نشانی وب سایت دبیرستان دخترانه اسوهwww.eosve.com      


آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۶
 بازدید دیروز:  ۵
 کل بازدیدها:  ۶۴۹۸

کادر آموزشی
منوی صفحات پویا
فیدخوان(rss)
آمار کاربران

تعداد دانش آموزان : 313

تعداد والدین : 0

تعداد معلمان : 0

انجمن اولیا و مربیان
مدارس فعال «امتیازبندی جدید»
رتبه نام مدرسه استان شهر امتیاز وبسایت
112فروردینکرمانشاهجوانرود580ورود
114خردادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
19دی (2)قمقم .ناحیه 4580ورود
1آرماناردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1آرماناردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1آزادگانآذربایجان شرقیمراغه580ورود
1آزادگانکرمانشاهسرپل ذهاب580ورود
1آزادگان 1 (ابتدائی _ غیرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1580ورود
1آزادیاصفهانپیربکران580ورود
1آل یاسینزنجانخرمدره580ورود
1آیت اله مروجاردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1ابتدایی شاهد(بوعلی )اردبیلپارس آباد580ورود
1ابرار نمونه دولتیاصفهانفولادشهر580ورود
1ابن سینااصفهانپیربکران580ورود
1ابوذرشریف آبادزنجانابهر580ورود
1ارشادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1ارشاد 2اردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1استقلالکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1استقلال دوآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3580ورود
1اسماءآذربایجان شرقیعجب شیر580ورود
1اسماءکرمانشاهاسلام آباد580ورود
1اطهرا نآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4580ورود
1اطهرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4580ورود
1الزهراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1الهیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1ام البنین 1البرزکرج .ناحیه 2580ورود
1ام المومنینکردستانمریوان580ورود
1امام جعفر صادق (ع ) 1خراسان شمالیمانه وسملقان580ورود
1امام خمینی (ره )کرمانشاهجوانرود580ورود
1امام رضا(ع)اردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1امام صادق (ع )اصفهانآران وبیدگل580ورود
1امام صادق(ع)همدانهمدان .ناحیه 1580ورود
1امیرکبیراصفهانباغبادران580ورود
1اندیشه 1اردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1اندیشه خلاقآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1ایران مهرقزوینقزوین ناحیه 1580ورود
1ایماناصفهانمبارکه580ورود
1باروق شهیدنجارزادهاردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1باقرالعلوماردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1باقرالعلومکرمانبم580ورود
1بانو فاطمه نعمانیالبرزکرج .ناحیه 3580ورود
1بزرگمهرآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1بهارستانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4580ورود
1بهارستانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4580ورود
1پروین اعتصامیکرمانشاهجوانرود580ورود
1پورسینااردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1تربیتزنجانابهر580ورود
1ترنمآذربایجان شرقیمیانه 580ورود
1ثامن الائمهتهران (شهرستانها)شهریار580ورود
1جعفری اسلامیاردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1چهارده معصومالبرزکرج .ناحیه 3580ورود
1حاج حسن مومنیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1حاج محسن حدیدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1حافظ 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2580ورود
1حضرت آمنه (س)اردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1حضرت رقیه (س)قمقم .ناحیه 2580ورود
1حضرت رقیه(س)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5580ورود
1حضرت زینبسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1حضرت مریمکرمانشاهجوانرود580ورود
1حضرت معصومهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1حضرت معصومهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1حقیقتالبرزکرج .ناحیه 2580ورود
1حلماتهرانتهران .منطقه 17580ورود
1حمزه سیدالشهدا(ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1خدیجه کبریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1خوارزمیمازندراننوشهر580ورود
1دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1دانش پژوهاناردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1دبستان آموزگارکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان دخترانه استقلالکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان سمیهکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان برادران احمدی 1 ( دوره اول و دوم )کردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان پسرانه قلیانکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان دخترانه 22 بهمنکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان دخترانه آساولهکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان دخترانه شاهد شهیده فروزان میرکیکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان دخترانه شهیده ناهید فاتحیکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان محمدصدیق محمدیکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان مهد دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1دبستان مهندس ادب 1کردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبستان هیات امنایی دخترانه مهربانکردستانبانه580ورود
1دبیرستان امام خمینی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبیرستان دخترانه زکیه ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبیرستان دوره اول فرزانگان 1اردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1دبیرستان دوره دوم فرزانگان 1اردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1دبیرستان شاهد امام حسین(ع)کرمانشاهاسلام آباد580ورود
1دبیرستان شهید بهشتیکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبیرستان شهید بهمنی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبیرستان شهیده سودابه احدی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبیرستان عصمتکرمانشاهاسلام آباد580ورود
1دبیرستان گلچینکرمانشاهاسلام آباد580ورود
1دبیرستان نمونه دولتی شهید نامدارمرادیکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1دبیرستان نمونه دولتی فاطمیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1دخترانه شاهدکردستانمریوان580ورود
1دکتر اسحاق حسینیقمقم .ناحیه 2580ورود
1دکتر منوچهری باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1دکترمحمدکرمانشاهیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1دوازده بهمن رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1دوره اول دانش پژوهاناردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1راهنمایی شاهد دخترانزنجانزنجان .ناحیه 1580ورود
1رضویهسیستان و بلوچستاننیک شهر580ورود
1روشنی 1اردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1ریحانهکرمانکرمان .ناحیه 2580ورود
1ریحانهکرمانکرمان .ناحیه 2580ورود
1ساعیمرکزیکمیجان580ورود
1سبلاناردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1ستارگاناصفهانباغبادران580ورود
1ستارهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1ستایشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1سردارآذربایجان شرقیعشایری آذربایجان شرقی580ورود
1سماء2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4580ورود
1سمانهخراسان رضویمشهد.ناحیه 1580ورود
1سیدالشهدا(1)البرزکرج .ناحیه 2580ورود
1سیدالشهدا(2)البرزکرج .ناحیه 2580ورود
1سینانو آورآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1سینای ایمتچهاردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1شادروان مهین حدیدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1شاهدآذربایجان غربیبوکان580ورود
1شاهدمازندرانساری .ناحیه 1580ورود
1شاهد ( دبیرستان پسرانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1شاهد اشراقیقمقم .ناحیه 4580ورود
1شاهد بهارایمانزنجانزنجان .ناحیه 2580ورود
1شاهد رکسانا میناشیکرمانشاهاسلام آباد580ورود
1شاهد زکیهخراسان رضویمشهد.ناحیه 1580ورود
1شاهد شهریارسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1شاهد شهید فهمیدهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1شاهد محسن رضویانقمقم .ناحیه 1580ورود
1شاهد هوشمند ژیلا مقبلکردستانسنندج ناحیه 1580ورود
1شاهداهل قلمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1شاهدحضرت فاطمه زهرا(س)گیلانرشت .ناحیه 2580ورود
1شاهدرستگارکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2580ورود
1شایستگانکردستانمریوان580ورود
1شکرستان علمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1شکوفه های دانشکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1شهدای پروین زادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2580ورود
1شهید بهشتیاردبیلخلخال580ورود
1شهید جعفرجباری لاله باعگلستانرامیان580ورود
1شهید خادم پوراصفهانآران وبیدگل580ورود
1شهید رحیمی کلوراردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1شهید صیاد شیرازیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1شهید غفاریکرمانشاهاسلام آباد580ورود
1شهید غلام رضا طمریکرمانشاهصحنه580ورود
1شهید فلاحیقمقم .ناحیه 4580ورود
1شهید فهمیده 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1شهید مدرساصفهانآران وبیدگل580ورود
1شهید مرتضی مطهریاردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1شهید مفتحاصفهانآران وبیدگل580ورود
1شهید هادیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1580ورود
1شهید هروی نژادخراسان رضویمشهد.ناحیه 1580ورود
1شهید یاریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1شهیدآقامیری بالادزاءمازندرانساری .ناحیه 2580ورود
1شهیدامیری ناصرسراگیلانرودسر580ورود
1شهیدایرج فیضی ( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1شهیدحاج حسین اکرمیاصفهانگلپایگان580ورود
1شهیدرجائی نیل آبادخراسان رضویتربت جام580ورود
1شهیدسلطانیالبرزکرج .ناحیه 1580ورود
1شهیدسیاوش ویژه ایکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1شهیدسیدمهدی برقعی 2قمقم .ناحیه 3580ورود
1شهیدصدوقیکرمانشاهجوانرود580ورود
1شهیدعلی اکبرنجفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1شهیدمحمدکاظم موسوی (2)البرزکرج .ناحیه 2580ورود
1شهیده سهام خیامخراسان رضویمشهد.ناحیه 4580ورود
1شهیده شهین مردوخیکردستانسنندج ناحیه 2580ورود
1شیردلاردبیلنمین580ورود
1صابرینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1صباحیاصفهانآران وبیدگل580ورود
1صدراخراسان شمالیبجنورد580ورود
1صدیقه کارخانه چیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1صدیقه نمیناردبیلنمین580ورود
1طاهرهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1طهوراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1عبدالهیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1عترت سجاسزنجانسجاسرود580ورود
1عدالت ناهوکسیستان و بلوچستانجالق580ورود
1عذرا رحمانی فردخراسان رضویمشهد.ناحیه 1580ورود
1عرفاناصفهانفولادشهر580ورود
1عصمتمازندرانساری .ناحیه 1580ورود
1عصمتزنجانابهر580ورود
1عفافآذربایجان شرقیمیانه 580ورود
1علی ابن ابی طالب(ع)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1علی فروزانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1غیرانتفاعی نورکردستانقروه580ورود
1فاطمه زهراآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4580ورود
1فاطمیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1فاطمیهسیستان و بلوچستاننیک شهر580ورود
1فاطمیهسیستان و بلوچستانچاه بهار580ورود
1فرزانگانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد580ورود
1فرزانگانخراسان رضویگناباد580ورود
1فرزانگانزنجانزنجان .ناحیه 2580ورود
1فرزانگان (سمپاد)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1فرزانگان (قم )قمقم .ناحیه 4580ورود
1فرزانگان 2 (متوسطه دوره اول)اردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1فرهنگاردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1فرهنگ 2آذربایجان شرقیمیانه 580ورود
1فرهنگیانخوزستانآبادان580ورود
1فرهنگیانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1فرهنگیان (ب)سیستان و بلوچستانچاه بهار580ورود
1فضلاءآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1فلاحزنجانابهر580ورود
1فلسطین (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1قائم 2اردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1قدر دیرهکرمانشاهگیلانغرب580ورود
1کرامتالبرزکرج .ناحیه 3580ورود
1مائدهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1580ورود
1متانتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1متوسطه اول پرورشکردستانسنندج ناحیه 2580ورود
1متوسطه دوره اول شهید مطهری 1اردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1محمد کلکته چیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1580ورود
1مدرساردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1مرتضی پاکرایکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1معلمالبرزکرج .ناحیه 4580ورود
1معلمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1مولوی حسن آبادخراسان رضویتربت جام580ورود
1مولی الموحدینآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3580ورود
1مهدیه (1)البرزکرج .ناحیه 3580ورود
1مهرگانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1مهندس نجیمی (2)قمقم .ناحیه 4580ورود
1میردامادالبرزکرج .ناحیه 1580ورود
1میرزا عبدالحمید آموزگاراردبیلاردبیل ناحیه 2580ورود
1میرزای شیرازیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1580ورود
1نادراصغریاردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1نام آورانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1نبوتقزوینشال580ورود
1نبوت 1اصفهانخمینی شهر580ورود
1نرجسسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1نشاط نوخراسان رضویمشهد.ناحیه 1580ورود
1نفیسه فاضلیقمقم .ناحیه 2580ورود
1نمونه دولتی عترتاردبیلخلخال580ورود
1نورزنجانزنجان .ناحیه 2580ورود
1نوراردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
1نور1کردستانکامیاران580ورود
1وابسته به دانشگاه رازی(دخترانه)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1واثقی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2580ورود
1وحدت یککرمانشاهسرپل ذهاب580ورود
1هاجرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1هدایتقمقم .ناحیه 4580ورود
1هدایتیقمقم .ناحیه 1580ورود
1هدفسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2580ورود
1هدفمرکزیاراک .ناحیه 1580ورود
1هندسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1هنرستان ثامن الائمهقمقم .ناحیه 1580ورود
1هنرستان کاردانش امیرالمومنینزنجانابهر580ورود
1هوشمندآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1580ورود
1یاران امام (ره)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3580ورود
1یاور معتقد2اردبیلاردبیل ناحیه 1580ورود
2بشارتخراسان رضویمشهد.ناحیه 1579ورود
2حاج محمد رضا ابریشم چیاصفهانآران وبیدگل579ورود
2دبستان دخترانه شاهد شهید سلیمان خاطرکردستانکامیاران579ورود
2دبستان دخترانه قلیانکردستانسنندج ناحیه 1579ورود
2فاطمه الزهرا(س )مرکزیمحلات579ورود
3دخترانه شاهداردبیلاردبیل ناحیه 2578ورود
3رضویه 1قمقم .ناحیه 3578ورود
3شهید عبدی پورقمقم .ناحیه 1578ورود
3شهیدعراقی سهروفیروزاناصفهانپیربکران578ورود
3غدیرقمقم .ناحیه 3578ورود
3فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3578ورود
3نمونه بعثتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2578ورود
3نمونه تربیتمرکزیمحلات578ورود
4دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2577ورود
4شهیدین فاطمیقمقم .ناحیه 1577ورود
4نمونه دولتی کفایت تقی زادهگیلانرودسر577ورود
5ایثارزنجانزنجان .ناحیه 2576ورود
5باقرالعلومآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4576ورود
5دبیرستان زینبیهکرمانشاهجوانرود576ورود
5دبیرستان فرزانگان دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1576ورود
5شهید باقری 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5576ورود
5مطهرهکرمانشاهاسلام آباد576ورود
5هلانیهکرمانشاهجوانرود576ورود
6ادیبان فرزانهزنجانزنجان .ناحیه 2575ورود
6پزشکانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3575ورود
6دبیرستان نمونه ادبکردستانسقز575ورود
6صلاح الدین ایوبیکرمانشاهجوانرود575ورود
6نمونه شهید مسافریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4575ورود
7آسیا نور ابتداییالبرزکرج .ناحیه 2574ورود
7بیست دو بهمنتهرانتهران .منطقه 17574ورود
7حجربن عدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1574ورود
7ریحانه 2کرمانکرمان .ناحیه 2574ورود
7زینبیهاردبیلاردبیل ناحیه 2574ورود
8شهدای فرهنگیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3573ورود
9حاج ناصر بهرامیاصفهانشهرضا (قمشه)572ورود
9شهید زمانیاصفهانشهرضا (قمشه)572ورود
9شهیدوطنپور(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2572ورود
9نورعلمزنجانزنجان .ناحیه 2572ورود
10ارمغانکردستانسنندج ناحیه 2571ورود
10حضرت مریمآذربایجان شرقیسراب571ورود
10رحمتاصفهانباغبادران571ورود
10شهید بهنام محمدی (شاهد)البرزکرج .ناحیه 2571ورود
10شهید یعقوبیاردبیلاردبیل ناحیه 1571ورود
10شهیدچمران المجوقخراسان رضویتربت جام571ورود
10محمودکاظمی2همدانهمدان .ناحیه 2571ورود
10وحدتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3571ورود
11اسدآبادیالبرزکرج .ناحیه 2570ورود
11پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 3570ورود
11عصمتمازندراننوشهر570ورود
11فاطمیهآذربایجان شرقیجلفا570ورود
11فرزانگان (سمپاد)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1570ورود
11کوثرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1570ورود
11نفیسه خوش نیت 1خراسان رضویتبادکان570ورود
11نیمه متمرکزشاهدکهگیلویه و بویراحمدیاسوج570ورود
12آسیهاردبیلاردبیل ناحیه 1569ورود
12حافظمازندرانساری .ناحیه 1569ورود
12راهیان نورسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1569ورود
12شهداءزنجانزنجان .ناحیه 1569ورود
12کارودانش نرگس خاتونکرمانشاهاسلام آباد569ورود
13فرهنگیانسیستان و بلوچستانچاه بهار568ورود
14حجاب (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2567ورود
14شهیدکجوعی ارباطآذربایجان شرقیمیانه 567ورود
14قائم (عج)زنجانابهر567ورود
14گل نرگسآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1567ورود
15پیام دانشاردبیلاردبیل ناحیه 1566ورود
15جابربن حیان فرهنگیان 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2566ورود
15چهارده معصومآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1566ورود
15صمدیخراسان رضویگناباد566ورود
15مهدیهزنجانزنجان .ناحیه 2566ورود
15نسل قلمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1566ورود
16آوای گلچینآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1565ورود
16امیرمنصورشاهرضایی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2565ورود
16شاهدنسل پیامآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1565ورود
16فاطمیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4565ورود
16کشتیرانی شماره 8سیستان و بلوچستانچاه بهار565ورود
17آوای گلچین 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1564ورود
17دبستان دخترانه شاهد مریمزنجانزنجان .ناحیه 2564ورود
17رضوانکرمانشاهجوانرود564ورود
17شرفقمقم .ناحیه 3564ورود
17شهید مهین حبیبیهمدانهمدان .ناحیه 2564ورود
18الزهراآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1563ورود
18امید انقلاباردبیلاردبیل ناحیه 1563ورود
18برادران شهید جهازیهاالبرزکرج .ناحیه 3563ورود
18حجاب 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1563ورود
18شهیدان کامیابیالبرزکرج .ناحیه 3563ورود
18صدرااردبیلاردبیل ناحیه 1563ورود
18گلچینآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1563ورود
18متوسطه اول شبانه روزی امام سجاد(ع)کردستانسنندج ناحیه 2563ورود
19آواآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1562ورود
19الهی اردبیلیاردبیلاردبیل ناحیه 2562ورود
19ثقلینالبرزکرج .ناحیه 2562ورود
19سنای شمسآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4562ورود
19شاهد شهیدبیگلوگیلانرشت .ناحیه 1562ورود
19صدیقه الزهراالبرزکرج .ناحیه 2562ورود
19فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3562ورود
19مالک اشترسیستان و بلوچستاننیک شهر562ورود
19معصومی لاریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3562ورود
20امامتزنجانابهر561ورود
20اندیشه 2اردبیلاردبیل ناحیه 1561ورود
20باقرالعلوماردبیلخلخال561ورود
20پاسداران شماره 1گیلانرودسر561ورود
20پویای علمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1561ورود
20پویندگانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1561ورود
20شاهد بارانیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1561ورود
20شکوفه های دانشگیلانرودسر561ورود
20شهید یحیی شمشادیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2561ورود
20شهیدجوادعلیزادهکرمانشاهاسلام آباد561ورود
20شهیدعلی اشرف سلیمانیکرمانشاهسرپل ذهاب561ورود
20غیرانتفاعی دین ودانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1561ورود
20کوثراصفهانآران وبیدگل561ورود
20مائدهزنجانابهر561ورود
20هنرستان سلامتقمقم .ناحیه 1561ورود
21آُسیهکرمانکرمان .ناحیه 1560ورود
21اطهرانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
21ام البنیناردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
21اندیشهمازندرانساری .ناحیه 1560ورود
21ایثار کرکج 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1560ورود
21ایلیایی 2البرزکرج .ناحیه 2560ورود
21باقرالعلومآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4560ورود
21باقرعلومآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1560ورود
21بسیج(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2560ورود
21بسیج(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2560ورود
21بشیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21بلال حبشی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21بلال حبشی (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21بهاراردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
21بهشتکرمانکرمان .ناحیه 1560ورود
21بهشتتهران (شهرستانها)شهریار560ورود
21بهشتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
21بهشت 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
21بیست و دو بهمن 1خراسان شمالیاسفراین560ورود
21پاکانزنجانابهر560ورود
21پانزده خردادزنجانابهر560ورود
21پروین اعتصامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1560ورود
21پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 1560ورود
21پروین اعتصامی2کردستانسنندج ناحیه 2560ورود
21تیزهوشان فرزانگانگیلانلنگرود560ورود
21حاج میرزاسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
21حجابآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1560ورود
21حضرت موسی ابن جعفر(ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2560ورود
21خلبان ذاکر (2)اردبیلاردبیل ناحیه 2560ورود
21خلیج فارسآذربایجان شرقیجلفا560ورود
21خوارزمی صائین قلعهزنجانابهر560ورود
21دبستان ادهم مظفری دوره دومکردستانسنندج ناحیه 1560ورود
21دبستان بشارت دوره ی اولکردستانسنندج ناحیه 2560ورود
21دبستان پویا ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1560ورود
21دبستان دولتی دخترانه ی آزادگان 2کردستانسنندج ناحیه 2560ورود
21دبستان دولتی عبدالغفارارجمندی1کردستانسنندج ناحیه 2560ورود
21دبستان شاهد شهید ابراهیم حیدریکردستانقروه560ورود
21دبستان شاهداسماعیل کلانتریآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1560ورود
21دبستان شهید آخری قرآنی (2)اردبیلاردبیل ناحیه 2560ورود
21دبستان نسل قلم 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1560ورود
21دبیرستان امام خمینی هیراردبیلهیر560ورود
21دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگانکردستانسنندج ناحیه 1560ورود
21درخشانالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
21دکترمیردامادیاصفهانخمینی شهر560ورود
21راضیهکردستانسنندج ناحیه 2560ورود
21رضوانقمقم .ناحیه 3560ورود
21ریحانه (1)کرمانکرمان .ناحیه 2560ورود
21ریحانه (2)کرمانکرمان .ناحیه 2560ورود
21ریحانه النبیقمقم .ناحیه 1560ورود
21زینبیهآذربایجان غربیبوکان560ورود
21سارا 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2560ورود
21سارهکرمانشاهاسلام آباد560ورود
21سبلان 1اردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
21سمیهتهران (شهرستانها)شهریار560ورود
21سمیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
21سمیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
21سیدجمال الدین اسدآبادی ریگ ملکسیستان و بلوچستانمیرجاوه560ورود
21شاهد شهدای باقریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21شاهد شهید فرجاداردبیلبیله سوار560ورود
21شایستهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1560ورود
21شقایقکرمانشاهاسلام آباد560ورود
21شهدای ابوزیدآباداصفهانآران وبیدگل560ورود
21شهدای خرمشهر1البرزکرج .ناحیه 3560ورود
21شهدای غزهمازندرانساری .ناحیه 2560ورود
21شهدای هفتم تیر (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21شهید احمدغدیریانالبرزنظرآباد560ورود
21شهید بهزادسمیعیالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
21شهید چمران 2زنجانزنجان .ناحیه 2560ورود
21شهید حجه فروشهمدانهمدان .ناحیه 2560ورود
21شهید دادمان یکاردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
21شهید راثی نظاماردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
21شهید رامی الدورهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21شهید رضا سلیمانی ابهریزنجانابهر560ورود
21شهید محمد تقی دروداحمدآبادگیلانرودسر560ورود
21شهید مهدویکرمانکرمان .ناحیه 2560ورود
21شهید مهدی مکفایی-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21شهید هاشمیاناصفهانآران وبیدگل560ورود
21شهیدآقاحسین موسویقزوینشال560ورود
21شهیدآوینیزنجانخرمدره560ورود
21شهیدان جندقیاناصفهانآران وبیدگل560ورود
21شهیدان نوذریاناصفهانآران وبیدگل560ورود
21شهیدایرج فیضی( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21شهیدرجائی گرمابزنجانافشار560ورود
21شهیدغریبعلی شیخ الاسلامیمازندراننوشهر560ورود
21شهیدکیانفرکردستانسنندج ناحیه 2560ورود
21شهیدگورتانیان نژادکردستانسنندج ناحیه 1560ورود
21شهیدگوهریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3560ورود
21شهیدمحمد پرورش1البرزکرج .ناحیه 3560ورود
21صدراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21عرفانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1560ورود
21عرفان1اصفهانفولادشهر560ورود
21عصمتآذربایجان غربیشوط560ورود
21فاطمه خسروی حسینیاصفهانآران وبیدگل560ورود
21فاطمیهآذربایجان شرقیمیانه 560ورود
21فرزانگانزنجانابهر560ورود
21فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1560ورود
21فرزانگانگیلانلنگرود560ورود
21فرزندان شاهد ( پسرانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2560ورود
21فرهنگیان 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
21قلم معلمالبرزکرج .ناحیه 2560ورود
21کاشانی دخترانه2زنجانابهر560ورود
21گلستان-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21لالهاردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
21محمد رضا اقبال 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21مدافعین حرم 2آذربایجان شرقیمیانه 560ورود
21مرضیهآذربایجان غربیمیاندوآب560ورود
21مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
21معراج 1اردبیلاردبیل ناحیه 1560ورود
21مهدویکرمانکرمان .ناحیه 2560ورود
21میرزا بابا کاشی دخترانهزنجانابهر560ورود
21نبوتزنجانزنجان .ناحیه 2560ورود
21نجمیهقمقم .ناحیه 4560ورود
21نفیسه خوش نیت 2خراسان رضویتبادکان560ورود
21نمونه دولتی آیت ا...خامنه ایاردبیلمشکین شهر560ورود
21نوآورانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2560ورود
21نهضتآذربایجان غربیشوط560ورود
21نیایش (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3560ورود
21نیک اخترکرمانکرمان .ناحیه 2560ورود
22دبستان غیردولتی ادیباناردبیلاردبیل ناحیه 2559ورود
22طلوع دانش 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1559ورود
22علامه طباطبائیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1559ورود
22غیرانتفاعی ادیبگیلانرودسر559ورود
23تربیتآذربایجان شرقیعجب شیر558ورود
23خردکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3558ورود
23سید جعفر ذبیحیخراسان رضویگناباد558ورود
23شهیدمسنن طباطبائی 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3558ورود
23کوثرزنجانخرمدره558ورود
24حضرت فاطمه (س)همدانهمدان .ناحیه 1557ورود
24حضرت معصومه (س )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1557ورود
24فرزانگان 2همدانهمدان .ناحیه 2557ورود
24فیضیه سدهاصفهانزرین شهر (لنجان)557ورود
24مدرس3آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5557ورود
24میثم تمار رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1557ورود
24یاسمنکرمانشاهاسلام آباد557ورود
2522بهمناصفهانشهرضا (قمشه)556ورود
25امام حسن عسگری(ع)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1556ورود
25خدیجه کبری (س)اصفهانآران وبیدگل556ورود
25دبستان شهیداحمدی روشنکردستانمریوان556ورود
25شیما مرادیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3556ورود
25عصمتیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1556ورود
25علامه طباطبایی طاد1اصفهانپیربکران556ورود
25میقاتاردبیلاردبیل ناحیه 1556ورود
25هدایتخراسان رضویمشهد.ناحیه 1556ورود
26بیاضیانقزوینالبرز555ورود
26حکیم نظامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2555ورود
26سامانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1555ورود
26شهیدعلیرضاحقیقی پاککرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2555ورود
26شهیدمهدوی(1) دوره اولکرمانکرمان .ناحیه 2555ورود
26فاطمیهمازندرانرامسر555ورود
26میرداماد( باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3555ورود
27الزهرا ( متوسطه )اردبیلاردبیل ناحیه 2554ورود
27بلقیس برقعیقمقم .ناحیه 4554ورود
27حاج محمدضاد1قمقم .ناحیه 3554ورود
27حضرت مریمخراسان شمالیبجنورد554ورود
27دبیرستان فرزانگان (سمپاد)همدانهمدان .ناحیه 1554ورود
27زینب کبری (س)اصفهانآران وبیدگل554ورود
27ساراآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2554ورود
27شهدای بانک ملت بسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1554ورود
27شهید داورزادهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3554ورود
27صبح دانشآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5554ورود
27نمونه دولتی امام صادق (ع )ابهرزنجانابهر554ورود
27نیک اندیشانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4554ورود
28پیام انقلابمازندراننوشهر553ورود
28شهدای جلیلیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3553ورود
28شهید سالار کریمی خوکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2553ورود
28شهید غلامیالبرزکرج .ناحیه 2553ورود
28عصمتکردستانمریوان553ورود
28عصمت 2زنجانابهر553ورود
28فدک (1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2553ورود
28فرزانگانخراسان شمالیبجنورد553ورود
28قائمیهقمقم .ناحیه 1553ورود
28معلمزنجانابهر553ورود
29استقلالاصفهانباغبادران552ورود
29پژوهش نابآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1552ورود
29ترنجالبرزکرج .ناحیه 3552ورود
29جلال آل احمدکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2552ورود
29خلبان ذاکر 1اردبیلاردبیل ناحیه 2552ورود
29شهید مالکی 1البرزکرج .ناحیه 2552ورود
29فردای ماآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5552ورود
29کشتیرانی (ب)سیستان و بلوچستانچاه بهار552ورود
30امیدانقلاب اسلامیتهرانتهران .منطقه 17551ورود
30بهارستان 2زنجانزنجان .ناحیه 2551ورود
30حدیثکرمانشاهاسلام آباد551ورود
30ریحانه النبی (س )خراسان رضویگناباد551ورود
30سیزده آبانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2551ورود
30شهید کاظمیاردبیلاردبیل ناحیه 1551ورود
30شهیدمحمد پرورش2البرزکرج .ناحیه 3551ورود
30یاسینزنجانابهر551ورود
31حاج محمد مکتبی(2)قمقم .ناحیه 4550ورود
31حدیثکردستانسنندج ناحیه 1550ورود
31دبستان دخترانه حیرت سجادیکردستانسنندج ناحیه 1550ورود
31دهخدا حسن آبادخراسان رضویتربت جام550ورود
31راضیهاردبیلخلخال550ورود
31روزبهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3550ورود
31زنده یاد مرتضی محمدیآذربایجان شرقیمیانه 550ورود
31سراج نوینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1550ورود
31سیدجمال الدین اسدآبادیکرمانشاهجوانرود550ورود
31شکوه (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3550ورود
31شهدای بند2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1550ورود
31شهید محتبی جعفریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1550ورود
31شهید محمد جواد اسلامیاصفهانشهرضا (قمشه)550ورود
31شهید محمود پایدارخراسان رضویمشهد.ناحیه 4550ورود
31شهید نورعلی دادمحمدیخراسان رضویتایباد550ورود
31شهیدحسین فهمیدهخراسان رضویجلگه رخ550ورود
31شهیدعلی اکبر طهماسبیالبرزکرج .ناحیه 3550ورود
31شهیدمحمدبروجردیکرمانشاهجوانرود550ورود
31شیما 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1550ورود
31صبح رویشخراسان رضویتایباد550ورود
31عصرعلمآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1550ورود
31عصمتکرمانشاهگیلانغرب550ورود
31فرزانگانکرمانشاهجوانرود550ورود
31فرزانه2خراسان رضویتبادکان550ورود
31فرهنگسیستان و بلوچستانبزمان550ورود
31فرهنگ جکولیسیستان و بلوچستاننصرت آباد550ورود
31فرهنگیان شهید موسی حبیبی دوروییسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2550ورود
31قائم آل محمد (عج)سیستان و بلوچستانبزمان550ورود
31قدس شاهداصفهانفولادشهر550ورود
31کوثرکرمانشاهجوانرود550ورود
31محمد طاهاالبرزکرج .ناحیه 2550ورود
31مریم سخن سنج (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2550ورود
31معرفت عنبراناردبیلنمین550ورود
31مهدیه 2زنجانزنجان .ناحیه 2550ورود
31میلادخراسان رضویتبادکان550ورود
31نادریخواه 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1550ورود
31نشاطآذربایجان شرقیمیانه 550ورود
31نمونه دولتی علامه حلیاردبیلمشکین شهر550ورود
31نمونه فرهنگسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2550ورود
31وکیلی 10خراسان رضوینیشابور550ورود
32اتحاد(د)خراسان رضویتبادکان549ورود
32پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 1549ورود
32سلمان فارسیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2549ورود
32شهید سیدرسول سیدحاتمیاردبیلاردبیل ناحیه 2549ورود
32عصمتیه (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2549ورود
32معلم 2اردبیلاردبیل ناحیه 1549ورود
32نجومیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1549ورود
32ندای زینب(س)کرمانشاهسرپل ذهاب549ورود
32نمونه بسیجزنجانزنجان .ناحیه 2549ورود
33آزادگانزنجانابهر548ورود
33اخوان کریمی 1قمقم .ناحیه 3548ورود
33الغدیر 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2548ورود
33حضرت رقیه ( س )کرمانشاهسرپل ذهاب548ورود
33ساکو مجنونیانسآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2548ورود
33سمیهاردبیلنمین548ورود
33شرف (1)نمیناردبیلنمین548ورود
33شهیدعلیرضاحاجی بابائی 2همدانهمدان .ناحیه 2548ورود
33عفافخراسان رضویمشهد.ناحیه 1548ورود
34آزادگاناصفهانزرین شهر (لنجان)547ورود
34آمنهکردستانمریوان547ورود
34آمنهخراسان شمالیبجنورد547ورود
34حضرت نرجس (س)خراسان جنوبیبشرویه547ورود
34خوشرفتارقمقم .ناحیه 1547ورود
34دانش (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3547ورود
34شهید بابائی حسن سراگیلانرودسر547ورود
34فرزانگان (2)دخت ایران پروینمازندرانساری .ناحیه 2547ورود
34نیلوفر 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1547ورود
35الزهراگیلانبندرکیاشهر546ورود
35الزهرا نمونه دولتیتهرانتهران .منطقه 17546ورود
35بعثتاصفهانپیربکران546ورود
35بهارانفارسبالاده546ورود
35تهذیبالبرزکرج .ناحیه 1546ورود
35دبستان علم و ادبآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1546ورود
35دبیرستان قانع ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1546ورود
35شادلینخراسان رضویتربت جام546ورود
35شیخ جلالکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3546ورود
35صداقتکردستانسنندج ناحیه 1546ورود
35عفافاردبیلاردبیل ناحیه 1546ورود
35فخر دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1546ورود
35متوسطه اول دخترانه معراج حسن آبادکردستانسنندج ناحیه 2546ورود
35مریماردبیلاردبیل ناحیه 2546ورود
35هیات امنایی آیت اله طالقانیاردبیلاردبیل ناحیه 1546ورود
3629بهمنآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5545ورود
36اسری 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1545ورود
36امام زمان(عج)اصفهانآران وبیدگل545ورود
36بیهقیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1545ورود
36پروین اعتصامیگیلانرودسر545ورود
36پویشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1545ورود
36حضرت معصومهتهرانتهران .منطقه 17545ورود
36دانایان1اصفهانشهرضا (قمشه)545ورود
36دانشورانسیستان و بلوچستانچاه بهار545ورود
36راضیههرمزگانبندرعباس .ناحیه 2545ورود
36فضیلتاصفهانزرین شهر (لنجان)545ورود
36معلّماصفهانگلپایگان545ورود
36نوآورانسیستان و بلوچستانچاه بهار545ورود
36ولی عصر (عج)کرمانکرمان .ناحیه 2545ورود
37آیت اله اشرفی اصفهانیآذربایجان شرقیمرند544ورود
37امام سجاد(ع)گیلانرودسر544ورود
37بصیرتخراسان رضویگناباد544ورود
37پرورشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1544ورود
37پروین اعتصامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3544ورود
37دبیرستان دخترانه نمونه دولتی نیایشکردستانبانه544ورود
37شاهد (دبیرستان دخترانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2544ورود
37شهدای چافجیرگیلانرودسر544ورود
37شهید بهبهانیخوزستانامیدیه544ورود
37شهید مطهریاصفهانباغبادران544ورود
37عفاف شاهدالبرزکرج .ناحیه 3544ورود
37هاشمی نژاد 2خراسان رضویمشهد.ناحیه 1544ورود
38ارشادمازندرانساری .ناحیه 1543ورود
38اندیشه برناآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1543ورود
38بهشت آئین(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2543ورود
38دانش پژوهانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3543ورود
38دبیرستان شاهدپیامبراعظم (ص )زنجانزنجان .ناحیه 2543ورود
38دبیرستان شهید تعریف دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1543ورود
38سما (دخترانه)اصفهانشهرضا (قمشه)543ورود
38علم آفرینالبرزکرج .ناحیه 2543ورود
38فجرتهرانتهران .منطقه 15543ورود
38فردوسمازندرانساری .ناحیه 2543ورود
38فرزانگانهمدانهمدان .ناحیه 1543ورود
38متوسطه دوره اول دخترانه فاخراردبیلاردبیل ناحیه 2543ورود
38مهرتهران (شهرستانها)شهریار543ورود
39اسماءسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2542ورود
39ام البنین(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3542ورود
39اندیشهکرمانشاهجوانرود542ورود
39تربیتاصفهانپیربکران542ورود
39حضرت خدیجه کبری(س)گیلانرودسر542ورود
39راه انقلابالبرزکرج .ناحیه 3542ورود
39سارهخراسان رضویتبادکان542ورود
39سماءزنجانابهر542ورود
39سیدمرتضی پیربکراناصفهانپیربکران542ورود
39شهید زارعالبرزکرج .ناحیه 3542ورود
39شهید بهشتی 2 (متوسطه دوره اول)اردبیلاردبیل ناحیه 2542ورود
39شهید کبیری کلکاسراگیلانرودسر542ورود
39شهید نازپروریان-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3542ورود
39شهیدداداشی اسبواردبیلشاهرود542ورود
39علامه مجلسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3542ورود
39فاطمه بیگم پاک نژادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1542ورود
39فرزانگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2542ورود
39فرزانگانسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2542ورود
39معادالبرزکرج .ناحیه 3542ورود
39ندای آزادیمازندرانساری .ناحیه 1542ورود
40اخوانهمدانهمدان .ناحیه 1541ورود
40اندیشهمازندرانساری .ناحیه 1541ورود
40پانزده خرداد(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1541ورود
40دانشمندانگیلانرودسر541ورود
40دبستان شهیدانکردستانسقز541ورود
40دبیرستان حضرت معصومه 2خراسان شمالیبجنورد541ورود
40دبیرستان دوره اول شهید بهشتی 1اردبیلاردبیل ناحیه 1541ورود
40دبیرستان فردوسی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1541ورود
40دوازده فروردینخراسان رضویبردسکن541ورود
40زینبیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1541ورود
40سعادت کیله سفیدکردستانسنندج ناحیه 1541ورود
40شرافت (2)قمقم .ناحیه 1541ورود
40شهدای هسته ای 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1541ورود
40شهید فهمیدههمدانتویسرکان541ورود
40شهید محمدباقرصدرتهرانتهران .منطقه 4541ورود
40شهیدحسن پورحیدریسمنانشاهرود541ورود
40شهیدمبرهن 2گیلانرشت .ناحیه 1541ورود
40شهیدنوریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1541ورود
40علی ابن ابیطالب عالبرزکرج .ناحیه 3541ورود
40فاطمه الزهرا سزنجانابهر541ورود
40فرهنگیانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3541ورود
40گلهاآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3541ورود
40متوسطه اول زینبیهکردستانسنندج ناحیه 2541ورود
40مصباح الهدییزدتفت541ورود
40نمونه دولتی مریم تاجگردونگیلانلاهیجان541ورود
40نواب صفویکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3541ورود
40نیایش( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3541ورود
40هفده شهریوربارنج (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1541ورود
41آزادگانخراسان شمالیبجنورد540ورود
41آسیه سهلواناصفهانپیربکران540ورود
41آوای گلچین 3آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1540ورود
41آیت الله کاشانیکرمانکرمان .ناحیه 2540ورود
41ابتدایی شاهد امام سجادکردستانقروه540ورود
41احمد آرام 1اصفهاناصفهان .ناحیه 4540ورود
41ارمغانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1540ورود
41ارمکاناردبیلاردبیل ناحیه 2540ورود
41اقبال لاهوریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3540ورود
41الزهرااردبیلاردبیل ناحیه 2540ورود
41الزهرا (س )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1540ورود
41الزهرا(س)خراسان رضویگناباد540ورود
41الماسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1540ورود
41المهدی دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2540ورود
41امام محمد باقر (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2540ورود
41امیدمادر2خراسان رضویتبادکان540ورود
41اندرزگو1اردبیلاردبیل ناحیه 2540ورود
41اندیشه - شهیدرجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
41ایثاراردبیلاردبیل ناحیه 1540ورود
41بانوامین اسلام آباداصفهانشهرضا (قمشه)540ورود
41بعثتگلستانرامیان540ورود
41بعثتزنجانبزینه رود540ورود
41تدبیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1540ورود
41تربیت 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1540ورود
41تواناالبرزکرج .ناحیه 3540ورود
41جمشیداشرفیگلستانرامیان540ورود
41جمهوری اسلامیآذربایجان غربیبوکان540ورود
41چهارده معصوم(ع)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
41حاج رحیم شعبانیتهران (شهرستانها)بهارستان 1540ورود
41حاج سیدمحمدمنتظریقمقم .ناحیه 4540ورود
41حافظزنجانزنجان .ناحیه 1540ورود
41حجابلرستاندورود540ورود
41حضرت معصومه (س )قمقم .ناحیه 3540ورود
41حضرت زهرا (س)خوزستانامیدیه540ورود
41حضرت مریم(س)-باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
41خاتم الانبیاء (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
41دانش پژوهاناردبیلاردبیل ناحیه 1540ورود
41دانشگاه آزاد سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1540ورود
41دبیرستان بتول السادات رضازادهگیلانرودسر540ورود
41دبیرستان شاهد دخترانه حجابآذربایجان غربیمهاباد540ورود
41دبیرستان شهید جمیل شهسواری ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1540ورود
41دبیرستان شهید حسینی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1540ورود
41دبیرستان مولویکردستانقروه540ورود
41دبیرستان نیایش دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1540ورود
41دکترمحمودحسابیکردستانبانه540ورود
41دکترمعین (2)اردبیلاردبیل ناحیه 2540ورود
41راه نورگیلانرودسر540ورود
41روزبهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4540ورود
41زکریای رازی (1)البرزکرج .ناحیه 2540ورود
41سبلان 2اردبیلاردبیل ناحیه 1540ورود
41شاهد شهیده سهام خیامگیلانرشت .ناحیه 1540ورود
41شهدای جاویدالاثرهمدانهمدان .ناحیه 2540ورود
41شهریارزنجانابهر540ورود
41شهید بهزاد کیانوش رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1540ورود
41شهید دانشمازندرانساری .ناحیه 1540ورود
41شهید دکتر مفتح 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1540ورود
41شهید رضا یوسف پورباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1540ورود
41شهید صالح خسرویکردستانسنندج ناحیه 2540ورود
41شهید صیـــــاد شیرازیکردستاندیواندره540ورود
41شهید عهدنو1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1540ورود
41شهید محمد صادق هاشمی نیا (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
41شهید منظورالمهدیخراسان رضویمشهد.ناحیه 1540ورود
41شهید نیکبخت محمودیاردبیلخلخال540ورود
41شهیدآیت ا000صدوقیکرمانشاهسنقرکلیایی540ورود
41شهیدبهشتیزنجانابهر540ورود
41شهیدمحمدکاظم موسوی (1)البرزکرج .ناحیه 2540ورود
41شهیدمهدی صادقیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2540ورود
41شهیده سمیه 2کردستانکامیاران540ورود
41شیخ طبرسیمازندرانساری .ناحیه 1540ورود
41صدیقه طاهرهالبرزکرج .ناحیه 2540ورود
41عبرتزنجانابهر540ورود
41عترتتهرانتهران .منطقه 17540ورود
41عدالتسیستان و بلوچستاننوک آباد540ورود
41علامه محمدتقی جعفریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
41فاطمیهاردبیلهیر540ورود
41فجرآذربایجان شرقیمیانه 540ورود
41فرازالبرزکرج .ناحیه 3540ورود
41فرزانگانکرمانکرمان .ناحیه 2540ورود
41فرزانگان (2)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2540ورود
41فرزانگان زینب (س)سیستان و بلوچستانزابل540ورود
41فضهخراسان رضویگناباد540ورود
41فضیلتکردستانسنندج ناحیه 1540ورود
41قائماردبیلاردبیل ناحیه 2540ورود
41قدسزنجانابهر540ورود
41گل یاسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3540ورود
41متوسطه اول شهیده ناهید فاتحی کرجوکردستانسنندج ناحیه 2540ورود
41مریمآذربایجان شرقیمیانه 540ورود
41میرزا بابا کاشیزنجانابهر540ورود
41میلاد 1تهرانتهران .منطقه 15540ورود
41نرجساردبیلاردبیل ناحیه 1540ورود
41نرجس خاتون باغکومهاصفهانپیربکران540ورود
41نرگسالبرزکرج .ناحیه 2540ورود
41نوید3 (د)خراسان رضویتبادکان540ورود
41ولایت 2اردبیلاردبیل ناحیه 1540ورود
41هاجرزنجانابهر540ورود
41هنرستان دخترانه نواندیشکردستانسنندج ناحیه 1540ورود
41هنرستان مهرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2540ورود
42تعاونکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3539ورود
42حضرت خدیجه (س)خراسان رضویمشهد.ناحیه 1539ورود
42شهید صادق صابون پز 2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1539ورود
42عفتکرمانشاهجوانرود539ورود
42معصومیههمدانهمدان .ناحیه 1539ورود
42نمونه دولتی شهداءبوشهردیر539ورود
43شیماآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1538ورود
43غزالی 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1538ورود
43فاطمه زهراء (س)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4538ورود
43فروغاصفهانمبارکه538ورود
43محمد آبداراصفهاناصفهان .ناحیه 4538ورود
43هنرستان کاردانش حاج کریم رحیم زادهخراسان رضویمشهد.ناحیه 1538ورود
44استادبهاریاقوتینخراسان رضویتربت جام537ورود
44امام حسین (ع )سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1537ورود
44حاج سپاسیخراسان شمالیبجنورد537ورود
45آزادی 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3536ورود
45پروین اعتصامیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2536ورود
45تدبیروامیدکرمانشاهاسلام آباد536ورود
45شهید سندروسخراسان جنوبیبیرجند536ورود
45شهید ولی الله چراغچی 2خراسان رضویمشهد.ناحیه 1536ورود
45شهیدچمرانکرمانشاهجوانرود536ورود
45شهیدسلطانی3البرزکرج .ناحیه 3536ورود
45غیرانتفاعی دانشگاه علوم پزشکی رازیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2536ورود
45میثاقزنجانزنجان .ناحیه 2536ورود
45یاور معتقد1اردبیلاردبیل ناحیه 1536ورود
46ارشاداصفهانشهرضا (قمشه)535ورود
46اطهر2خراسان رضویمشهد.ناحیه 1535ورود
46اندیشمندقمقم .ناحیه 3535ورود
46حکیم فرزانهاصفهانشهرضا (قمشه)535ورود
46زینبیه2تهران (شهرستانها)شهریار535ورود
46سمیه 1اردبیلاردبیل ناحیه 2535ورود
46شهید خواجهخراسان رضویگناباد535ورود
46شهیدجوادنوروزیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2535ورود
46طلوع دانشاردبیلاردبیل ناحیه 1535ورود
46عفافکرمانکرمان .ناحیه 1535ورود
46کرم بسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1535ورود
46مقدادآذربایجان شرقیمراغه535ورود
4722بهمن (الف )سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1534ورود
47ترنمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3534ورود
47حضرت زهرا (س)قمقم .ناحیه 1534ورود
47خیامآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3534ورود
47شاهد ام البنینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2534ورود
47شهیدحسینی حبیب آباداصفهانپیربکران534ورود
47کوثرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1534ورود
47معاداصفهانمبارکه534ورود
47مولویاصفهانپیربکران534ورود
47یادگارامام (ره)البرزکرج .ناحیه 3534ورود
48سعادتکرمانشاهجوانرود533ورود
48شاهد شیخ انصاریاصفهاناصفهان .ناحیه 1533ورود
48شهیدنواب صفوی 1تهرانتهران .منطقه 19533ورود
48طالقانیآذربایجان شرقیجلفا533ورود
48عبدالشکورشهنازیگلستانگمیشان533ورود
48فدکگلستانگرگان533ورود
48مستوفی 1خراسان رضوینیشابور533ورود
48معلّمآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3533ورود
48میعاد1قمقم .ناحیه 3533ورود
49آسیه2اردبیلاردبیل ناحیه 1532ورود
49انقلاب اسلامیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1532ورود
49حافظیهخراسان شمالیبجنورد532ورود
49شاهد امام حسین عزنجانابهر532ورود
49شاهد شهید باباییاردبیلخلخال532ورود
49صارمی 2آذربایجان شرقیمراغه532ورود
49علامه حلیزنجانزنجان .ناحیه 2532ورود
49فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد532ورود
49فرزانگان 1البرزکرج .ناحیه 1532ورود
49معراجکردستانسقز532ورود
49مهدیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3532ورود
49میرداماد (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3532ورود
49نیایشلرستانخرم آباد.ناحیه 1532ورود
50امام رضا ع 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2531ورود
50راه نورکرمانشاهاسلام آباد531ورود
50سرافرازانخراسان رضویمشهد.ناحیه 6531ورود
50سمیهزنجانخرمدره531ورود
50سیدالشهدا ء 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2531ورود
50کارودانش هاجرمازندراننوشهر531ورود
50متوسطه اول شهید اردلانکردستانسنندج ناحیه 2531ورود
50مرصاد1زنجانخرمدره531ورود
50معرفتگیلانرودسر531ورود
50نرگس(س)البرزکرج .ناحیه 3531ورود
51ابوریحان 2اردبیلاردبیل ناحیه 2530ورود
51امیناصفهانباغبادران530ورود
51چهارده معصوم 1آذربایجان غربیخوی530ورود
51دبستان پسرانه فجر دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1530ورود
51دبستان دولتی آزادگان 1کردستانسنندج ناحیه 2530ورود
51دکتر حسابیخراسان رضویتربت حیدریه530ورود
51ذوالنورینسیستان و بلوچستانچاه بهار530ورود
51ستایشتهران (شهرستانها)شهریار530ورود
51شهداء مرصادکرمانشاهاسلام آباد530ورود
51شهدای پاشانیا-رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3530ورود
51شهید شکری 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1530ورود
51شهید محمد منتظریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2530ورود
51شهیدبهروزفرشادفر_شهیدرجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3530ورود
51شهیدتوکلیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5530ورود
51شهیدفهمیدهقمقم .ناحیه 3530ورود
51شهیدمحمدحسین مهدویکرمانکرمان .ناحیه 2530ورود
51عصمتکرمانشاهجوانرود530ورود
51علوم پزشکیفارسشیراز.ناحیه 2530ورود
51فرزانگاناردبیلخلخال530ورود
51فروغیاصفهانمبارکه530ورود
51گلهاکرمانشاهاسلام آباد530ورود
51مهر دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1530ورود
51مهرفاطمیخراسان رضویگناباد530ورود
51نمونه مهین کریمیچهارمحال و بختیاریفارسان530ورود
51هدفمرکزیاراک .ناحیه 1530ورود
52تزکیهکردستانمریوان529ورود
52حضرت رقیه جوچیاصفهانپیربکران529ورود
52دبیرستان حافظ دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1529ورود
52رازی1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3529ورود
52سید علی میربدسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2529ورود
52سیزده آبانخراسان شمالیبجنورد529ورود
52سیمای فاطمیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1529ورود
52شاهد 2(ابتدایی دخترانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2529ورود
52شهدای محرابگیلانرودسر529ورود
52شهید ترکیان فراصفهانکاشان529ورود
52شهید مصطفی خمینیآذربایجان شرقیمیانه 529ورود
52شهیدبهشتی (سمپاد)آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1529ورود
52مریم 2اردبیلاردبیل ناحیه 2529ورود
52میقات 2اردبیلاردبیل ناحیه 1529ورود
52نگارستانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4529ورود
52نمونه بحرالعلوماردبیلمغان (گرمی)529ورود
52هنرستان کارودانش تلاش 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1529ورود
53آیت اله بهاءالدینیقمقم .ناحیه 1528ورود
53امام حسن عسکری 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1528ورود
53امیرکبیرخراسان شمالیبجنورد528ورود
53پردیسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3528ورود
53تربیتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1528ورود
53دبستان غیردولتی پسرانه ناصحکردستانبانه528ورود
53سعدی اجگرداصفهانپیربکران528ورود
53سمیــــــهکردستاندیواندره528ورود
53شهدای بانک ملتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1528ورود
53شهید احمد عدالت جوخراسان جنوبیفردوس528ورود
53صباگیلانرودسر528ورود
53عارف اردبیلیاردبیلاردبیل ناحیه 2528ورود
53عصمتالبرزکرج .ناحیه 3528ورود
53عطیه 1خراسان رضویمشهد.ناحیه 1528ورود
53فاطمیهخراسان رضویخلیل آباد528ورود
53فرزانگانآذربایجان شرقیاهر528ورود
53یاس نبی(س)خراسان رضویگناباد528ورود
54آناتاآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1527ورود
54الزهرا(س)گیلانرودسر527ورود
54امیرالمومنینالبرزکرج .ناحیه 2527ورود
54اندیشهخراسان شمالیاسفراین527ورود
54حضرت ابوافضل العباس (ع) 1اردبیلاردبیل ناحیه 1527ورود
54حضرت حمزهقزوینالبرز527ورود
54رجب زاده2اردبیلاردبیل ناحیه 1527ورود
54سمانه باقرخان 1خراسان شمالیبجنورد527ورود
54سید یونس اردبیلی(2)اردبیلاردبیل ناحیه 2527ورود
54شاهدگلستانگرگان527ورود
54شرافتخراسان شمالیبجنورد527ورود
54شهید فهیمه سیاریزنجانزنجان .ناحیه 1527ورود
54شهیدآوینیسیستان و بلوچستانچاه بهار527ورود
54شهیدان مجتهدیتهرانتهران .منطقه 17527ورود
54شهیدباهنراصفهانمبارکه527ورود
54شهیدنعمتی هاالبرزکرج .ناحیه 1527ورود
54صادقیهقمقم .ناحیه 3527ورود
54صدیقه طاهرهالبرزکرج .ناحیه 2527ورود
54عصمتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3527ورود
54عفافآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1527ورود
54فاضلهاصفهانزرین شهر (لنجان)527ورود
54فاطمه الزهراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3527ورود
54فاطمیه شاهدکرمانشاهکنگاور527ورود
54فرزانگانزنجانزنجان .ناحیه 2527ورود
54فرزانگان (گرگان )گلستانگرگان527ورود
54فرهنگ (دبیرستان )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1527ورود
54قشلاق جهانشاهکرمانشاهبیستون527ورود
54گلستانکرمانشاهکنگاور527ورود
54لاله های انقلابالبرزکرج .ناحیه 3527ورود
54نوینمازندراننوشهر527ورود
54وحدتگیلانرودسر527ورود
55آیت اله خامنه ایزنجانابهر526ورود
55ابرارکردستانسنندج ناحیه 2526ورود
55احمدرضاربانی 1اصفهاناصفهان .ناحیه 4526ورود
55امام سجادسیستان و بلوچستانزابل526ورود
55بعثتزنجانزنجان .ناحیه 2526ورود
55پویندگانآذربایجان شرقیمیانه 526ورود
55حجابالبرزکرج .ناحیه 3526ورود
55حسام الدینسیستان و بلوچستانجالق526ورود
55دبیرستان صدیقین دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1526ورود
55دبیرستان مستوره کردستانی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1526ورود
55دخترانه شاهدحاجیه خانم افسررجاییاصفهانشهرضا (قمشه)526ورود
55ربیعیاصفهانکاشان526ورود
55ریحانهلرستاندورود526ورود
55ریحانة النبیاصفهانکاشان526ورود
55سماء دخترانزنجانزنجان .ناحیه 2526ورود
55شاهدکرمانکرمان .ناحیه 1526ورود
55شاهد دلرستاندورود526ورود
55عفتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2526ورود
55علامه طباطباییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3526ورود
55فرزانگان3البرزکرج .ناحیه 3526ورود
55فرزانگان4البرزکرج .ناحیه 4526ورود
55فضیلتزنجانخدابنده526ورود
55کوثرمازندرانساری .ناحیه 1526ورود
55محمدعلی فهیمامازندرانبابل526ورود
55معراجآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3526ورود
55هدایت *قمقم .ناحیه 4526ورود
55یادگارامام ابتدائیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3526ورود
56استاد شهریارزنجانزنجان .ناحیه 1525ورود
56امام خمینی(ره)قمقم .ناحیه 2525ورود
56ایراندختخراسان شمالیبجنورد525ورود
56حجاب کوزرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1525ورود
56حضرت مریم1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2525ورود
56دبیرستان تربیت دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1525ورود
56دبیرستان دوره اول دهخداکردستانقروه525ورود
56دبیرستان شهید محمد امین رحمانی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1525ورود
56دخترانه شاهد متوسطه دوره اولکردستانقروه525ورود
56شاهد عفافآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2525ورود
56شهید صادقیانکردستانمریوان525ورود
56شهیده زهرا قضائیقمقم .ناحیه 3525ورود
56عفافقمقم .ناحیه 1525ورود
56علامه دهخدا1.قزوینالبرز525ورود
56علوم ومعارف اسلامیزنجانزنجان .ناحیه 2525ورود
56فدکخراسان جنوبیقائنات525ورود
56فرزانگان 1البرزکرج .ناحیه 1525ورود
56فرشتگانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3525ورود
56مادرکرمانشاهجوانرود525ورود
56مهدیهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1525ورود
57ابونصر فارابیهمدانملایر524ورود
57اطهره ارجمند کرمانیکرمانکرمان .ناحیه 1524ورود
57المهدیالبرزکرج .ناحیه 2524ورود
57امام رضا(ع)آذربایجان شرقیاهر524ورود
57بنت الهدی صدرتهرانتهران .منطقه 2524ورود
57بنت الهدی صدر1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2524ورود
57بهار آزادیزنجانزنجان .ناحیه 1524ورود
57پروین اعتصامیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2524ورود
57پسرانه شاهد متوسطه دوره اولکردستانقروه524ورود
57حضرت خدیجهالبرزکرج .ناحیه 3524ورود
57دبستان دخترانه سوم شعبانکردستانسنندج ناحیه 2524ورود
57راهنمایی دخترانه 13 آبانکردستانقروه524ورود
57سهیلهمداننهاوند524ورود
57شهداء هسته ایچهارمحال و بختیاریلردگان524ورود
57شهید دکتر نیکنامیآذربایجان شرقیمیانه 524ورود
57شهید مطهریزنجانخرمدره524ورود
57شهید ناصر خیر آبادیالبرزکرج .ناحیه 3524ورود
57شهیدابوذردهقانفارسبالاده524ورود
57علامه جعفریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2524ورود
57فجر1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1524ورود
57فرزانگانخراسان جنوبیفردوس524ورود
57قلمآذربایجان شرقیمیانه 524ورود
57معصومیه مهرگان 2اصفهانپیربکران524ورود
57ملاصدراکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3524ورود
57مهدیهقمقم .ناحیه 2524ورود
57مهر آفریناصفهانزرین شهر (لنجان)524ورود
57ولیعصرزنجانابهر524ورود
58ابوذرسیستان و بلوچستانفنوج523ورود
58احمد لبیب 2گیلانرشت .ناحیه 1523ورود
58امام جعفرصادق (ع) شبانه روزیگیلاناملش523ورود
58بنیانگیلانرشت .ناحیه 1523ورود
58پردیسالبرزکرج .ناحیه 2523ورود
58تیزهوشان فرزانگان(سمپاد)کردستانسنندج ناحیه 2523ورود
58جنتالبرزکرج .ناحیه 2523ورود
58خدادادیاصفهانشهرضا (قمشه)523ورود
58دبیرستان راه دانش دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1523ورود
58راضیهاصفهاناصفهان .ناحیه 4523ورود
58ربابه کتابیالبرزکرج .ناحیه 3523ورود
58رحمانیالبرزکرج .ناحیه 3523ورود
58زنده یاد سپیده جم زادگیلانرودسر523ورود
58سعادتلرستاننورآباد (دلفان)523ورود
58سلمان فارسی زینب آبادگلستانرامیان523ورود
58سماء دختراناردبیلاردبیل ناحیه 1523ورود
58شاهدکرمانرفسنجان523ورود
58شهدای بازرگان محلهگیلانرودسر523ورود
58شهدای کرک نوش آباداصفهانآران وبیدگل523ورود
58شهید جلیلیاصفهانشهرضا (قمشه)523ورود
58شهید مباشر اصلآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2523ورود
58شهید میر حسینیسیستان و بلوچستانزابلی523ورود
58شهیدسلیمی بالادزاءمازندرانساری .ناحیه 2523ورود
58شهیدمهدی باکری 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4523ورود
58عفافکردستانسنندج ناحیه 2523ورود
58فرزانگانآذربایجان شرقیمیانه 523ورود
58فرهنگ سازانآذربایجان غربیمهاباد523ورود
58فضیلتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2523ورود
58قیامتهرانتهران .منطقه 14523ورود
58مائدهآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2523ورود
58متوسطه اول شهید محمدزادهکردستانسنندج ناحیه 2523ورود
58مرضیهآذربایجان شرقیملکان523ورود
58مهندس شکوفه اکبربوشهریالبرزکرج .ناحیه 2523ورود
58نورزنجانخرمدره523ورود
58والفجر1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2523ورود
58هجرتقمقم .ناحیه 4523ورود
58هدایت(غیردولتی)قمقم .ناحیه 4523ورود
5913آبانزنجانابهر522ورود
59آیت شعبانی (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2522ورود
59اخوان موسویقزوینشال522ورود
59ادهم محمدیانگیلانرودسر522ورود
59ارمغاناصفهانمبارکه522ورود
59اعتصام2خراسان رضویتبادکان522ورود
59الغدیر 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2522ورود
59امام حسن مجتبی (ع)سیستان و بلوچستانزابل522ورود
59امام خمینی (ره )آذربایجان غربیتکاب522ورود
59امام زمان (عج)لرستانبروجرد522ورود
59امام محمدباقر عخوزستاناهواز.ناحیه 2522ورود
59امامت (1)البرزکرج .ناحیه 3522ورود
59امیر کبیرزنجانابهر522ورود
59ایثار ویروگلستانرامیان522ورود
59بنت الهدیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4522ورود
59پروین اعتصامیکرمانشاهصحنه522ورود
59توحیداصفهانخوانسار522ورود
59حضرت صدیقه کبری (س )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2522ورود
59خداممازندرانساری .ناحیه 2522ورود
59خیامکردستانسنندج ناحیه 2522ورود
59دبیرستان حاج محمد رضا فرهادی ( دوره اول )کردستانسنندج ناحیه 1522ورود
59دبیرستان دخترانه هدفکردستانقروه522ورود
59دبیرستان سبحان دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1522ورود
59دبیرستان شاهد دختران ام ابیها(س)خراسان جنوبیقائنات522ورود
59دبیرستان نمونه دولتی اورامانکرمانشاهپاوه (اورامانات)522ورود
59دبیرستان نمونه دولتی بنت الهدیزنجانابهر522ورود
59دبیرستان نمونه دولتی شهیدفاتح نقشبندیکرمانشاهپاوه (اورامانات)522ورود
59زهرای مرضیه (س )آذربایجان شرقیمراغه522ورود
59زینبیهلرستاندورود522ورود
59شرفکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2522ورود
59شهید آل نبیخراسان شمالیبجنورد522ورود
59شهید باهنرکرمانشهربابک522ورود
59شهید باهنراصفهانکاشان522ورود
59شهید بهروزنژادآذربایجان شرقیمراغه522ورود
59شهید دکتر بهشتیاردبیلمغان (گرمی)522ورود
59شهید شیرودیزنجانزنجان .ناحیه 1522ورود
59شهید صدوقی بنیاد 15 خردادالبرزکرج .ناحیه 3522ورود
59شهید صیفور چابککرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1522ورود
59شهیداژه ای آران وبیدگلاصفهانآران وبیدگل522ورود
59شهیدامین اصغری2گیلانرشت .ناحیه 1522ورود
59شهیدبهروزفرشادفر_شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3522ورود
59شهیددکتربهشتیگیلانرودسر522ورود
59شهیده بازگیرایلامدره شهر522ورود
59طالقانیاصفهانشهرضا (قمشه)522ورود
59عالیه میرزازمانیمازندرانساری .ناحیه 1522ورود
59علوی 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4522ورود
59فاطمه الزهرا(س )عنبران سفلیاردبیلنمین522ورود
59فاطمیهکردستانمریوان522ورود
59فرزانگانآذربایجان شرقیمیانه 522ورود
59فرزانگانکرمانکرمان .ناحیه 1522ورود
59فرزانگان 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2522ورود
59فرزانگان 3البرزکرج .ناحیه 3522ورود
59فرزانگان تیزهوشانخراسان شمالیبجنورد522ورود
59فضیلت شهرکردستانمریوان522ورود
59قهستانخراسان جنوبیقائنات522ورود
59کوثرسیستان و بلوچستاندلگان522ورود
59لاله های انقلابالبرزکرج .ناحیه 3522ورود
59مصلی نژادخراسان رضویتبادکان522ورود
59معصومیهگیلانرودسر522ورود
59معلم شهید محمد نصیریهمدانهمدان .ناحیه 2522ورود
59مهدیه1آذربایجان غربینقده522ورود
59نمونه دولتی علی ابن ابیطالباردبیلخلخال522ورود
59هدایتسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1522ورود
60آرشالبرزکرج .ناحیه 2521ورود
60آزرمخراسان رضویمشهد.ناحیه 1521ورود
60ادبتهرانتهران .منطقه 15521ورود
60ادیب فرزانهآذربایجان شرقیمراغه521ورود
60استاد شهریارخراسان رضویمشهد.ناحیه 6521ورود
60استقلالکردستانبیجار521ورود
60اسوهکردستانمریوان521ورود
60امام خمینی (ره )آذربایجان غربیمرحمت آباد521ورود
60امام خمینی (ره)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4521ورود
60امامیقمقم .ناحیه 4521ورود
60امید انقلابآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4521ورود
60امیراحمدی 2آذربایجان شرقیمرند521ورود
60اندیشهزنجانابهر521ورود
60اندیشهآذربایجان غربیشوط521ورود
60اندیشهاردبیلخلخال521ورود
60انقلاباصفهانفلاورجان521ورود
60ایمانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3521ورود
60ایمانگلستانگرگان521ورود
60بوعلی سیناآذربایجان شرقیمیانه 521ورود
60پروین اعتصامیکردستاندیواندره521ورود
60پروین اعتصامیآذربایجان شرقیمیانه 521ورود
60پویندگان علم و خلاقیتالبرزکرج .ناحیه 1521ورود
60تزکیــــــــــهکردستاندیواندره521ورود
60ثامن الائمهالبرزکرج .ناحیه 3521ورود
60جدا(1)قمقم .ناحیه 1521ورود
60حضرت فاطمه زهرا(س )قمقم .ناحیه 1521ورود
60حضرت معصومهخراسان شمالیبجنورد521ورود
60دانشگاه آزاد (سما)البرزکرج .ناحیه 3521ورود
60دبستان دخترانه غیرانتفاعی سمااصفهانشهرضا (قمشه)521ورود
60دبستان دخترانه نور ایمانکردستانسنندج ناحیه 2521ورود
60دبستان شاهد فرهادیاناردبیلمشکین شهر521ورود
60دبستان شاهدتفویضیزنجانزنجان .ناحیه 1521ورود
60دبستان غیرانتفاعی ساوجبلاغآذربایجان غربیمهاباد521ورود
60دبیرستان استعدادهای درخشان دوره اول فرزانگان قروهکردستانقروه521ورود
60دبیرستان دوره اول نمونه خدیجه الکبریکردستانقروه521ورود
60دبیرستان شاهددخترانه نجابتخراسان شمالیبجنورد521ورود
60دبیرستان شهدای 8آبان پاوهکرمانشاهپاوه (اورامانات)521ورود
60دبیرستان غیرانتفاعی سماکرمانشاهاسلام آباد521ورود
60دبیرستان نمونه پسرانه فارابیکردستاندیواندره521ورود
60دبیرستان وابسته به دانشگاه پویشکردستانسنندج ناحیه 1521ورود
60دخترانه شاهدکردستانقروه521ورود
60دخترانه شاهد ساجدهکردستانقروه521ورود
60دوازده فروردینالبرزکرج .ناحیه 3521ورود
60ذوالفقارسیستان و بلوچستانپشت آب521ورود
60ذوالفقارچم زرشککرمانشاهثلاث باباجانی521ورود
60ر ضوانالبرزکرج .ناحیه 3521ورود
60راضیه(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2521ورود
60راه اندیشهسیستان و بلوچستانچاه بهار521ورود
60راهنمایی دخترانه پروین اعتصامیکردستانقروه521ورود
60رضوانکرمانشاهصحنه521ورود
60روشنگرتهرانتهران .منطقه 12521ورود
60زینبیهزنجانخرمدره521ورود
60ستایشخراسان شمالیاسفراین521ورود
60سماءآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4521ورود
60سمیهخراسان شمالیبجنورد521ورود
60شاهدمازندرانساری .ناحیه 1521ورود
60شاهد شهید بروجردیآذربایجان غربیمهاباد521ورود
60شاهدفرزانهاصفهانمبارکه521ورود
60شبنمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3521ورود
60شمس تبریزیآذربایجان شرقیجلفا521ورود
60شهدای زینبیهآذربایجان شرقیمیانه 521ورود
60شهید اصغر افضلیالبرزکرج .ناحیه 3521ورود
60شهید بهشتیاردبیلاصلان دوز521ورود
60شهید بهشتیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2521ورود
60شهید بهشتی (تیزهوشان)کهگیلویه و بویراحمدیاسوج521ورود
60شهید پرویزیآذربایجان شرقیخسروشهر521ورود
60شهید جعفرپورتهرانتهران .منطقه 17521ورود
60شهید دباغیانهرمزگانابوموسی521ورود
60شهید صالحیاصفهانآران وبیدگل521ورود
60شهید علیپورآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4521ورود
60شهید فلاحیالبرزکرج .ناحیه 1521ورود
60شهید میانجیآذربایجان شرقیمیانه 521ورود
60شهید نوروزیالبرزکرج .ناحیه 3521ورود
60شهیداطهری بالادزامازندرانساری .ناحیه 2521ورود
60شهیدان مثقالیتهرانتهران .منطقه 17521ورود
60شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3521ورود
60شهیدحامدیاردبیلمغان (گرمی)521ورود
60شهیدحیرانیخراسان رضویبردسکن521ورود
60شهیدرجائیسیستان و بلوچستانایرانشهر521ورود
60شهیدرجایی دهگلانکردستاندهگلان521ورود
60شهیدرجبیتهرانتهران .منطقه 17521ورود
60شهیدرضافرجیقزوینبوئین زهرا521ورود
60شهیدشهسواریتهرانتهران .منطقه 17521ورود
60شهیدعلوی 2گیلاناملش521ورود
60شهیدفهمیدهکردستانسنندج ناحیه 2521ورود
60شهیدمدرسمازندراننوشهر521ورود
60شهیدمنوچهرشریفی (رجایی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1521ورود
60شهیدمولامراد احمدیکرمانشاهبیستون521ورود
60شهیدناصربهرامیکردستانمریوان521ورود
60عارفاصفهانشهرضا (قمشه)521ورود
60عذرا عراقیکرمانکرمان .ناحیه 2521ورود
60عزیزاله پزشکیتهران (شهرستانها)شهریار521ورود
60علاقبندیانهمدانهمدان .ناحیه 2521ورود
60علامه طباطباییگیلانلاهیجان521ورود
60فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانقصرقند521ورود
60فاطمه حجرهالبرزکرج .ناحیه 2521ورود
60فردوسیخراسان شمالیبجنورد521ورود
60فرزانگانآذربایجان غربیمیاندوآب521ورود
60فرزانگانگلستانگنبدکاووس521ورود
60فرزانگان 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1521ورود
60فرزانگان شهدای آزادی شماره11گیلانرودسر521ورود
60فرهادیان2اردبیلمشکین شهر521ورود
60فرهنگیان شهیدبرادران رستمیزنجانزنجان .ناحیه 2521ورود
60فضیلتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3521ورود
60قدسسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1521ورود
60متوسطه اول شرافتکردستانسنندج ناحیه 2521ورود
60مرحوم مهندس پروینمازندرانساری .ناحیه 2521ورود
60مسلم بن عقیلالبرزکرج .ناحیه 1521ورود
60مشکوة فرهنگیانمرکزیاراک .ناحیه 1521ورود
60مطهره موچشکردستانموچش521ورود
60معراج2البرزکرج .ناحیه 3521ورود
60مفید(1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3521ورود
60مهر خاوران 2لرستاندورود521ورود
60میلاداردبیلاردبیل ناحیه 1521ورود
60نخبگان طاهبازقمقم .ناحیه 1521ورود
60نسل نوالبرزکرج .ناحیه 2521ورود
60نسیم 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4521ورود
60نیک اخترکرمانکرمان .ناحیه 2521ورود
60ولی عصرمازندرانساری .ناحیه 2521ورود
60هاجرتهرانتهران .منطقه 17521ورود
60هنرستان کاردانش تلاشکردستانقروه521ورود
6113آبانکردستانمریوان520ورود
6117 شهریور تازه کندانگورانزنجانانگوران520ورود
6122 بهمنگلستانرامیان520ورود
6122بهمنآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
6123تیرکردستانمریوان520ورود
61آئین تربیتتهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61آتشگاه شهید باهنراردبیلسرعین520ورود
61آتوساقبائیان شهیدباهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61آرامیسالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61آرمیتا مصلی نژادخراسان شمالیبجنورد520ورود
61آزادگانزنجانزنجان .ناحیه 1520ورود
61آزادگانآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61آزادیالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61آزادیالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61آزادی (2)قمقم .ناحیه 4520ورود
61آزرمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2520ورود
61آسیهزنجانابهر520ورود
61آسیهالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61آسیهالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61آسیهآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61آفرینشاردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61آل یاسین2اصفهاناصفهان .ناحیه 4520ورود
61آلالهالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61آوای دانشآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2520ورود
61آوای مهرگیلانرشت .ناحیه 2520ورود
61آیت ا000مشگینیخراسان رضویتربت جام520ورود
61آیت الله حامدیآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61آیت الله طالقانیزنجانخرمدره520ورود
61آیت الله طالقانیاردبیلخلخال520ورود
61آیت الله طالقانی چافجیر1گیلانرودسر520ورود
61آیت اله دیباجیقمقم .ناحیه 4520ورود
61آیت اله طالقانی(1)البرزکرج .ناحیه 4520ورود
61آیت اله کاشانیاصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61آینده سازانلرستاندورود520ورود
61آینده سازان(2)مازندرانساری .ناحیه 1520ورود
61ابتدایی دوره اول بصیرتکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61ابوبکر صدیقسیستان و بلوچستانچاه بهار520ورود
61ابوریحان بیرونی 2خراسان شمالیبجنورد520ورود
61اخلاصتهران (شهرستانها)بهارستان 1520ورود
61ادبکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61ارمغان دانش(غیردولتی)قمقم .ناحیه 4520ورود
61استاد ریحاناصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61استاد محمد جواد محبت 1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61استاد مطهریتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61استادمطهری1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61اسدآبادیالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61اسدی لاریالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61اسلام آباد 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2520ورود
61افقکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61اقدس کریمیخراسان رضویتربت حیدریه520ورود
61البرزاصفهانمبارکه520ورود
61الزهرااردبیلهیر520ورود
61الزهرازنجانابهر520ورود
61الزهراءکرمانشاهصحنه520ورود
61الزهراءسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61الزهراءآذربایجان شرقیورزقان520ورود
61الغدیرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61الهامکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61ام البنینسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61امام خامنه ایاصفهانآران وبیدگل520ورود
61امام حسن عسکری (ع)1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61امام حسن عسکری (ع)2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61امام حسن عسگری(ع)دوالبرزکرج .ناحیه 4520ورود
61امام حسین (ع)خراسان شمالیگرمه520ورود
61امام خمینیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61امام خمینیزنجانبزینه رود520ورود
61امام خمینی (ره)خراسان رضویمشهد.ناحیه 1520ورود
61امام خمینی (ره)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61امام خمینی (ره)سیستان و بلوچستاننوک آباد520ورود
61امام خمینی رهتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61امام خمینی شال الفقزوینشال520ورود
61امام خمینی کوزرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61امام رضا(ع )سیستان و بلوچستاننیک شهر520ورود
61امام رضا(ع )دخترانهزنجانزنجان .ناحیه 2520ورود
61امام صادققزوینشال520ورود
61امام صادق (ع )کرمانشاهصحنه520ورود
61امام صادق(ع)1اردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61امام علی 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1520ورود
61امام علی1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1520ورود
61امام محمد باقر (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61امام محمدتقیقمقم .ناحیه 3520ورود
61امام مهدی عجتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61امام هادی (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61امامتقمقم .ناحیه 1520ورود
61امجدی (2)قمقم .ناحیه 4520ورود
61امیدکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61امید (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61امید (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61امید انقلابمازندراننوشهر520ورود
61امیدآینده 1دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61امیر(ع )البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61امیرکبیرسیستان و بلوچستاننوک آباد520ورود
61امیرکبیراصفهانمبارکه520ورود
61امین رجائیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61امین زادهخراسان شمالیفاروج520ورود
61اندیشهآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61اندیشه 2البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61انصارالحسین (ع )1قمجعفرآباد520ورود
61انقلابکرمانشاهبیستون520ورود
61انقلاب محمدیهاصفهانمبارکه520ورود
61اهل البیت (ع )البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61ایثار کرکج 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61ایرانتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61ایرانزنجانابهر520ورود
61ایلیایی 1البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61ایمانالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61ایمانکردستانمریوان520ورود
61ایمانخراسان رضویمشهد.ناحیه 1520ورود
61باقریه (1)قمقم .ناحیه 3520ورود
61بدرکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61برتر اندیشانتهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61برکت «ام الشهدا»خراسان جنوبیبشرویه520ورود
61برکت ابوزیدآباداصفهانآران وبیدگل520ورود
61بسیج نشورعلیاکردستانموچش520ورود
61بشارت نوراصفهاناصفهان .ناحیه 2520ورود
61بصیرتخراسان شمالیبجنورد520ورود
61بعثتکرمانشاهصحنه520ورود
61بلال 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61بنت الهدیزنجانانگوران520ورود
61بنت الهدی صدرسیستان و بلوچستاننوک آباد520ورود
61بنی هاشم2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61بنیاد15خرداد(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61بهارکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61بهار1اصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61بهاراناردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61بهارانتهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61بهمن محمدی (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61پردیسالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61پردیسالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61پروین اعتصامیکردستانبانه520ورود
61پروین اعتصامیخراسان شمالیبجنورد520ورود
61پروین اعتصامیکرمانشاهسرپل ذهاب520ورود
61پروین اعتصامیکردستانمریوان520ورود
61پروین اعتصامیزنجانابهر520ورود
61پروین اعتصامیالبرزکرج .ناحیه 1520ورود
61پژوهشالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61پژوهشالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61پژوهشالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61پنج تن آل عبا 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61پورصفر 1آذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61پوشینه بافت 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61پوشینه بافت(رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2520ورود
61پویندگان فرزانهزنجانزنجان .ناحیه 2520ورود
61پیام عاشوراسیستان و بلوچستاننیک شهر520ورود
61پیام نوردختران (ابتهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61پیامبراعظم(1)قمقم .ناحیه 4520ورود
61پیک نورالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61تبیاناصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61تربیتمازندرانرامسر520ورود
61تفتانسیستان و بلوچستاننوک آباد520ورود
61تکتم ارکانخراسان شمالیبجنورد520ورود
61تلاشآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61تندگویان(1)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61تندگویان2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61توحیدگیلانرودسر520ورود
61توحیدتمندگاناصفهانپیربکران520ورود
61تهذیبالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61تیز هوشان شهید بهشتی ( سمپاد)کردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61ثارا...دختران (ابالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61ثاراللهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61ثاراللهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61جنتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61جوادالائمهقمقم .ناحیه 1520ورود
61جوادالائمه(علیه السلام)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61جوادیهکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکیلویه)520ورود
61جهادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61جهادگران 1خراسان رضویتبادکان520ورود
61جهادگران 2خراسان رضویتبادکان520ورود
61جهان علمسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61جهشآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61چهره برقی1اردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61حاج حسن اصلانی 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4520ورود
61حاج کمیل فرزانگاناصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61حاج مسیح اله کوپاییاصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61حافظالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61حافظسیستان و بلوچستاننیک شهر520ورود
61حافظ (1)قمقم .ناحیه 1520ورود
61حافظ 1اردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61حامیگیلانلاهیجان520ورود
61حجابزنجانابهر520ورود
61حجاب (1)اردبیلسرعین520ورود
61حجه الوداعقمجعفرآباد520ورود
61حدیثکرمانشاهسرپل ذهاب520ورود
61حضرت رقیهایلامایوان520ورود
61حضرت علی اکبرقمقم .ناحیه 3520ورود
61حضرت آسیه 1قمقم .ناحیه 2520ورود
61حضرت آیت الله خامنه ایسیستان و بلوچستاننیک شهر520ورود
61حضرت ابوالفضلاصفهاناصفهان .ناحیه 3520ورود
61حضرت رقیه سجاسزنجانسجاسرود520ورود
61حضرت رقیه(س)گیلانرودسر520ورود
61حضرت زینب(س)خراسان شمالیجاجرم520ورود
61حضرت زینب(س) 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4520ورود
61حضرت فاطمه(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61حضرت مریمخوزستانشوشتر520ورود
61حضرت معصومهاردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61حضرت معصومه (س )البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61حضرت معصومه (س)کرمانشاهسرپل ذهاب520ورود
61حضرت معصومه (س)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61حضرت معصومه(س)اصفهانآران وبیدگل520ورود
61حضرت مهدی (ع )همدانهمدان .ناحیه 2520ورود
61حضرت مهدی (عج)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61حضرت مهدی (عج)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61حضرت نرجس (ع) ملاکلامازندرانهراز520ورود
61حقیقت راه آهنآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61حکمتالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61حکیم صهبااصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61حکیم هیدجیزنجانابهر520ورود
61حکیمهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61حنانهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61خانواده شکیبا 2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61خدیجه کبریکرمانشاهبیستون520ورود
61خدیجه کبریاصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61خدیجه کبری پلارتاصفهانپیربکران520ورود
61خدیجه کبری(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61خرمشهرخوزستانخرمشهر520ورود
61خلیج فارس (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61خواجه نصیرالدیناصفهانآران وبیدگل520ورود
61خوارزمیقمقم .ناحیه 1520ورود
61خورشیدزهراتهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61خوروش 4اصفهاناصفهان .ناحیه 1520ورود
61خیاماصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61خیامآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2520ورود
61داراآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1520ورود
61دانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61دانشخراسان شمالیبجنورد520ورود
61دانش (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61دانش بنيانگیلانرودسر520ورود
61دانشگاه آزاد سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61دبستان غیرانتفاعی یگانهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61دبستان آموزگار 2 ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبستان باغبانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1520ورود
61دبستان برادران احمدی 2 دوره دومکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبستان پسرانه محمدتقی داورپناه 1کردستانبانه520ورود
61دبستان پسرانه آساولهکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبستان پسرانه سوم شعبانکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61دبستان پسرانه شاهدخراسان جنوبیبشرویه520ورود
61دبستان پسرانه شاهد امید کرانیکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبستان حضرت سکینهاردبیلمشکین شهر520ورود
61دبستان دخترانه امام سجاد (ع)کردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61دبستان دخترانه غیرانتفاعی عفتسیستان و بلوچستاننیک شهر520ورود
61دبستان دخترانه هیئت امنایی آموزگار2کردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61دبستان دولتی عبدالغفارارجمندی2کردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61دبستان دولتی علم ودین 1کردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61دبستان دولتی علم ودین 2کردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61دبستان رضوانکردستانقروه520ورود
61دبستان زمزم آقبلاغاردبیلمشکین شهر520ورود
61دبستان ژیار ( دوره اول و دوم )کردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبستان سربازگمنام باینچوبکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبستان شاهد لالهکرمانشاهاسلام آباد520ورود
61دبستان شهید آخری قرآنی (1)اردبیلاردبیل ناحیه 2520ورود
61دبستان عدالت دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبستان عصمت کمالیه 1 دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبستان غیردولتی راهیان کوثرکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبستان معلمکردستانقروه520ورود
61دبستان معلم 1 دوره دومکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبیرستان امام حسین (ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61دبیرستان دکتر حسابیکرمانکرمان .ناحیه 1520ورود
61دبیرستان ریحانهکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبیرستان امیرالمومنین (ع )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61دبیرستان بصیرت دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبیرستان دخترانه تلاشخراسان شمالیبجنورد520ورود
61دبیرستان دخترانه علومکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبیرستان دخترانه نورکردستاندیواندره520ورود
61دبیرستان دخترانه هادی راستکارکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبیرستان دوره اول نمونه احرارکردستانقروه520ورود
61دبیرستان دین ودانشتهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61دبیرستان رضوانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61دبیرستان سایپا ( دوره دوم )کردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبیرستان شاهد شهید قصریکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبیرستان شبانه روزی امام سجادکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61دبیرستان شهید بشارتکردستانقروه520ورود
61دبیرستان شهید بهشتی دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبیرستان غیر دولتی فرشتهکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61دبیرستان نمونه دخترانه زینب کبری ککردستانقروه520ورود
61دبیرستان هیات امنایی نبی اکرم(ص)کردستانقروه520ورود
61دخترانه شاهدکردستانقروه520ورود
61دکتر سیدیقمقم .ناحیه 1520ورود
61دکتراکبریهالبرزکرج .ناحیه 4520ورود
61دکتربتول امام حسینییزدیزد.ناحیه 2520ورود
61دکترحسابیسیستان و بلوچستانعشایری سیستان وبلوچستان520ورود
61دکترحسابیخراسان شمالیاسفراین520ورود
61دکترشریعتی 1اردبیلشاهرود520ورود
61دکترغضنفریانزنجانزنجان .ناحیه 2520ورود
61دوازده فروردینآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61دیانتزنجانابهر520ورود
61دیباگرانمازندرانساری .ناحیه 2520ورود
61رازیکردستاندیواندره520ورود
61راضیه(باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2520ورود
61راه نومازندراننوشهر520ورود
61راه زینباردبیلاصلان دوز520ورود
61راهنمایی بهشت آئین (باهنر)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2520ورود
61رحمانیالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61رخشانخراسان شمالیاسفراین520ورود
61رخشان2خراسان شمالیاسفراین520ورود
61رسالتخراسان رضویگناباد520ورود
61رسالتالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61رستگارالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61رشدمازندرانساری .ناحیه 1520ورود
61رشدکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61رضوان (2)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61رقیه (1)اردبیلشاهرود520ورود
61روزبه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61ریحانهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61ریحانهکردستانمریوان520ورود
61ریحانهقمقم .ناحیه 3520ورود
61ریحانه 1زنجانزنجان .ناحیه 2520ورود
61ریحانه بهشتاصفهانآران وبیدگل520ورود
61ریحانه1تهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61زاگرستهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61زاگرساصفهانمبارکه520ورود
61زکریای رازیکرمانکرمان .ناحیه 2520ورود
61زکریای رازی (2)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61زمزم 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61زنده یاد فرزانه اقدامیاصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61زینب کبری 1آذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61زینب کبری 2آذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61زینب کبری(س)کرمانشاهماهیدشت520ورود
61ساراخراسان شمالیبجنورد520ورود
61سارهالبرزکرج .ناحیه 4520ورود
61سپیده کاشانیاصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61ستایشالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61ستایشکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61ستایشآذربایجان غربیتکاب520ورود
61سعادتهرمزگانمیناب520ورود
61سعادتکردستانمریوان520ورود
61سعادت1البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61سعید تبریزی نیا 1لرستاندورود520ورود
61سکینه خسرو آباداصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61سلمان فارسیقمقم .ناحیه 1520ورود
61سلمان فارسیاردبیلخلخال520ورود
61سلمان فارسی رضامحله مرکزیگیلانرودسر520ورود
61سماخوزستانماهشهر520ورود
61سما(دخترانه)مرکزیاراک .ناحیه 1520ورود
61سما1اصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61سماء 2 (دانشگاه آزاد)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61سمیهایلامایوان520ورود
61سمیهآذربایجان غربیشوط520ورود
61سناآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1520ورود
61سنای دانشآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61سهروردی2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61سهیلزنجانابهر520ورود
61سید احمد خمینی2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61سیدحسن نصرالهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61سیرتالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61سیرجانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61سیزده آبانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61شا هدمازندراننور520ورود
61شادروان حاج شیخ مرتضی عظیمیاصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61شاهدسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61شاهد 1(ابتدایی دخترانه )اردبیلاردبیل ناحیه 2520ورود
61شاهد 2(ابتدایی پسرانه)اردبیلاردبیل ناحیه 2520ورود
61شاهد پسرانزنجانابهر520ورود
61شاهد حضرت رقیه (ع)کرمانشاهصحنه520ورود
61شاهد دکترزنگنهکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61شاهد رستگار(دخترانه)مرکزیساوه520ورود
61شاهد نباتیاصفهاناصفهان .ناحیه 1520ورود
61شاهد(امام هادیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61شاهدحضرت علی اصغر(ع)گیلانلاهیجان520ورود
61شاهدرضویهقمقم .ناحیه 1520ورود
61شایستگانالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شایستگان 2البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شبانه روزی سالار شهیدان (ع )خراسان شمالیبجنورد520ورود
61شبانه روزی نمونه دولتی فضیلتکردستاندیواندره520ورود
61شرافت 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5520ورود
61شرف 1زنجانابهر520ورود
61شریعتی ترک آباداصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61شریف العلماءمازندرانساری .ناحیه 2520ورود
61شفیعاصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61شکوفه های محرابالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شکوفه های امید1اردبیلخلخال520ورود
61شکوه (رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شمیماصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61شهدای آزادی (ا.د)1تهرانتهران .منطقه 4520ورود
61شهدای پروین زادکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهدای تکابآذربایجان غربیتکاب520ورود
61شهدای رزین(پسرانه)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهدای شهرداریالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهدای غزهالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهدای غواص(1)البرزکرج .ناحیه 4520ورود
61شهدای فرهنگیخراسان شمالیبجنورد520ورود
61شهدای لطیفیگیلاناملش520ورود
61شهربانو2اردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61شهید ابراهیمیفارسسپیدان520ورود
61شهید احمدی روشنآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61شهید اشرفی اصفهانیالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهید اصغر کرباسی زاده 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4520ورود
61شهید اکبر نوری 1اصفهاناصفهان .ناحیه 1520ورود
61شهید بهرامعلی محمودی ننادگاناصفهانفریدن520ورود
61شهید بهشتیزنجانابهر520ورود
61شهید بهشتیکرمانشاهصحنه520ورود
61شهید بهشتیاصفهانآران وبیدگل520ورود
61شهید بهشتیسیستان و بلوچستانسرباز (راسک)520ورود
61شهید بهشتیزنجانافشار520ورود
61شهید بهمن محمدیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهید ثانی حسین آبادتپه سریگلستانرامیان520ورود
61شهید حسن کشاوریالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شهید حسین معصومی گیلاکجانگیلانرودسر520ورود
61شهید حمید ادیبیالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شهید دادمان دواردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61شهید دارابی دخترانهالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهید دانش حجتیگیلانرشت .ناحیه 1520ورود
61شهید دکتر حسن تهرانی مقدمتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61شهید دکتر محمد جواد باهنرسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61شهید رجائیمازندراننوشهر520ورود
61شهید رجاییقزوینالبرز520ورود
61شهید رحمانیزنجانابهر520ورود
61شهید رضویآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61شهید ره آموزخراسان شمالیبجنورد520ورود
61شهید سالماصفهانکاشان520ورود
61شهید سرتیپ سید موسی نامجوسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61شهید سید مهدی چراغی 1البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شهید شیدانشیداصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61شهید صدوقی 1البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهید صدوقی بنیاد15خردادالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شهید صدیق جمارانکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61شهید علمی پورآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61شهید فاتحیاردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61شهید فخرانیخراسان شمالیگرمه520ورود
61شهید فلاحتییزدمروست520ورود
61شهید فلاحیمازندرانساری .ناحیه 2520ورود
61شهید قجه ایاصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61شهید کاظم زادهآذربایجان شرقیاسکو520ورود
61شهید محمد علی یوسفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2520ورود
61شهید محمدرضا راحتیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61شهید محمود حاتمیخراسان رضویمشهد.ناحیه 4520ورود
61شهید محمودنیاکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهید مدرسکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهید مدرسآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61شهید مرتضی سپهری(رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2520ورود
61شهید مسعود تقی زادهتهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61شهید مصطفی احمدی روشنالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهید مصطفی احمدی روشنقزوینالبرز520ورود
61شهید مطهریسیستان و بلوچستانچاه بهار520ورود
61شهید مغفرتیخراسان رضویمشهد.ناحیه 6520ورود
61شهید منتظر نظامگیلانرودسر520ورود
61شهید نازپروریان-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهید نامجو(1)قمقم .ناحیه 4520ورود
61شهید نقی زادهتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61شهید هوشیارآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61شهید یارمرادی-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهید یزدان بختیاری-شهید باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهید یزدان بختیاری-شهید رجاییکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهیدآرمان 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61شهیدآوینیالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شهیدآیت ا...مدنی رضاآبادگلستانرامیان520ورود
61شهیداحمدکشوری (رجائی )کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2520ورود
61شهیداشرفی اصفهانیتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61شهیداصغرکرباسی زاده (1)اصفهاناصفهان .ناحیه 4520ورود
61شهیدافتخاریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5520ورود
61شهیدباهنراصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61شهیدبایرامپور1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61شهیدبختیاریالبرزکرج .ناحیه 1520ورود
61شهیدبینش (1)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهیدبینش (2)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهیدثانیالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شهیدجلالوند.ا.پتهرانتهران .منطقه 15520ورود
61شهیدحاج همتکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهیدحسن شمس الدینی آرانیاصفهانآران وبیدگل520ورود
61شهیدحمیدصادقی(2)قمقم .ناحیه 4520ورود
61شهیدخاکپورخلیل آباداردبیلهیر520ورود
61شهیدداودپاکدامن 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61شهیددکتربهشتیالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهیدرجائی سقرچینزنجانبزینه رود520ورود
61شهیدرمضانی تمیجانگیلانرودسر520ورود
61شهیدسیدجوادشرافت 1البرزکرج .ناحیه 1520ورود
61شهیدشریف واقفیمازندرانبهشهر520ورود
61شهیدصدر1البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شهیدطباطبائیالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61شهیدعباس یوسفیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهیدعلی نورانتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61شهیدعلیپور2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61شهیدعلیم شیبکسیستان و بلوچستانمیرجاوه520ورود
61شهیدغلامرضا ابراهیمیاصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61شهیدمحمدرضافروزنده پور2تهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61شهیدمدرس 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61شهیدمسلم ذوالفقاریایلامایوان520ورود
61شهیدمصطفی چمرانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61شهیدمطهریتهران (شهرستانها)شهریار520ورود
61شهیدمطهری زرینه اوباتوکردستاندیواندره520ورود
61شهیدملاحیدرفهیمکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61شهیدمنوچهرزادهکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61شهیدموسی نامجو2البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61شهیدمهدی سالک 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61شهیدوفاییاصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61شهیده سهام خیامآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61شهیده شهلا هادی یاسینیکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61شهیده طاهره انصاریآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61شهیدهاشمی نژاد 1خراسان رضویتربت جام520ورود
61شیخ بهائی خراسانلوزنجانابهر520ورود
61شیخ فضل الله نوری 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61شیخ محمود شلتوتکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61صادقی پورآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61صادقیهسیستان و بلوچستاننیک شهر520ورود
61صالحاصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61صالحینالبرزکرج .ناحیه 1520ورود
61صالحینالبرزکرج .ناحیه 1520ورود
61صالحین2البرزکرج .ناحیه 1520ورود
61صباکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61صداقت 2اصفهانفولادشهر520ورود
61صدرا3آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61صدیقه اطهر1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61صدیقه الزهراء 1البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61صدیقه کبریکرمانشاهبیستون520ورود
61صفاآذربایجان شرقیعجب شیر520ورود
61ضمیریسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61طالقانیاصفهانپیربکران520ورود
61طالقانی شیخدرآبادآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61طاهرهکرمانشاهاسلام آباد520ورود
61طريقتالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61طلعتآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5520ورود
61طوبیگیلانرشت .ناحیه 1520ورود
61ظفر2البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61عبدالعزیزریگی 2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61عترتالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61عرشخراسان رضویمشهد.ناحیه 1520ورود
61عرشخراسان رضویمشهد.ناحیه 1520ورود
61عرفانزنجانابهر520ورود
61عرفانآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61عرفان (1)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61عسگریهاصفهانپیربکران520ورود
61عصمتکردستاندیواندره520ورود
61عصمتخراسان شمالیبجنورد520ورود
61عصمت سرابلهایلامچرداول520ورود
61عفافمازندراننوشهر520ورود
61عفافقمقم .ناحیه 1520ورود
61عفت السادات (نمونه دولتی)اردبیلاردبیل ناحیه 2520ورود
61عفت گرمابزنجانافشار520ورود
61عفتیه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61علامه امینیآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61علامه امینی 2آذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61علامه امینی1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61علامه جعفریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61علامه حلیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61علامه حلیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61علامه حلی2کرمانبم520ورود
61علامه طباطباییاصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61علامه محمد تقی جعفریآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61علامه وحید بهبهانی (آل آقا)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61علم و معرفتآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61علوم و معارف اسلامیمازندرانساری .ناحیه 2520ورود
61علوم و معارف اسلامیمازندرانساری .ناحیه 2520ورود
61علویفارسشیراز.ناحیه 2520ورود
61علویفارسشیراز.ناحیه 2520ورود
61علویفارسشیراز.ناحیه 2520ورود
61علوی 2فارسشیراز.ناحیه 2520ورود
61علی ابن ابی طالب (ع) (ب)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61علی ابن ابیطالب (شاهد)آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61علی ابن ابیطالب (ع)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61غزالی 2زنجانابهر520ورود
61غزالی 1زنجانابهر520ورود
61غنچه لرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61غیر انتفاعی بهارکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61غیرانتفاعی عرفانزنجانابهر520ورود
61غیردولتی ساراخراسان شمالیبجنورد520ورود
61فائقسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61فاروق اعظمسیستان و بلوچستاننیک شهر520ورود
61فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61فاطمه ابریشم چیاصفهانآران وبیدگل520ورود
61فاطمه الزهراالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61فاطمه الزهراآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61فاطمه الزهراسیستان و بلوچستانخاش520ورود
61فاطمه زهراآذربایجان غربیمیاندوآب520ورود
61فاطمه عرب (شاهد)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61فاطمیهخراسان شمالیجاجرم520ورود
61فاطمیهگیلانرودسر520ورود
61فخریه گیوه چیان(1)قمقم .ناحیه 4520ورود
61فخریه گیوه چیان(2)قمقم .ناحیه 4520ورود
61فدککرمانشاهسرپل ذهاب520ورود
61فرزانگانخراسان جنوبیقائنات520ورود
61فرزانگانکهگیلویه و بویراحمددهدشت (کهکیلویه)520ورود
61فرزانگانخراسان رضویگناباد520ورود
61فرزانگان (سمپاد)کردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61فرزانگان 2قمقم .ناحیه 3520ورود
61فرزانگان امین آران وبیدگلاصفهانآران وبیدگل520ورود
61فرزانگان2سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61فرزانه1خراسان رضویتبادکان520ورود
61فرهنگ شهید پرکارآذربایجان شرقیمراغه520ورود
61فرهنگ وادباصفهاناصفهان .ناحیه 3520ورود
61فرهنگ وعلوم انسانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61فرهنگیان حاج حیدر علی شهبازیاصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61فرهیختگانقزوینالبرز520ورود
61فضیلتزنجانابهر520ورود
61فضیلتاردبیلخلخال520ورود
61فضیلتکردستاندیواندره520ورود
61فلسطینکرمانکرمان .ناحیه 1520ورود
61فهمیده1البرزکرج .ناحیه 1520ورود
61قائم مقام 1 (ابتدائی )آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61قائم خمینی آباداصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61قائم مقام2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61قائم1کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61قدسقزوینشال520ورود
61قدسیانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61قدسیانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61قدسیانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61قدسیان نوآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61قدوسیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61قلم چیالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61کارخانه قندکرمانشاهبیستون520ورود
61کارودانش هدفاصفهانمبارکه520ورود
61کارودانش امام خمینیسیستان و بلوچستانچاه بهار520ورود
61کاشانی پسرانه 1زنجانابهر520ورود
61کاشانی پورالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61کشاورزآذربایجان غربیمهاباد520ورود
61کمال تربیتخراسان شمالیاسفراین520ورود
61کمیلالبرزکرج .ناحیه 1520ورود
61کمیلالبرزکرج .ناحیه 1520ورود
61کوثرلرستانبروجرد520ورود
61کوثرالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61کوثرزنجانابهر520ورود
61کوثر 2البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61گلستانالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61گلستان شقایقآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61گلهاالبرزکرج .ناحیه 1520ورود
61گولانکردستانمریوان520ورود
61گوهر شادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61لاله های انقلابکرمانشاهبیستون520ورود
61لاله های انقلابمازندرانهراز520ورود
61لایقآذربایجان غربیمهاباد520ورود
61لعیا(1)آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1520ورود
61لقمان چمگرداناصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61مائده -باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61مائده موچشکردستانموچش520ورود
61مالک اشترالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61ماموستاحیران سرخه دزجکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61مبتکرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61مبعثالبرزکرج .ناحیه 1520ورود
61متانتتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61متوسطه اول شهیده مهری رزاق طلبکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61محدثهخوزستانماهشهر520ورود
61محمد رسول الهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61محمد ولی کمینه تاتارعلیاگلستانرامیان520ورود
61محمدولی کمینه 2گلستانرامیان520ورود
61مدبران ابتداییالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61مدرسه گلهای اندیشهآذربایجان غربیمهاباد520ورود
61مرحوم امین سارانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61مرحوم امین سارانیسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61مرحوم محمد پور کاشانیالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61مرضیه حدیدچی (دباغ)همدانهمدان .ناحیه 2520ورود
61مسعود امیدوارالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61مشکاتلرستانخرم آباد.ناحیه 1520ورود
61مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61مطهرهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61معاد1البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61معاد1اصفهانزرین شهر (لنجان)520ورود
61معراجآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 2520ورود
61معراجکردستانمریوان520ورود
61معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد520ورود
61معراج1البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61معرفتمازندرانهراز520ورود
61معرفتالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61معرفت ادبآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61معصومه (س)آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 2520ورود
61معصومه زمانیاصفهانمبارکه520ورود
61معلمالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61معلمکرمانکرمان .ناحیه 2520ورود
61معلم 1اردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61معلم2آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61معینکرمانکرمان .ناحیه 1520ورود
61مفاخرخراسان رضویمشهد.ناحیه 6520ورود
61مکتب الزهرااصفهانپیربکران520ورود
61مکتبی 2اصفهاناصفهان .ناحیه 4520ورود
61ملاصدر 2قمقم .ناحیه 2520ورود
61ملاصدراکرمانکرمان .ناحیه 2520ورود
61ملک الشعرا بهارکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61منتظرقائمایلامایوان520ورود
61منتظرقائم (1)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61مولوی 2اردبیلخلخال520ورود
61مهارتهای حرفه ایگیلانرودسر520ورود
61مهددانشکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61مهدی(عج)آذربایجان شرقیاسکو520ورود
61مهدیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61مهدیهالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61مهدیهزنجانزنجان .ناحیه 1520ورود
61مهرکرمانکرمان .ناحیه 2520ورود
61مهندس ثالثیالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61مهندس فضل اله رهنمااصفهاناصفهان .ناحیه 4520ورود
61میلادسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61نادراصغریاردبیلاردبیل ناحیه 1520ورود
61نامدار خراسانیتهرانتهران .منطقه 2520ورود
61ناموس 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61نبوتسیستان و بلوچستانعشایری سیستان وبلوچستان520ورود
61نبوت 1قمقم .ناحیه 2520ورود
61نجمهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61نجمهاردبیلخلخال520ورود
61نخبگان فردامازندراننوشهر520ورود
61نرجساصفهانباغبادران520ورود
61نرجسالبرزکرج .ناحیه 4520ورود
61نرگسآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61نزهت دخترانهمازندرانساری .ناحیه 2520ورود
61نساءآذربایجان غربیتکاب520ورود
61نسترنسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61نسیبه 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4520ورود
61نصرآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1520ورود
61نمونه پژوهشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
61نمونه دولتی محمود صادق وزیریکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61نمونه دولتی شهید مدنیآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1520ورود
61نمونه دولتی شهیدانصاریگیلانرودسر520ورود
61نمونه دولتی شهیدچمرانگیلانرودسر520ورود
61نمونه کوثرمرکزیاراک .ناحیه 1520ورود
61نو بهار دانشآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61نوآورانکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61نواب صفویکرمانشاهماهیدشت520ورود
61نواب صفوی1آذربایجان شرقیاهر520ورود
61نوبهار(1)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61نوبهار(2)البرزکرج .ناحیه 2520ورود
61نورقزوینشال520ورود
61نور ایمانزنجانابهر520ورود
61نوربخشخراسان رضویمشهد.ناحیه 4520ورود
61نورعلمزنجانابهر520ورود
61نویدخراسان رضویمشهد.ناحیه 5520ورود
61نوید صالحینالبرزکرج .ناحیه 1520ورود
61نیایشالبرزکرج .ناحیه 3520ورود
61نیایشکردستانسنندج ناحیه 2520ورود
61نیایش2زنجانابهر520ورود
61نیمه شعبانآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61نیمه متمرکزکهگیلویه و بویراحمدیاسوج520ورود
61وارثان حسین عتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61ولایتآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61ولایتسیستان و بلوچستانزابل520ورود
61ولایت فقیه 1سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2520ورود
61ولیعصرآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61هاجرآذربایجان شرقیمیانه 520ورود
61هاجرخراسان رضویگناباد520ورود
61هاجر چهرکرمانشاهبیستون520ورود
61هجرتهمدانهمدان .ناحیه 2520ورود
61هجرتتهرانتهران .منطقه 11520ورود
61هجرتزنجانابهر520ورود
61هجرت 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5520ورود
61هجرت3آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5520ورود
61هدفالبرزکرج .ناحیه 2520ورود
61هفده شهریورزنجانابهر520ورود
61هفده شهریورتهرانتهران .منطقه 17520ورود
61هنرستان امام رضا (ع)قمقم .ناحیه 1520ورود
61هنرستان برقعیقمقم .ناحیه 1520ورود
61هنرستان جابریکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1520ورود
61هنرستان حرفه ای تربیت بدنی سعیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3520ورود
61هنرستان حمیده کاظمیاصفهانشهرضا (قمشه)520ورود
61هنرستان شبانه روزی کاردانش ابتکارکرمانشاهثلاث باباجانی520ورود
61هنرستان فنی استادفرشچیان (1)اردبیلاردبیل ناحیه 2520ورود
61هنرستان کاردانش پویشهرمزگانمیناب520ورود
61هنرستان کاردانش زکیه کنارکسیستان و بلوچستانکنارک520ورود
61هنرستان کاردانش شهیدصالحیاراصفهانآران وبیدگل520ورود
61هنرستان کاردانش علم و صنعتاردبیلاصلان دوز520ورود
61هنرستان کاردانش علی بن ابی طالبسیستان و بلوچستانخاش520ورود
61هنرستان کارودانش عارفهخراسان رضویمشهد.ناحیه 1520ورود
61هنرستان کیمیاکردستانسنندج ناحیه 1520ورود
61یادگار امام ( رجایی)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3520ورود
61یادگارامام (ره )البرزکرج .ناحیه 3520ورود
61یاسر کهن محلهکرماننرماشیر520ورود
61یاسمینالبرزکرج .ناحیه 4520ورود
61یعقوب لیث (الف)سیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 1520ورود
62ابوالفضل داییاردبیلاردبیل ناحیه 1519ورود
62اسد الله ایرانمشکرمانکرمان .ناحیه 2519ورود
62پروین اعتصامیآذربایجان غربیشوط519ورود
62دبستان ثامن الائمهلرستانخرم آباد.ناحیه 1519ورود
62راهنمایی استعداد های درخشان شهید دکتر مصطفی احمدی روشنکردستانقروه519ورود
62شقایقزنجانزنجان .ناحیه 1519ورود
62شهید علی اکبر جعفری 2خراسان رضویتبادکان519ورود
62شهیدان شعبانزاده(2)قمقم .ناحیه 4519ورود
63آرمانآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1518ورود
63امام رضا(ع )بستان خیلمازندراننکاء518ورود
63پیامبراعظم (ص )قزوینالبرز518ورود
63حقیقیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5518ورود
63رجب زاده1اردبیلاردبیل ناحیه 1518ورود
63سیدعلی اکبرتقویاصفهانشهرضا (قمشه)518ورود
63شهید باهنر 3البرزکرج .ناحیه 3518ورود
63شهید همافرتهرانتهران .منطقه 17518ورود
63گلزاراسفه سالاراصفهانشهرضا (قمشه)518ورود
63معلم 2البرزکرج .ناحیه 2518ورود
63مهرفاطمهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5518ورود
63نرجسزنجانابهر518ورود
63نظامی گنجویسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2518ورود
63هنرستان کاردانش زکریای رازیآذربایجان شرقیمیانه 518ورود
6415خردادمازندراننوشهر517ورود
64آیت الله سعیدیسیستان و بلوچستانسرباز (راسک)517ورود
64ترانه هدایتیکرمانشاهبیستون517ورود
64حامی ابتداییالبرزکرج .ناحیه 2517ورود
64حرفه ای محمودیه 20خراسان شمالیبجنورد517ورود
64خدیجه کبریبوشهربندرریگ517ورود
64روشنی 2اردبیلاردبیل ناحیه 1517ورود
64شکوفهکردستانقروه517ورود
64شهدای بازی درازکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1517ورود
64شهید جعفر حجازیهمدانهمدان .ناحیه 2517ورود
64شهیدمسعود علیمحمدیسیستان و بلوچستانعشایری سیستان وبلوچستان517ورود
64فاطمه الزهراکردستانقروه517ورود
64گلهای مریمالبرزکرج .ناحیه 2517ورود
64معلمقمقم .ناحیه 3517ورود
65جلال سنایی 2همدانهمدان .ناحیه 2516ورود
65حضرت زینب (س)تهران (شهرستانها)شهریار516ورود
65دبستان غیردولتی خرد و اندیشهکردستانسنندج ناحیه 1516ورود
65سمااصفهانشهرضا (قمشه)516ورود
65شریعتیکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2516ورود
65شهید رجاییخراسان شمالیاسفراین516ورود
65شهید نواب صفویقمقم .ناحیه 2516ورود
65علویآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4516ورود
66بهاردانشسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2515ورود
66پاسداران طاد1اصفهانپیربکران515ورود
66دانش 1آذربایجان شرقیمیانه 515ورود
66دبستان غیرانتفاعی شریفزنجانابهر515ورود
66دبیرستان سماعزنجانابهر515ورود
66دکترمحمود حسابیکرمانشاهاسلام آباد515ورود
66شاهدجاویدفراصفهاناصفهان .ناحیه 4515ورود
66شاهدهفده شهریورگیلانرودسر515ورود
66شهدای باغ ابریشمکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3515ورود
66شهیدعلی اصغرقادرپناهخراسان شمالیفاروج515ورود
66مرآت دانشالبرزکرج .ناحیه 2515ورود
66مرحوم یوسفی 1البرزکرج .ناحیه 1515ورود
66هنرستان کاردانش نرگساردبیلبیله سوار515ورود
67اسوهگیلانرودسر514ورود
67ولی عصرشناطزنجانابهر514ورود
68استقلالکرمانشاهاسلام آباد513ورود
68توحیدخراسان شمالیبجنورد513ورود
68خواجه نصیرزنجانابهر513ورود
68دبستان رضوانکردستانمریوان513ورود
68سمیهکرمانشاهجوانرود513ورود
68شهید صدیقیخراسان رضویمشهد.ناحیه 1513ورود
68شهید مرتضی رحیمیخراسان رضویمشهد.ناحیه 1513ورود
68فاطمه الزهراءکرمانشاهاسلام آباد513ورود
68محمدرسول اللهآذربایجان غربیشوط513ورود
68هنرستان کاردانش لقمانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4513ورود
68هنرستان کاردانش مبتکراناردبیلاردبیل ناحیه 1513ورود
69آیاتخوزستانخرمشهر512ورود
69تدبیرالبرزکرج .ناحیه 3512ورود
69حکیم نصرالهاصفهانشهرضا (قمشه)512ورود
69خدایاری 1آذربایجان شرقیمراغه512ورود
69خدیجه کبریکرمانشاهگیلانغرب512ورود
69شهداءکرمانشاهجوانرود512ورود
69شیخ بهائیچهارمحال و بختیاریفارسان512ورود
69صدراکرمانشاهسرپل ذهاب512ورود
69طلوع دانش 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1512ورود
69عفت آرالوی بزرگاردبیلهیر512ورود
69معراجکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3512ورود
69هدایت **قمقم .ناحیه 4512ورود
70بوعلی 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1511ورود
70سمیهسیستان و بلوچستانچاه بهار511ورود
70شاهدلرستانبروجرد511ورود
70شهید چمرانکردستانمریوان511ورود
70شهید صالحیآذربایجان شرقیهشترود511ورود
70شهید کریمانهمدانسامن511ورود
70عفتآذربایجان شرقیجلفا511ورود
70فرزانگان (قم )قمقم .ناحیه 4511ورود
70متقین سو کهریززنجانخرمدره511ورود
70مدرس4آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5511ورود
70نمونه دولتی شهیدریز وندیکرمانشاهاسلام آباد511ورود
71آزادیآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4510ورود
71ادباصفهانآران وبیدگل510ورود
71استادشهریار1اردبیلاردبیل ناحیه 1510ورود
71استقلالالبرزکرج .ناحیه 1510ورود
71الزهرا (س) 2آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1510ورود
71ام ابیهاسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2510ورود
71امام صادق ( ع )فارسشیراز.ناحیه 2510ورود
71انصارکردستانسنندج ناحیه 2510ورود
71پروین اعتصامی 1آذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1510ورود
71حضرت رقیهسیستان و بلوچستانزاهدان .ناحیه 2510ورود
71حضرت ولیعصر(عج)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2510ورود
71حکیم نظامی 2کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 1510ورود
71دختران آفتابالبرزکرج .ناحیه 3510ورود
71دکترحسابیخراسان جنوبیبشرویه510ورود
71دکترموحد1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4510ورود
71دهخدااردبیلهیر510ورود
71رجبی 2اردبیلاردبیل ناحیه 1510ورود
71ستارگاناصفهانشهرضا (قمشه)510ورود
71سیزده آبانزنجانزنجان .ناحیه 1510ورود
71شاهدبنت الحسینآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 3510ورود
71شهید مولوی فیض محمد حسین برسیستان و بلوچستانسراوان510ورود
71شهیدمحمداشنویی نوش آباداصفهانآران وبیدگل510ورود
71شهیدمحمدعلی رجائی درامزنجانطارم510ورود
71عترتآذربایجان شرقیمیانه 510ورود
71عفافتهرانتهران .منطقه 17510ورود
71فرزانگانکرمانشاهبیستون510ورود
71فرشتهزنجانزنجان .ناحیه 2510ورود
71کوثرالبرزکرج .ناحیه 2510ورود
71گلهاالبرزکرج .ناحیه 1510ورود
71گنجینه دانشقمقم .ناحیه 4510ورود
71محدثهاردبیلاردبیل ناحیه 1510ورود
71نوبهارانالبرزکرج .ناحیه 1510ورود
71ولایت بوئین علیاکردستانبانه510ورود
71هدایت رباطخراسان رضویتربت جام510ورود
72امام صادق (ع)خوزستانامیدیه509ورود
72امامت 1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1509ورود
72حضرت زهرا (س)همدانفامنین509ورود
73ایمانکردستاندیواندره508ورود
73حضرت آمنه (س )همدانهمدان .ناحیه 1508ورود
73رسول اکرم (ص)قزوینالبرز508ورود
73علی اکبرهجرتهرمزگانمیناب508ورود
73غلامحسین مطهریزنجانزنجان .ناحیه 1508ورود
73فرزانهکرمانکرمان .ناحیه 2508ورود
73نمونه شهید مطهریخراسان جنوبیفردوس508ورود
74پدیدهآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1507ورود
74پردیسآذربایجان غربیارومیه .ناحیه 1507ورود
74رستگارانالبرزکرج .ناحیه 3507ورود
74شهید تقی طاهر زادهاصفهاناصفهان .ناحیه 4507ورود
74فاطمه زهراکرمانشاهسرپل ذهاب507ورود
75احسانزنجانزنجان .ناحیه 1506ورود
75پروفسور سمیعیاردبیلاردبیل ناحیه 2506ورود
75دبیرستان شهید اقبال وطن خواه دوره اولکردستانسنندج ناحیه 1506ورود
76ابوریحانمازندرانساری .ناحیه 2505ورود
76زنده یاد محمدرضا رحیمی محمدیخراسان رضویجلگه رخ505ورود
76شاهدکرمانکرمان .ناحیه 2505ورود
77فرشتگانآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 5504ورود
77گل نرگستهرانتهران .منطقه 17504ورود
77گلستان عبدیآذربایجان شرقیمیانه 504ورود
78بوعلی سیناقمقم .ناحیه 2503ورود
78دبستان دخترانه شاهدخراسان جنوبیبشرویه503ورود
78مرحومه محترم پناهیاردبیلاردبیل ناحیه 1503ورود
78نام آوران ادیب امیرکبیرمازندرانساری .ناحیه 1503ورود
79حسین باقریکرمانکرمان .ناحیه 1502ورود
79خدیجه کبری (س )ایلامچرداول502ورود
79سماءاردبیلاردبیل ناحیه 1502ورود
79شهید علی اشرف علی اکبریزنجانزنجان .ناحیه 1502ورود
79مهدیهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1502ورود
79مهرآذینکرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 3502ورود
79هنرستان کاردانش آرمان بهرامیاناصفهاناصفهان .ناحیه 3502ورود
80ادبخراسان رضویگناباد501ورود
80بارانزنجانزنجان .ناحیه 1501ورود
80چهارده معصومسیستان و بلوچستانمیرجاوه501ورود
80صدیقه طاهرهآذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 1501ورود
80فروغهمدانهمدان .ناحیه 1501ورود
80معراج اندیشهخراسان شمالیبجنورد501ورود
80هنرستان کاردانش خدیجه کبری (س )1آذربایجان شرقیتبریز.ناحیه 4501ورود
81ادب خان به بین کلوکنگلستانرامیان500ورود
81انتظاربوشهربوشهر500ورود
81ایرانقمقم .ناحیه 4500ورود
81بنت الهدی صدرگیلانبندرکیاشهر500ورود
81حضرت معصومه(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحیه 2500ورود
81شهیدرجائیگیلانرودسر500ورود
81صباکرمانشاهجوانرود500ورود
81علامه حلی 2همدانهمدان .ناحیه 2500ورود
81میرزای شیرازیالبرزکرج .ناحیه 1500ورود
سامانه های مرتبط
ارتباط با ما
تلفن تماس:
۰۳۱-۳۶۲۰۸۱۸۲,۰۳۱-۳۶۲۰۸۴۸۴
آدرس پستی:
اصفهان،خیابان توحید،کوچه بهارآزادی،پلاک ۹۷
مسیر یابی:
لینک های مفید
انتقادات و پیشنهادات
آرشیو اخبار