
61شهدای تکابآذربایجان غربیتکاب570ورود
61شهدای غواص(1)البرزکرج .ناحیه 4570ورود
61شهید اشرفی اصفهانیالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61شهید بهشتیکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61شهید بهمن محمدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3570ورود
61شهید دکتر حسن تهرانی مقدمتهرانتهران .منطقه 17570ورود
61شهید رجاییقزوینالبرز570ورود
61شهید صدیق جمارانکردستانسنندج ناحیه 1570ورود
61شهید کاظم زادهآذربایجان شرقیاسکو570ورود
61شهید محمودنیاکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3570ورود
61شهیدبینش (1)البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61شهیدحمیدصادقی(2)قمقم .ناحیه 4570ورود
61شهیدعلی نوران تهرانتهران .منطقه 17570ورود
61شهیدمسلم ذوالفقاریایلامایوان570ورود
61شهیدمطهریتهران (شهرستانها)شهریار570ورود
61صباکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61ضمیریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61طوبیگیلانرشت .ناحیه 1570ورود
61علامه جعفریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3570ورود
61علی بن ابی طالب (ع) آراللوی بزرگاردبیلهیر570ورود
61غزالی 1زنجانابهر570ورود
61فدککرمانشاهسرپل ذهاب570ورود
61فرهنگ وعلوم انسانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2570ورود
61فضیلتکردستاندیواندره570ورود
61متوسطه اول شرافتکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61مدبران ابتداییالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61مطهری 1قمقم .ناحیه 4570ورود
61معلمالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
61معلم 2البرزکرج .ناحیه 2570ورود
61منتظرقائمایلامایوان570ورود
61مهدیه1آذربایجان غربینقده570ورود
61میرزا بابا کاشیزنجانابهر570ورود
61نرجساصفهانباغبادران570ورود
61نرجسالبرزکرج .ناحیه 4570ورود
61نیایشکردستانسنندج ناحیه 2570ورود
61هجرتزنجانابهر570ورود
61هنرستان برقعیقمقم .ناحیه 1570ورود
61هنرستان فنی استادفرشچیان (1)اردبیلاردبیل ناحیه 2570ورود
62شهیدان شعبانزاده(2)قمقم .ناحیه 4569ورود
62شهیددکتربهشتیگیلانرودسر569ورود
62کوثرالبرزکرج .ناحیه 2569ورود
63ستارگاناصفهانشهرضا(قمشه )568ورود
63شهیدباهنرسیستان و بلوچستاننوک آباد568ورود
63صادقیهسیستان و بلوچستاننیک شهر568ورود
63کوثرلرستانخرم آباد.ناحیه 1568ورود
63میرزای شیرازیالبرزکرج .ناحیه 1568ورود
64شهیدرجائیگیلانرودسر567ورود
65تربیتمازندرانرامسر566ورود
65شهید توکل مومنی 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1566ورود
65شهیداحمدتکلوکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1566ورود
65شهیدبهشتی 1همدانهمدان .ناحیه 2566ورود
65علویان فارس2فارسشیراز.ناحیه 2566ورود
65محدثهکردستانمریوان566ورود
66شهید تقی طاهر زادهاصفهاناصفهان .ناحیه 4565ورود
66فرزانگان (2)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2565ورود
66مرحوم یوسفی 1البرزکرج .ناحیه 1565ورود
66نورالبرزالبرزکرج .ناحیه 2565ورود
67امجدی (2)قمقم .ناحیه 4564ورود
67پروین اعتصامیکردستاندیواندره564ورود
67خیاماصفهانشهرضا(قمشه )564ورود
67دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1564ورود
67دبیرستان شبانه روزی فضیلتخراسان شمالیفاروج564ورود
67شهیداصغرکرباسی زاده (1)اصفهاناصفهان .ناحیه 4564ورود
67عصمتخراسان شمالیگرمه564ورود
67میعاد1قمقم .ناحیه 3564ورود
67میلادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2564ورود
67ولی عصرشناطزنجانابهر564ورود
68امام حسن مجتبی (ع )قمقم .ناحیه 4563ورود
68جنتالبرزکرج .ناحیه 2563ورود
68دبیرستان دخترانه زینبیه نیکشهرسیستان و بلوچستاننیک شهر563ورود
68شهیدمهدوی(1) دوره اولکرمانکرمان .ناحیه 2563ورود
68عصمتخراسان شمالیبجنورد563ورود
68عفت آرالوی بزرگاردبیلهیر563ورود
68علامه امینی2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1563ورود
68معرفتمازندرانهراز563ورود
68نور ایمانزنجانابهر563ورود
68هنرستان حرفه ای یاسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1563ورود
69پوشینه بافت (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2562ورود
69توحید 1آذربایجان شرقیاهر562ورود
69دبیرستان دخترانه اسرائکردستانسنندج ناحیه 2562ورود
69شاهدجاویدفراصفهاناصفهان .ناحیه 4562ورود
69شهیدمحمداشنویی نوش آباداصفهانآران وبیدگل562ورود
69عصمتمازندرانهراز562ورود
69عفتآذربایجان شرقیجلفا562ورود
70آیت الله سعیدیسیستان و بلوچستانسرباز(راسک )561ورود
70استقلالخراسان شمالیگرمه561ورود
70اسماءخراسان شمالیاسفراین561ورود
70پیامبراکرم (ص )البرزکرج .ناحیه 1561ورود
70حافظقمقم .ناحیه 1561ورود
70شاهدامام صادقخراسان شمالیاسفراین561ورود
70شهید طهماسبی ملاکلامازندرانهراز561ورود
70صمدیخراسان رضویگناباد561ورود
70فضهخراسان رضویگناباد561ورود
70نام آوران ادیب امیرکبیرمازندرانساری .ناحیه 1561ورود
70نرجسالبرزکرج .ناحیه 1561ورود
71آرمانالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
71اسماءآذربایجان شرقیعجب شیر560ورود
71امام خمینی شال الفقزوینشال560ورود
71امام صادق (ع )اصفهانآران وبیدگل560ورود
71باقرالعلومآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71باقرالعلومآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71بنت الهدیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
71بیست ودوبهمن کلوچه خالصهآذربایجان شرقیمیانه 560ورود
71پروین اعتصامیکرمانشاهصحنه560ورود
71حافظالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
71حجابکرمانشاهبیستون560ورود
71حقیقتالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
71خدیجه کبری راسکسیستان و بلوچستانسرباز(راسک )560ورود
71دبستان داناکردستانسنندج ناحیه 1560ورود
71دبستان دخترانه شاهدخراسان جنوبیبشرویه560ورود
71سیدرضی کذرجآذربایجان شرقیکندوان560ورود
71شهدای صنعت نفت دخترانهخوزستانامیدیه560ورود
71شهدای پاشانیا-رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
71شهید بستانیسیستان و بلوچستانزابل560ورود
71شهید حاجی زادهآذربایجان شرقیملکان560ورود
71شهید حشمت اله حیدریلرستانخرم آباد.ناحیه 1560ورود
71شهید صادق صابون پز 2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1560ورود
71شهید فهمیده 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
71شهید مسعود تقی زادهتهران (شهرستانها)شهریار560ورود
71شهید منتظر نظامگیلانرودسر560ورود
71شهید مولوی فیض محمد حسین برسیستان و بلوچستانسراوان560ورود
71شهیدمدرس 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1560ورود
71شهیده سیمین دخت رایکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1560ورود
71صداقتالبرزکرج .ناحیه 3560ورود
71صدیقه اطهر1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
71فرزانگان زینب (س)سیستان و بلوچستانزابل560ورود
71فرزانگان زینب سسیستان و بلوچستانزابل560ورود
71فرهنگیان 2البرزکرج .ناحیه 3560ورود
71قدسقزوینشال560ورود
71قیام 2اردبیلاردبیل ناحیه 2560ورود
71گلهاالبرزکرج .ناحیه 1560ورود
71معلمهمدانسامن560ورود
71میلاداردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
71نجمهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
71ندای اسلاماصفهانفولادشهر560ورود
71نسیمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
71نورقزوینشال560ورود
71هاشمیهآذربایجان شرقیمیانه 560ورود
71هنزستان کاردانش فضیلت 1اردبیلپارس آباد560ورود
72ارمغاناصفهانمبارکه559ورود
72ایثارهمدانفامنین559ورود
72بنی هاشم 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3559ورود
72سیمای فاطمیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1559ورود
72میلاد 1تهرانتهران .منطقه 15559ورود
72هنرستان کاردانش پویشهرمزگانمیناب559ورود
73الزهرا(س)خراسان رضویگناباد558ورود
74فرزانگاناردبیلمغان (گرمی )557ورود
74هدایتکردستانمریوان557ورود
75بصیرتخراسان رضویگناباد556ورود
75دبستان دخترانه ام کلثوم پیربیشکسیستان و بلوچستاننیک شهر556ورود
75ریحانه النبیقمقم .ناحیه 1556ورود
75سرافرازانخراسان رضویمشهد.ناحیه 6556ورود
75شهیدآقاحسین موسویقزوینشال556ورود
75محدثهاردبیلاردبیل ناحیه 1556ورود
75ولایتزنجانابهر556ورود
75هیات امنایی آیت اله طالقانیاردبیلاردبیل ناحیه 1556ورود
76دکترحسابیخراسان جنوبیبشرویه555ورود
76زهرای اطهرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4555ورود
77ابوعلی سیناسیستان و بلوچستاننصرت آباد554ورود
77سپیده کاشانیاصفهانکاشان554ورود
77شاهد(امام هادیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1554ورود
77نادراصغریاردبیلاردبیل ناحیه 1554ورود
77هاجرسیستان و بلوچستانمیرجاوه554ورود
78ایمانکردستاندیواندره553ورود
78ساکو مجنونیانس 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2553ورود
78سما مقصودلواردبیلاصلان دوز553ورود
78شهدای 17شهریورتهران (شهرستانها)اسلام شهر553ورود
78صدیقه طاهرهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1553ورود
78عصمتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3553ورود
78عفافالبرزکرج .ناحیه 1553ورود
79پردیسکرمانشاهاسلام آباد552ورود
79تهذیبالبرزکرج .ناحیه 1552ورود
79ثاراللهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2552ورود
79شاهدبنت الحسینآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3552ورود
79شهید صوفیسیستان و بلوچستانزابل552ورود
79شهیدان صبوری 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1552ورود
79فاطمه زهراآذربایجان غربیمیاندوآب552ورود
79هنرستان کاردانش مبتکراناردبیلاردبیل ناحیه 1552ورود
80حاج جعفرطاهبازقمقم .ناحیه 3551ورود
80حضرت زینب (س )مازندرانساری .ناحیه 1551ورود
80دنیای شادیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3551ورود
80روشنگرتهرانتهران .منطقه 12551ورود
80سماء دخترانهزنجانابهر551ورود
80مولویخراسان شمالیگرمه551ورود
80مهدیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1551ورود
81امام هادی (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2550ورود
81خوارزمیزنجانزنجان .ناحیه 1550ورود
81رحیم رهنمایانالبرزکرج .ناحیه 2550ورود
81سوره 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3550ورود
81شهید دارابی دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2550ورود
81شهیدقلی پورطوق 1آذربایجان شرقیمیانه 550ورود
81علم وزندگیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4550ورود
81معراجالبرزکرج .ناحیه 1550ورود
82پروین اعتصامیمازندرانچالوس549ورود
82تربیت2البرزکرج .ناحیه 3549ورود
82شهید رجائیمازندراننوشهر549ورود
82شهید فهمیدهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1549ورود
82مرضیه قلعه جوقاردبیلاردبیل ناحیه 1549ورود
83امید انقلابمازندراننوشهر548ورود
83صدیقه کبریکرمانشاهبیستون548ورود
83فلسطین (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3548ورود
83مکتبی 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4548ورود
83مهدیههرمزگانمیناب548ورود
84شهدای شهرداریالبرزکرج .ناحیه 2547ورود
84مهدیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1547ورود
85الزهراءکرمانشاهصحنه546ورود
85حاج احمد سینائیان وپسراناصفهانکاشان546ورود
85حضرت حمزهقزوینالبرز546ورود
85دبستان زمزم آقبلاغاردبیلمشکین شهر546ورود
85دبیرستان طالقانیکردستانقروه546ورود
85شیخ مفیداردبیلاردبیل ناحیه 1546ورود
85فرشتگانلرستاندورود546ورود
85هنرستان کاردانش آرمان بهرامیاناصفهاناصفهان .ناحیه 3546ورود
86امام حسن عسکری (ع)2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2545ورود
86توحیداصفهانشهرضا(قمشه )545ورود
86ثاراللهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4545ورود
87بهار آزادی( شاهد)اصفهانفولادشهر544ورود
87بهشت 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2544ورود
87سماء دختراناردبیلاردبیل ناحیه 1544ورود
87شاهدکرمانبم544ورود
87شهید بهشتیکرمانشاهصحنه544ورود
87صباگیلانرودسر544ورود
87عرفان (2)البرزکرج .ناحیه 2544ورود
87معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد544ورود
87مکتب الزهرااصفهانپیربکران544ورود
87مهدویکرمانکرمان .ناحیه 2544ورود
88دبیرستان غیرانتفاعی پردیسکرمانشاهاسلام آباد543ورود
88معلم شهید محمد نصیریهمدانهمدان .ناحیه 2543ورود
88ولیعصرآذربایجان شرقیمیانه 543ورود
89دبستان شاهدتفویضیزنجانزنجان .ناحیه 1542ورود
89شهید کیوان نصیریکردستانمریوان542ورود
89شهیدحسین ریگیسیستان و بلوچستانمیرجاوه542ورود
89عترتالبرزکرج .ناحیه 3542ورود
89محمد طاهاالبرزکرج .ناحیه 2542ورود
89نبوت آراللوی کوچکاردبیلهیر542ورود
89نیلوفرانالبرزکرج .ناحیه 1542ورود
90باران اندیشهگیلانرشت .ناحیه 2541ورود
90تربیتاردبیلاصلان دوز541ورود
90جابربن حیان2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2541ورود
90حضرت سکینهآذربایجان شرقیاسکو541ورود
90دبستان حضرت زینب 1وانانچهارمحال و بختیاریلاران541ورود
90دبستان هیات امنایی دخترانه مهربانکردستانبانه541ورود
90دبیرستان مولوی کُردکرمانشاهروانسر541ورود
90درخشندهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1541ورود
90راهنمایی دخترانه 22 بهمنکردستانقروه541ورود
90شاهدمازندرانساری .ناحیه 1541ورود
90شاهد ابن سیناهمدانهمدان .ناحیه 2541ورود
90صالحینزنجانخرمدره541ورود
90عصمت محمودآبادمازندرانهراز541ورود
90فجرآذربایجان شرقیمیانه 541ورود
90فرزانگانزنجانخرمدره541ورود
90فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد541ورود
90نمونه حجابآذربایجان شرقیاسکو541ورود
91اسلامیه اسلام ابادسیستان و بلوچستاننصرت آباد540ورود
91المهدی 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91ام ابیهاسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2540ورود
91باقرالعلومکرمانبم540ورود
91بنت الهدی صدرسیستان و بلوچستاننوک آباد540ورود
91بوعلیکرمانکرمان .ناحیه 2540ورود
91حا فظالبرزکرج .ناحیه 2540ورود
91حجابخراسان شمالیبجنورد540ورود
91حضرت خدیجه (س )البرزکرج .ناحیه 3540ورود
91حضرت زینب (س )اصفهانفولادشهر540ورود
91حضرت علی اصغر (ع)تهرانتهران .منطقه 17540ورود
91دبستان برادران احمدی 1 ( دوره اول و دوم )کردستانسنندج ناحیه 1540ورود
91دبیرستان هدی ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحیه 1540ورود
91دبیرستان یداله حاجی میرزایی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1540ورود
91دکتربهشتی 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1540ورود
91ستایشآذربایجان غربیمهاباد540ورود
91سعادت ريگ ملکسیستان و بلوچستانمیرجاوه540ورود
91سوره 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91سیزده آبان(2)سیستان و بلوچستانایرانشهر540ورود
91شبانه روزی قائم.آذربایجان غربیشوط540ورود
91شرف 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91شکوفه های دانشقزوینالبرز540ورود
91شهدای گمنامآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4540ورود
91شهید اخلاقیسیستان و بلوچستاننیک شهر540ورود
91شهید باقرپور نیار (1)اردبیلاردبیل ناحیه 2540ورود
91شهید علی اشرف فدویکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2540ورود
91شهید فهمیده2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
91شهیدآوینی پشت ریگسیستان و بلوچستانمیرجاوه540ورود
91شهیدحسینیاصفهاننجف آباد540ورود
91شهیدستارداداشی 2 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1540ورود
91صداقت 1اصفهانفولادشهر540ورود
91طلوع-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
91عدالت گلچاهسیستان و بلوچستاننصرت آباد540ورود
91فروردینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
91فضیلتکرمانراور540ورود
91کانون مشاوره (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
91لاجوردی 1اصفهانکاشان540ورود
91مادرانهاصفهانشهرضا(قمشه )540ورود
91محدثهاردبیلاردبیل ناحیه 1540ورود
91مهدی موعود(عج)اصفهانشهرضا(قمشه )540ورود
91مهریزدانالبرزکرج .ناحیه 1540ورود
91نواب زارعیهرمزگانمیناب540ورود
91نیکان2البرزکرج .ناحیه 3540ورود
91ولی امر(عج)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1540ورود
91هنرستان شهیدصدوقی(ره)قمقم .ناحیه 4540ورود
92آزادگانآذربایجان شرقیمیانه 539ورود
92ابوریحان بیرونی 2خراسان شمالیبجنورد539ورود
92المهدی دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2539ورود
92دبستان شاهددخترانکردستانمریوان539ورود
92دبستان شهیدبهشتی 1وانانچهارمحال و بختیاریلاران539ورود
92دبستان صباآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1539ورود
92فاطمه الزهرا(س )1البرزکرج .ناحیه 2539ورود
92قیامکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3539ورود
92معصومهاردبیلخلخال539ورود
93خاتم الانبیاء(ص)فارسشیراز.ناحیه 1538ورود
93شهید مطهریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2538ورود
94آیت الله سعیدیسیستان و بلوچستانسرباز(راسک )537ورود
94خیامهمدانهمدان .ناحیه 2537ورود
94رستگارالبرزکرج .ناحیه 3537ورود
94شاهد شهید باباییاردبیلخلخال537ورود
94شفقآذربایجان غربیبوکان537ورود
94فاطمیهمازندرانرامسر537ورود
95علامه طباطبائی کولاآذربایجان شرقیمیانه 536ورود
95فاطمیه کلوراردبیلشاهرود536ورود
96بهارانالبرزکرج .ناحیه 3535ورود
96جامیاردبیلسرعین535ورود
96زینبیهکرمانراور535ورود
96شهیدمجید شهریاریخراسان رضویتبادکان535ورود
96نبوت 1اصفهانخمینی شهر535ورود
96هاجرکرمانراور535ورود
97ابن سیناقزوینالبرز534ورود
97ابوذرشریف آبادزنجانابهر534ورود
97ابوریحانکردستانقروه534ورود
97ترنمآذربایجان شرقیمیانه 534ورود
97دکترمعین1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3534ورود
97راه نومازندراننوشهر534ورود
97رحیم رهنمایانالبرزکرج .ناحیه 2534ورود
97زینب کبریزنجانابهر534ورود
97شهید مفتحآذربایجان شرقیمیانه 534ورود
97شهیدرحیمی وند1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4534ورود
97فرزانگان 2 (متوسطه دوره دوم)اردبیلاردبیل ناحیه 2534ورود
97نسیم 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4534ورود
98اسوهکردستانمریوان533ورود
98افقکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1533ورود
98سماء دخترانه2خراسان رضویگناباد533ورود
98شهید قاسمیتهرانتهران .منطقه 17533ورود
98شیخ محمدخیابانی 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4533ورود
98گلستان عبدیآذربایجان شرقیمیانه 533ورود
99الغدیرکرمانکرمان .ناحیه 2532ورود
99حضرت معصومه (س )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1532ورود
99سردار شهید همدانیهمدانهمدان .ناحیه 2532ورود
99شهید چمرانکرمانشاهبیستون532ورود
99شهید سلیمیسیستان و بلوچستاننیک شهر532ورود
99شهیدعلمیپورآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4532ورود
100ارمغانکرمانشاهبیستون531ورود
100الغدیرخراسان شمالیفاروج531ورود
100انقلاب اسلامیسیستان و بلوچستاننصرت آباد531ورود
100حاج مصطفی منصوبیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2531ورود
100دبستان دخترانه غیرانتفاعی عفتسیستان و بلوچستاننیک شهر531ورود
100ریحانهخراسان شمالیگرمه531ورود
100غیرانتفاعی دخترانه نسیمگیلانرودسر531ورود
100فاطمیهآذربایجان شرقیمیانه 531ورود
100متانتقزوینالبرز531ورود
100هاجرخراسان رضویگناباد531ورود
10113آبانکردستانمریوان530ورود
10122بهمنآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3530ورود
101آیت 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2530ورود
101ابن سینااصفهانپیربکران530ورود
101ام البنین 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2530ورود
101امام صادققزوینشال530ورود
101امام صادق 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1530ورود
101امام علی(ع)خراسان رضویجوین530ورود
101پژوهشالبرزکرج .ناحیه 3530ورود
101جهادسازندگی کرامهآذربایجان شرقیمیانه 530ورود
101حضرت رقیه(س)آذربایجان شرقیمراغه530ورود
101دبستان پسرانه معلمکردستانقروه530ورود
101شهداتهرانتهران .منطقه 13530ورود
101شهید سیدرسول سیدحاتمیاردبیلاردبیل ناحیه 2530ورود
101شهید علی رمضانپورالبرزکرج .ناحیه 3530ورود
101شهیدابوذردهقانفارسبالاده530ورود
101شهیدعلی اکبرنجفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3530ورود
101شهیدغریبعلی شیخ الاسلامیمازندراننوشهر530ورود
101شهیدمهدی صادقیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2530ورود
101عترتآذربایجان شرقیمیانه 530ورود
101فرزانگانکرمانشاهبیستون530ورود
101قریشیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2530ورود
101گل نرگسآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1530ورود
101مولوی چرگرزنجانابهر530ورود
101مهدیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2530ورود
101نو آوران 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1530ورود
101هاجرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4530ورود
102جوادالائمه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4529ورود
102شهید حسن کشاوریالبرزکرج .ناحیه 3529ورود
103شاهدنیایشمرکزیاراک .ناحیه 1528ورود
103شهدای زینبیهآذربایجان شرقیمیانه 528ورود
103شهیدرضاعزیزیزنجانخرمدره528ورود
103غیرانتفاعی فضیلتگیلانرودسر528ورود
104علامه طباطبایی2البرزکرج .ناحیه 1527ورود
105ابونصر فارابیهمدانملایر526ورود
105نمونه بسیجزنجانزنجان .ناحیه 2526ورود
105ولیعصرآذربایجان شرقیمیانه 526ورود
106آزادگان2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1525ورود
106امام علی(ع)گیلانلنگرود525ورود
106حدیثکرمانشاهاسلام آباد525ورود
106دبیرستان دوره اول نمونه احرارکردستانقروه525ورود
106ساروییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3525ورود
106سمیهسیستان و بلوچستانمیرجاوه525ورود
106شهدای کرکاصفهانکاشان525ورود
106شهید بهشتی (تیزهوشان)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1525ورود
106علوی 2فارسشیراز.ناحیه 2525ورود
106مبعث 2تهرانتهران .منطقه 5525ورود
10715خردادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2524ورود
107الشمساردبیلبیله سوار524ورود
107حضرت زهرا (س)همدانفامنین524ورود
107دبستان ثامن الائمهلرستانخرم آباد.ناحیه 1524ورود
107رازی2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3524ورود
107شهید باهنر 3البرزکرج .ناحیه 3524ورود
107معلمآذربایجان شرقیمیانه 524ورود
107نوبهارانالبرزکرج .ناحیه 1524ورود
108ابن سینااصفهانکاشان523ورود
108بهاراصفهانخمینی شهر523ورود
108حضرت مریمآذربایجان شرقیسراب523ورود
108عبدالعزیزریگی 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2523ورود
108معرفتاصفهانمبارکه523ورود
108نرگسالبرزکرج .ناحیه 2523ورود
109استادانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1522ورود
109امام رضا(علیه السلام)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3522ورود
109دکترموحد1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4522ورود
109سمیه 1آذربایجان شرقیجلفا522ورود
109کرامتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3522ورود
109متوسطه اول الزهراکردستانسنندج ناحیه 2522ورود
110پویندگانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1521ورود
110حنانهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2521ورود
110سلمان فارسیسیستان و بلوچستانایرانشهر521ورود
110شهید جواد برقعی 1قمقم .ناحیه 2521ورود
110شهیدآیت اله اشرفی اصفهانیاردبیلشاهرود521ورود
110صدیقه اطهرسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2521ورود
110فرزانگانخراسان رضویگناباد521ورود
110نمونه دولتی عترتاردبیلخلخال521ورود
110هنرستان کاردانش ام البنین 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4521ورود
110هنرستان کاردانش بعثتکردستاندهگلان521ورود
111آمنهکردستانمریوان520ورود
111انصارکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
111حضرت معصومه(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2520ورود
111سیرجانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
111سیزده آبانخراسان شمالیبجنورد520ورود
111سیناکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
111شهیدرجاییآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
111شهیدمحمدمنتظری شیخدرآبادآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
111صدگل نوینآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
111علویفارسشیراز.ناحیه 2520ورود
111علویفارسشیراز.ناحیه 2520ورود
111فرزندان خلاقمازندرانهراز520ورود
111مهرورزانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
111ولایت فقیه 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
112ترنجالبرزکرج .ناحیه 3519ورود
112دبستان حضرت سکینهاردبیلمشکین شهر519ورود
112دبستان مهد دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1519ورود
112دبیرستان فرهنگ دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1519ورود
112شهید سعیدیالبرزکرج .ناحیه 2519ورود
113ایرانقمقم .ناحیه 4518ورود
113پروین اعتصامی مرنیاردبیلنمین518ورود
113دبستان دخترانه معرفتکردستانقروه518ورود
113دبیرستان تربیت دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1518ورود
113شهید حمید ادیبی 2البرزکرج .ناحیه 3518ورود
113علامه مجلسیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4518ورود
113علم وصنعتآذربایجان شرقیمیانه 518ورود
114پدیده البرزالبرزکرج .ناحیه 3517ورود
114پروین اعتصامیاردبیلمغان (گرمی )517ورود
114حضرت معصومه (س )البرزکرج .ناحیه 2517ورود
114حکمتالبرزکرج .ناحیه 2517ورود
114شهید مهین حبیبیهمدانهمدان .ناحیه 2517ورود
114شهیدگریلیالبرزکرج .ناحیه 1517ورود
114عرفاآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1517ورود
114فاطمه (س )اصفهانشهرضا(قمشه )517ورود
115حافظالبرزکرج .ناحیه 2516ورود
115شهید رضاپناهیالبرزکرج .ناحیه 3516ورود
115شهید علی اکبر طهماسبیالبرزکرج .ناحیه 3516ورود
115علویآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4516ورود
115فرزانگان4البرزکرج .ناحیه 4516ورود
116دبستان شهیداحمدی روشنکردستانمریوان515ورود
116شهید محمد منتظریگیلانرودسر515ورود
116وحدتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4515ورود
116هوشمندآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1515ورود
117پیک انقلاب دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2514ورود
117شهید باهنرابهرزنجانابهر514ورود
117شهید کبریائیالبرزکرج .ناحیه 3514ورود
118المهدیالبرزکرج .ناحیه 2513ورود
118تهذیبالبرزکرج .ناحیه 1513ورود
118رازیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2513ورود
118فردای ماآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5513ورود
118معرفت ادبآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4513ورود
118ولایت 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3513ورود
119آلالهالبرزکرج .ناحیه 3512ورود
119اسری 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1512ورود
119درخشانگیلانرودسر512ورود
119شاهدحضرت فاطمه زهرا(س)گیلانرشت .ناحیه 2512ورود
119شقایقکرمانشاهاسلام آباد512ورود
119شهید احمدی روشنآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1512ورود
119شهید سخیط پسندیده کلتهگلستانآق قلا512ورود
119علوی کودک 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1512ورود
119فرهنگکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3512ورود
120امام خمینی (ره )آذربایجان شرقیمیانه 511ورود
120بهار1اصفهانزرین شهر(لنجان )511ورود
120دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2511ورود
120دکتر اسحاق حسینیقمقم .ناحیه 2511ورود
120سیزده ابانسیستان و بلوچستاننصرت آباد511ورود
120علویفارسشیراز.ناحیه 2511ورود
120علی اکبرهجرتهرمزگانمیناب511ورود
120کمیلالبرزکرج .ناحیه 1511ورود
120کمیلالبرزکرج .ناحیه 1511ورود
120نجمهاردبیلخلخال511ورود
12115خردادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2510ورود
121حمزهگیلانرودسر510ورود
121حیدرپور گیشاکجانگیلانرودسر510ورود
121دبستان شهیدذکاوتیخراسان شمالیفاروج510ورود
121زهره بنیانیانگیلانرودسر510ورود
121سردار جنگل کل محلهگیلانرودسر510ورود
121سیدالشهدا لشکاجان سفلیگیلانرودسر510ورود
121شکوفه های دانشگیلانرودسر510ورود
121شمسآذربایجان شرقیمیانه 510ورود
121شهدای کلدرهگیلانرودسر510ورود
121شهدای گمنامقزوینالبرز510ورود
121شهید حسین معصومی گیلاکجانگیلانرودسر510ورود
121شهید سید باقر شبیری میرک محلهگیلانرودسر510ورود
121شهید سید جمال مظفری صحنه سراگیلانرودسر510ورود
121شهید سیروس صفری سالو محلهگیلانرودسر510ورود
121شهید شیرازی دعویسراگیلانرودسر510ورود
121شهید کبیری کلکاسراگیلانرودسر510ورود
121شهید محمد صالح شهیم (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3510ورود
121شهید معینی کلدرهگیلانرودسر510ورود
121شهیدشمس 1البرزکرج .ناحیه 1510ورود
121شهیدفرنام لسبومحلهگیلانرودسر510ورود
121فتح پیرمحلهگیلانرودسر510ورود
121محمد ترقیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1510ورود
121مدرس گرمجانگیلانرودسر510ورود
122شهید محمد رمضانیخراسان رضویبردسکن509ورود
122نو آوران 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1509ورود
122هنرستان کاردانش اندیشهخراسان شمالیبجنورد509ورود
12315خردادمازندراننوشهر508ورود
123برتر اندیشانتهران (شهرستانها)شهریار508ورود
123سلامزنجانابهر508ورود
123شهیدبهشتیآذربایجان شرقیمیانه 508ورود
123مسلم بن عقیلالبرزکرج .ناحیه 1508ورود
124راه زهرا(س)گیلانرشت .ناحیه 2507ورود
124فخریهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2507ورود
124وحدتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4507ورود
125الزهرااردبیلمغان (گرمی )506ورود
125امام رضاخراسان شمالیاسفراین506ورود
125دبستان غیردولتی طیبهاردبیلاردبیل ناحیه 2506ورود
125دکترطباطبائیالبرزساوجبلاغ506ورود
125شاهدحضرت رسول اکرمخراسان شمالیبجنورد506ورود
125شهیدمطهریسیستان و بلوچستانمیرجاوه506ورود
126باقرالعلوم (ع )قمقم .ناحیه 1505ورود
126پویش گرانالبرزکرج .ناحیه 3505ورود
126خدیجه کبری(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3505ورود
126فجر انقلابآذربایجان شرقیمرند505ورود
127چمران مرگنآذربایجان غربیشوط504ورود
127دخترانه میثاقکردستانقروه504ورود
127دهدشت هجرتکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکیلویه )504ورود
127شهید چمرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2504ورود
127فاطمیهسیستان و بلوچستاننیک شهر504ورود
128استقلالاردبیلاصلان دوز503ورود
128الزهرااردبیلاردبیل ناحیه 1503ورود
128امام خمینی 1قمقم .ناحیه 2503ورود
128تیز هوشان شهیدبهشتیکرمانشاهاسلام آباد503ورود
128شهید کریمی 1اردبیلاردبیل ناحیه 2503ورود
128مائدهالبرزکرج .ناحیه 1503ورود
128ولایتیزدیزد.ناحیه 1503ورود
129آل علی بلوچی نوبندیانسیستان و بلوچستاندشتیاری502ورود
129جلالتاردبیلاردبیل ناحیه 1502ورود
129چهارده معصومسیستان و بلوچستانمیرجاوه502ورود
129دبیرستان غیرانتفاعی البرزگیلانرودسر502ورود
129شاهدفاطمه الزهرامرکزیاراک .ناحیه 1502ورود
129شهیدآیتاصفهانفولادشهر502ورود
129شهیدپوریان کلاکسرمازندرانآمل502ورود
129فارابی (غیرانتفاعی )قمقم .ناحیه 4502ورود
129کوثرتهرانتهران .منطقه 17502ورود
129هنرستان کاردانش زکیه کنارکسیستان و بلوچستانکنارک502ورود
130پرویناردبیلخلخال501ورود
130جنتکردستانسنندج ناحیه 2501ورود
130خدیجه کبریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2501ورود
130خیامزنجانخرمدره501ورود
131پیام شهداایلامایلام500ورود
131حضرت زهرا (س)قمقم .ناحیه 3500ورود
131دانشخراسان شمالیبجنورد500ورود
131شهیدآل طاها(2)قمقم .ناحیه 4500ورود
131شهیدباهنرتهرانتهران .منطقه 17500ورود
131صدراکرمانبم500ورود
131کاردانش دخترانه تلاشزنجانابهر500ورود
131نسل هوشمندآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1500ورود
تصاویر

ارتباط با ما
تلفن تماس:
تلفن تماس : 02188381045 فکس : 02188846784
آدرس پستی:
تهران - خیابان طالقانی - نبش ایرانشهر جنوبی - ساختمان معاونت آموزش متوسطه - طبقه هفتم - مدیریت آموزشگاهی پست الکترونیک : m.hamrah1400@gmail.com
لینک های مفید
سامانه های مرتبط
آمار کاربران

تعداد دانش آموزان : 0

تعداد والدین : 0

تعداد معلمان : 0

آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۳۰
 بازدید دیروز:  ۳۲۷
 کل بازدیدها:  ۳۱۴۴۰۷

انتقادات و پیشنهادات